| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725-1762 |      


 

 

Ulrica Elenora Sourag født omkring 1720 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Peder Hansen Kiøge født ca 1722 og 2. gang med M A Møller født omkring 1720)

 

 

 

Ulrica Elenora Sourag, født omkring 1720.[1]

Hun var datter av Lorentz Christopher Sourag og Anne.

 

Hun giftet seg 1. gang i Brevik i 1748.

 

Brevik: viet 16.08.1748

Peder Hansen Kiøge og Ulrica Eleonora Sourach - i Huuset

 

Hun hadde en søster, Anne Marie Sourag, som også giftet seg i Brevik.

 

Hun og søsteren nevnes i skifte etter sin bror i Larvik i 1752 og sin søster i Larvik i 1763.

 

Ulrica har siden giftet seg med en M A Møller. De bodde i København under skifte i Larvik i 1763.

 

 

Digitalarkivet Skifteregister for Larvik 1672-1812

11.10.1752 - 1743-1764 - Skifteprotokoller 9 - 226b

arvelater Friderich Ludwig Souracher død i Engeland 20.03.1752, om bord i Skibed Ruby fra Witbye og begravet i South Shields; ugift Dreng

arving far Lorentz Christopher Souracher død; skiftebrev sluttet 10.11.1741

arving mor Anne ? Opsloe Hospital i Christiania

rving halvsøster Juliana Charlotta Souracher Christiania tjenende ugift; etternavnet ikke nevnt i skiftet, men utledet av farens og brorens navn

arving halvsøster Ulricha Eleonora Souracher gift; etternavnet ikke nevnt i skiftet, men utledet av farens og brorens navn

andre svoger Jens Olsen Hald maler død; vært g.m. Anne Marie Souracher

arving halvsøster Anne Marie Souracher Brevig enke etter Jens Olsen Hald; etternavnet ikke nevnt i skiftet, men utledet av farens og brorens navn

arving halvbror Frans Christopher Souracher Kiøbenhavn gartner myndig; ansatt hos Deres Excellenie af Danneschiold Laurwigen

arving halvbror Ferdinand Anthon Souracher Hamburg etternavnet ikke nevnt i skiftet, men utledet av farens og brorens navn

 

Digitalarkivet Skifteregister for Larvik 1672-1812

20.12.1763 - 1743-1764 - Skifteprotokoller 9 - 411a

arvelater Juliana Charlotha Lorensdtr Souracher Laurvigen død 27.06.1763 i Børne Huuset i Kiøbenhaun hvor hun var indlagt; hun hadde arvet sin far og mor, hvis arv falt henholdsvis 27.03.1737 og 10.11.1741

arving søster Uldricha Eleonara Souracher Kiøbenhaun g.m. M. A. Møller

arving søster Anne Maria Souracher Laurvigen g.m. Thor Christensen

arving bror Ferdinand Souracher ukjent oppholdssted

arving bror Frantz Christopher Souracher Nastæd i Sielland

andre svoger Thor Christensen Laurvigen Hofslager g.m. Anne Maria Souracher

andre svoger M. A. Møller Kiøbenhaun g.m. Uldricha Eleonara Souracher

 

 

 

(1) Gift 16.08.1748 i Brevik kirke,[2] med Peder Hansen Kiøge, født ca 1722,[3] (sønn av Hans Madsen og Anniche Fredrichsdatter).

 

 

(2) Hun giftet seg med M A Møller, født omkring 1720.1

 

 

 

I.    Hans Madsen Pedersen Kiøge, (sønn av Peder Hansen Kiøge og Ulrica Elenora Sourag) født 1749 i Brevik, døpt 11.05.1749 i Brevik kirke.[4]

      

       Peder Hansen Kiøges Drbr. Hans Madsen,

       baaren af Rebecha Munch, Susanna Hansdatter, mandfaddere: Kettel Hansen, Jørgen Henrichsen, Friderich Hansen

      

      

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[3]  Skifte etter faren.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34s.