| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725-1762 |      


 

 

 

Casper Johan Mejer født omkring 1710 og Maren Catrine Andersdatter From født ca 1718 sin familie

 

 

 

Casper Johan Mejer, født omkring 1710,[1] død 1744 i Brevik, gravlagt 14.03.1744 på Brevik kirkegård.[2]

 

Han giftet seg i Eidanger i 1737.

 

Copul. 30/10-1737 i Eid Præstegaard.

Lient. Medium. Caspar Johan Mejer med Mademoiselle Maren Cathrine Andersd. From, af H. Giertsøn.

Hafde Kongebrev og Consumptions Seddel fra Hichmand.

 

Han nevnes som "studiosus medicinæ” i et mantall fra 1743 ifølge Schilbred. Han virket som lege i Brevik.

 

Gravlagt som "Casper Johan Meyer".

 

 

Gift 30.10.1737 på Eidanger prestegård,[3] med Maren Catrine Andersdatter From, født ca 1718,[4] død 1757 i Brevik, gravlagt 03.06.1757 på Brevik kirkegård.[5]

 

Maren:

Gravlagt som "Casper Mejers Enke Maren From 39 aar gl.".

 

 

 

I.    Anne Chathrine Krantz Mejer, født 1738 i Brevik, døpt 13.05.1738 i Brevik kirke,[6] konfirmert 30.09.1753 i Brevik kirke.[7]

      

       Mons. Mejers P.B. Anna Cathrine Krantz

       baaren af Mad'me Jacob Nielsens, Bent Iversens Datter Grethe, mandfaddere: Hr. Hendrich Gertsen, Mons. Balling, Hans Chrystie

      

       Konfirmert som "7. Anne Cathrine Mejer".

      

 

 

II.   Andreas Caspersen Mejer, født 1739 i Brevik, døpt 01.05.1739 i Brevik kirke,[8] død 1739 i Brevik, gravlagt 30.05.1739 på Brevik kirkegård.[9]

      

       Casper Mejers Drenge barn Andreas

       baaren af Christian Grubbes, Alice Chrystie, mandfaddere: Willum Schudtz, Lars Schwint, Niels Larsen

      

       Gravlagt som "Casper Mejers Dr. barn gl. 6 uger".

 

 

 

III. Anne Christine Mejer, født 1740 i Brevik, døpt 30.11.1740 i Brevik kirke,[10] død 1740 i Brevik, gravlagt 15.12.1740 på Brevik kirkegård.[11]

      

       Doctor Meyers Pigebarn Anna Christine

       baaren af Christen Larsens kone, Mad'selle Hofgaard, mandfaddere: Christopher Manal, Giert og Iver Bentzen

      

       Gravlagt som "Doctor Caspar Meyers Pigebarn".

 

 

 

IV. Johan Caspersen Mejer, født 1742 i Brevik, døpt 23.03.1742 i Brevik kirke,[12] død 1742 i Brevik, gravlagt 07.04.1742 på Brevik kirkegård.11

      

       Doctor Meyers Drengebr. Johan

       baaren af Niels Hansens K., Anna Cathrina Schudts, mandfaddere: Lars Schvint, Peder Rasmusen, Frideric Schøtt

      

       Gravlagt som "Doctor Meyers Dr. barn".

 

 

 

V.   Andreas Caspersen Mejer, født 1743 i Brevik, døpt 28.05.1743 i Brevik kirke.[13]

      

       M. Caspar Meyers Dr. barn Andreas

       baaren af Christopher Manals kone, Martha Bentzdatter, mandfaddere: Mess. Jacob Nielsen, Visiteur Schøtt, Hans Chrystie.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34i.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34j.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 56.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34l.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34m.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34n.