| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725 |   


 

 

Karen Svendsdatter f. ca 1677

 

 

 

Karen Svendsdatter, f. ca 1677.[1]

 

Hun er bosatt hos denne familien i Brevik i 1725 som enke:

Petter Gierlow gl. 45 aar, Enroullered, gift med Sara Corneliusdatter (Enke etter Laurits Nielsøn Rotkjær f. på Jylland 14/11-1662 g. i Brevik 2/1-1696) gl. 49 aar, 2de døttre Kirstine Lauritsdatter gl. 20 aar, tiener for aarsløn hos Wisiteuren ibdm. Maria Lauritsdatter gl. 18 aar, har hos sig sin gl. Moder Anne Jansdatter gl. 96 aar.

Huusfolch, Guldbrand Skomager Enchemand gl. 55 aar sengeliggende, og en Enche kone, Karen Svendsdatter gl. 48 aar.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.