| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725 |  


 

 

 

Dorthe Olsdatter f. ca 1669

 

 

 

Dorthe Olsdatter, f. ca 1669.[1]

 

En finner henne som enke i denne familien under Brevik i Sjeleregisteret for Eidanger fra 1725:

Peder Stoesøn gl. 30 aar, Matros, gift med Kirsten Johannesdatter gl. 39 aar. Udj Huuset er Dorte Olsdatter gl. 66 aar, Er Enche.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.