| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701 |      


 

Ole Spillemann født omkring 1650

 

 

 

Ole Spillemann, født omkring 1650.[1]

 

Han nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701 som:

28.

Ole Spillemand

Skatt rdl 0-0-16

 

Har ikke funnet noe i kildene som sier noe om hvem han var.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.