| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701 |      


 

 

Even Sørensen født ca 1662 og Anne Hironimusdatter født ca 1669 sin familie

 

 

 

Even Sørensen, født ca 1662,[1] død 1711 i Brevik, gravlagt 10.05.1711 på Brevik kirkegård.[2]

Han kan ha vært sønn av Søren Iversen.

 

Han nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701:

70.

Even Søfrenssøn

Skatt rdl 0-1-0

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Even Sørensen Kiønøe", 52 aar, født i Bamble, gift og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704. (Død hiemme)

 

Hans søster Helvig Sørensdatter f. ca 1669 ble gravlagt i Brevik 27.11.1707 som "begravet Even Søfrensens søster ved nafn Helvig gl. 38 aar 2 maander".

 

Ut fra dette kom han fra Kjønnøya i Bamble. Der nevnes i leilendingsmanntallet fra 1668 blant annet en Søren Iversen som da kunne ha vært hans far.

 

Gravlagt som "Even Søfrensen gl. 49 aar - 2 maaneder".

 

 

Han giftet seg med Anne Hironimusdatter, født ca 1669,1 død 1710 i Brevik, gravlagt 28.12.1710 på Brevik kirkegård.2

 

Anne:

Brevik 07.12.1710: introdusert Even Sørensens qv. Anne Hironymosdatter

 

Gravlagt som "Even Søfrensens kone i Bugten, N. Anne Hieronmusadatter gl. 41 aar 3 maaneder 7 dage".

 

 

 

I.    Søren Evensen, født ca 1698 i Brevik,[3] død 1758 i Brevik, gravlagt 06.08.1758 på Brevik kirkegård.[4]

      

       Han ble skrevet som Kjønnø. Det ble også Even Sørensen i Brevik, så det var nok en sønn.

      

      

       Forlovet 14.05.1724 i Brevik,[5] gift 02.02.1725 i Brevik kirke,3,[6] med Inger Tostensdatter, født ca 1694,3 død 1761 i Brevik, gravlagt 17.05.1761 på Brevik kirkegård.[7]

      

       Se Brevik 1725

 

 

      

II.   Hironimus Evensen, født 1707 i Brevik, døpt 16.10.1707 i Brevik kirke.2

      

       døpt eet drengebarn N. Hieronymus, fader N. Even Søfrensen moder N. Anne Hieronymusdatter

       baaren af Anne Wincentsdatter, assist: Mette Larsdatter, Anne Castensdatter, mandfaddere: Vincent Larsen, Poul Willemsen, Anders Nilsen?

      

       Brevik 20.11.1707: introdusert Even Sørensen qv. N. Anne Hieronymusdatter

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Langesund som "Hieronymus Evensen 16 aar", født i Brevig og bosatt i Langesund, innrullert 23. juli 1723.

 

 

 

III. Gunnar Evensen, født 1709 i Brevik, døpt 25.12.1709 i Brevik kirke.2

      

       døpt eet drengebarn N. Gunner, fader N. Edven Sørensen moder N. Anne Hieronymidatter

       baaren af Ellen Pedersdatter Poull Willenssens, assist: Anne Hansdatter, Margarethe Hieronymesdatter, mandfaddere: Jacob Maagerøe, Jørgen Hansen Bornholm, Nills Hansen

      

       Brevik 02.02.1710: introdusert Efuind Søfrensens qvinde N. Anne Hieronymusdatter.

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 2.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.