| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725-1762 |      


 

 

Henrich Mathias Gjertsen født omkring 1695 sin familie (Han var 1. gang gift med Anne Lisbeth Monrad født 1702 og 2. gang med Marthe Dorthea født ca 1676)

 

 

 

 

Henrich Mathias Gjertsen, født omkring 1695,[1] død 1766 i Sund.

Han var sønn av Gjert Hansen og Mechtel Mathisen.

 

Hans far var rådmann i Skien.

 

Henrik var kappelan i Brevik fra 1720 årene.

 

Han ble enkemann i Brevik i 1740 og giftet seg på nytt året etter.

 

Brevik: viet 31.01.1741

Hr. Henric Gertzen og Mad. Martha Dorthea,

Sl. Schadgells

 

Han var under matrikulen 1747 eier og medbruker på Kjørholt i Eidanger:

Eiere: Eidanger prestebol 4 4/5 skind, oppsitteren Jon 2 huder 4/7 skind, brukeren Hr. Hendrich Giertsen 8 skind, Joens medarvinger 4 huder 7 3/7 skind.

Brukere: Jon og Hr. Hendrich Gjertsen

 

Han ble siden sogneprest i Sund der han også døde. (Han nevnes der fra 08.11.1748 - Norsk Prestehistorie)

 

 

(1) Gift 15.09.1725 i Gjerpen kirke,[2] med Anne Lisbeth Monrad, født 12.12.1702 i Gjerpen,[3] (datter av David Jørgensen Monrad og Abigail Flor), døpt 20.12.1702 i Gjerpen kirke,3 død 1740 i Brevik,[4] gravlagt 16.05.1740 på Brevik kirkegård.[5]

 

Anne:

Præstens H: Davids dotter Anna: Elisabeth.

Test: H: Halvor i Eidanger. Marcus Rosing studiosus. Anna Sl: H: Oles. Pernille Bartes. Giertrud Flor fød den 12 des.

 

Hennes far var prest i Gjerpen.

 

Gravlagt som "H. Henric Gertsens kone".

 

 

(2) Gift 21.01.1741 i Brevik kirke,[6] med Marthe Dorthea, født omkring 1700,1

 

Marthe:

Hun var enke etter Villiam Schadgel i Brevik.

 

 

 

I.    Ole Gjertsen, (sønn av Henrich Mathias Gjertsen og Anne Lisbeth Monrad) født ca 1724,[7] død 1726 i Eidanger,[8] gravlagt 23.12.1726 på Eidanger kirkegård.8

      

       Gravlegges som "He. Hendrich Mathias Giertsøn, indsatt i canceliraadets grafsted, Olle 2 aar 9 dager".

      

      

      

II.   David Gjertsen, (sønn av Henrich Mathias Gjertsen og Anne Lisbeth Monrad) født 1727 i Eidanger,[9] døpt 25.08.1727 i Eidanger kirke.9

      

       Hr. Hendrich Matthias Giertsen og Anne Lispet Monradt - David

       Faddere: baaren af Madamme Mondradt og Madamme Clomand, Medemeselle Barbra Abigall Monradt, mandfaddere: Monsiur Wellum Carhof, Iver Ludvigsen Blær, Giert Villumsen Carhof.

 

 

 

III. Abigal Gjertsen, (datter av Henrich Mathias Gjertsen og Anne Lisbeth Monrad) født 1729 i Brevik, døpt 11.02.1729 i Brevik kirke,[10] død 1731 i Brevik, gravlagt 23.05.1731 på Brevik kirkegård.[11]

      

       H. Henrices P.b. Abigael

       baaren af Mad'me Boel Jacob Nielsens, Mad'me Chrysties, mandfaddere: Mess. Schuts, Niels Grubbe, Søren Berg.

      

       Trolig hun som gravlegges som "He. Henrics liden Datter".

 

 

 

IV. Barbara Gjertsen, (datter av Henrich Mathias Gjertsen og Anne Lisbeth Monrad) født 1730 i Brevik, døpt 25.08.1730 i Brevik kirke,[12] død 1742 i Brevik, gravlagt 23.04.1742 på Brevik kirkegård.5

      

       Pastor Geertsons P.b. Barbara

       baaren af Mad'me Geert Hansens, Demos'elle Lange, mandfaddere: CancellieRaad Leopold. Søn, Mons. Wejer

      

       Trolig gravlagt som " Henric Gertsens Pigebr. gl. 11 aar".

 

 

 

V.   Gerhard Gjertsen, (sønn av Henrich Mathias Gjertsen og Anne Lisbeth Monrad) født 1732 i Brevik, døpt 01.08.1732 i Brevik kirke,[13] død 1733 i Brevik, gravlagt 30.10.1733 på Brevik kirkegård.[14]

      

       Hr. Henrices Dr.b. Gerhard

       baaren af Mad'me Clovmands, Demoi'selle Grete Larsdatter, mandfaddere: Mess. Schiøtt, Lange, Stud. Joah. Frideric Monrath

      

       Trolig gravlagt som "H. Henrics Spæde søn".

 

 

 

VI. Hans Gjertsen, (sønn av Henrich Mathias Gjertsen og Anne Lisbeth Monrad) født 1733 i Brevik, døpt 23.07.1733 i Brevik kirke,[15] død 1733 i Brevik, gravlagt 07.08.1733 på Brevik kirkegård.14

      

       H. Henrics Dr.b. Hans, som var hiemmedøbt

       baaren af Mad'me Langes, Maria Bentzdatter fra Stathelle, mandfaddere: Mess. Jacob Nielsen, David Chrystie, Halvor Eek, Svint

      

       Gravlagt som "H. Henrics Mindste barn".

 

 

 

VII. Mactele Gjertsen, (datter av Henrich Mathias Gjertsen og Anne Lisbeth Monrad) født 1734 i Brevik, døpt 24.10.1734 i Brevik kirke.[16]

      

       H. Henrics P.b. Mechtele

       baaren af Mad'mes Schuds, Mad'me Halvor Eeks, Demoi'selle Pernelle Gee...? (Vekk i bretten. JO), mandfaddere: Mess. Schaaning, Berg, Geert Bentzen, Zuur.

 

 

 

VIII. Gerhard Gjertsen, (sønn av Henrich Mathias Gjertsen og Anne Lisbeth Monrad) født 1736 i Brevik, døpt 22.01.1736 i Brevik kirke.[17]

      

       Hr. Henrics Dr.B. Gerhard

       baaren af Mad'me Chrysties, Mad'me Grubbes, Demoi'selle Anne Clausdatter, mandfaddere: Mess. Bent Ivarsen, Peter Claumand, Gregers Bentzen.

 

 

 

IX. Jørgen Gjertsen, (sønn av Henrich Mathias Gjertsen og Anne Lisbeth Monrad) født 1737 i Brevik, døpt 01.05.1737 i Brevik kirke.[18]

      

       H. Geerts. Dr.B. Jørgen

       baaren af Mad'me Boel Jac. Nielsens, Mad'ame Schaaning, Demoiselle Klovmd., H. David, H. Iver, Mons. Monrad.

 

 

 

X.   NN Gjertsen, (datter av Henrich Mathias Gjertsen og Anne Lisbeth Monrad) født 1738 i Brevik, død 1738 i Brevik, gravlagt 26.11.1738 på Brevik kirkegård.[19]

      

       Gravlagt som " "Hr. Geertsens k. forløst med een dødfød Datter, som Mandagen efter d. 1. Dec blev bagravet".

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind I  (Brevik historielag,1946), Brevik gjennom tidene bind I, side 300.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side15.

[7]  Alder ved død.

[8]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 33.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 52.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34a.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34c.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 53.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34d.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34e.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34f.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34g.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 56.