| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725-1762 |      


 

 

Gjert Sivertsen født omkring 1710 sin familie (Han giftet seg 1. gang Else Christensdatter født omkring 1710, 2. gang med Maren Jacobsdatter født omkring 1715 og 3. gang med Sara Andersdatter født 1713)

 

 

 

 

Gjert Sivertsen, født omkring 1710,[1] død 1751 i Brevik, gravlagt 24.05.1751 på Brevik kirkegård.[2]

 

Han var smed og giftet seg 1. gang i 1742.

 

Brevik: trolovet 18.04.1742, viet 28.11.1742

Gert Sivertsen (Smid) og Else Christensdatter

Caut.: Anders Høst, Ole Jonæsen.

 

Han giftet seg 2. gang i 1745.

 

Brevik: trolovet 09.09.1745, viet 04.11.1745

Giert Sivertsen og Maren Jacobsdatter

Caut.: Simon Johansen, Aasmun Sivertsen.

 

Han giftet seg 3. gang i 1748.

 

Brevik: trolovet 18.09.1748, viet 30.10.1748

Giert Sivertsen og Sara Andersdatter

Caut.: Simon Johansen, Anders Mortensen.

 

Gravlagt som "Giert Sivertsen Smed".

 

 

(1) Forlovet 18.04.1742 i Brevik,[3] gift 28.11.1742 i Brevik kirke,[4] med Else Christensdatter, født omkring 1710, død 1745 i Brevik, gravlagt 27.06.1745 på Brevik kirkegård.[5]

 

Else:

Gravlagt som "Giert Smeds kone".

 

 

(2) Forlovet 09.09.1745 i Brevik,[6] gift 04.11.1745 i Brevik kirke,[7] med Maren Jacobsdatter, født omkring 1715,1 død 1747 i Brevik, gravlagt 31.07.1747 på Brevik kirkegård.[8]

 

Hun var enke etter Marcus Knudsen i Brevik da hun giftet seg i 1745.

 

 

Gravlagt som "Giert Smeds kone".

 

1747 5/10   Protokoll 5 fol. 104

Maren Jacobsdtr. Lambert +  

g.1. Marcus Knudsen +

g.2. Giert Sivertsen

Barn etter 1. ekteskap

1.  Jacob Marcusen, 11 år

2.  Else Marcusdtr., 10 år

3.  Anne Marcusdtr., 8 år

Ingen barn i 2. ekteskap.

Brt. 136 - 2 - 4

Net. 60 - 2 - 0

Heri medregnet: Stervboehuset i Brevig for 70 rdr.

 

 

(3) Forlovet 18.09.1748 i Brevik,6 gift 30.10.1748 i Brevik kirke,7 med Sara Andersdatter, født 1713 i Brevik (datter av Anders Mortensen og Mette Jensdatter), døpt 01.11.1713 i Brevik kirke,[9] død 1751 i Brevik, gravlagt 01.07.1751 på Brevik kirkegård.2

 

Sara:

Gravlagt som "Giert Smeds kone".

 

 

 

I.    Else Magrethe Gjertsdatter, født 1743 i Brevik, døpt 06.09.1743 i Brevik kirke,[10] død 1748 i Brevik, gravlagt 02.12.1748 på Brevik kirkegård.8

      

       Giert Sivertsens Pigebr. Else Magrethe

       baaren af Martha Bentzsdatter, Christine Olsdatter, mandfaddere: Christopher Manal, Ole Jonasen, Osmun Sivertsen

      

       Det er trolig henne som gravlegges som "Geert Smeds Pigebr.".

 

 

 

II.   Anna Gjertsdatter, født 1745 i Brevik, døpt 26.01.1745 i Brevik kirke,[11] død 1748 i Brevik, gravlagt 13.12.1748 på Brevik kirkegård.8

      

       Giert Smeds Pigebr. Anna

       baaren af Erich Andersens kone, Kisten Sørensdatter, mandfaddere: Simon Johansen, Jens Snedker, Aasmund Sivertsen

      

       Trolig gravlagt som "Geert Smeds mindset Pigbr.".

 

 

 

III. Sivert Gjertsen, født 1747 i Brevik, døpt 23.04.1747 i Brevik kirke,[12] død 1747 i Brevik, gravlagt 25.07.1747 på Brevik kirkegård.8

      

       Giert Smeds Drbr. Sivert

       baaren af Boel Jacob Nielsens, Pernille Pedersdatter, mandfaddere: Lars Schvintt, Jørgen Henrichsen, Søren Ring

      

       Trolig gravlagt som "Giert Smeds Drbarn".

 

 

 

IV. Sivert Gjertsen, født 1749 i Brevik, døpt 20.04.1749 i Brevik kirke,[13] død 1749 i Brevik, gravlagt 11.05.1749 på Brevik kirkegård.8

      

       Giert Smeds Drbr. Sivert

       baaren af Ingebor Jens Andersens, Pernille Pettersdatter, mandfaddere: Jacob Nielsen, Peder Hansen, Aasmund Sivertsen

      

       Trolig gravlagt som "Giert Smeds Drbr.".

      

      

 

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58c.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 4.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 15.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 5.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34n.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34o.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34q.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34r.