| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701 |      


 

 

 

Jørgen Hansen født ca 1651 og Marie Zachariasdatter født omkring 1670 sin familie

 

 

 

Jørgen Hansen, født ca 1651.[1]

 

Han giftet seg i Brevik i 1696.

 

Trol. 28/5-1696 i Brevig.

Jørgen Hanssen Borrningholm og Marie Zachariasdaatter.

Caut: Hands Schipper og hands Styrmand.

 

(Boringholm må vel da være Bornholm i Danmark)

 

Han nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701:

60.

Jørgen Hanssøn

Skatt rdl 0-1-0

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Jørgen Hansen Boringholm", 53 aar, født i Boringholm, gift og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

De nevnes i denne tinglysningen i 1706. (Her er hans kones fornavn skrevet Lispet):

Anno 16.07.1706 - Jørgen Hansen af Brevig lod lyse sit Skrift at ingen udj hans fravær maae betroe hans hustrue Lispet Zachariasdatter noget uler med hende forhandle sig noget til af Huuses midler - men giør hiendes i dette fald ganske umyndig. Dat. Helsingør d. 5. decb. 1707.

 

 

Gift 1696 i Brevik,[2] med Marie Zachariasdatter, født omkring 1670.[3]

 

 

 

 

 [1]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Stipulert, Stipulert.