| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725-1762 |      


 

 

 

 

Johan Fredrik Langelov født ca 1698 og Anne Cathrine Kistine Grøtter født 1712 sin familie

 

 

 

Johan Fredrik Langelov, født ca 1698,[1] død 1768 i Brevik, gravlagt 02.04.1768 på Brevik kirkegård.[2]

 

Han fikk borgerskap i 1736.

 

Borgerskap i Skien:

Johan Friderich Langelow (Langeloe) . B. 7/6 1736.

 

Han fikk 26/6 1738 auksjonsskjøte på avdøde Jens Clausøns hus i Porsgrunn. 27. s. m. pantsatte han sitt hus beliggende på Solumsiden i Porsgrunn, nest ved vestre side av broen over til Jens Kiil.

 

De døpte barn i Vestre Porsgrunn til 1739. Det er nok hans barn vi finner nevnt i Brevik. Dermed har de døpte barn i et annet sogn, for så og flyttet til Brevik der disse barna ble konfirmert fra 1758.

 

Johan døde i Brevik i 1768.

 

Viet 15.05.1736 i Nes/Sauherad

Monsr Langeloe og Christine Grøtter Madame Sal Steenshorns Encke,

efter fremvist Kongebrev uden foregaaende Trolovelse og Lysning under Prædikestolen,

Caut. Hr Sorenskriver Grøtter og Lensmand Mr Povel Post

 

Gravlagt som "Johan Fridrich Langelov fra Solum Sogn 70 aar".    

 

 

Anne Cathrine Kistine Grøtter, født 1712 i Kongsberg,[3] (datter av Conrad Fredrik Grøtter og Anne Catarina Nilsdatter), døpt 13.01.1712 i Kongsberg,[4],[5] død 1753 på Prestholt i Nesherad,[6] gravlagt 03.02.1753 i Nes kirke.4

 

Conrad Grøters Datter, Anna Cathrine Crestine

 

Hun var datter av Conrad Fredrik Grøtter (ca 1667-1738) og Anne Catarina Nilsdatter (ca 1694 - 1742). Conrad Fredrik Grøtter var fra København og var sønn av Valentin Grøtter.

 

Ifølge Lassen hadde hennes far fra desember 1710 vært materialforvalter ved Kongsberg Sølvverk. Fra 04.09.1719, til han død i embete i 1738 bosatt på Prestholt i Nesherad, var han var sorenskriver i "Nedre Thelemarken, Thinn og Hjartdal". Ifølge Lasse så bestyrte Tobias Hichmann embede "under Grøtters" bekjente svaghed, inntil han fikk sin forstand og helbred tilbake.

 

Gravlagt som "Monieur Langelows Hustrue, 41 aar".

 

Slektadatabasen "Slekt i Midtre Telemark av Ole Bjørn Darrud»

 

Anne Cathrine Kristine Grøtter var enke etter Nils Kristoffersen Steenshorn, da hun giftet seg med Johan Fredrik Langelov i 1736. De hadde vært gift bare et par måneder før Nils Kristoffersen Steenshorn døde.

 

(1) Gift 06.03.1733 i Sauherad,4 med Nils Kristoffersen Steenshorn, født ca 1693, død 1733 i Prestegarden i Sauherad, gravlagt 26.05.1733 i Sauherad.

 

Nils:

Han var første gang gift med Kristina Sophia Kristiansdatter Barth (ca 1693-1731).

 

Han døde i 1733.

 

Gravlagt som "Niels Steenshorn Hr, 41 aar 6 mnd 8 dage, Om Morgenen kl. mellem 9 og 10 Om Morgenen kl. mellem 9 og 10 hensov udj Herren dette Kalds Sogne Præst Hr Niels Christophersen Steenshorn, og var hand nu retsindig Lærere for disse Menigheder udj 11 aar ringere med 6 dage, Hans Levetid varede 41 aar 6 mnd 8 dage».

 

 

 

I.  Anne Cathrine Langelov, (datter av Johan Fredrik Langelov og Anne Cathrine Kistine Grøtter) født 1736 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 06.11.1736 i Solum.[7]

      

       Jan Friderich Langelous og Chatrine Kistine Grøters barn Anne Cathrine.

       Faddere: Lars Hattun, Jens Kiill, Jørgen Schiell, Marichen Buers, Cathrine Leth.

 

      

       Gift 21.10.1760 i Sauherad,4 med Østen Olsen, født 1734 i Hjartdal i Telemark,4 (sønn av Ole Olsen og Aslaug Drengmansdatter), død 1810 i Lia under Godal i Luksefjell i Saude.4

      

 

 

II.  Margrethe Hedevig Langelov, (datter av Johan Fredrik Langelov og Anne Cathrine Kistine Grøtter) født 1737 i vestre Porsgrunn i Solum,5 døpt 03.12.1737 i Solum,[8] konfirmert 17.05.1757 i Brevik kirke,[9] død 1808 i Eidanger, gravlagt 01.04.1808 på Eidanger kirkegård.[10]

      

       Jan Fridrich Langelous og Anne Cathrine Kistine Grøters barn Margrete Hed....

       Faddere: Controlleur Biener, Gunder Solvesøn, Frisenberg junior, Mad: Prof, Mad: Berg.

      

       Konfirmert som "3. Margrethe Hedevig Langelov".

      

       Hun kalles Grethe Langlov da hun fikk et uekte barn i Brevik i 1775. Hun også et uekte barn i vestre Porsgrunn i 1771. Dette barnet døde i 1772.

      

       Folketelling 1801 på Vestsida, Porsgrunn: Her er den 60 år gamle Grethe Langeloe ført som tjenestepike hos Jørgen Wright.

      

       Gravlagt som "Margrethe Hedevig Langelow 70 aar".

 

 

       Forhold til Frederich Bull, født omkring 1730.

 

 

       Forhold til Nils Egedius Gasmann, født 1747 på Venstøp i Gjerpen,[11] (sønn av Christian Gasmann og Karen Aslaksdatter), døpt 17.05.1747 i Gjerpen,11 død 1811.11

      

       Nils:

       Christian Gasmans db. Nils Egidius: Knud Smeds kone, Inger Aslaksdtr., Peder Bradsberg, Solve Gulset, Halvor Tofte.

      

 

       Hennes uekte barn:

 

 

            A.  Johan Friderich Bull, (sønn av Frederich Bull og Margrethe Hedevig Langelov) født 1771 i Porsgrunn, død 08.02.1771 i Porsgrunn,[12] død 1772 i Porsgrunn, gravlagt 13.02.1772 i Porsgrunn.[13]

  

            confirmeret Margrethe Langeloes uægte hiæmmedøbte barn Johan Friderich, hvortil faderen opgaves Bull.

             Test: Halvor Usler, Solve Sparre, Ludvica Langeloes pigen Ane Cathrina Bentsdatter.

  

            Gravlagt som "begravet Friderich Bull og Margrethe Langeloes b. Johan Friderich 1 aar".

  

 

            B.  Egedius Gasmann, (sønn av Nils Egedius Gasmann og Margrethe Hedevig Langelov) født 1775 i Brevik, døpt 28.04.1775 i Brevik kirke.[14]

  

            Grete Langelows uægte Dr.B. Idius Gastman - Til Barne-fader angav Jordmoderen Sto Hansens Enke Idius Gastman af Gierpen Sogn

            Faddere: Anne Baar, Anne Stine Jensdatter, Ole Dahl, Anders Madsen

  

 

 

 

III.  Conradine Fridericha Langelov, (datter av Johan Fredrik Langelov og Anne Cathrine Kistine Grøtter) født 1739 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 27.10.1739 i Solum,[15] død 1740 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 21.07.1740 i Solum.[16]

      

       Jan Fridrich Langeloes og Anne Cathrine Kistine Grøters barn Conradine Friderica.

       Faddere: Visiteur Aalborg, Jan Usler, Mons: Frisenberg, Mad:me Frisenberg, Mad:selle Rhode

      

       Gravlagt som "Conradine Fridericha Langeloe 9 mnd".

 

 

 

IV. Anne Kirstine Langelov, født ca 1742,3 konfirmert 22.04.1759 i Brevik kirke,6 død 1789 i Brevik, gravlagt 20.01.1789 på Brevik kirkegård.[17]

      

       Konfirmert som "4. Anne Kistine Langelov".

      

      

       Gift 12.06.1766 i Brevik kirke,[18] med Ole Michelsen Dahl, født omkring 1735.3

      

       Se Brevik 1762

      

      

 

V.  Johanne Ludovica Langelov, (datter av Johan Fredrik Langelov og Anne Cathrine Kistine Grøtter) født ca 1744,[19] konfirmert 05.03.1758 i Brevik kirke,9 død 17.03.1837 på Døvik i Eidanger,[20] gravlagt 23.03.1837 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Trolig konfirmert som "11. Johanne Georgine Langelou".

 

       Hun nevnes i Brevik i 1762.

      

       Brevik 1762:

       Nr 114

       Mand og hustru: Ole Hansen Holm Siglmager og kone

       Drenger over 12 aar: Rasmus Joensen, Andreas Hansen, Povel Hansen Ørn

       Piiger over 12 aar: Kisten Hansdatter, Kisten Michelsdatter

       Huusfolk: Jomfr. Marthe Hansdatter

       De uformuende: Christian Bugges Enke, Pigen Ludvica Langelov, Rønnou Erichsdatter, alle virkelig arme

 

 

       Gift 16.08.1784 i Eidanger kirke,[22] med Lars Christensen Boe, født 1742 i Eidanger,[23] (sønn av Christen Carstensen Boe og Maren Pedersdatter), døpt 20.09.1742 i Eidanger kirke,25 konfirmert 01.10.1758 i Eidanger kirke,[24] død 17.04.1818 på Døvik i Eidanger,36 gravlagt 26.04.1818 på Eidanger kirkegård.[25]

      

       Se Døvik i Eidanger

 

 

 

VI.  Johanne Ludevica Langelov, (datter av Johan Fredrik Langelov og Anne Cathrine Kistine Grøtter) født ca 1745,1 konfirmert 29.03.1761 i Brevik kirke.9

      

       Konfirmert som "13. Johanne Ludevica Langelov".

      

       Brevik 1762:

       Nr 114

       Mand og hustru: Ole Hansen Holm Siglmager og kone

       Drenger over 12 aar: Rasmus Joensen, Andreas Hansen, Povel Hansen Ørn

       Piiger over 12 aar: Kisten Hansdatter, Kisten Michelsdatter

       Huusfolk: Jomfr. Marthe Hansdatter

       De uformuende: Christian Bugges Enke, Pigen Ludvica Langelov, Rønnou Erichsdatter, alle virkelig arme

 

      

 

VII. Marie Langelov, (datter av Johan Fredrik Langelov og Anne Cathrine Kistine Grøtter) født 1749 på Prestholt i Nesherad,[26] døpt 30.01.1749 i Sauherad,4 konfirmert 05.10.1766 i Brevik.[27]

      

       Monsr Langelov og NN, D: Maria

       Test. Margit Olsd Søver, Kirsti Larsd Edingsaas, Kystol Olsen Søver, Knud Halvorsen Holten, Anders Olsen Søver

      

       Konfirmert som "Maria Langelow 18 aar".

      

 

 

VIII. Johan Fredrik Ludvig Langelov, (sønn av Johan Fredrik Langelov og Anne Cathrine Kistine Grøtter) født 1752 på Prestholt i Nesherad, døpt 16.03.1752 i Sauherad,4 død 1752 på Prestholt i Nesherad, gravlagt 18.06.1732 i Sauherad.4

      

       Monsr Johan Friderich Langelov og Kisten Conradsd, S: Johan Friderich Ludvig,

       Test. Min Hustru Kistin Olsd, Jomfrue Sophie Steenblock, min værsyster Magrete Olsd, Monsr Cornelius Steenblock og Klokkerrne Sten [?] Cornelius Nicolaisen

      

       Gravlagt som "Johan Friderich Ludvig, 13 uger, Monsr Langelovs Søn".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[3]  Stipulert.

[4]  Kirkebok for Kongsberg, Ministerialbok nr. 1 (1696-1720), skannet av digitalarkivet, side 85-86.

[5]  Lassens samlinger.

[6]  Slektadatabasen "Slekt i Midtre Telemark" av Ole Bjørn Darrud.

[7]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 59.

[8]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 62.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[11]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no"

[12]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 40-41.

[13]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 44-45.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[15]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 66.

[16]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 159.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 86.

[19]  1801 tellingen.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 784.

[21]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[22]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 77.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[25]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[26]  Alder ved konfirmasjonen.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.