| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Adam Bertelsen Bomhof f. 1667 og Inger Boesdatter f. ca 1675 sin familie

 

 

Adam Bertelsen Bomhof, f. 1667 i Skien,[1] døpt 17.01.1667 i Skien,[2] d. 1744 i Brevik, gravlagt 18.01.1744 på Brevik kirkegård.[3]

Han var sønn av skredder Bertel Jansen Bomhoff og Anne Sørensdatter Borse i Skien.

 

Bertel Schreders Søn, Adam

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Adam Berthelsen Bomhof", 47 aar, født i Skien, gift og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Han nevnes som skipper.

 

Jeg finner denne familien bosatt på Sylterøya i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

Adam Bertelsøn Bomhof gl. 60 aar, har tient, er gift med Inger Boesdatter gl. 50 aar, har en Søn, Bertel Adamsøn gl. 13 aar hos sine venner udj Drammen, 2de døttre Margrete Adamsdatter gl. 18 aar er hos sine venner i Drammen, Anne Catrine Adamsdatter gl. 16 aar, er hieme. En ung Karl tilhuuse Elert Sørensøn gl. 31 aar, enroullered.

 

Gravlagt som "Adam Bomhof g. 84 aar".

 

 

Gift1 med Inger Boesdatter, f. ca 1675.1

 

 

 

I.    Margrethe Adamsdsdatter Bomhof, f. 1706 i Brevik,1 døpt 03.09.1706 i Brevik kirke.[4]

      

       døpt et Pigebarn N. Margrethe, Fader N. Adam Bertellhsen Bomhof, Moder N. Inger Boesdatter

       Faddere: baaren af Kirsten Jacobsdatter Axel Olsens, assist: Catharine Petersdatter Christen Niellsens, Boell Axelsdatter, mandfaddere: Herman Grubbe, Hans Nielsen den ældre, Søfren Povellsen.

      

       Brevik17.10.1706: introdusert Adam B. Bomhofs qv. Inger Bonnesdatter.

 

 

 

II.   Anne Catrine Adamsdatter Bomhof, f. 1707 i Brevik,1 døpt 30.10.1707 i Brevik kirke.4

      

       døpt Adam Bomhof og Inger Boesdatters pigebarn Anna Catrine

       baaren af Anne Margrete Hans Nilsens, assist: Tore Alfsdatter, Else Larsdatter, mandfaddere: Anders Nilsen, Lars Nilsen.

      

       Brevik 11.12.1707: introdusert Adam Bomhoffis kone N. Inger Boesdatter.

 

 

 

III. Bertel Adamsdatter Bomhof, f. 1709 i Brevik,1 døpt 09.06.1709 i Brevik kirke.4

      

       eet drengebarn N. Bertell, fader Adam Bomhof moder N. Inger Boesdatter

       baaren af Anne Marie Nilsdatter, assist: Gunnild Axellsdatter og Sophie J. Haurits, mandfaddere: Henrich Kiærul, Jacob Nilsen

      

       Brevik 13.07.1709: introdusert Adam Bomhofs hustru N. Inger Boesdatter.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Skiensavskrifter på Gamlegjerpen.no.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.