| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Aache Erichsen f. ca 1635 sin familie

 

 

 

Aache Erichsen, f. ca 1635.[1]

 

Han nevnes i skattemanntallet på Øya i Brevik i 1701:
107.
Aache Erichs:
Skatt rdl 0-1-0

 

Jeg finner han bosatt hos denne familien bosatt på Sylterøya i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

Peder Tostensøn gl. 37 aar, er aarstiener i Kiøbenhafn, gift med Giescke Jacobsdatter gl. 38 aar, har en Søn Jacob Pedersøn gl. 14 dage og en datter Margrette Olsdatter gl. 6 aar, udj same Huus En Enchemand Aachel Erichsøn gl. 90 aar, Sengeliggende, Har en Søn Erich Aachelsøn gl. 38 aar, tient for Matros, og En Datter Catrine Aachelsdatter gl. 40 aar. Er hos Faderen.

 

 

I.    Catrine Aachedatter, f. ca 1685,1 d. 1762 i Brevik, gravlagt 25.03.1762 på Brevik kirkegård.[2]

      

       Gravlagt som "Cathrine Aagesdatter 84 aar".

 

 

II.   Erich Aachesen, f. ca 1687 i Brevik.1

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Erich Achsen Gram", født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 24. mars 1707.

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Erich Aagesen Gram 36 aar", født i Brevig og bosatt paa Sylterøen, innrullert 30. juni 1723.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.