| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Anne Marie Jacobsdatter f. ca 1665

 

 

Anne Marie Jacobsdatter, f. ca 1665.[1]

 

Jeg finner henne som enke bosatt i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725. Hun kan være søster til Hans Jacobsen?:

Hans Rodolphsøn Skomager gl. 29 aar, iche gift. Kirsten Sal: Hans Jacobsøns gl. 64 aar, 1 Huuspige Børte Olsdatter gl. 34 aar, og saa en Enche Anne Marie Jacobsdatter gl. 60 aar, disse er til Huuse.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.