| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Henrich Bonichsen f. ca 1674 og Catarina Jørgensdatter f. ca 1675 sin familie

 

 

 

Henrich Bonichsen, f. ca 1674 i Holland,[1] d. 1745 i Brevik, gravlagt 09.05.1745 på Brevik kirkegård.[2]

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Hendrich Bonichsen Embten", født i Holland, gift og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Jeg finner denne familien under Brevik i sjeleregisteret i Eidanger i 1725:

Hendrich Bonichsøn gl. 51 aar tient for Matros og er Lodtz, gift med Catarina Jørgensdatter gl. 50 aar, har 3de Sønner, Boe Hendrichsøn gl. 25 aar er udenlands, Jørgen Hendrichsøn gl. 18 aar enroullered, Holmer Hendrichsøn gl. 9 aar.

 

Han nevnes i rullene over loser i det "Synderfieldske District" anno 1732:
54 år gammel, født i Embden, innsatt som los 24.04.1723, gift og bor i Brevik, Har faret på sjøen fra ungdommen, har vært 4 år i krigen.

Det er nok han som gravlegges som "Henric Bondesen 75 aar".

 

 

Gift1 med Catarina Jørgensdatter, f. ca 1675,1 d. 1750 i Brevik, gravlagt 22.01.1750 på Brevik kirkegård.[3]

 

Catarina:

Gravlagt som "Henrich Bonechsens Enke gl. 78 aar".

 

 

 

I.    Boe Henrichsen, f. ca 1700.1

 

 

 

II.   Sara Henrichsdatter, f. 1705 i Brevik, d. 1705 i Brevik, gravlagt 30.10.1705 på Brevik kirkegård.[4]

      

       Gravlagt som "begravet Sara Hendrichsdatter, gl. 9 maaneder og 4 dage".

       Ut fra navnet Henrichsdatter kan hun være datter av Henrich Bonichsen som er den Henrich jeg har funnet som får barn rundt denne tiden.

 

 

 

III. Jørgen Henrichsen, f. 1707 i Brevik,1 døpt 20.02.1707 i Brevik kirke,4 d. 1764 i Brevik, gravlagt 27.06.1764 på Brevik kirkegård.[5]

      

       døpt Hendrich Bensens og Cathrine Jørgensdatters drengebarn ned nafn Jørgen

       baaren af Marie Larsdatter, assist: Ingeborg Olsdatter, Anne Hermandsdatter, mandfaddere: Arne Hansen, Lars Nilsen, Peder Jørgensen.

      

       Brevik 27.03.1707: Introdusert Catharine Jørgensdatter

      

      

       Gift 20.06.1737 i Brevik kirke,[6] med Agathe Sørensdatter Hesselberg, f. 1715 i Brevik (datter av Søren Larsen Hesselberg og Anne Andersdatter), døpt 17.02.1715 i Brevik kirke,4 d. 1765 i Brevik, gravlagt 16.08.1765 på Brevik kirkegård.[7]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

IV. Elisabeth Henrichsdatter, f. 1708 i Brevik, døpt 23.09.1708 i Brevik kirke,4 d. 1708 i Brevik, gravlagt 13.07.1708 på Brevik kirkegård.4

      

       døpt eet pigebarn N. Elisabeth, fader N. Henrich Bonechsen moder N. Catharine Jørgensdatter

       baaren af Annichen Hans Madtsens, assist: Anne Hermandsdatter, mandfaddere: Ochel Hansen, Valdemar Jørgensen, Erich Aachelsen

      

       Gravlagt som "Lisbeth Henrichsdatter gl. 10 maaneder 1 uge 2 dage, fader N. Henrich Bonnessen moder N. Catharine Jørgensdatter".

 

 

 

V.   Abraham Henrichsen, f. 1710 i Brevik, døpt 11.05.1710 i Brevik kirke,4 d. 1712 i Brevik, gravlagt 02.02.1712 på Brevik kirkegård.4

      

       Hendrich Bonnichsen og Catrine Jørgensdatter deris drengebarn N. Abraham

       baaren af Boel Axelsdatter, assist: Else Larsdatter, mandfaddere: Lucas Tønnisen, Christen Nilsen, Christen Brandt.

      

       Brevik 18.07.1710: introdusert Hendrich Bonnichsens qvinde N. Katrine Jørgensdatter

      

       Gravlagt som "Hendrich Bonnesens barn N. Abraham gl. 1 aar 9 maaneder 3 dage".

 

 

 

VI. Catrine Lisbeth Henrichsdatter, f. 1713 i Brevik, døpt 02.07.1713 i Brevik kirke,4 d. 1715 i Brevik, gravlagt 02.05.1715 på Brevik kirkegård.4

      

       døpt Henrich Bonnesen og Katrine Jørgensdatter deris egtebarn N. Catrine Lisbeth

       baaren af Maren Jacob Maagerøes, assist: Else Adrians, Katrine Petersdatter, mandfaddere: Hendrich Kiærulf, Bent Ifversen, Christen Mortensen

      

       Brevik 06.08.1713: introdusert Hendrich Bonnichsens hustrue N. Katrine Jørgensdatter

      

       Gravlagt som "Hendrich Bonnichsen og Catrine Jørgensdatter deris datter N. Cathrine Elisabeth, gl. 1 aar 10 maaneder 3 uger 4 dage".

 

 

 

VII. Holmer Henrichsen, f. 1716 i Brevik,1 døpt 04.03.1716 i Brevik kirke.4

      

       døpt Hendrich Bonnichsen og Katrine Jørgensdatter deris ægtebarn N. Folmer

       baaren af Hendrich Kierulfs, assist: Katrine Pedersdatter Berg, mandfaddere: Lars Nilsen, Isaach Moj, Hans Jensen fra Aalborg

      

       Brevik 09.04.1716: introdusert Katrine Henrich Bonnecsens.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[5]  Brevik, døde 1764-1775 registrert av Frank Johannesen på internett.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 15.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.