| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725 |   


 

 

Jens Jensen f. ca 1692 og Ingeborg Pedersdatter f. ca 1695 sin familie

 

 

 

Jens Jensen, f. ca 1692,[1] d. 1754 i Brevik, gravlagt 30.12.1754 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av Jens Jensen og Gjertrud Olsdatter i Brevik.

 

Han var sønn av Jens Jensen i Brevik som blir kaldt gamle Jens Jensen. Han blir selv kalt unge. Hans bror Hans Jensen ble brukt som fadder og Jens var fadder for hans barn.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Jens Jensen Host 29 aar", født i Brevig og bosatt i Brevig, gift og innrullert 30. juni 1723.

 

Han giftet seg 1. gang i 1724.

 

Bamble viet 23.07.1724, trolovet 05.03.1724:

Jens Jensen og Ingebor Pedersdatter.

Caut: Amund Finmarck og Niels Kiørstad.

 

Finner familien under Brevik i Sjeleregisteret for Eidanger fra 1725:

Unge Jens Jensøn gl. 33 aar enroullered, gift med Ingeborg Pedersdatter gl. 30 aar, En Søn Jens Jensøn gl. 1 aar.

 

Han giftet seg 2. gang i 1739.

 

Brevik: trolovet 23.01.1739, viet 26.04.1739

Jens Jensen og Inger Gundersdatter  

Caut.: Johannes Larsen, Søren Henricsen i Bugten.

 

Gravlagt som "Jens Jensen 78 aar". Litt gal alder, men ikke mer enn en kan se.

 

 

(1) Gift 05.03.1724 i Bamble,1,[3] med Ingeborg Pedersdatter, f. ca 1695,1 (datter av Peder og Åse Stensdatter), d. 1732 i Brevik, gravlagt 11.05.1732 på Brevik kirkegård.[4]

 

Ingeborg:

Hennes mor, Åse Stensdatter, ble gravlagt i Brevik 28.11.1728 som "Aase Steensdatter unge Jens Jensens Wer. M. i f. jord".

 

Gravlagt som "Jens Jensens K.".

 

1734 17/9    Protokoll 3b s. 159a

Brevik

........ +                e.m. Jens Jensen

            Barn:

            1.  Jens Jenssen, 8 år

            2.  Peder Jenssen, 7 år

Brt. 73 - 0 - 0

Nt. 50 - 0 - 0

Hvori medregnet huset i Bugten i Brevik.  Kjøpt for 54 rd.  Takst 50

rd.

 

 

(2) Forlovet 23.01.1739 i Brevik,[5] gift 26.04.1739 i Brevik kirke,[6] med Inger Gundersdatter, f. omkring 1710,[7] d. 1752 i Brevik, gravlagt 03.01.1752 på Brevik kirkegård.[8]

 

Inger:

Hun ble gravlagt i Brevik i 1752 som "Jens Jensens kone Inger Olsdatter 72 aar". Navnet hennes ble her feilskrevet.

 

 

 

I.    Jens Jensen, (sønn av Jens Jensen og Ingeborg Pedersdatter) f. 1724 i Brevik,1 døpt 10.12.1724 i Brevik kirke.[9]

      

       unge Jens Jensens dr.b. Jens

       baaren af Mad'me Niels Hansens, Kari Jensdatter, mandfaddere: Rasmus Skræder, Søren Larsen, Casten Jensen.

 

 

 

II.   Peder Jensen, (sønn av Jens Jensen og Ingeborg Pedersdatter) f. 1726 i Brevik, døpt 17.09.1726 i Brevik kirke,[10] d. 1763 i Brevik, gravlagt 28.12.1763 på Brevik kirke.[11]

      

       unge Jens Jensens Dr.barn Peder

       baaren af Willum Povlsens k., Michel Tømmermds. K., Kari Rasmusdatter, mandfaddere: Lars Larsen Tømmermd., Hans Sættere t. Visit. Schiøtt

      

      

       Forlovet 19.12.1754 i Brevik,[12] gift 23.01.1755 i Brevik kirke,[13] med Karen Jørgensdatter, f. ca 1727 i Amundrød i Brunlanes,[14] (datter av Jørgen Christensen og Mari Berntsdatter), d. 1795 i Brevik, gravlagt 03.03.1795 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

III. Erich Jensen, (sønn av Jens Jensen og Ingeborg Pedersdatter) f. 1729 i Brevik, døpt 20.01.1729 i Brevik kirke,[16] d. 1729 i Brevik, gravlagt 13.03.1729 på Brevik kirkegård.[17]

      

       Jens Jensens Dr.b. Eric

       baaren af Anne Peter Cruses, Ingebore Rasmidatter, mandfaddere: Mons. Scadgel, Hans Jensen t. Mons. Peder Hansen

      

       Gravlagt som "Jens Jensens Dr.b. Eric".

 

 

 

IV. Gjertrud Jensdatter, (datter av Jens Jensen og Ingeborg Pedersdatter) f. 1729 i Brevik, døpt 01.01.1730 i Brevik kirke,[18] d. 1730 i Brevik, gravlagt 10.04.1730 på Brevik kirkegård.[19]

      

       unge Jens Jensens P.b. Giertrud

       baaren af Mad'me Salings, Marie i Myren, mandfaddere: Mess. Niels Hansen, Lars Svint, Ole Rasmissen

      

       Gravlagt som "unge Jens Jensens P.B.".

 

 

 

V.   Erich Jensen, (sønn av Jens Jensen og Ingeborg Pedersdatter) f. 1731 i Brevik, døpt 29.04.1731 i Brevik kirke,[20] d. 1732 i Brevik, gravlagt 30.11.1732 på Brevik kirkegård.3

      

       Jens Jensens Dr.b. Eric

       baaren af Mad'me Bomhofs, Mari Povlsdatter, mandfaddere: Mons. Schiøtt, Peder Stoesen, Simon Johannisen

      

       Gravlagt som "Jens Jensens Dr.b.".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[3]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 10-11.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 53.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 4.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 15.

[7]  Stipulert, Stipulert.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 31.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 6.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[14]  Alder ved død.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 33.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 50.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34a.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34b.