| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725 |  


 

 

 

Navnregister for Brevik 1725

 

NB! Når en har funnet sidetallet til den du vil sjekke, så går du til overføringstabellen under, for å se hvilke familie personen nevnes i.

 

 

Navn og sidetall:

Aachedatter

Catrine (ca  1685-1762)...................................................................................................... 264

Aachesen

Erich (f. ca  1687)............................................................................................................... 264

Aasoldsdatter

Maren (ca  1680-1725).................................................................................................. 56; 175

Abrahamsdatter

Anne Marie (1708-1715)..................................................................................................... 206

Abrahamsen

Nils (1706-1710)................................................................................................................. 206

Adamsdatter

Anne Catrine (f. 1707)........................................................................................................ 277

Bertel (f. 1709).................................................................................................................... 277

Adamsdsdatter

Margrethe (f. 1706)............................................................................................................. 276

Adriansen

Albrecht (1708-1708).......................................................................................................... 255

Alfsen

Halvor (ca  1660-1732)......................................................................................................... 56

Amundsdatter

Anne (ca  1687-1706)......................................................................................................... 251

Karen (1731-ca  1780).......................................................................................................... 52

Karen (ca  1681-1716).................................................................................................... 32; 33

Maren (ca  1698-1752)........................................................................................................ 252

Mette (ca  1686-1739)................................................................................................. 251; 284

Amundsen

Abraham (ca  1705-ca  1738).............................................................................................. 253

Amund (ca  1671-1744)...................................................................................................... 240

Arne (ca  1701-1763).......................................................................................................... 252

Gjert (1714-1750)............................................................................................................... 174

Helge (f. ca  1689).............................................................................................................. 251

Jacob (ca  1691-1730)................................................................................................. 235; 252

Nils (1718-1718)................................................................................................................. 242

Ole (ca  1687-1763).................................................................................................... 219; 269

Vetle (ca  1699-1732)......................................................................................................... 281

Anders (f. omk 1640)............................................................................................................ 166

Andersdatter

Abigal (1726-1789)............................................................................................................... 51

Anne (ca  1678-1740)..................................................................................... 27; 55; 134; 152

Anne (f. omk 1685)....................................................................................................... 79; 167

Barbara (ca  1668-1732)........................................................................................................ 31

Berte (f. ca  1665)....................................................................................................... 118; 238

Gunild (f. 1734).................................................................................................................... 96

Inger (1712-1712)................................................................................................................. 76

Johanne (ca  1667-1747)..................................................................................................... 166

Karen (ca  1646-1728)........................................................................................................ 171

Karen (ca  1672-1744)................................................................................................ 240; 241

Karen (ca  1700-1774).......................................................................................................... 41

Kari (1725-1725)................................................................................................................... 95

Kirsten (1708-1764)...................................................................................................... 76; 135

Kirsten (ca  1661-1730).............................................................................................. 154; 156

Kirsten (f. omk 1640).......................................................................................................... 166

Maren (1724-1724)............................................................................................................. 217

Maren (ca  1702-1746)........................................................................................................ 215

Maren (f. ca  1702).............................................................................................................. 167

Margrethe (f. ca  1638)....................................................................................................... 186

Marthe (f. 1724).................................................................................................................. 185

Sissel (ca  1697-1756)................................................................................................. 281; 282

Andersen

Christen (ca  1704-1713)....................................................................................................... 75

Christen (f. 1721).................................................................................................................. 77

Christopher (ca  1682-1738)............................................................................................... 134

Claus (1723-1750)............................................................................................................... 114

Einar (1731-1736)................................................................................................................. 96

Jacob (1717-1718)................................................................................................................. 77

Jens (ca  1701-1763)............................................................................................. 41; 142; 149

Jon (ca  1713-1763)............................................................................................................. 110

Lars (1740-1741)................................................................................................................... 96

Lars (f. ca  1694)................................................................................................................. 214

Michel (f. 1718).................................................................................................................. 101

NN (1723-1723).................................................................................................................. 217

NN (1724-1724).................................................................................................................. 218

Ole (f. omk 1700).................................................................................................................. 89

Peder (1706-1717)................................................................................................................ 76

Peder (f. 1727)...................................................................................................................... 96

Peder (f. ca  1649)................................................................................................................. 55

Simen (ca  1736-1763)........................................................................................................ 245

Svend (omk 1670-før 1725).................................................................................................. 68

Anfindsdatter

Maren (ca  1655-1739)........................................................................................................ 205

Anfindsen

Hans (ca  1685-1733).......................................................................................................... 210

Anne (ca  1640-1727)............................................................................................................ 192

Anne (ca  1662-1732).............................................................................................................. 81

Antonsdatter

Maren (f. ca  1699).............................................................................................................. 231

Antonysdatter (f. ca  1712)..................................................................................................... 58

Anunsdatter

Kari (f. omk 1630)................................................................................................................ 11

Maren (ca  1676-1750).......................................................................................................... 72

Arentsen

Lars (ca  1630-1712)..................................................................................................... 56; 129

Arne (f. ca  1667)..................................................................................................................... 90

Arnesen

Amund (ca  1646-1730).............................................................................................. 250; 284

Aslachsdatter

Wibeche (f. ca  1669)............................................................................................................ 40

Baltzersdatter

Johanne (1725-1725)........................................................................................................... 161

Mallene (f. 1725)................................................................................................................. 161

Bentsdatter

Lisbeth (ca  1701-1741)........................................................................................................ 93

Margrethe (1719-1783)....................................................................................................... 215

Berntsdatter

Mari (f. omk 1700)........................................................................................................ 17; 282

Bertolomeusen

Villum (ca  1672-1742)....................................................................................................... 133

Bjørnsdatter

Anne (ca  1695-1747)......................................................................................................... 133

Ragnhild (ca  1658-1740)............................................................................................. 26; 203

Blehr

Anne Ludvigsdatter (1693-1747)....................................................................................... 215

Blix

Jonas (ca  1713-1769)........................................................................................................... 21

Boesdatter

Inger (f. ca  1675)............................................................................................................... 276

Bomhof

Adam Bertelsen (1667-1744).............................................................................................. 276

Anne (1729-1729)............................................................................................................... 230

Anne Cathrine (1730-1730)................................................................................................ 230

Else (1731-1731)................................................................................................................. 230

Johannes (1726-1730)......................................................................................................... 229

Johannes Sørensen (ca  1686-1756).................................................................................... 228

Mathias Stub (f. 1732)........................................................................................................ 230

Petter (f. ca  1716).............................................................................................................. 229

Bomholf

Halvor (1725-1726)............................................................................................................. 229

Bonichsen

Henrich (ca  1674-1745)....................................................................................................... 78

Borchesdatter

Anne Margrethe (f. omk 1670)..................................................................... 88; 116; 196; 197

Brant

Anne Andersdatter (ca  1717-1723)................................................................................... 185

Thine (f. ca  1693)............................................................................................................... 185

Brinch

Marcus (omk 1640-før 1701).............................................................................................. 272

Sissel Marcusdatter (ca  1672-1745)................................................................... 245; 271; 272

Brynildsen

Gregar (f. ca  1675)............................................................................................................. 119

Busch

Amund Olsen (f. ca  1707)................................................................................................. 137

Nils Olsen (f. ca  1709)....................................................................................................... 137

Ole (f. ca  1665).................................................................................................................. 137

Tolf Olsen (f. ca  1711)....................................................................................................... 138

Carlsen

Tollef (ca  1645-1727)......................................................................................................... 202

Catarina

Sibilla (ca  1657-1719)................................................................................................ 256; 258

Christen................................................................................................................................. 171

Christensdatter

Anne (ca  1704-1738)......................................................................................................... 133

Catarine (omk 1680-1731)................................................................................................ 2; 88

Ingeborg (f. 1721)............................................................................................................... 145

Inger (1714-1743)......................................................................................................... 29; 134

Karen (f. 1727).................................................................................................................... 145

Karen (f. ca  1708).............................................................................................................. 172

Kirstine (ca  1691-1770)....................................................................................................... 36

Lisbeth (1709-1771)...................................................................................................... 28; 152

Mallene (f. 1721)................................................................................................................. 145

Maren (ca  1678-1743).................................................................................................. 75; 135

Maren (ca  1706-1753)........................................................................................................ 171

Margaretha (ca  1675-1746)................................................................................................ 148

Marthe (f. ca  1667)...................................................................................................... 20; 103

Marthe (f. ca  1689)............................................................................................................ 170

Marthe Kirstine (f. ca  1679)............................................................................................... 144

Sissel (ca  1705-1707)......................................................................................................... 151

Stinke (ca  1692-1756).......................................................................................................... 51

Christensen

Anders (1718-1718).............................................................................................................. 29

Guttorm (ca  1663-1712)...................................................................................................... 98

Hans (ca  1696-1750).......................................................................................................... 259

Heronimus (omk 1660-før 1701).......................................................................................... 81

Jacob (1716-1757)......................................................................................................... 28; 151

Jacob (ca  1695-1712)......................................................................................................... 151

Johannes (f. 1720)................................................................................................................. 30

Jørgen (1708-1709)............................................................................................................... 28

Jørgen (ca  1704-1706)........................................................................................................ 151

Jørgen (f. 1708)................................................................................................................... 151

Jørgen (f. omk 1690)..................................................................................................... 17; 282

Nils (f. 1706)......................................................................................................................... 28

Ole (1724-1724).................................................................................................................. 145

Ole (ca  1712-1764)............................................................................................................ 209

Peder (1713-1713)................................................................................................................ 29

Peder (1718-1718)................................................................................................................ 30

Svend (d. 1722).................................................................................................................. 170

Christesdatter

Agnete (ca  1701-1712)...................................................................................................... 151

Christiansen

Ole (1709-1756)...................................................................................................................... 6

Christophersdatter

Anne (1727-1732)................................................................................................................. 72

Gjertrud (ca  1712-1774).................................................................................................... 134

Margrethe (1717-1748)......................................................................................................... 72

Christophersen

Anders (f. ca  1662)............................................................................................................ 185

Christian (f. 1744)................................................................................................................. 74

Hans (1726-1726)................................................................................................................. 72

Holm (f. omk 1720)............................................................................................................ 263

Knud (f. 1721)...................................................................................................................... 72

Claus (f. omk 1670)....................................................................................................... 103; 105

Clausdatter

Inger (ca  1695-1762)............................................................................................ 21; 103; 114

Maria (f. omk 1700)............................................................................................ 103; 104; 105

Clausen

Johannes (ca  1657-1725)...................................................................................................... 21

Petter (ca  1691-1742)......................................................................................... 100; 103; 227

Corneliusdatter

Margrethe (ca  1685-1744).................................................................................................... 63

Margrethe (f. ca  1685)......................................................................................................... 66

Sara (ca  1676-1736)............................................................................................................... 4

Sara (f. ca  1676)................................................................................................................. 127

Dam

Lars Jacobsen (ca  1724-1770).............................................................................................. 94

Eggertsdatter

Anne (1723-1774)............................................................................................................... 109

Else (ca  1669-1712)................................................................................................... 250; 251

Eggertsen

Lars (1729-1785)................................................................................................................. 109

Einarsen

Anders (ca  1702-1741)........................................................................................................ 95

Else (ca  1649-1713)............................................................................................................... 272

Engebretsdatter

Karen (omk 1695-1762).................................................................................................. 32; 33

Engel (ca  1672-1725)................................................................................................................ 7

Engelbretsen

Adrian (f. ca  1670)............................................................................................................. 254

Erichsdatter

Anne (f. ca  1665)............................................................................................................... 286

Ingeborg (ca  1659-1738)............................................................................................ 204; 214

Johanne (ca  1663-1739)..................................................................................................... 121

Erichsen

Aache (f. ca  1635).............................................................................................................. 264

Hans (f. omk 1690)............................................................................................................. 247

Jon (ca  1693-1751)............................................................................................................. 179

Erik (f. omk 1660)................................................................................................................. 194

Eriksdatter

Karen (f. ca  1699)................................................................................................................ 21

Lisbeth (ca  1695-1765)........................................................................................................ 21

Maria (f. ca  1710)............................................................................................................... 194

Eriksen

Anders (ca  1692-1766)........................................................................................ 21; 103; 114

Christen (f. ca  1705)............................................................................................................ 21

Gunder (ca  1713-1766)...................................................................................................... 194

Lucas (ca  1675-1728)......................................................................................................... 136

Eskildsdatter

Maren (ca  1667-1717)........................................................................................................ 162

Eskildsen

Greger (f. ca  1663)............................................................................................................. 190

Evensdatter

Inger (ca  1709-1778)............................................................................................................ 26

Karen (f. ca  1700)................................................................................................................ 25

Evensen

NN (d. 1746)......................................................................................................................... 45

Ole (ca  1701-1734)...................................................................................................... 26; 204

Søren (ca  1698-1758)........................................................................................................... 43

Faks........................................................................................................................................ 186

Fakssdatter

Kirstine (f. ca  1704)........................................................................................................... 186

Findsen

Anders (f. ca  1670).................................................................................................... 142; 149

Folmersdatter

Anne (ca  1698-1742)......................................................................................................... 165

Folmersen

Jørgen (1710-1715)............................................................................................................. 165

Jørgen (ca  1693-1705)........................................................................................................ 164

Ole (f. ca  1695).................................................................................................................. 164

Frandsen

Frands (ca  1691-1739)......................................................................................................... 84

Jacob (1729-1762)................................................................................................................. 86

Lars (1724-1725)................................................................................................................... 85

Ole (1721-1768).................................................................................................................... 85

Ovei (1732-1735).................................................................................................................. 86

Giering

Hans (f. omk 1720)............................................................................................................. 263

Gierlow

Petter Christensen (f. ca  1680)........................................................................................... 4; 5

Gjertsdatter

NN (1750-1750).................................................................................................................. 175

Gjertsen

Amund (f. omk 1680)......................................................................................................... 174

Gregersdatter

Margrete (ca  1705-1707).................................................................................................... 191

Gregersen

Eskel (f. 1707)..................................................................................................................... 191

Hans (f. ca  1701)................................................................................................................ 191

Søren (f. 1710).................................................................................................................... 191

Gulbrandsdatter

Marthe (1727-1801).............................................................................................................. 41

NN (d. 1738)......................................................................................................................... 42

Gulbrandsen

Anders (f. 1732).................................................................................................................... 41

Erich (f. 1735)....................................................................................................................... 42

Kirsten (f. ca  1675).................................................................................................... 103; 105

Peder (f. omk 1680)............................................................................................................ 146

Gundersdatter

Gunhild (ca  1678-1747)............................................................................................... 13; 127

Inger (omk 1710-1752)................................................................................................... 11; 16

Johanne (ca  1696-1739)..................................................................................................... 259

Marthe (ca  1669-1741)....................................................................................................... 194

Gundersen

Michel (f. omk 1710).......................................................................................................... 148

Guttormsdatter

Karen (f. 1710)...................................................................................................................... 99

Maren (1708-1708)............................................................................................................... 99

Guttormsen

Guttorm (1713-1740)............................................................................................................ 99

Haagensen

Jon (ca  1667-1720)....................................................................................................... 88; 176

Halvorsdatter

Ellen (ca  1692-1746)................................................................................ 3; 87; 178; 198; 204

Lisbeth (f. ca  1695).................................................................................................... 228; 229

Marthe (omk 1670-1720)................................................................................................ 10; 11

Sigri (f. omk 1670)........................................................................................................ 88; 176

Halvorsen

Halvor (f. ca  1629)............................................................................................................... 11

Hans (f. 1711)..................................................................................................................... 163

Jacob (ca  1693-1719)........................................................................................................... 56

Johannes (1707-1707)......................................................................................................... 202

Jørgen (1707-1710)............................................................................................................. 162

Lars (f. omk 1680).............................................................................................................. 287

Mathis (f. ca  1664)............................................................................................................. 289

Samuel (ca  1686-1719)........................................................................................................ 63

Hans....................................................................................................................................... 137

Hansdatter

Anne (1724-1725)............................................................................................................... 211

Anne (ca  1689-1753)......................................................................................................... 134

Anne Kjerstine (f. 1726)..................................................................................................... 211

Anne Magdalena (ca  1679-1726)....................................................................... 111; 112; 263

Berte (ca  1684-1764)......................................................................................... 219; 220; 269

Birthe Cathrine (f. 1752)....................................................................................................... 88

Boel (1720-1775)................................................................................................................ 211

Dorthe (1716-1764)............................................................................................................ 247

Ingeborg (f. ca  1722)......................................................................................................... 211

Inger Marie (1716-1718)..................................................................................................... 135

Johanne (1709-1709)........................................................................................................... 134

Karen (1713-1730).............................................................................................................. 135

Karen (f. ca  1665).............................................................................................................. 202

Kjersti (ca  1696-1738)......................................................................................................... 82

Lisbeth (ca  1703-1739).......................................................................................... 59; 67; 222

Maren (ca  1696-1770)........................................................................................................ 133

Sara (ca  1675-1745)..................................................................................................... 28; 150

Sissel (ca  1668-1721)......................................................................................................... 117

Sissel (f. ca  1705)............................................................................................................... 137

Hansen

Abraham (omk 1670-før 1714)................................................................................... 206; 208

Halvor (f. ca  1665)............................................................................................................. 162

Hans (ca  1702-1755)............................................................................................ 29; 133; 200

Hans (f. 1727)..................................................................................................................... 212

Isach (ca  1658-1730)............................................................................................ 26; 203; 215

Isak (1722-1790)................................................................................................................... 72

Jacob (ca  1666-1743)................................................................................................. 101; 225

Jacob (ca  1692-1737)......................................................................................................... 208

Jacob (f. omk 1670)............................................................................................................ 156

Jan (1710-1741)............................................................................................................ 76; 135

Jan (ca  1704-1708)............................................................................................................. 134

Jens (ca  1698-1758)........................................................................................................... 133

Lars (ca  1697-1772)............................................................................................................. 56

Lars (omk 1650-ca  1701)............................................................................................... 6; 124

Lars (omk 1700-før 1772)................................................................................................... 116

Lauritz (1706-1707)............................................................................................................ 238

Morten (1720-1755)............................................................................................................ 259

Morten (f. omk 1650)............................................................................................................ 93

Nils (1706-1759)................................................................................................................. 134

Nils (ca  1655-før 1701)...................................................................................................... 186

Nils (ca  1669-1742)............................................................................................................ 260

Nils (f. ca  1701)............................................................................................................. 63; 66

NN (1731-1731).................................................................................................................. 212

Ochel (ca  1666-1712)............................................................................................. 65; 66; 156

Paul (ca  1707-1770)............................................................................................................. 26

Peder (f. omk 1680)............................................................................................................ 146

Svend (ca  1727-1797)........................................................................................................ 269

Søren (1706-1707)................................................................................................................ 67

Haraldsen

Mogens (f. 1713)................................................................................................................... 28

Haufers

Marte Dorthea Jensdatter (f. ca  1685)............................................................................... 292

Hechsdatter

Else (ca  1669-1712)........................................................................................................... 284

Hecksdatter

Else (ca  1675-1742)........................................................................................................... 254

Hein

Vincentz Jochumsen (ca  1687-1724)................................................................................. 122

Helgesdatter

Kirsten (ca  1687-1730).............................................................................................. 240; 241

Helgesen

Ole (ca  1687-1739).............................................................................................................. 99

Henrichsdatter

Catrine Lisbeth (1713-1715)................................................................................................. 79

Elisabeth (1708-1708)........................................................................................................... 79

Kirsten (ca  1687-1738)...................................................................................................... 104

Sara (1705-1705)................................................................................................................... 78

Henrichsen

Abraham (1710-1712)........................................................................................................... 79

Antony (f. ca  1685).............................................................................................................. 58

Baltzer (f. ca  1696).................................................................................................... 159; 160

Boe (f. ca  1700)................................................................................................................... 78

Holmer (f. 1716)................................................................................................................... 80

Jørgen (1707-1764)............................................................................................................... 79

Hermann (f. omk 1650)........................................................................................................ 140

Hermansdatter

Tore (ca  1687-1755)........................................................................................................... 140

Heronimusdatter

Maren (f. ca  1693)................................................................................................................ 81

Margrethe (omk 1690-1731)................................................................................................. 81

Heronimusen

Abraham (ca  1695-1732)..................................................................................................... 82

Hesselberg

Agathe Sørensdatter (1715-1765)......................................................................................... 79

Søren Larsen (ca  1677-1727)....................................................................................... 79; 167

Holst

Aase (f. ca  1658)................................................................................................................ 193

hustru

Jens Larsen 1. (f. omk 1640)................................................................................... 35; 98; 133

Husumer

Anders (f. omk 1650).................................................................................................. 204; 214

Ingeborg (ca  1665-1740)...................................................................................................... 164

Ingebrethsen

Jacob (ca  1634-1706)........................................................................................................... 68

Ingebretsdatter

Anne (1716-1797)....................................................................................................... 129; 175

Mette (1722-1724).............................................................................................................. 131

Ingebretsen

Axel (1720-1720)................................................................................................................ 131

Nils (1725-1725)................................................................................................................. 131

Peder (1717-1718).............................................................................................................. 130

Peder (f. 1719).................................................................................................................... 130

Sivert (ca  1700-før 1742)................................................................................................... 165

Zacharias (1714-1715)........................................................................................................ 129

Isachsdatter

Anne Margretha (ca  1696-1763).................................................................................. 26; 204

Carine (ca  1696-1763)........................................................................................................ 258

Inger (ca  1684-1737).......................................................................................................... 210

Inger (ca  1722-1787).......................................................................................................... 269

Maren (1707-1732)..................................................................................................... 133; 199

Maren (ca  1671-1739)........................................................................................................ 260

Margrethe (ca  1693-1739).................................................................................................. 258

Marthe (ca  1692-1769)............................................................................................... 204; 215

Sibilla Maria (1723-1794)................................................................................................... 259

Isachsen

Jacob (1721-1721)............................................................................................................... 259

Jørgen (1709-1715)............................................................................................................. 200

Peder (ca  1692-1762)............................................................................... 3; 87; 178; 198; 204

Iversdatter

Ingeborg (f. ca  1675)......................................................................................................... 289

Jacob................................................................................................................................ 94; 171

Jacobsdatter

Anne (1723-1797)............................................................................................................... 236

Anne (f. ca  1647)............................................................................................................... 189

Anne Marie (1716-1767)..................................................................................................... 209

Anne Marie (f. ca  1665)..................................................................................................... 157

Birthe (ca  1698-ca  1756)..................................................................................................... 89

Catarine (ca  1691-1743)..................................................................................... 235; 236; 252

Derichen (ca  1686-1757)............................................................................ 221; 267; 268; 270

Ellen (1709-1710)............................................................................................................... 226

Ellen (f. 1711)..................................................................................................................... 226

Giske (ca  1687-1761)................................................................................................. 114; 262

Gunild (1734-1735)............................................................................................................ 161

Helge (ca  1657-1719)........................................................................................................... 56

Ingeborg (f. 1714)............................................................................................................... 227

Ingeborg (f. ca  1675)......................................................................................................... 171

Isabelle (f. 1706)................................................................................................................. 226

Karen (1724-1724).............................................................................................................. 209

Karen (f. 1726).................................................................................................................... 237

Maren (ca  1680-1742)........................................................................................................ 141

Maren (omk 1715-1747)............................................................................................. 107; 272

Maria (ca  1699-1759)................................................................................................. 284; 285

Marie (ca  1697-1741)......................................................................................................... 233

Marthe (1714-1724)............................................................................................................ 209

Jacobsen

Cornelius (f. 1720).............................................................................................................. 236

Hans (1717-før 1743).................................................................................................. 101; 227

Hans (ca  1640-1717).................................................................................................... 66; 154

Hans (ca  1690-1706).......................................................................................................... 226

Isach (ca  1654-1724).......................................................................................................... 256

Isach (f. ca  1686)............................................................................................................... 121

Jacob (ca  1688-1752)......................................................................................................... 133

Jacob (f. 1730).................................................................................................................... 237

Knud (1705-1707)................................................................................................................ 68

Nils (1726-1764)................................................................................................................... 93

NN (1722-1722).................................................................................................................. 236

Ole (1733-1733).................................................................................................................. 161

Ole (f. ca  1684).................................................................................................................. 247

Torsten (ca  1684-1745).............................................................................................. 244; 273

Jansdatter

Anna (f. ca  1639)................................................................................................................... 5

Else (1706-1707)................................................................................................................. 286

Ingeborg (f. ca  1708)......................................................................................................... 286

Inger (f. 1708)..................................................................................................................... 286

Jansen

Hans (ca  1664-1728)...................................................................................... 29; 76; 132; 200

Søren (ca  1703-1765)................................................................................................... 34; 183

Jensdatter

Aleth (1729-1780)................................................................................................................. 93

Anne (ca  1665-1706)........................................................................................................... 35

Birthe (ca  1665-1742)............................................................................ 29; 76; 132; 133; 200

Ellen (ca  1687-1748).......................................................................................................... 108

Else (ca  1665-1743)............................................................................................................. 21

Gjertrud (1729-1730)............................................................................................................ 17

Gjertrud (f. 1709).................................................................................................................. 12

Ingeborg (ca  1677-1757)............................................................................................ 216; 217

Johanna (f. 1726).................................................................................................................. 93

Johanne (f. omk 1700).......................................................................................................... 38

Karen (ca  1674-1733)........................................................................................................ 139

Karen (f. ca  1700)................................................................................................................ 11

Maren (1724-1752)............................................................................................................... 93

Maren (f. ca  1674).............................................................................................................. 169

Maria (ca  1692-1752)......................................................................................................... 187

Marthe (ca  1677-1733)....................................................................................................... 209

Mette (ca  1658-1735)........................................................................................................... 54

Sara (ca  1675-1742)............................................................................................................. 98

Jensen

Anders (1727-1793).............................................................................................................. 41

Christen (ca  1669-1730)............................................................................................... 28; 150

Christen (f. ca  1702)............................................................................................................ 11

Erich (1729-1729)................................................................................................................. 17

Erich (1731-1732)................................................................................................................. 17

Hans (ca  1705-før 1744)...................................................................................................... 11

Jens (ca  1647-1728)............................................................................................................. 10

Jens (ca  1692-1754)....................................................................................................... 11; 15

Jens (f. 1724)......................................................................................................................... 16

Nils (ca  1711-1772)............................................................................................................ 143

Nils (f. omk 1670)............................................................................................................... 125

Peder (1726-1763)................................................................................................................ 16

Peder (1732-1740)................................................................................................................ 94

Peder (f. ca  1699)................................................................................................................. 54

Poul (f. omk 1700)................................................................................................................ 47

Simen (f. omk 1740)............................................................................................................. 94

Steffen (ca  1665-1742)...................................................................................................... 148

Søren (f. 1737).................................................................................................................... 227

Søren (omk 1680-før 1714)........................................................................................... 48; 181

Johannesdatter

Agnethe (1726-1784)............................................................................................................ 34

Karen (1720-1784)................................................................................................................ 34

Marte (f. 1724)...................................................................................................................... 73

Susanna (ca  1723-1723)....................................................................................................... 34

Susanne (1715-1718)............................................................................................................ 33

Johannesen

Ole (1720-1723).................................................................................................................... 73

Simen (ca  1690-1763).......................................................................................................... 21

Johannsen

Jørgen (f. omk 1690)........................................................................................................... 184

Johansen

Jacob (ca  1658-1722)......................................................................................................... 121

Jonsdatter

Anne (ca  1696-1713)......................................................................................................... 197

Astri (omk 1700-1727)................................................................................................ 111; 112

Helvig (1714-1715)............................................................................................................. 177

Helvig (1716-1745)....................................................................................................... 88; 178

Kirsten (f. omk 1695).......................................................................................................... 197

Kjersti (omk 1710-1741)..................................................................................................... 138

Maren (ca  1702-1786)........................................................................................................ 176

Jonsen

Abraham (1712-1713)......................................................................................................... 177

Erich (1720-1720)............................................................................................................... 180

Erich (1721-1721)............................................................................................................... 180

Isach (f. 1708)..................................................................................................................... 177

Jacob (f. 1706).................................................................................................................... 176

Nils (ca  1685-1735).............................................................................................................. 57

Nils (f. omk 1690)............................................................................................................... 197

Ole (ca  1675-1763)...................................................................................................... 88; 247

Peder (ca  1728-1778)......................................................................................................... 110

Tommas (f. ca  1685).......................................................................................................... 197

Justsdatter

Berthe (f. omk 1700)............................................................................................................. 47

Jørgensdatter

Anne (f. 1724)....................................................................................................................... 59

Anne (f. 1728)..................................................................................................................... 110

Catarina (ca  1675-1750)....................................................................................................... 78

Inger (f. 1705)..................................................................................................................... 222

Johanna (1733-1734)............................................................................................................. 60

Johanne (1711-1713)........................................................................................................... 223

Karen (1732-1813).............................................................................................................. 110

Karen (ca  1685-1742)........................................................................................................ 101

Karen (ca  1727-1795).......................................................................................................... 17

Karen (f. 1738)...................................................................................................................... 61

Maria (ca  1722-1775)......................................................................................................... 282

Marthe (f. 1723).................................................................................................................. 109

Marthe (omk 1720-1723).................................................................................................... 108

Ragnhild (ca  1658-1740)................................................................................................... 215

Sissel (1721-1786)............................................................................................................... 109

Jørgensen

Amund (1726-1772)........................................................................................................... 109

Folmer (ca  1672-1715)....................................................................................................... 164

Hans (f. 1727)....................................................................................................................... 60

Isach (f. 1709)..................................................................................................................... 223

Isach (f. ca  1673)....................................................................................................... 133; 199

Jacob (ca  1717-1773)......................................................................................................... 246

Jens (f. ca  1719)................................................................................................................. 108

Jørgen (1730-1734)............................................................................................................... 60

Jørgen (ca  1667-1751).................................................................................................. 67; 222

Jørgen (f. 1735)..................................................................................................................... 60

Jørgen (f. ca  1699)................................................................................................. 59; 67; 222

Knud (f. 1706).................................................................................................................... 223

Lars (ca  1706-1712)........................................................................................................... 223

Lars (f. 1714)...................................................................................................................... 224

Nils (f. ca  1716)................................................................................................................. 108

Ole (f. omk 1720).................................................................................................................. 69

Peder (ca  1670-1751)................................................................................................. 103; 104

Rudolf (f. 1724).................................................................................................................. 184

Søren (1737-1740)................................................................................................................ 60

Karen (omk 1680-1723)........................................................................................................ 201

Kirckhof

Jens Søfrensen (f. omk 1710).............................................................................................. 227

Kittilsdatter

Gunhild (ca  1679-1741)..................................................................................................... 208

Kjøstelsen

Willum (omk 1640-før 1725).............................................................................................. 192

Klogh

Johanne Sørensdatter (ca  1673-1728)...................................................... 59; 63; 65; 156; 222

Knudsdatter

Anne (1709-1762)....................................................................................................... 245; 272

Anne (ca  1674-1748)................................................................................................... 67; 222

Anne (ca  1695-1763)......................................................................................................... 109

Anne (f. ca  1674)............................................................................................................... 190

Else (1714-1715)................................................................................................................. 273

Else (ca  1665-1750)................................................................................................... 134; 236

Inger (f. ca  1667)................................................................................................................. 62

Johanne (ca  1683-1741)....................................................................................................... 71

Karen (ca  1680-1749)........................................................................................................ 121

Marthe (ca  1682-1762)............................................................................................... 130; 173

Mette (omk 1690-1740)...................................................................................................... 184

Knudsen

Christopher (ca  1675-1741)................................................................................................. 71

Gunder (ca  1700-1774)...................................................................................................... 205

Hans (f. 1706)..................................................................................................................... 272

Knud (ca  1671-1742)................................................................................................. 245; 271

Knud (f. 1714).................................................................................................................... 273

Marcus (ca  1703-ca  1744)......................................................................................... 107; 272

Povel (f. 1717).................................................................................................................... 274

kone

Jacob Christensens (omk 1710-1748)................................................................................. 152

Larsdatter

Anne (ca  1663-1742)........................................................................................................... 58

Anne (f. omk 1660)............................................................................................................... 66

Dorthe (ca  1685-1744)................................................................................................. 48; 181

Ingeborg (f. ca  1715)......................................................................................................... 169

Ingeborg (f. omk 1715)....................................................................................................... 288

Inger (ca  1659-1726)............................................................................................................ 55

Isabelle (omk 1670-1730)................................................................................................... 291

Karen (ca  1683-1744)................................................................................................ 256; 258

Kirsten (ca  1679-1750)...................................................................................................... 179

Kirstine (ca  1705-1771)................................................................................................. 6; 127

Laurense (1715-1751)......................................................................................................... 183

Maren (ca  1678-1758)................................................................................................ 101; 225

Maren (f. ca  1701)................................................................................................................ 95

Maren (f. omk 1675)........................................................................................................... 125

Margrethe (f. 1719)............................................................................................................. 288

Maria (ca  1685-1758)................................................................................................. 133; 199

Maria (ca  1701-1738)........................................................................................................... 41

Marthe (ca  1675-1761)......................................................................................... 56; 128; 129

Mette (ca  1679-1717)......................................................................................................... 125

Sissel Maria (1732-1800)...................................................................................................... 25

Larsen

Abraham (f. omk 1680)....................................................................................................... 126

Anders (f. ca  1705).............................................................................................................. 23

Eggert (ca  1692-1764)....................................................................................................... 109

Halvor (f. 1711).................................................................................................................. 288

Hans (ca  1674-1713).......................................................................................................... 125

Hans (ca  1702-1764)............................................................................................................ 36

Jacob (f. omk 1680)............................................................................................................ 126

Jens (f. ca  1634)..................................................................................................... 35; 98; 133

Johannes (ca  1685-1763)...................................................................................................... 32

Lars (ca  1665-ca  1735)...................................................................................................... 125

Lars (ca  1695-1733)............................................................................................................... 6

Michel (ca  1689-1743)................................................................................................. 13; 127

Nils (ca  1698-ca  1747).................................................................................................. 6; 127

Ole (ca  1661-1721)............................................................................................................ 287

Ole (omk 1710-1750).......................................................................................................... 245

Peder (f. 1709).................................................................................................................... 291

Stoe (ca  1661-før 1725)............................................................................................. 134; 236

Søren (ca  1675-1729)................................................................................................. 111; 263

Lauritsdatter

Maria (f. ca  1707)................................................................................................................... 6

Levorsdatter

Karen (f. omk 1695)............................................................................................................ 266

Levorsen

Villum (ca  1695-1746)....................................................................................................... 265

Madsdatter

Anne (omk 1660-ca  1698)................................................................................................. 125

Else (f. ca  1690)................................................................................................................. 122

Helvig (f. omk 1670)........................................................................................................... 134

Karen (1727-1801)................................................................................................................ 52

Karen Christine (1740-1740)................................................................................................ 38

Malene (1722-1723).............................................................................................................. 51

Margrethe (omk 1710-1737)............................................................................................... 133

Marie (1729-1785)................................................................................................................ 52

Marthe (1738-1738).............................................................................................................. 38

Madsen

Anders (1734-1806).............................................................................................................. 52

Hans (1731-1745)................................................................................................................. 52

Jan (1724-1759).................................................................................................................... 51

Michel (f. 1720).................................................................................................................... 51

NN (1737-1737).................................................................................................................... 53

Peder (1718-1742)................................................................................................................ 50

Peder (f. omk 1660).............................................................................................................. 31

mann

Marthe Kirstine Christensdatter ev.1. (f. omk 1660).......................................................... 144

Marcusdatter

Else (1737-1765)................................................................................................................. 107

Maren (omk 1675-1723)......................................................................................................... 23

Mathisdatter

Maren (f. 1712)................................................................................................................... 290

Mathisen

Anders (ca  1665-1714)...................................................................................................... 166

Anders (f. ca  1665)............................................................................................................ 166

Halvor (f. ca  1701)............................................................................................................. 289

Hans (1707-1729)............................................................................................................... 290

Iver (f. ca  1706)................................................................................................................. 290

Jens (ca  1700-1741)............................................................................................................. 92

Lauritz (1710-1710)............................................................................................................ 290

Peder (f. omk 1670)............................................................................................................ 134

Michelsdatter

Anne (ca  1682-1718)................................................................................................. 240; 241

Inger (ca  1696-1742)............................................................................................................ 50

Marte (f. ca  1690).............................................................................................................. 247

Marthe (ca  1692-1755)................................................................................................. 88; 247

Michelsen

Anders (ca  1675-1739)...................................................................................................... 101

Christen (ca  1675-1721)....................................................................................................... 49

Simen (ca  1675-før 1725)............................................................................................ 46; 183

Tor (ca  1665-1729)..................................................................................................... 221; 267

Mikkelsen

Lars (ca  1666-1717)............................................................................................................. 35

Mogensdatter

Pernille (f. omk 1690)........................................................................................................... 99

Mogensen

Harald (ca  1677-1728)......................................................................................................... 28

Nils (omk 1700-1750)......................................................................................................... 193

mor

Lars Dams (ca  1662-1737)................................................................................................... 94

Mortensen

Jens (ca  1699-1731)................................................................................................... 159; 160

Nils (ca  1707-1753)............................................................................................................ 149

Ole (omk 1685-1750).......................................................................................................... 187

Mørch

Jens (ca  1661-1726)............................................................................................................. 54

Nils (f. omk 1650).................................................................................................................. 193

Nilsdatter

Anne (1734-1737)............................................................................................................... 138

Anne (ca  1702-1750)......................................................................................................... 193

Berthe (1732-1745)............................................................................................................. 138

Berthe (f. omk 1670)................................................................................................... 196; 197

Ellen (ca  1702-1763)............................................................................................................ 52

Helena (f. 1723).................................................................................................................... 64

Ingeborg (f. ca  1672)......................................................................................................... 136

Ingeborg (f. ca  1698)......................................................................................................... 261

Inger (ca  1669-1742).................................................................................................. 115; 198

Karen (1706-1709).............................................................................................................. 261

Karen (ca  1673-1716)................................................................................................ 206; 208

Karen (ca  1701-1737)........................................................................................................ 159

Maren (f. ca  1673).............................................................................................................. 186

Maren (omk 1680-1739)....................................................................................................... 35

Åse (ca  1675-1746)...................................................................................................... 46; 183

Nilsen

Hans (ca  1673-1707)........................................................................................ 59; 63; 65; 222

Hans (f. 1710)..................................................................................................................... 261

Hans (f. 1725)....................................................................................................................... 64

Jacob (ca  1705-1736)........................................................................................................... 93

Jørgen (f. ca  1688)............................................................................................................. 108

Lars (omk 1680-før 1725)........................................................................................... 181; 182

Ole (f. omk 1710)................................................................................................................ 101

NN

Erik (f. omk 1665)............................................................................................................... 103

Lars (f. omk 1670).............................................................................................................. 169

Margrete (ca  1669-1708)...................................................................................................... 37

Ole (f. omk 1650)................................................................................................................ 279

Nord

Christopher Henrich (f. omk 1715)....................................................................................... 74

Nystein

Marte (f. ca  1656)................................................................................................................ 70

Ochelsdatter

Anne (ca  1639-1710)........................................................................................... 66; 154; 155

Christense (ca  1653-1727)................................................................................................. 140

Maren (ca  1680-1725)................................................................................................ 128; 129

Ochelsen

Hans Nicolai (1711-1713)..................................................................................................... 67

Ole (f. omk 1660)................................................................................................................... 194

Ole (f. omk 1680)................................................................................................................... 262

Olsdatter

Anne (f. omk 1680)............................................................................................................. 174

Berte (f. ca  1691)............................................................................................................... 158

Cecilie (f. omk 1670).......................................................................................................... 126

Dorthe (f. ca  1669)............................................................................................................... 19

Elin (1722-1723)................................................................................................................. 188

Else (1722-1791)................................................................................................................. 143

Else (f. 1728)....................................................................................................................... 188

Gjertrud (ca  1665-1695)...................................................................................................... 10

Gjertrud (f. ca  1680)............................................................................................................ 73

Gunhild (f. ca  1699)................................................................................... 100; 101; 103; 227

Ingeborg (1720-1720)......................................................................................................... 142

Ingeborg (ca  1695-1762)................................................................................................ 84; 85

Inger (1722-1746)................................................................................................................. 88

Karen (ca  1685-1732)........................................................................................................ 117

Kirstine (1717-1734)........................................................................................................... 221

Maren (1717-1760)............................................................................................................. 142

Maren (f. ca  1680).................................................................................................................. 6

Margrethe (ca  1719-1791).................................................................................................. 263

Marthe (1717-1789).............................................................................................................. 99

Marthe (ca  1686-1761)....................................................................................... 244; 245; 273

Marthe (f. ca  1699)............................................................................................................ 279

NN (f. omk 1695)............................................................................................................... 169

Sissel (1727-1793)................................................................................................................. 89

Sissel (f. ca  1665)................................................................................................................. 68

Tore (ca  1670-1717)........................................................................................................... 165

Vendela (omk 1685-1734).................................................................................................. 287

Olsen

Amund (1719-1739)........................................................................................................... 221

Anders (ca  1683-1743)...................................................................................................... 216

Christen (ca  1667-1738)..................................................................................................... 209

Christen (f. ca  1675).......................................................................................................... 144

Gjert (f. ca  1707)................................................................................................................ 194

Hans (f. 1723)....................................................................................................... 88; 221; 269

Hans (f. ca  1685)................................................................................................................ 238

Jacob (ca  1682-1761)................................................................................................. 159; 160

Jens (1724-1740)................................................................................................................. 188

Johannes (ca  1677-1745)...................................................................................................... 73

Kjell (ca  1734-1800)............................................................................................................ 52

Knud (ca  1655-før 1725)................................................................................................... 205

Lars (ca  1654-1710)................................................................................................... 125; 291

Lars (f. ca  1704)................................................................................................................. 169

Lars (f. omk 1700)................................................................................................................ 25

Morten (f. 1719).................................................................................................................. 188

Nils (f. 1731)......................................................................................................................... 89

Ole (1715-1716).................................................................................................................. 142

Ole (ca  1689-1754)............................................................................................................ 141

Ole (omk 1715-før 1748).................................................................................................... 263

Rasmus (ca  1673-1734).................................................................................................... 2; 88

Søren (ca  1728-1766)........................................................................................................... 26

Tollef (ca  1680-1728)................................................................................................. 130; 173

Ovesen

Andreas (f. ca  1696).......................................................................................................... 146

Paulsdatter

Mari (1708-1772)................................................................................................................ 116

Paulsen

Christian (ca  1667-1747)........................................................................................................ 6

Peder (f. omk 1660).......................................................................................................... 11; 15

Pedersdatter

Anne (ca  1697-1759)..................................................................................................... 92; 93

Anne Mathea (f. omk 1740)................................................................................................ 107

Dorthe (1715-1715)............................................................................................................ 105

Dorthe (1717-1718)............................................................................................................ 105

Dorthe (f. 1726).................................................................................................................. 106

Gunhild (ca  1665-1738)............................................................................................. 142; 149

Ingeborg (ca  1689-1765)...................................................................................................... 56

Ingeborg (ca  1695-1732)................................................................................................ 11; 15

Inger (f. 1711)..................................................................................................................... 147

Karen (1705-1744).............................................................................................................. 134

Karen (1721-1766).............................................................................................................. 106

Karen (1731-1789)................................................................................................................ 89

Live (ca  1701-1774)............................................................................................................. 11

Malene (f. ca  1640)............................................................................................................ 169

Margareta (ca  1673-1743).................................................................................................... 37

Mari (f. omk 1700).............................................................................................................. 252

Marte (f. ca  1685).............................................................................................................. 146

Sara (ca  1717-1754)........................................................................................................... 147

Siri (ca  1655-1727)............................................................................................................. 279

Tore (f. ca  1647)................................................................................................................. 168

Pedersen

Abraham (1726-1731)........................................................................................................... 88

Anders (ca  1677-1740)................................................................................................ 75; 135

Christen (ca  1673-1732)................................................................................. 27; 55; 134; 152

Claus (ca  1686-1735)......................................................................................................... 270

Erik (ca  1666-1710)............................................................................................................. 20

Gulbrand (ca  1695-1738)..................................................................................................... 41

Gulbrand (f. 1723).............................................................................................................. 147

Halvor (1721-1784)........................................................................................................... 3; 88

Henrich (1723-1725)........................................................................................................... 106

Ingebret (ca  1687-1735)....................................................................................... 56; 128; 175

Isach (1723-1787)................................................................................................. 88; 178; 198

Jacob (1728-1797)................................................................................................................. 89

Jacob (ca  1651-1727)......................................................................................................... 233

Jacob (f. 1725)............................................................................................................ 114; 263

Jan (f. omk 1660)................................................................................................................ 286

Jens (f. omk 1700)....................................................................................................... 122; 123

Johannes (1729-1730)......................................................................................................... 263

Jørgen (1719-1727)............................................................................................................. 106

Jørgen (1729-1771)............................................................................................................. 107

Lars (ca  1675-1727)............................................................................................................. 23

Lauritz (1707-1707).............................................................................................................. 56

Mads (ca  1691-1742)........................................................................................................... 50

Peder (1721-1725).............................................................................................................. 147

Petter (f. omk 1650)................................................................................................ 88; 116; 197

Pettersdatter

Aaste Maria (1720-1744)............................................................................................ 101; 227

Anne (1722-1794)............................................................................................................... 101

Johanne (ca  1710-1788)....................................................................................... 88; 116; 197

Lisbeth (1725-1806)............................................................................................................ 101

Pettersen

Ole (f. omk 1700).............................................................................................................. 3; 47

Poulsen

Nils (f. 1706)............................................................................................................... 116; 198

Rasmus (f. omk 1650)........................................................................................................... 189

Rasmusdatter

Abelone (f. 1703).................................................................................................................. 39

Anne (1707-1708)................................................................................................................. 39

Else (f. 1722)....................................................................................................................... 285

Ingeborg Cathrine (ca  1697-1738)......................................................................................... 3

Karen (ca  1706-1770)...................................................................................................... 3; 88

Maren (ca  1668-1744).................................................................................................. 25; 204

Rakel (f. ca  1697)............................................................................................................... 189

Rasmusen

Lars (1729-1730)................................................................................................................. 285

Lars (f. 1732)...................................................................................................................... 285

Rasmus (ca  1681-1750).............................................................................................. 251; 284

Svend (ca  1656-1722)........................................................................................................ 160

Rasmussen

Jørgen (1710-1710)............................................................................................................... 39

Mads (f. omk 1700).............................................................................................................. 38

Ole (ca  1700-1772)................................................................................................................ 3

Peder (f. omk 1720)............................................................................................................ 283

Riber

Maren Jørgensdatter (ca  1657-1748)................................................................................... 63

Rotkier

Anne Larsdatter (ca  1697-1771)............................................................................................ 6

Rotkjær

Laurits Nilsen (1662-1706)............................................................................................. 4; 127

Rudolphsen

Han (f. ca  1696)................................................................................................................. 153

Saling

Johannes Mortensen (ca  1683-1743).................................................................................... 93

Samuelsdatter

Gjørel Maria (f. 1716)........................................................................................................... 64

Maren Margrethe (f. 1713).................................................................................................... 64

Samuelsen

Halvor (1661-1690)............................................................................................................... 63

Halvor (f. 1719).................................................................................................................... 64

Schebs

Erich Andersen (1706-1762)............................................................................................... 215

Søren Andersen (ca  1697-1763)................................................................................ 204; 214

Schlødtzel

NN (f. ca  1685).................................................................................................................. 292

Simensdatter

Marte (ca  1705-1743)........................................................................................................... 47

Simensen

Christen (1712-1765).................................................................................................... 48; 183

Jacob (1709-1730)................................................................................................................. 48

Simonsen

Nils (1707-1734)................................................................................................................... 47

Sissel (d. 1723)....................................................................................................................... 144

Sivertsen

Ingebret (omk 1650-ca  1717)............................................................................................. 165

Skeesdatter

Ragnhild (ca  1662-1742)................................................................................................... 137

Skomaker

Gulbrand (f. omk 1670).......................................................................................................... 7

Skoug

Sibille Mogensdatter (ca  1653-1725)................................................................................... 93

Sophie

Anne (f. ca  1655)................................................................................................................. 90

Steffensdatter

Maren (1712-1763)............................................................................................................. 148

Mette (1716-1772).............................................................................................................. 149

Steffensen

Jens (ca  1714-1739)........................................................................................................... 149

Stensdatter

Åse (omk 1670-1728)..................................................................................................... 11; 15

Stoesdatter

Johanne (ca  1702-1757)..................................................................................................... 134

Stoesen

Lars (ca  1705-1784)........................................................................................................... 236

Strømtangen

Even (ca  1665-1736).................................................................................................... 25; 204

Svendsdatter

Jøran (ca  1665-1742)............................................................................................................ 28

Karen (1709-1754)................................................................................................................ 69

Karen (f. ca  1677).................................................................................................................. 8

Svendsen

Christen (f. omk 1690)........................................................................................................ 170

Hans (ca  1669-1735).......................................................................................................... 117

Helge (omk 1705-ca  1747)................................................................................................. 172

Svennumsen

Michel (ca  1723-1795)......................................................................................................... 34

Sørensdatter

Aasille (f. omk 1740).......................................................................................................... 263

Anne Marie (f. 1734)............................................................................................................ 44

Gunhild (f. 1718)................................................................................................................ 113

Kirsten (1723-1789).................................................................................................... 114; 263

Maren (ca  1721-1723)........................................................................................................ 113

Margrethe (1711-1782)................................................................................................. 48; 182

Susanne (1710-1710).......................................................................................................... 113

Susanne (omk 1640-ca  1695)....................................................................................... 56; 129

Sørensen

Eilert (ca  1694-1753)......................................................................................................... 278

Even (1727-1762)................................................................................................................. 43

Gunnar (1731-1733).............................................................................................................. 44

Jacob (ca  1729-1789)......................................................................................................... 102

Jens (f. 1709)....................................................................................................................... 182

Knud (f. 1711).................................................................................................................... 113

Lars (f. 1728)........................................................................................................................ 44

NN (1708-1708).................................................................................................................. 182

Tallachsdatter

Åse (ca  1706-1782)............................................................................................................ 195

Tambor

Halvor (f. ca  1685)............................................................................................................. 201

Tisted

Bent Iversen (1680-1759)................................................................................................... 215

Tollefsdatter

Anne Mari (1722-1722)...................................................................................................... 175

Kirsten (1716-1750)............................................................................................................ 174

Tollefsen

Amund (ca  1700-1763)........................................................................................................ 52

Ole (1709-1709).................................................................................................................. 174

Ole (1720-ca  1752).................................................................................................... 130; 175

Peder (ca  1656-1736)........................................................................................................... 62

Tommesen

Jon (omk 1670-ca  1701)..................................................................................................... 196

Torbjørnsdatter

Kari (ca  1661-1716)........................................................................................... 265; 267; 268

Torgersen

Rasmus (ca  1673-1742)........................................................................................................ 37

Torsdatter

Anna (1708-1709)............................................................................................................... 269

Marthe (1724-1791).............................................................................................. 88; 221; 269

Torsen

Michel (1718-1775)............................................................................................................. 269

Torstensdatter

Elen Marie (1719-1785)...................................................................................................... 246

Johanne (1717-1793)........................................................................................................... 245

Maria (1717-1719).............................................................................................................. 246

Torstensen

Isach (omk 1640-før 1699)................................................................................................. 260

Jacob (1711-1739)....................................................................................................... 245; 273

Tostensdatter

Inger (ca  1694-1761)............................................................................................................ 43

Tostensen

Peder (ca  1688-1741)................................................................................................. 114; 262

Trane

Emanuel Andersen (ca  1707-1755)...................................................................................... 93

Tronhiem

Anders (ca  1668-1755)........................................................................................................ 51

Trulsen

Hans (ca  1670-1756)............................................................................................................ 72

Poul (ca  1676-1741)................................................................................................... 115; 198

Vetlesdatter

Anne (1733-1761)............................................................................................................... 283

Karen (1728-1761).............................................................................................................. 283

Vetlesen

Anders (f. 1725).................................................................................................................. 282

Jacob (1731-1737)............................................................................................................... 283

Villumsdatter

Ragnild (ca  1649-1736)................................................................................................. 6; 124

Susanna (1707-1763).......................................................................................................... 133

Villumsen

Levor (omk 1650-ca  1701)................................................................................................. 265

Vincentsdatter

Alhed (f. ca  1715).............................................................................................................. 123

Marte (f. ca  1716).............................................................................................................. 123

Pernille (1720-1723)............................................................................................................ 123

von Senden

Hans Rudolph (omk 1690-ca  1729)..................................................................................... 21

von Senderen

Johan (f. omk 1670).............................................................................................................. 21

Willumsdatter

Karen (ca  1665-1727)........................................................................................................ 120


 

 

Overføringstabell:

Her ser en hvilke side(r) som angir hvilke familie.

Fam. 1 – side 2-3

Fam. 2a – side 4-6

Fam. 2b – side 7

Fam. 2c – side 8

Fam. 3 – side 10-12

Fam. 4 – side 13

Fam. 7 – side 15-17

Fam. 10b - side 19

Fam. 11b - side 20-22

Fam. 12 - side 23-24

Fam. 13 - side 25-26

Fam. 14a - side 27-30

Fam. 14b - side 31

Fam. 15 - side 32-34

Fam. 16 - side 35-36

Fam. 17 - side 37-39

Fam. 18a - side 40

Fam. 18b - side 41-42

Fam. 19 - side 43-45

Fam. 20a - side 46-48

Fam. 20b - side 49

Fam. 21 - side 50-53

Fam. 22 – side 54

Fam. 23 - side 55-56

Fam. 24 - side 57

Fam. 25 - side 58

Fam. 26 - side 59-61

Fam. 27 - side 62

Fam. 28a - side 63-64

Fam. 28b - side 65-67

Fam. 29a - side 68-69

Fam. 29b - side 70

Fam. 30 - side 71-72

Fam. 31 - side 73-74

Fam. 32 - side 75-77

Fam. 33 - side 78-80

Fam. 34 - side 81-82

Fam. 35a - side 84-86

Fam. 36 - side 87-89

Fam. 37 - side 90

Fam. 39a - side 92-94

Fam. 39b - side 95-96

Fam. 40b - side 98-99

Fam. 41a - side 100-102

Fam. 41b - side 103

Fam. 41c - side 104-107

Fam. 42 - side 108-110

Fam. 43 - side 111-114

Fam. 44 - side 115-116

Fam. 45 - side 117

Fam. 46 - side 118

Fam. 47 - side 119

Fam. 48 - side 120

Fam. 49 - side 121

Fam. 50 - side 122-123

Fam. 51a - side 124-127

Fam. 51b - side 128-131

Fam. 52 - side 132-135

Fam. 53 - side 136

Fam. 54a- side 137-138

Fam. 54b- side 139

Fam. 55 - side 140

Fam. 56 - side 141-143

Fam. 57 - side 144-145

Fam. 58 - side 146-147

Fam. 59 - side 148-149

Fam. 60 - side 150-152

Fam. 61a - side 153

Fam. 61b - side 154-156

Fam. 61c - side 157

Fam. 61d - side 158

Fam. 62 - side 159-161

Fam. 63 - side 162-163

Fam. 64 - side 164-165

Fam. 65a - side 166-167

Fam. 65b - side 168

Fam. 66a- side 169

Fam. 66b - side 170

Fam. 67 - side 171-172

Fam. 68 - side 173-175

Fam. 69 - side 176-178

Fam. 70 - side 179-180

Fam. 71a - side 181-183

Fam. 71b - side 184

Fam. 72 - side 185

Fam. 73 - side 186

Fam. 74 - side 187-188

Fam. 75 - side 189

Fam. 76 - side 190-191

Fam. 77 - side 192

Fam. 78 - side 193

Fam. 79 - side 194-195

Fam. 80 - side 196-198

Fam. 81 - side 199-200

Fam. 82 - side 201

Fam. 83 - side 202

Fam. 84 - side 203-205

Fam. 85a - side 206-207

Fam. 85b - side 208-209

Fam. 86 - side 210-212

Fam. 88 - side 214-215

Fam. 89 - side 216-218

Fam. 90 - side 219-221

Fam. 91 - side 222-224

Fam. 92 - side 225-227

Fam. 93a - side 228-230

Fam. 93b - side 231

Fam. 95 - side 233

Fam. 96 - side 235-237

Fam. 97 - side 238

Fam. 99 - side 240-242

Fam. 101 - side 244-246

Fam. 102 - side 247-248

Fam. 104a - side 250-253

Fam. 104b - side 254-255

Fam. 105 - side 256-259

Fam. 106 - side 260-261

Fam. 107a - side 262-263

Fam. 107a - side 264

Fam. 108a - side 265-266

Fam. 108b - side 267-269

Fam. 108c - side 270

Fam. 109 - side 271-274

Fam. 111a - side 276-277

Fam. 111b - side 278

Fam. 112 - side 279

Fam. 114 - side 281-283

Fam. 115 - side 284-285

Fam. 116 - side 286

Fam. 117 - side 287-288

Fam. 118 - side 289-291

Fam. 119a - side 292