| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Isach Jacobsen f. ca 1654 sin familie (Han giftetet seg 1. gang Sibilla Catarina født ca 1657 og 2. gang med Karen Larsdatter f. ca 1683)

 

 

 

Isach Jacobsen, f. ca 1654,[1] d. 1724 i Brevik, gravlagt 02.02.1724 i Brevik kirke.[2]

Han var sønn av Jacob Cortsen og Maren Danielsdatter i Larvik.

 

Han nevnes i skattemanntallet på Øya i Brevik i 1701:
103.
Isaac Skreder
Skatt rdl 0-1-0

 

Han giftet seg 2. gang i Brevik i 1719:

Brevik 29.10.1719

trolovelse Isaach Jacobsen og Karen Lauridsdatter,

Caut: Ammund Aanesen og Petter Ferøe

 

Brevik 31.12.1719

brudevielse Isaach Jacobsen og Karen Lauridsdatter

 

Ut fra alderen til noen av barna så har han vært gift to ganger.

 

 

Gravlagt som "Isaach Jacobsen Skræder 70 aar gl.".

 

Han ble nevnt i skifte etter sin mor på Langestrand i Larvik i 1697.

Skifteregister for Larvik 1672-1812

 

11.02.1697 - 1690-1701 - Skifteprotokoller 2  255b

Rolle Relasjon Førenamn Etternamn Bustad Stilling Merknad

arvelater Maren Danielsdtr Langestrand død 03.02.1697

arving avdød ektefelle Jacob Cortsen

arving ektefelle Mortten Tolleffsen

arving sønn Lars Jacobsen Kiøbenhaffn myndig

arving datter Lisbet Jacobsdtr g.m. Chresten Madtsen

andre svigersønn Mortten Søffrensen former g.m. Anne Jacobsdtr

arving datter Anne Jacobsdtr g.m. Mortten Søffrensen

andre svigersønn Olle Hansen Sælsgiord g.m. Chattrine Jacobsdtr

andre svigersønn Chresten Madtsen skredder g.m. Lisbet Jacobsdtr

andre svigersønn Søffren Pedersen skredder enkemann etter Boel Jacobsdtr

arving datter Boel Jacobsdtr død; vært g.m. Søffren Pedersen; etterlot seg 2 sønner og 1 datter, men de er ikke nevnt ved navn

arving sønn Jsach Jacobsen Breeviig myndig

arving sønn Daved Jacobsen Vahrdehuus Lehn myndig

arving sønn Daniel Jacobsen former ved Berum Jernverch fullmyndig

arving sønn Gunder Jacobsen fullmyndig; utenlands, og ikke latt høre fra seg på en 26 års tid

arving datter Chattrine Jacobsdtr g.m. Olle Hansen Sælsgiord

arving sønn Niels Jacobsen fullmyndig; for En Romb tiid, til OstJndien for Reygst, og ikke latt høre fra seg på en 13 års tid

 

 

Han nevnes også her i skifte etter sin stefar på Langestrand i 1697.

 

Skifteregister for Larvik 1672-1812 

07.04.1697 - 1690-1701 - Skifteprotokoller 2- 258a

Rolle Relasjon Førenamn Etternamn Bustad Stilling Merknad

arvelater Mortten Tolleffsen Langestrand død 30.03.1697

arving avdød ektefelle Maren Danielsdtr

 

andre stesønn Isach Jacobsen Breeviig

andre stesønn Gunder Jacobsen utenlands

andre stedatter Boel Jacobsdtr død; vært g.m. Søffren Pedersen

andre Søffren Pedersen skredder enkemann etter Boel Jacobsdtr

andre stedatter Lisbet Jacobsdtr g.m. Chresten Madtsen

andre Chresten Madtsen skredder g.m. Lisbet Jacobsdtr

andre stedatter Chattrine Jacobsdtr g.m. Olle Hansen Sælsgiord

andre Olle Hansen Sælsgiord g.m. Chattrine Jacobsdtr

andre stesønn Daniel Jacobsen

andre Morten Søffrensen former g.m. Anne Jacobsdtr; yngst av søstrene

andre stesønn Lars Jacobsen Kiøbenhaffn yngst av brødrene

andre stedatter Anne Jacobsdtr g.m. Mortten Søffrensen

arving bror Niels Tolleffsen Gløersmyr Vdj Gierpen Sogen død; etterlot 2 sønner og 3 døtre, men de nevnes ikke ved navn

andre stesønn Daved Jacobsen

andre stesønn Niels Jacobsen eldst av brødrene

arving bror Mogens Tolleffsen Ballestad J Gierpen Sogen

arving halvbror Jsach Tolleffsen reiste utenlands for en 4 års tid siden

arving søster Tonne Tolleffsdtr Scheen enke

arving søster Trand Tolleffsdtr Lille gierpen Vdj Gierpen Sogen g.m. Effuen Haldvorsen

andre svoger Effuen Haldvorsen Lille gierpen Vdj Gierpen Sogen g.m. Trand Tolleffsdtr

arving søster Anne Tolleffsdtr Bouerøed, Vdj gierpen Sogen g.m. Jørgen Asbiørnsen

andre svoger Jørgen Asbiørnsen Bouerøed, Vdj gierpen Sogen g.m. Anne Tolleffsdtr

arving søster Kiersten Tolleffsdtr Skeen tjenende ugift

arving søster Karen Tolleffsdtr Bøe J gierpen Sogen enke.

 

 

 

(1) Han giftet seg med Sibilla Catarina, født ca 1657,1 død 1719 i Brevik, gravlagt 18.05.1719 på Brevik kirkegård.[3]

 

Sibilla:

Gravlagt som "Sibilla Catharina, Isacch Jacobsen gammel 62 aar 4 maaneder 2 uger 5 dage".

 

 

(2) Forlovet 29.10.1719 i Brevik,[4] gift 31.12.1719 i Brevik kirke,[5] med Karen Larsdatter, f. ca 1683,4 d. 1744 i Brevik, gravlagt 06.12.1744 på Brevik kirkegård.[6]

 

Karen:

Jeg finner hennes bosatt som enke på Sylterøya i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

Karen Larsdatter, Enche gl. 42 aar. Har 3de døttre Sibilla Maria Isachsdatter gl. 2 aar, Catrine Isachsdatter gl. 29 aar, udj tieniste hos Peder Jørgensøn, Margarethe Isachsdatter gl. 32 aar, er hieme.

 

Gravlagt som "Isaach Skreders Enke i fattig jord".

 

 

 

I.    Margrethe Isachsdatter, (datter av Isach Jacobsen og Sibilla Catarina) f. ca 1693,4 d. 1739 i Brevik, gravlagt 04.10.1739 på Brevik kirkegård.[7]

      

       Gravlagt som "Magrethe Isaachsdatter i fattig jord".

 

 

 

II.   Carine Isachsdatter, (Barn av Isach Jacobsen og Sibilla Catarina) f. ca 1696,4 d. 1763 i Brevik, gravlagt 20.01.1763 på Brevik kirkegård.[8]

      

       Bosatt i Brevik i 1762.

 

       Brevik 1762:

       Nr 88

       Mand og hustru: Erich Andersen Schebs Enke

       Børn over 12 aar: Anders Erichsen, Ole Erichsen, Ædel Margrethe Schebs

       Piiger over 12 aar: Kari Jørgensdatter

       Huusfolk: Levtnant Gunder Corneliusen

       De uformuende: Cathrine Isaksdatter, Sibille Isaksdatter, 2 de fattige systre

      

       Gravlagt som "Cathrine Isaksdatter 76 aar".

 

 

 

III. Jacob Isachsen, (sønn av Isach Jacobsen og Karen Larsdatter) f. 1721 i Brevik, døpt 14.09.1721 i Brevik kirke,[9] d. 1721 i Brevik, gravlagt 12.10.1721 på Brevik kirkegård.2

      

       Isaach Jacobsen og Karen Laursidsdatters ægtebarn Navnlig Jacob

       baaren af Madam Maren Henrich Kiesrulf, assist: Kirsten Annon Ammundsens, Kathrine Isaachsdatter, mandfaddere: Rasmus Olsen, Josten Jacobsen

      

       Gravlagt som "Isaach Jacobsen og Karen Laursdatters Barn. N. Jacob".

 

 

 

IV. Sibilla Maria Isachsdatter, (datter av Isach Jacobsen og Karen Larsdatter) f. 1723 i Brevik,4 døpt 28.11.1723 i Brevik kirke,[10] d. 1794 i Brevik, gravlagt 30.11.1794 på Brevik kirkegård.[11]

      

       Isaach Skræders P.B. Sibilla Marie

       baaren af Mad'me Giørul Halvor Eeks, Marie Jacobsdatter, mandfaddere: Hans Eek, Ole Jonsen, Arne Kiørholt

      

      

      

       Forlovet 08.01.1750 i Brevik,[12] gift 30.06.1750 i Brevik kirke,[13] med Morten Hansen, f. 1720 i Brevik,4 (sønn av Hans Christensen og Johanne Gundersdatter), døpt 02.02.1720 i Brevik kirke,[14] d. 1755 i Brevik, gravlagt 13.01.1755 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 49.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 56.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 26.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 29.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 5.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 24.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.