| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701 |      


 

 

Halvor Pedersen født ca 1654

 

 

 

Halvor Pedersen, født ca 1654.[1]

 

Han nevnes i skattemanntallet på Øya i Brevik i 1701:

109.

Halvord Peders

Skatt rdl 0-1-0

 

Han nevnes trolig i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Halvor Pedersen Klochenborg", 50 aar, født i Brevig, gift og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

 

 

 

 [1]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.