| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

 

Mathis Halvorsen f. ca 1664 og Ingeborg Iversdatter f. ca 1675 sin familie

 

 

 

Mathis Halvorsen, f. ca 1664.[1]

 

Han var født på "Vigsiden", grenseområdet i Sverige, og giftet seg i 1700.

 

Den 1. Sønd. i Advent. Som var d. 28. Nov 1700. Eidanger Præstegaard Trolofvis Mathiis Halfuorsn og Ingeborig Iversd.

Caut: Amund Arnessøn Kierholt og Knut Hanssøn.

 

Han nevnes i skattemanntallet på Øya i Brevik i 1701:
112.
Matthias Wigværing
Skatt rdl 0-0-12

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Mathis Halvorsen Borg", 40 aar, født paa Wigsiden, gift og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

 

Forlovet 28.11.1700 i Eidanger,[2] gift 1700,2 med Ingeborg Iversdatter, f. ca 1675.[3]

 

Ingeborg:

Hun var bosatt som enke på Sylterøya i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

Ingeborg Jensdatter gl. 50 aar, en Enche, Har 3de Sønner, Halvor Mathisøn gl. 24 aar, enroullered, Iver Mathisøn gl. 19 aar, er aarstiener udj Kiøbenhafen, Hans Mathisøn gl. 16 aar, og en datter Maren Mathisdatter gl. 13 aar, begge hieme.

 

Hennes navn ble da skrevet feil.

 

 

 

I.    Halvor Mathisen, f. ca 1701.3

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Halvor Mathisen Sylterøen 22 aar", født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 23. mai 1725.

 

 

II.   Iver Mathisen, f. ca 1706.3

 

 

 

III. Hans Mathisen, f. 1707 i Brevik,3 døpt 17.04.1707 i Brevik kirke,[4] d. 1729 i Brevik, gravlagt 13.01.1729 på Brevik kirkegård.[5]

      

       døpt Mathias Hallvorsen og Ingeborg Ifversdatter paa Øen, deris drengebarn ved nafn Hans

       baaren af Anne Marie Hans Nielsens, assist: Karen Hansdatter, Sirichen Jacobsdatter, mandfaddere: Anne Hansen, Karl Simmensen, Peder Simensen.

      

       Brevik 22.05.1707: Introdusert Matthis Halfvorsen qvinde paa Øen, Ingeborg Ifversdatter

      

       Han gravlegges i 1729 som "Hans Matthisen".

 

 

 

IV. Lauritz Mathisen, f. 1710 i Brevik,4 døpt 12.02.1710 i Brevik kirke,4 d. 1710 i Brevik, gravlagt 17.08.1710 på Brevik kirkegård.4

      

       hiemmedøbt børn N. Lauritz, faderen N. Matthias Halvordtsen moderen N. Ingeborg Iversdatter

       baaren af Thore Olsdatter, assist: Kirsten Andersdatter, Else Larsdatter Bache, mandfaddere: Lucas Tønnisen, Christen Brant

      

       Brevik 19.03.1710: introdusert Matthis Halvorsens qv. N. Ingebor Sigvertsdatter

 

      

       Gravlagt som "Lars Matthisen, fader N. Matthis Halvorsen moder N. Ingebor Ifversdatter gammel 6 maaneder 2 uger 4 dage".

 

 

 

V.   Maren Mathisdatter, f. 1712 i Brevik,3 døpt 25.09.1712 i Brevik kirke.4

      

       døpt Mathias Halvorsen og Ingeborg Ifuersdatter deris egte barn N. Maren

       blef baaren af Ingeborg Valdemar Jørgensens, assist: Marthe Olsdatter, Cathrine Jacobsdatter, mandfaddere: Jacob Rasmussen, Nils Hansen Tømmermand, Abraham Hansen Sandøen

      

       Brevik 30.10.1712: introdusert Mathias Halvorsens kone N. Ingeborg Ifuersdatter.

 

       Hun giftet seg i 1736.

 

       Brevik: trolovet 12.06.1736, viet 16.10.1736     

       Unge karl Peder Larsen og Marie Mathisdatter  

       Caut.: Hans Jensen, Iver Mathissen.

 

 

       Forlovet 12.06.1736 i Brevik,[6] gift 16.10.1736 i Brevik kirke,[7] med Peder Larsen, f. 1709 i Brevik (sønn av Lars Olsen og Isabelle Larsdatter), døpt 01.12.1709 i Brevik kirke.4

      

       Peder:

       døpt Lars Olsen og Isabella Larsdatters drengebarn N. Peder

       baaren af Boel Axelsdatter, assist: Inger Bonesdatter, Else Larsdatter, mandfaddere: Jacob Hansen, Isaach Svendsen

      

       Brevik 05.01.1710: introdusert Isabella Larsdatter, Lars Olsens kone

      

      

      

      

 

 

 

 [1]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 3.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 14.