| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Gregar Brynildsen f. ca 1675

 

 

 

Gregar Brynildsen, f. ca 1675.[1]

 

Jeg finner han under Brevik i sjeleregisteret i Eidanger i 1725:

Gregars Brunildsøn gl. 50 aar, er iche gift, men er en Krøbbling og gaar paa 2de Krøcher.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.