| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Jon Erichsen f. ca 1693 og Kirsten Larsdatter f. ca 1679 sin familie

 

 

 

Jon Erichsen, f. ca 1693,[1] d. 1751 i Brevik, gravlagt 19.09.1751 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av Erich Holsten i Brevik.

Han giftet seg i Brevik i 1719.

 

Brevik 25.07.1719

trolovet Jan Erichsen Holdstein og Kirsti Laursdatter, Caut: Christen Jensen Biønnes og Tollej Olsen

 

Brevik 10.09.1719

brudevielse Jon Erichsen og Kirsten Lauridsdatter

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Jan Erichsen Møller 29 aar", født i Brevig og bosatt i Brevig, gift og innrullert 30. juni 1723.

 

Jeg finner familien bosatt i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

Jon Erichsøn gl. 32 aar enroullered, gift med Kirsten Larsdatter gl. 46 aar, ingen Børn. Har sin Moder hos sig gl. 74 aar, er Schrøbelig, har sin datter hos sig Giertrud Erichsdatter gl. 25 aar.

 

Han hadde sin mor og søster, Gjertrud, bosatt hos seg i 1725. Morens navn ble ikke nevnt. Søsteren ble gravlagt i Brevik 24.07.1746 som "Giertrud Erichsdatter".

  

Gravlagt som "Jon Erichsen 60 aar gl.".

 

 

Forlovet 25.07.1719 i Brevik,[3] gift 10.09.1719 i Brevik kirke,1,3 med Kirsten Larsdatter, f. ca 1679,1 d. 1750 i Brevik, gravlagt 06.06.1750 på Brevik kirkegård.[4]

 

Kirsten:

Gravlagt som "Jens Erichsens kone".

 

 

 

I.    Erich Jonsen, f. 1720 i Brevik, døpt 17.04.1720 i Brevik kirke,[5] d. 1720 i Brevik, gravlagt 26.04.1720 på Brevik kirkegård.[6]

      

       Jan Erichsen og Kirsti Laursdatters ægte barn Navnl. Erich

       baaren af Katarine Iver Iversens, assist: Johanne Hans Christensens, Kirsti Johannesdatter, mandfaddere: Anders Mortensen, Per Hansen, Haagen Jensen

      

       Gravlagt som "Jan Erichsen og Kirsti Laursdatters barn navnl. Erich gl. 8 dage".

 

 

 

II.   Erich Jonsen, f. 1721 i Brevik, døpt 14.08.1721 i Brevik kirke,[7] d. 1721 i Brevik, gravlagt 01.11.1721 på Brevik kirkegård.[8]

      

       Jan Erichsen og Kirsten Larsdatters ægte barn navnl. Erich

       baaren af Dorothe Niels Hansens, assist: Elisabeth Hansdatter Berg, mandfaddere Lars Nielsen, Isaach Moy, Søren Husummer

      

       Gravlagt som "Jan Erichsen og Kirsti Laursdatters barn navnl. Erich".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58c.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 24.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 48.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 26.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 49.