| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701 |      


 

 

Lars Larsen f. ca 1665 og Cacilie Olsdatter f. omkring 1670

 

 

 

Lars Larsen, født ca 1665.[1]

 

Trolig han som nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701 som ungkar:

125.

Lauritz Lauritzøn paa Øen

Skatt rdl 0-0-8

 

Han giftet seg i 1702.

 

Eidanger kirkebok:

Den 13. Augusti 1702 som var Dominic (søndag. G.S.) 9. Trinitatis her i Brevig Trolofved Lars Larssen med Cecilia Olesdaatter.

Cav: Peder Claussøn og Simon Pederssøn.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Laurs Laursen Koch", 39 aar, født i Brevig, gift og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704. (Berettes at være kommen  uden land fra til Kiøbenhafn).

 

 

Gift 1702,[2] med Cecilie Olsdatter, født omkring 1670.[3]  De ble forlovet den 13.08.1702 i Brevik.

 

 

 

 

 [1]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Stipulert, Stipulert.