| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Marte Pedersdatter f. ca 1685 sin familie (Hun var 1. gang gift med Peder Hansen f. omkring 1680, 2. gang med Peder Gulbrandsen f. omkring 1680 og 3. gang med Andreas Ovesen f. ca 1696)

 

 

 

Marte Pedersdatter, f. ca 1685.[1]

 

Det virker som om hun var gift men en Peder Hansen før hun fikk barn med Peder Gulbrandsen. De fikk et barn i 1711. Datteren Sara er jeg usikker på?

 

Hun giftet seg på nytt i 1725.

 

Brevik: Trolovet 05.08.1725, Viet 01.11.1725

Anders Ovesen Glad og Marthe Pedersdatter           

Caut. Jørgen Nielsen Haveraacher, Tollef Olsen Vester.

 

Jeg finner familien under Brevik i sjeleregisteret i Eidanger i 1725:

Andreas Owesøn Glad gl. 29 aar, har værit Scholemester, gift med Marte Pedersdatter gl. 40 aar, har en Stifsøn, Guldbrand Pedersøn gl. 2 aar, 2de Stifdøttre, Inger Pedersdatter gl. 14 aar, tiener hos Hendrich Bonichsøn for half aarsløn, Sara Pedersdatter gl. 8 aar.

 

 

(1) Gift1 med Peder Hansen, f. omkring 1680.[2]

 

Peder:

Fadderen Arne Hansen er nok sønn av Hans Arnesen Berg/Skjelsvik.

 

 

(2) Hun giftet seg med Peder Gulbrandsen, f. omkring 1680.

 

 

(3) Forlovet 05.08.1725 i Brevik,[3] gift 01.11.1725 i Brevik kirke,1,[4] med Andreas Ovesen, f. ca 1696.1

 

 

 

 

I.    Inger Pedersdatter, (datter av Peder Hansen og Marte Pedersdatter) f. 1711 i Brevik,1 døpt 12.10.1711 i Brevik.[5]

      

       Peder Hansen og Martha Pedersdatter nyefødde svage pigebarn N. Inger

       blef baaren af Anniche Friderichsdatter, assist: Maren Christensdatter, Catrine Axelsdatter, mandfaddere: Lucas Tønnisen, Arne Hansen.

 

 

 

II.   Sara Pedersdatter, (datter av Peder Hansen og Marte Pedersdatter) f. ca 1717,1 d. 1754 i Brevik, gravlagt 21.07.1754 på Brevik kirkegård.[6]

      

       Gravlagt som "Sara Pedersdatter Glad 36 aar".

 

      

 

III. Peder Pedersen, (sønn av Peder Gulbrandsen og Marte Pedersdatter) f. 1721 i Brevik, døpt 02.02.1721 i Brevik kirke,[7] d. 1725 i Brevik, gravlagt 24.03.1725 på Brevik kirkegård.[8]

      

       Peder Gulbrandsen og Martha Pedersdatter ægtebarn navnl. Peder

       baaren af (Et stort opphold. JO) William Schedgels, assist: hendis søster (Et opphold og ingen navn. JO), mandfaddere: Christen Nielsen, Mons. Tesman, kiøbmand Jens Madsen fra Aarhus

      

       Gravlagt som "Marthe Sl. Peder Gulbrandsens Søn Peder 4 aar gl.".

 

 

 

IV. Gulbrand Pedersen, (sønn av Peder Gulbrandsen og Marte Pedersdatter) f. 1723 i Brevik, døpt 15.08.1723 i Brevik kirke.[9]

      

       Peder Gulbransens D.B. Gulbran

       baaren af Mad'me Thesmands, Søren Skreders K., Sara Rothiers eldste D. Kierstine, mandfaddere: Mons. Petter Ferrøe, Vincentz Hein.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 2.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 26.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 50.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 28.