| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

 

 

Marthe Kirstine Christensdatter f. ca 1679 og Christen Olsen f. ca 1675 sin familie

 

 

 

Marthe Kirstine Christensdatter, f. ca 1679.[1]

 

Hun giftet seg i 1720.

 

Brevik Trolovet 07.04.1720, Viet 28.07.1720           

Christen Olsen og Mette Kirstine Christensdatter (Christiansdatter) fra Øen

 

Det var nok hennes barn som ble gravlagt i Brevik i 1723 som "begravet udj de fattiges jord Christen Olsens Stifdatter Zidsel". Marthe hadde nok da barn før hun giftet seg med Christen Olsen.

 

Jeg finner familien under Brevik i sjeleregisteret i Eidanger i 1725:

Christen Olsøn gl. 50 aar, har tient for Matros, gift med Marte Christiansdatter gl. 46 aar, Har 2de døttre Mallene Christensdatter gl. 6 aar, er hos sin farbroder i Risør, Ingeborg Christensdatter gl. 5 aar, er hieme.

 

(1) Hun giftet seg med Marthe Kirstine Christensdatter 1. mann, f. omkring 1660.

 

 

(2) Forlovet 07.04.1720 i Brevik,[2] gift 28.07.1720 i Brevik kirke,1,[3] med Christen Olsen, f. ca 1675.1

 

Christen:

Ut fra sjeleregisteret av 1725 så hadde han en bror bosatt i Risør.

 

 

 

I.    Sissel, (datter av Marthe Kirstine Christensdatter ev.1. mann og Marthe Kirstine Christensdatter) d. 1723 i Brevik, gravlagt 14.03.1723 på Brevik kirkegård.[4]

      

       Gravlagt som "begravet udj de fattiges jord Christen Olsens Stifdatter Zidsel".

 

 

 

II.   Mallene Christensdatter, (datter av Christen Olsen og Marthe Kirstine Christensdatter) f. 1721 i Brevik,1 døpt 13.01.1721 i Brevik kirke.[5]

      

       Christen Olsen Tangen og Mætte Kirstine Christiansdatter deris ægte børn Tvillinger det første Navnl. Malene

       baaren af Dorothea Niels Hansens, assist: Karen Jensdatter, mandfaddere: Christen Nielsen, Peder Hansen, Peder ....? (Kluss. JO)

 

 

 

III. Ingeborg Christensdatter, (datter av Christen Olsen og Marthe Kirstine Christensdatter) f. 1721 i Brevik,1 døpt 13.01.1721 i Brevik kirke.5

      

       Christen Olsen Tangen og Mætte Kirstine Christiansdatter deris ægte børn Tvillinger det 2. det navnl. Ingeborg

       baaren af Anchen Hans Madsens, assist: Magrete Hieronimusdatter, mandfaddere: Anders Mortensen, Isaach Moy, Niels (Ingenting mer. JO).

 

 

 

IV. Ole Christensen, (sønn av Christen Olsen og Marthe Kirstine Christensdatter) f. 1724 i Brevik, døpt 29.03.1724 i Brevik kirke,[6] d. 1724 i Brevik, gravlagt 25.05.1724 på Brevik kirkegård.[7]

      

       Christen Olsens dr.b. Ole

       baaren af Mad'me Thesmands, Maren Hieronymidatter, mandfaddere: Villum Povelsen, Johannes Olsen, Hans Larsen Schoemager

      

       Gravlagt som "Christen Olsen Dr. b. Ole 3 maaneder gl.".

 

 

 

V.   Karen Christensdatter, (datter av Christen Olsen og Marthe Kirstine Christensdatter) f. 1727 i Brevik, døpt 03.08.1727 i Brevik kirke.[8]

      

       Christen Olsens P.b. Karen

       baaren af Mad'me Jacob Nielsen, Margrete Hansdatter, mandfaddere: Henric Bonnichsen, Niels Povlsen.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 1.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 12.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 49.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 25.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 29.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 50.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 32.