| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Hans Anfindsen f. ca 1685 og Inger Isachsdatter f. ca 1684 sin familie

 

 

 

Hans Anfindsen, f. ca 1685 på Røra i Eidanger,[1],[2] d. 1733 i Brevik, gravlagt 17.05.1733 på Brevik kirkegård.[3]

Han var sønn av Anfind Paulsen og Ragnhild Kjøstelsdatter på Røra i Eidanger.

 

Han forlovet seg i 1715.

 

Brevik 10.06.1715

trolovelse Hans Anfindsen og Inger Hansdatter

Caut: Jacob Nilsen og Christen Hansen

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Hans Amphindsen Rørøe 36 aar", født paa Rørøe i Eidanger sogn og bosatt i Sætteret, gift og innrullert 30. juni 1723.

 

Jeg finner denne familien bosatt på Setre i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

Hans Anfindsøn gl. 40 aar har tient for Matros, gift med Inger Isachsdatter gl. 41 aar. Har 2de døttre, Boel Hansdatter gl. 5 aar, Ingeborg Hansdatter gl. 3 aar.

 

Gravlagt som "Hans Amphinsen".

 

 

Forlovet 10.06.1715 i Brevik,[4] gift 1715,1 med Inger Isachsdatter, f. ca 1684,1 d. 1737 i Brevik, gravlagt 21.06.1737 på Brevik kirkegård.[5]

 

Inger:

Hun stod som Inger Hansdatter da de giftet seg, Inger Jacobsen da de døpte datteren Boel i 1720 og Inger Isachsdatter i 1725?

 

Fadderne Christen Hansen og Kirsti Hansdatter tror jeg er søsken til hverandre så de kunne jo ha vært Inger sine søsken? Christen Hansen var gift med ei Anne Isachsdatter og de brukte ei Inger Isachsdatter som fadder til et av sine barn som de fikk i Bamble i 1704 og et i Brevik i 1707. Jeg finner ingen annen Inger Isachsdatter (Den næreste er ei som er født ca 1722) som passer, så jeg velger og tro hun het Isachsdatter.

 

Gravlagt som "Gravlagt som "Sl. Hans Amphinsens E. 55 aar gl.".

 

 

 

I.    Boel Hansdatter, f. 1720 i Brevik,1 døpt 25.08.1720 i Brevik kirke,[6] d. 1775 i Brevik, gravlagt 29.01.1775 på Brevik kirkegård.[7]

      

       Hans Andfindsen og Inger Jacobsdatters ægtebarn Navnl. Boel

       baaren af Boel Jacob Nielsens, assist: Ragnild Isaach Hansen Sætterets, Kirsti Hansdatter, mandfaddere: Lars Nielsen, Christen Hansen, Per Isaachsen

      

       Det er nok hun som måtte skrifte i 1762:

       31. mar Eid. - Boel Hansdatter fra Brevig for Alteres Sacr. forsømmelse.

 

       Bosatt i Breviuk i 1762.

      

       Brevik 1762:

       Nr 4

       Mand og hustru: Christopher Manal og kone

       Børn over 12 aar: Engebreth, Jacob og Christopher Manal, Elsebeth Bøkman, Berthe Manal

       Drenger over 12 aar: Ole Halvorsen

       Piiger over 12 aar: Barbara Sørensdatter, Inger Larsdatter, Anne Cathrine Olsdatter

       De uformuende: Boel Hansdatter een fattig piige som er ubegvem til at tjene

      

       Gravlagt som "Boel Hansdatter 53 aar".

 

 

 

II.   Ingeborg Hansdatter, f. ca 1722.1

 

 

 

III. Anne Hansdatter, f. 1724 i Brevik, døpt 05.11.1724 i Brevik kirke,[8] d. 1725 i Brevik, gravlagt 13.01.1725 på Brevik kirkegård.8

      

       Hans Amphinsens P.B. Anne

       baaren af Mad'me Jacob Nielsens, Mad'selle Bodel Kierstine, N. Justensd., mandfaddere: Christen Hansen, Anders Lunde, Mons. Tayess.

      

       Gravlagt som "Hans Amphinsens P.b. Anne 14 uger gl.".

 

 

 

IV. Anne Kjerstine Hansdatter, f. 1726 i Brevik, døpt 31.03.1726 i Brevik kirke.[9]

      

       Hans Amphinsens P.B. Anne Kierstine

       baaren af Boel Kierstine Justensdatter, Maren Hieronymidatter, mandfaddere: unge Jens Jensen Hans Christensens t. Visiteuren Schiøtt.

 

 

 

V.   Hans Hansen, f. 1727 i Brevik, døpt 28.07.1727 i Brevik kirke.[10]

      

       Hans Amphinsens Dr.b. Hans

       baaren af Mad'me Jacob Nielsen, Demoiselle Ambore tienedes M. Chrystie, mandfaddere: Mons. Schuts, Mon. Søren Berg.

 

 

 

VI. NN Hansen, f. 1731 i Brevik, d. 1731 i Brevik, gravlagt 27.05.1731 på Brevik kirkegård.[11]

      

       Det kan være et udøpt barn som gravlegges som "Hans Amphinsens lidet Barn" men det kan og være et av de døpte barna?

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 53.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 25.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 31.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 32.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 52.