| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725-1762 |      


 

 

Hans Jensen født ca 1705 og Live Pedersdatter født ca 1701 sin familie

 

 

 

Hans Jensen, født ca 1705,[1] død før 1744.

Han var sønn av Jens Jensen og Marthe Halvorsdatter i Brevik

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Hans Jensen Bogta 17 aar", født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 26. juli 1725.

 

Han giftet seg i 1735.

 

Brevik: trolovet 07.05.1735, veit 12.07.1735

Hans Jensen og Live Pedersdatter     

Caut.: Jens Jensen, Lars Thorgiussen.

 

 

Forlovet 07.05.1735 i Brevik,[2] gift 12.07.1735 i Brevik kirke,[3] med Live Pedersdatter, født ca 1701,[4] død 1774 i Brevik, gravlagt 05.05.1774 på Brevik kirkegård.[5]

 

Live:

Hun giftet seg på nytt med Hans Christensen i Brevik i 1745.

 

 

 

 

I.    Gjertrud Hansdatter, født 1735 i Brevik, døpt 13.11.1735 i Brevik kirke,[6] konfirmert 09.04.1752 i Brevik kirke,[7] død 1797 i Brevik, gravlagt 05.05.1797 på Brevik kirkegård.[8]

      

       Hans Jensens P.B. Giertrud

       baaren af Niels Tømmermds. K., Gunil Pedersdatter t. Mad'me Cruses, mandfaddere: Geert Bentzen, Ole Larsen

      

       Konfirmert som "7. Giertrud Hansdatter".

      

      

       (1) Gift 18.06.1757 i Stavern,[9] med Ole Nilsen, født ca 1730,4 død 1763 i Brevik, gravlagt 09.10.1763 på Brevik kirkegård.[10]

      

      

       (2) Forlovet 03.04.1766 i Brevik,[11] gift 06.08.1766 i Brevik kirke,11 med Jon Kjøstelsen, født omkring 1730.

      

       Se Brevik 1762

 

 

 

      

II.   Karen Hansdatter, født 1738 i Brevik, døpt 11.05.1738 i Brevik kirke,[12] konfirmert 06.04.1755 i Brevik kirke,7 død 1807 i Brevik, gravlagt 16.05.1807 på Brevik kirkegård.[13]

      

       Hans Jensens P.B. Karen

       baaren af Diderich Snidkers k., Helvig Joensdatter, mandfaddere: Jens Jensen, Peder til Seig. Jac. Nielsen

      

       Trolig konfirmert som "14. Karen Hansdatter".

      

      

       (1) Forlovet 25.02.1766 i Brevik,11 gift 08.10.1766 i Brevik kirke,11 med Ole Ingebretsen, født 1739 på Lia i Norderhov i Buskerud,4 (sønn av Ingebret Olsen og Johanne Andersdatter), døpt 05.09.1739 i Norderhov i Buskerud,[14] død 1780 i Brevik, gravlagt 23.03.1780 på Brevik kirkegård.[15]

      

      

       (2) Gift 17.01.1783 i Brevik kirke,[16] med Halvor Jacobsen, født 1751 på Søtholt i Bamble,[17] (sønn av Jacob Jonsen og Åse Pedersdatter).

      

        Se Brevik 1782

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 3.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 14.

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34f.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[9]  Kirkebok for Stavern, Mini nr. 1 (1756-1782), skannet, Kirkebok for Stavern, Ministerialbok nr. 1 (1756-1782), skannet av digitalarkivet, side 67.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 86.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34i.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[14]  Kirkebok for Norderhov, Ministerialbok nr. 2B (1726-1739), skannet, Kirkebok for Norderhov, Ministerialbok nr. 2B (1726-1739), Kronologisk liste, skannet av digitalarkivet, side 588-599.

[15]  Brevik, døde 1776-1785 registrert av Frank Johannesen på internett.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[17]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 109.