| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Johannes Sørensen Bomhof f. ca 1686 og Lisbeth Halvorsdatter f. ca 1695 sin familie

 

 

 

Johannes Sørensen Bomhof, f. ca 1686,[1] d. 1756 i Skien, gravlagt 09.06.1756 i Skien.[2]

Han var sønn av Søren Bertelsen Bomhof og Dina Pederdatter Friis.

 

Hans far var toller, men var bosatt på Kongsberg i 1701. Lassen nevner han som toldinspektør søndenfjeldske.

 

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 - 1886

Bomhoff, Søren. Strandfoged i Arendal 17. aug. 1685. Forduftet i 1705.

 

Johannes nevnes som skipper i 1720 årene.

 

Jeg finner denne familien bosatt på Setre i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

Johannes Bomhof gl. 39 aa. Har tient for Lieutnant, gift med Lisbet Halvorsdatter gl. 30 aar. Har 2de Sønne, Peitter Bomhof gl. 9 aar, Halvor Bomhof gl. ½ aar, En tienistepige Maren Antonsdatter gl. 26 aar, tiener for aarsløn.

 

Han endte han sine dager i Skien. Ut fra skifte hadde han en søster som var gift og bosatt på Kongsberg.

 

Denne søsteren var Anne Margrethe Sørensdatter Bomhof født 1700, død 1770, gift med borgemesteren på Kongsberg Christen Andreasen Henne.

 

Anne Margrete var datter av Søren Bertelsen Bomhof så det var da også Johannes Bomhof sin far.

 

 

Johannes ble gravlagt i Skien 9/6-1756 som "Bomhof i Kirkens Jord ... med den Store Kl. Ringen, gl. 67 (61?) aar".

 

Skifteregister for Skien 1666-1808

14.7.1756  1748-1762  Skifteprotokoller 6b  570a

Rolle Relasjon Førenamn Etternamn Bustad Stilling Merknad

arvelater Johannes Bomhoff død

arving hans enche Elisabeth Sl. Bomhofs

andre søster Anne Margrethe ? Kongsberg g.m. assessor Henne

andre svoger ? Henne Kongsberg assessor g.m. Anne Margrethe

arving sønn Mathies Johannesen Christiania

arving sønn Peter Johannesen 'som er uden lands til Søes'. Etternavnet er ikke nevnt, men utledet av farens fornavn

 

 

Gift1 med Lisbeth Halvorsdatter, f. ca 1695.1

 

 

 

I.    Petter Bomhof, f. ca 1716.1

      

       Han nevnes i skifte etter faren i 1756:

       arving sønn Peter Johannesen 'som er uden lands til Søes'. Etternavnet er ikke nevnt, men utledet av farens fornavn.

 

 

 

II.   Halvor Bomholf, f. 1725 i Brevik,1 døpt 17.06.1725 på Brevik kirkegård,[3] d. 1726 i Brevik, gravlagt 13.03.1726 i Brevik kirkegård.[4]

      

       Mons. Johan Bomhofs Dr.b. Halvor

       baaren af Scadgels, Ambore t. Mons. Chrystie, mandfaddere: Mons Peter Ferøe, Mons. Søren Berg

      

       Gravlagt som "Mons. Johannis Bomhofs Dr.b. Halvor 7 maaneder gl.".

 

 

 

III. Johannes Bomhof, f. 1726 i Brevik, døpt 01.01.1727 i Brevik kirke,4 d. 1730 i Brevik, gravlagt 05.05.1730 på Brevik kirkegård.[5]

      

       Mons. Johannes Bomhofs Dr.b. Johannes

       baaren af Mad'me Schaanings, Mad'selle Anchie Moy, mandfaddere: Mons. Scadgel, Niels Hansen, Søren Berg

      

       Trolig gravlagt som "Mons. Bomhofs Søn.".

 

 

 

IV. Anne Bomhof, f. 1729 i Brevik, døpt 02.01.1729 i Brevik kirke,[6] d. 1729 i Brevik, gravlagt 27.02.1729 på Brevik kirkegård.[7]

      

       Mons. Johannis Bomhofs P.b. Anne

       baaren af Hr. Henrichs Kiæriste, Demois'elle Ambore, mandfaddere: Mess. Peder Hansen, William Scadgel

      

       Gravlagt som "Mons. Johannis Bomhofs P.b. Anne".

 

 

 

V.   Anne Cathrine Bomhof, f. 1730 i Brevik, døpt 06.04.1730 i Brevik kirke,[8] d. 1730 i Brevik, gravlagt 26.04.1730 på Brevik kirkegård.5

      

       Mons. Bomhofs P.b. Anne Cathrine

       baaren af Mad'me Schiøtts, Maria Bentsdatter, mandfaddere: Mess. Niels Grubbe, Svint og Bucha

      

       Trolig gravlagt som "Mons. Bomhofs P.B.".

 

 

 

VI. Else Bomhof, f. 1731 i Brevik, døpt 19.10.1731 i Brevik kirke,[9] d. 1731 i Brevik, gravlagt 01.11.1731 på Brevik kirkegård.[10]

      

       Mons. Johannis Bomhofs P.b. Else

       baaren af Else Mad'me Peder Hansen, Demoi'selle Dorothea, mandfaddere: Mess. Scadgel, Grube, Vesseltoft fr. Trundhiem

      

       Gravlagt som "Mons. Joh. Bomhofs liden Datter Else".

 

 

 

VII. Mathias Stub Bomhof, f. 1732 i Brevik, døpt 01.01.1733 i Brevik kirke.[11]

      

       Johannis Bomh. Dr.b. Matthias Stub

       baaren af Scadgels, Anne Clausdatter, mandfaddere: Mess. Schuts, Geert Bentzen, Smith fra Jyland

      

       Han nevnes i skifte etter faren i 1756:

       arving sønn Mathies Johannesen Christiania

       (Han nevnes også i skifte som en av de ”Condisjonerte”)

 

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Skiensavskrifter på Gamlegjerpen.no.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 31.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 33.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 50.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34a.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34b.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 52.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34d.