| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Jon Haagensen f. ca 1667 og Sigri Halvorsdatter f. omkring 1670 sin familie

 

 

 

Jon Haagensen, f. ca 1667,[1] d. 1720 i Brevik, gravlagt 04.02.1720 på Brevik kirkegård.[2]

 

Han nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701:
44.
Jon Smed (Jon Haagensen Smed)
Skatt rdl 0-1-8

 

Gravlagt som "Jon Haagensen Smids begravelse med liigpredichen gammel 53 aar 2 maaneder 2 uger 1 dag".

 

 

Han giftet seg med Sigri Halvorsdatter, f. omkring 1670.[3]

 

Sigri:

Jeg finner henne bosatt i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

Joen Smids enche gl. 52 aar, har 2de Sønner Jacob Joensøn gl. 20 aar enroullered, Isach Joensøn gl. 16 aar iche enroullered, 2de døttre Helvig Joensdatter gl. 9 aar er hieme, Maren Joensdatter gl. 23 aar tiener udj Scheen.

 

 

 

I.    Maren Jonsdatter, f. ca 1702,[4] d. 1786 i Brevik, gravlagt 17.02.1786 på Brevik kirkegård.[5]

      

       Det kan være hun som gravlegges som "Mari Jonsd. 86 aar".

 

 

 

II.   Jacob Jonsen, f. 1706 i Brevik,[6] døpt 24.05.1706 i Brevik kirke.6

      

       døpt barn N. Jacob, Fader Jon Haagensen, Moder Sigri Halvorsdatter

       baaren af Dorothea Hr. Anders Nielsens, assist: Anne Margrethe Ibsdatter, Boel Axelsdatter, mandfaddere: Axel Olsen, Lars Nilsen.

      

       Brevik 06.06.1706: Introdusert John Haagensens Smeds qv. N. Sigri Halvuorsdatter

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Jacob Jonsen Smit 18 aar", født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 24. april 1724.

 

 

 

III. Isach Jonsen, f. 1708 i Brevik, døpt 02.12.1708 i Brevik kirke.6

      

       døpt Jon Hogensen Smed og Siri Halvorsdatter deris drengebarn N. Isaach

       baaren af Gunild Axelsdatter, assist: Else Christensdatter, Sophie Jensdatter Haurits, mandfaddere: Christen Nilsen, Jacob Hansen Mogerøe, Jacob Nilsen

      

       Brevik 13.01.1709: introdusert Jon Smeds kone N. Sirj Halvorsdatter.

 

 

 

IV. Abraham Jonsen, f. 1712 i Brevik, døpt 22.05.1712 i Brevik kirke,6 d. 1713 i Brevik, gravlagt 13.04.1713 på Brevik kirkegård.6

      

       døpt Jon Haagensen og Siri Halvordsdatter hiemmedøbte drengebarn ved nafn Abraham

       baaren af Boel Axelsdatter, assist: Else Larsdatter, mandfaddere: Lucas Tønnissen, Anders Mortensen, Claus Synderborger

      

       Brevik 12.06.1712: introdusert Jon Smeds Huustrue, Nom. Siri Halvordsdatter

      

       Gravlagt som "Jon Smed og Sirj Halvordsdatter deris egtebarn ved nafn Abraham, gammel 1 aar mindre end 4 uger 4 dage".

 

 

 

V.   Helvig Jonsdatter, f. 1714 i Brevik, døpt 18.02.1714 i Brevik kirke,6 d. 1715 i Brevik, gravlagt 28.05.1715 på Brevik kirkegård.6

      

       døpt Joen Haagensen Smed og Sirj Halvorsdatter deris egteb. N. Helvig

       baaren af visiterer Kiærulfs kiæriste Anne Povelsd.? (klussete Jo), assist: Mette Jensdatter og ......?(klussete Jo) Petersdatter, mandfaddere: Lars Nilsen, Bent Ifversen, Peder Hansen

      

       Brevik 18.03.1714: introdusert Jon Smeds kone Siri Halvorsdatter

      

       Gravlagt som "Joen Haagensen og Sigri Halvorsdatter deris barn N. Helvig, gl. 1 aar 3 maaneder 1 uge 1 dag".

 

 

 

VI. Helvig Jonsdatter, f. 1716 i Brevik, døpt 19.07.1716 i Brevik kirke,6 d. 1745 i Brevik, gravlagt 05.10.1745 på Brevik kirkegård.[7]

      

       døpt Joen Smed og Siri Halvorsdatter deris egtebarn N. Helvig

       baaren af Boel Jacob Nilsens, assist: Sara til Anders Nilsens, mandfaddere: Christen Nilsen, Claus Nilsen, Hans Christens Biønnæs

      

      

       Forlovet 15.01.1745 i Brevik,[8] gift 16.02.1745 i Brevik kirke,[9] med Isach Pedersen, f. 1723 i Brevik,4 (sønn av Peder Isachsen og Ellen Halvorsdatter), døpt 13.10.1723 i Brevik kirke,[10] d. 1787 i Brevik, gravlagt 31.03.1787 på Brevik kirkegård.5

      

       Se Brevik 1762

 

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 48.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 5.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 28.