| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Maren Antonsdatter f. ca 1699

 

 

 

Maren Antonsdatter, f. ca 1699.[1]

 

Jeg finner henne i denne familien bosatt på Setre i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

Johannes Bomhof gl. 39 aa. Har tient for Lieutnant, gift med Lisbet Halvorsdatter gl. 30 aar. Har 2de Sønne, Peitter Bomhof gl. 9 aar, Halvor Bomhof gl. ½ aar, En tienistepige Maren Antonsdatter gl. 26 aar, tiener for aarsløn.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.