| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Berte Andersdatter f. ca 1665

 

 

 

Berte Andersdatter, f. ca 1665.[1]

 

Jeg finner henne under Brevik i sjeleregisteret i Eidanger i 1725:

Børte Andersdatter en Pige gl. 60 aar og hendis Søster en Enche gl. 56 aar, ingen flere i Huuset.

 

Det kan være hun som gravlegges i Brevik 17.01.1727: Berthe Andersdatter 61 aar gl.

 

Hennes søster, som nevnes sammen med henne, har jeg ikke navnet på.

 

Dette passer også på ei annen Barthe Hansdatter. Det var to stykker med samme navn og alder i Brevik i 1725. Den ene var pike og den andre var enke.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.