| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701 |      


 

 

Zacharias Alfsen født ca 1663 sin familie

 

 

 

Zacharias Alfsen, født ca 1663 på Østre Våg i Bamble,[1] død 1714 i Brevik, gravlagt 08.04.1714 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av Alf Halvorsen på Østre Våg i Bamble.

 

Angående hans far Alf Halvorsen:

 

Ifølge bygdeboken nevnes Alf Våg på Østre Våg med kvinne i 1645 ifølge koppeskattmanntallet.

 

Det er trolig denne Alf en finner her i Skattematrikkel for Bamble 1647:

Østervog som Alff bruger, schylder 2 huder, som hospitalit i Christiania med bøxell

och herlighed er einde. Er lagt for 1 hell ach ½ øde gaardt i schat, penge 2 dr. 1 mk.

Hospitalit i Charitiania byger.

 

Ihht 1665 tellinga og Bambleboka (sikkert samme kilde) var det en 60 år gammel Alf Halvorsen på Østre Våg. Han hadde en 4 år gammel sønn ved navn Halvor. Dette kan stemme med Halvor Alfsen Utgården.

 

Ved siden av sønnen Halvor hadde Alf Halvorsen sønnene Stoe på 7 år og Zacharias på 1 1/2 år.

 

Zacharias nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701:

63.

Zacharias Alfssøn

Skatt rdl 0-1-0

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Zacharias Alfsen Vaag", 49 aar, født i Bamble, gift og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Han gravlegges i Brevik i 1714 som " Sl. Zacharias Alfsen, matros udj hans majts. tieniste, som døde paa orlogsskibet Nalerbladis (Nællebladis? JO), og er begrafuet paa Moen gl. 51 aar 8 maaneder".

 

Hans kones navn er ikke nevnt men vi finner noen Zachariasønner/døtre i Brevik som kan være hans barn.

 

 

 

 

 [1]  Manntallet i 1664/65.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.