| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK |      


 

 

Brevik fra 1701 til 1725

 

NB: Noen av dem som nevnes her som borgere i Brevik, bodde ikke i Brevik. De drev bare handelsvirsomhet der.

 

 

Navnregister

 

 

 

Gravlagte i Brevik fra 1701 til 1725

(Disse som nevnes her er de som ikke er plassert i noen familie.)

 

 

 

Innrullerte matroser i Brevik 1701-1725

(Disse som nevnes her er de som ikke er plassert i noen familie.)

 

 

 

 

 

Manntall Brevik 1712

 

Transkribert av Jan Christensen

http://gda.arkivverket.no/da/ma06081712.htm

 

 

BORGERE I BREWIG

 

Fam. 1   

Anders Nielsøn Beboer Eiende gaard jtm., Handler med last, Eier lidet Jordegods i

Landet, hafwer tvende skibsparter som farer med last paa Engeland og dislige til sit

Brugs fortsættelse, men haft anseelig Store skade til Søes, forliist paa 13 à 14 aars Tiid

9 Skibbe og Skibsparter, nogle medladninger, Foruden andre Skader wed falliten.

(hustrue, ingen Børn, men i Stæden taget fattige Børn til underholdning, der af

 omstunder 4 à 5 inden og uden Huus:, 1 tienistdreng, 2 Piger)

 

 

Anders Nilsen f. ca 1663 sin familie

 

Se Hvalen i Eidanger

 

 

 

Fam. 2    

Laurids Nielsøn Beboer Eget Huus, Bruger laste Handling, eyer nogle faa gaarder paa

Landet, haver Korn og anden Borgerlig Handel efter Stædets leilighed.

(hustrue, 3 Smaa Børn, 1 dreng, 1 pige)

 

 

Lars Nilsen (Lerstang) f. ca 1677 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 3     

Hans Nielsøn Beboer egen Gaard, eyer der foruden en anden gaard næst wed, sampt

paa Landet en Bundegaard Kaldet Schierche med liden Bæckeqveern der wed, Bruger Ringe Huusnæring.

(hustrue, 1 Søn, 1 pige)

 

 

Hans Nilsen f. ca 1658 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 4    

Lucas Tønnesøn, Beboer egen Gaard og eier 1/2 deelen udj et Skib med Anders Nielsøn

som farer paa Holland naar farten er, fører det same skib for Skipper og ingen anden Næring.

(hustrue og hans Sønnedaatter)

 

 

Birgithe Berntsdatter f. ca 1638 d. 1718

(1) Gift med Andreas NN f. omkring 1630

(2) Gift med Lucas Tønnesen f. omkring 1630 d. 1717

 

Barn fra 1. ekteskap:

Catrine Andreasdatter f. ca 1671 d. 1719

 

Familieark

 

 

 

Fam. 5    

Christen Nielsøn Beboer Eiende Huus og Handling med lidet Smaalast Sampt anden

Borgerlig Næring efter Stædets leilighed.

(hustrue, ingen Børn, men i stæden 2 fattige Børn, 1 pige)

 

 

Christen Nilsen f. ca 1676 d. 1728

(1) Gift med Cathrine Pedersdatter f. ca 1658 d. 1725

(2) Gift 1725 med Gunhild Axelsdatter f. omkring 1680 d. 1728

 

Barn fra 1. ekteskap:

Lars Christensen Heyding f. 1727 d. 1771

 

Familieark

 

 

 

Fam. 6     

Jacob Nielsøn Beboer Eiende Huus. Bruger Smaalast og anden Borgerlig Handel efter

Stædets leilighed. Eyer tvende smaa gaarder i Landet.

(hustrue, 1 pige)

 

 

Jacob Nilsen f. ca 1680 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 7    

Bent Iversøn Borger til Skien og boende paa en gaard Kaldet Blagoe Sorterende under

Bamble, Fører et Skib naar farten er paa Engeland og Reeder Self der j en liden part.

(Famielie ubewiist)

 

 

Bent Iversen Tisted f. 1680 d. 1759

(1) Gift ca 1706 med Margrethe Gjertsdatter f. ca 1681 d. 1717

(2) Gift 1719 med Anne Ludvigsdatter Blehr f. ca 1693 d. 1747

 

Barn fra 1. ekteskap:

Gert Bentsen f. 1706 d. 1741

Marie Bentsdatter f. 1709 d. 1752

Iver Bentsen f. 1711 d. 1752

Hans Bentsen f. 1713 d. 1761

Martha Bentsdatter f. 1715 d. 1745

Elen Bentsdatter f. 1717 d. 1774

 

Barn fra 2. ekteskap:

Margrethe Bentsdatter f. 1719 d. 1783

Lovise Cathrine Bentsdatter f. 1721

Ludvig Alberth Bentsen f. 1722 d. 1744

Pernille Cathrine Bentsdatter f. 1724

Jens Bentsen f. 1726 d. 1763

Petter Bentsen f. 1729 d. 1729

Pernille Cathrine Bentsdatter f. 1730

Petter Bentsen f. 1732

Albreth Blehr f. 1734 d. 1800

Jacob Bentsen f. 1736

NN Bentsen f. 1736 d. 1736

Anne Pernille Bentsdatter f. 1740 d. 1740

 

Familieark

 

 

 

Fam. 8     

Bent Gregersøn. Beboende Eiende Huus i Stethelle, farer for Styrmand og bruger ringe

Huusnæring.

(hustrue, 2 Børn, 1 pige)

 

 

Bent Gregersen Winter f. ca 1666 d. 1721

Gift med Marthe Gjertsdatter f. 1679 d. 1750

 

Barn:

Gregers Bentsen Winter f. ca 1703 d. 1775

Karen Marie Bentsdatter Winter f. omkring 1710

Gert Bentsen Winter f. ca 1711

Elias Bentsen Winter f. 1713 d. 1715

 

Familieark

 

 

 

Fam. 9     

Arne Hansøn Beboer eiende Huus bruger liden Smaalast og ringe Huusnæring, er udj gield.

(hustrue, 4 Børn, 1 pige)

 

 

Arne Hansen f. omkring 1675 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 10    

Anders Maartensøn, nyelig blefven Borger, beboer det Huus hand fick med sin Hustrue,

holder en ringe Huusnæring, og farer for en Kiøbmand j aalborig for Skipper med en

liden skeliagt som tillades med Kornwahre der, indehafver sinne Stifbørns midler.

(hustrue, 3 Smaa børn, 1 tienistpige)

 

 

Mette Jensdatter f. ca 1676 d. 1741

(1) Gift 1704 med Ander Christiansen f. omkring 1670 d. ca 1708

(2) Gift 1710 med Anders Mortensen f. ca 1673 d. 1759

 

Barn fra 1. ekteskap:

Anne Sophie Andersdatter f. 1705 d. 1763

Anders Christian Andersen f. 1707 d. 1723

 

Barn fra 2. ekteskap:

Morten Andersen f. 1711

Sara Andersdatter f. 1713 d. 1751

Vincent Andersen f. 1715

Jens Andersen f. 1718 d. 1764

 

Familieark

 

 

 

Fam. 11    

Povel Willumsøn en gamel Skatteborger, nærer sig omstunder wed fiskerie og beboer eget Huus.

(hans gl. qvinde, en Søn som er Enroulered)

 

 

Paul Villumsen f. omkring 1660 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 12    

Ingebret Siversøn, en gamel Skatteborger beboer eget Huus som er pantsatt. Farer med

en liden jagt eller Roersbaad on ingen widere næring.

(hustrue, 4 Smaa Børn, 1 pige)

 

 

Ingebret Sivertsen f. omkring 1650 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 13 

Hans Jacobsen, en gamel Skatteborger tilforne faret for Skipper, men nu formedelst

høye Alderdom i Slætt tilstand.

(Enckemand, 1 tienistpige)

 

 

Hans Jacobsen f. ca 1640 sin familie

 

Se Brevik 1725

 

 

 

Fam. 14 

Toldbetienten i Brewig. Hendrick Kierulf, for 3 aar Siden Komen udj Embedet. Og

sider udj leye Huus, aldeelis ingen slags næring eller Brug, men er Postmester wed Stædet.

 

 

Henrich Kierulf f. ca 1683 d. 1724

Gift med Maren Kirstine Panck f. omkring 1685

 

Familieark

 

 

 

 

 

 

Skattemanntall 1715

Fra ”Brevig gjennom tiden bind 1” (Schilbred)

 

Brevig

 

Borgere

Fam. 15   

Anders Nielsen

Skatt rdl 128-2-16

 

 

Anders Nilsen f. ca 1663 sin familie

 

Se Hvalen i Eidanger

 

 

 

Fam. 16

Hendrik Kierulf

Skatt rdl 3-1-18

 

 

Henrich Kierulf f. ca 1683 sin familie

 

Se Brevik 1701-1725

 

 

 

Fam. 17

Lars Nielsen

Skatt rdl 57-1-18

 

 

Lars Nilsen f. ca 1677 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 18

Lucas Tønnesen

Skatt 21-2-22 ½

 

 

Lucas Tønnesen f. ca 1630 sin familie

 

Se Brevik 1701-1725

 

 

 

Fam. 19

Christen Nielsen

Skatt rdl 14-1-4 ½

 

 

Christen Nilsen f. ca 1676 sin familie

 

Se Brevik 1701-1725

 

 

 

Fam. 20

Jacob Nielsen

Skatt rdl 21-2-22 ½

 

 

Jacob Nilsen f. ca 1680 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 21

Bent Ifversen

Skatt rdl 14-1-4 ½

 

 

Bent Iversen Tisted f. ca 1690 sin familie

 

Se Brevik 1701-1725

 

 

 

Fam. 22

Bent Gregersen

Skatt rdl 3-1-18

 

 

Bent Gregersen Winter f. ca 1666 sin familie

 

Se Brevik 1701-1725

 

 

 

Fam. 23

Arne Hansen

Skatt rdl. 3-1-18

 

 

Arne Hansen f. omkring 1675 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 24

Anders Mortensen

Skatt rdl 10-1-4 ½

 

 

Anders Mortensen f. ca 1673 sin familie

 

Se Brevik 1701-1725

 

 

 

Fam. 25

Poul Willumsen

Skatt rdl 3-1-18

 

 

Paul Villumsen f. omkring 1660 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 26

Kiersten sl. Axel Olsens

Skatt rdl 3-1-18

 

 

Axel Olsen f. ca 1644 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 27

Sara Kittil Hansens

Skatt rdl. 1-1-15

 

 

Kittil Hansen f. omkring 1660 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 28

Lars Svendsens enche

Skatt rdl 1-1-15

 

 

Lars Svendsen f. omkring 1650 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 29

Hans Nielsens enche

Skatt rdl 21-2-33 ½

 

 

Hans Nilsen f. ca 1658 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 30

Engebret Sifversen fanger af de Svendske og hustruen i armod

 

 

Ingebret Sivertsen f. omkring 1650 sin familie

 

Se Brevik 1701

 

 

 

Fam. 31

Hans Jacobsen i armod

 

 

Hans Jacobsen f. ca 1640 sin familie

 

Se Brevik 1725

 

 

 

Fam. 32

Sl Ocke(l) Hansens enche i armod

 

 

Ochel Hansen f. ca 1666 sin familie

 

Se Brevik 1725

 

 

 

Fam. 33a

Isach Moj

Skatt rdl. 6-3-12

 

Catrine Andreasdatter f. ca 1671 d. 1719

(1) Gift med Peder NN f. omkring 1660

(2) Gift med Isach Svendsen Moy f. ca 1670 d. 1724

 

Barn fra 1. ekteskap:

Katrine Pedersdatter Borch f. omkring 1690

 

Barn fra 2. ekteskap:

Lucas Isachsen Moy f. ca 1702 d. 1733

Antje Isachsdatter Moy f. ca 1706 d. 1708

Anne Isachsdatter Moy f. 1709 d. 1732

Peter Isachsen Moy f. 1712 d. 1715

Birgitte Isachsdatter Moy f. 1715 d. 1745

 

Familieark

 

 

Fam. 33b

 

Anne Arentsdatter f. omkring 1680

(1) Gift med Isach Svendsen Moy f. ca 1670 d. 1724

(2) Gift 1727 med Peter Tønnesen Cruse f. omkring 1670 d. før 1740

(3) Gift 1740 med Lars Mauritsen f. omkring 1700

 

Familieark

 

 

 

Fam. 34

Jacob Mogerøe udi slet tilstand

 

 

Jacob Hansen f. ca 1666 sin familie

 

Se Brevik 1725

 

 

 

 

 

Andre familier nevnt i Brevik 1701-1725

 

Fam. 35

 

Nils Andersen f. omkring 1680

Gift med Anne Knudsdatter f. omkring 1680

 

Barn:

Anne Nilsdatter f. 1717 d. 1717

Peder Nilsen f. 1720 d. 1776

Nils Nilsen f. 1721

 

Familieark

 

 

 

Fam. 36

 

Søren Larsen f. ca 1671

Gift 1704 med Kirsten Eskildsdatter f. omkring 1670

 

Familieark

 

 

 

Fam. 37

 

Maren Corneliusdatter f. ca 1693 d. 1719

Gift 1718 med Peder Hansen f. ca 1695 d. 1757

 

Familieark

 

 

Fam. 38

 

Else Larsdatter f. ca 1686 d. 1762

(1) Gift ca 1716 med Claus Nilsen f. omkring 1680 d. ca 1719

(2) Gift 1719 med Peder Hansen f. ca 1695 d. 1757

 

Barn fra 1. ekteskap:

Anne Clausdatter f. 1716 d. 1761

 

Barn fra 1. ekteskap:

Anne Marie Pedersdatter f. 1720 d. 1735

Claus Pedersen f. 1722 d. før 1782

Elin Margrethe Pedersdatter f. 1724 d. 1725

Anders Pedersen f. 1725 d. 1725

Boel Pedersdatter f. 1726

Elin Margrethe Pedersdatter f. 1729

 

Familieark

 

 

 

Fam. 39

 

Søren Larsen Hesselberg f. ca 1677 d. 1727

Gift med Anne Andersdatter f. omkring 1685

 

Barn:

Lars Sørensen Hesselberg f. 1709 d. 1709

Lars Sørensen Hesselberg f. 1710 d. 1760?

Daniel Sørensen Hesselberg f. 1712

Agathe Sørensdatter Hesselberg f. 1715 d. 1765

Maren Cathrine Sørensdatter Hesselberg f. 1724 d. 1764

Kirsten Sørensdatter Hesselberg f. 1725 d. 1787

 

Familieark

 

 

 

Fam. 40

 

Lars Gregersen f. omkring 1670 d. ca 1712

Gift 1704 med Ingeborg Aaselsdatter f. ca 1699 d. 1736

 

Barn:

Abraham Larsen f. 1704 d. 1705

Gregers Larsen f. 1706

Lars Larsen Hvistendal f. 1710 d. 1766

Barbara Larsdatter f. 1712 d. 1715

 

Familieark

 

 

 

Fam. 41

 

Christen Madsen Hvistendal f. ca 1676 d. 1738

(1) Gift 1715 med Ingeborg Aaselsdatter f. ca 1669 d. 1736

(2) Gift 1737 med Anne Hansdatter Morland f. omkring 1705

 

Familieark

 

 

 

Fam. 42

 

David Chrystie f. 1693 d. 1736

Gift 1718 med Karen Hansdatter Winter f. ca 1698 d. 1750

 

Barn:

David Chrystie f. 1719 d. 1724

Hans Chrystie f. 1720 d. 1797

Alic Chrystie f. 1721 d. 1786

James Chrystie f. 1722 d. 1741

Anne Marie Chrystie f. 1724 d. 1750

Amborg Chrystie f. 1725 d. 1792

David Chrystie f. 1727 d. 1750

Jørgen Chrystie f. 1729 d. 1783

Karen Chrystie f. 1731 d. 1785

Marthe Chrystie f. 1732 d. 1756

Boel Chrystie f. 1734 d. 1779

 

Familieark

 

 

 

Fam. 43

 

Hans Madsen f. ca 1672 d. ca 1725

Gift 1707 med Anniche Fredrichsdatter f. ca 1685 d. 1742

 

Barn:

Susanna Hansdatter Kiøge f. 1709 d. 1709

Fredrich Hansen Kiøge f. 1713 d. 1749

Susanne Hansdatter Kiøge f. 1715 d. 1781

Kittil Hansen Kiøge f. 1718 d. 1783

Peder Hansen Kiøge f. ca 1722

 

Familieark

 

 

 

Fam. 44

 

Peder Børresen f. omkring 1690 d. før 1742

(1) Gift med Peder Børresens 1. kone f. omkring 1690 d. før 1727

(2) Gift 1727 med Anniche Fredrichsdatter f. ca 1685 d. 1742

 

Barn fra 1. ekteskap:

Christian Pedersen f. omkring 1710 d. før 1727

Børre Pedersen f. omkring 1710

 

Barn fra 2. ekteskap:

Sara Pedersdatter f. 1729 d. 1730

 

Familieark

 

 

 

Fam. 45

 

Christen Hansen f. ca 1672 d. 1746

(1) Gift med Anne Isachsdatter f. ca 1675 d. 1709

(2) Gift 1713 med Anne Marcusdatter f. ca 1687 d. 1714

(3) Gift 1722 med Anne Andersdatter f. ca 1673 d. 1735

 

Barn fra 1. ekteskap:

Inger Christensdatter f. 1704

Isach Christensen f. 1706 d. 1706

Isach Christensen f. 1707 d. 1764

Jacob Christensen f. 1709 d. 1743

 

Barn fra 2. ekteskap:

Anne Christensdatter f. 1714 d. 1714

 

Familieark

 

 

 

Fam. 46

 

Helvig Madsdatter f. omkring 1670

(1) Gift med Lorents Adriansen f. omkring 1660

(2) Gift med Peder Mathisen f. omkring 1670

 

Barn fra 1. ekteskap:

Anne Lorentsdatter f. omkring 1690

 

Barn fra 2. ekteskap:

Karen Pedersdatter f. 1705 d. 1744

 

Familieark

 

 

 

Fam. 47

 

Nils Hansen f. ca 1690 d. 1749

Gift 1716 med Dorthe Samuelsdatter f. ca 1692 d. 1753

 

Barn:

Hans Nilsen f. 1717 d. 1723

Kirsten Nilsdatter f. 1719

Samuel Nilsen f. 1722 d. 1723

Anne Marie Nilsdatter f. 1724

Hans Nilsen f. 1727

Pernille Nilsdatter f. 1729 d. 1730

Lars Nilsen f. 1731 d. 1734

Trinche Nilsdatter f. 1735 d. 1737

 

Familieark

 

 

 

Fam. 48

 

Honoratus Bonnevie f. omkring 1685

Gift 1715 med Boel Corneliusdatter f. omkring 1685

 

Barn:

Anders Honoratusen f. 1715

Emanuel Honeratusen f. 1716

Cornelius Honoratusen f. 1718 d. 1718

Dorthe Honoratusdatter f. 1719

 

Familieark

 

 

 

Fam. 49

 

Villum Paulsen f. ca 1689 d. 1732

Gift 1718 med Else Larsdatter f. omkring 1690 d. 1730

 

Barn:

Elin Villumsdatter f. 1720 d. 1720

 

Familieark

 

 

 

Fam. 50

 

Iver Iversen Tisted f. omkring 1690

Gift 1716 med Katrine Pedersdatter Borch f. omkring 1690

 

Barn:

NN Iversen f. 1716 d. 1716

Marthe Iversdatter d. 1717 d. 1725

Katarine Iversdatter f. 1720

Iver Iversen f. 1721

Petter Iversen f. 1721

Berthe Iversdatter f. 1724 d. 1725

Berthe Iversdatter f. 1726

Marthe Cathrine Iversdatter f. 1728

Lucas Iversen f. 1731

Anne Iversdatter f. 1733

 

Familieark

 

 

 

Fam. 51

 

Petter Christiansen Ferøe f. ca 1671 d. 1728

(1) Gift med Catarine Adamsdatter f. ca 1646 d. 1719

(2) Gift 1719 med Eva Henrichsdatter Josten f. ca 1682 d. 1762

 

Catarine Adamsdatter barn fra før:

Peter Tønnesen Cruse f. omkring 1670 d. før 1740

 

Familieark

 

 

 

Fam. 52

 

Catharina Jacobsdatter Blauve f. ca 1683 d. 1741

Gift med Johannes Mortensen Saling f. ca 1683 d. 1743

 

Barn:

Sibille Johannesdatter Saling f. ca 1711

Johannes Johannesen Saling f. ca 1715

Morten Johannesen Saling f. 1720

Jacob Johansen Saling f. 1724 d. 1725

 

Familieark

 

 

 

Fam. 53

 

Maren Jensdatter f. 1724 d. 1752

(1) Gift 1741 med Johannes Mortensen Saling f. ca 1683 d. 1743

(2) Gift 1745 med Emanuel Andersen Trane f. ca 1707 d. 1755

 

Emanuel var 1. gang gift med sin 1. hustru

 

Emanuel Tranes barn fra 1. ekteskap:

Malene Margrethe Emanuelsdatter f. 1735 d. 1736

Petter Emanuelsen f. 1737

 

Barn fra 2. ekteskap:

Anna Cathrine Emanuelsdatter f. 1747

Maren Judith Emanuelsdatter f. 1749 d. 1751

 

 

Familieark

 

 

 

Fam. 54

 

Johannes Nilsen Hafsund f. ca 1681

 

Familieark

 

 

 

Fam. 55

 

Anne Andersdatter f. omkring 1680

 

Familieark

 

 

 

Fam. 56

 

Hans Larsen f. omkring 1690

Forlovet 1719 med Marthe Christensdatter f. omkring 1690

 

Familieark

 

 

 

Fam. 57

 

Lars Olsen f. ca 1703

Fikk et uekte barn med Maren Olsdatter f. omkring 1790

 

Deres uekte barn:

Else Marie Larsdatter f. 1719 d. 1719

 

Familieark

 

 

 

Fam. 58

 

Peder Setre f. omkring 1680

Gift med Anne Margrethe Christensdatter f. omkring 1680 (muligens) d. 1738

 

Barn:

Susanne Pedersdatter f. 1707

 

Familieark

 

 

 

Fam. 59

 

Christen Madsen f. omkring 1680

Gift med Anne Andersdatter f. omkring 1680

 

Barn:

Jens Christensen f. 1780

 

Familieark

 

 

 

Fam. 60

 

Christian Jansen f. omkring 1685

Gift med Johanne Christensdatter f. omkring 1685

 

Barn:

Christine Christiansdatter f. 1715 d. 1715

 

Familieark

 

 

 

Fam. 61

 

Christopher Simonsen f. ca 1691

Gift 1714 med Helge Halgrimsdatter f. omkring 1690

 

Barn:

Simen Christophersen f. 1715

Ole Christophersen f. 1717

Ingeborg Christophersdatter f. 1719

 

Familieark

 

 

 

Fam. 62

 

Eilert Thorsen f. omkring 1660

Gift 1709 med Gjertrud Olsdatter f. omkring 1675

 

Barn:

NN Eilertsen f. 1709 d. 1709

Ole Eilertsen f. 1713 d. 1715

 

Familieark

 

 

 

Fam. 63

 

Ellef Sørensen f. omkring 1680

Gift med Gunhild Sivertsdatter f. omkring 1680 d. 1740

 

Barn:

Iver Ellefsen f. 1714 d. 1715

Åse Ellefsen f. 1719 d. 1720

 

Familieark

 

 

 

Fam. 64

 

Fredrich Godbertsen f. omkring 1680

Gift 1708 med Åste Nilsdatter f. omkring 1680

 

Barn:

Alhed Fredrichsdatter f. 1708

Anders Fredrichsen f. 1710

 

Familieark

 

 

 

Fam. 65

 

Hans Abrahamsen f. ca 1666

Gift med Anne Margrethe Ibsdatter f. omkring 1670

 

Barn:

Abraham Hansen f. 1705 d. 1705

Ib Hansen f. 1706

 

Familieark

 

 

 

Fam. 66

 

Jens Christensen f. omkring 1680

Fikk et uekte barn med Maren Paulsdatter f. omkring 1680

 

Deres uekte barn:

Christian Jensen f. 1708

 

Familieark

 

 

 

Fam. 67

 

Jens Jacobsen f. omkring 1680

Gift med Marthe Madsdatter f. omkring 1680

 

Barn:

Mads Jensen f. 1711

 

Familieark

 

 

 

Fam. 68

 

Karen Knudsdatter f. omkring 1685

 

Barn:

Anne f. 1715

 

Familieark

 

 

 

Fam. 69

 

Michel NN f. omkring 1670

 

Barn:

Maren Michelsdatter f. 1705

 

Familieark

 

 

 

Fam. 70

 

Nils Pedersen f. omkring 1675

Gift 1707 med Else Christensdatter f. omkring 1675

 

Barn:

Anne Nilsdatter f. 1709

 

Familieark

 

 

 

Fam. 71

 

Ole Michelsen f. ca 1686 d. 1716

Gift 1715 med Barbara Christensdatter f. ca 1676 d. 1753

 

Barn:

Inger Olsdatter f. 1715

 

Familieark

 

 

 

Fam. 72

 

Tallak Amundsen f. omkring 1680

Gift med Inger Michelsdatter f. ca 1671 d. 1719

 

Barn:

Maren Tallaksdatter f. 1708 d. 1708

Johanne Tallaksdatter f. 1710 d. 1715

 

Familieark

 

 

 

Fam. 73

 

Torkild Jensen f. omkring 1680

Gift med Tyri Thomasdatter f. omkring 1680

 

Barn:

Anne Maria Torkildsdatter f. 1708

 

Familieark

 

 

 

Fam. 74

 

Nils Johansen f. omkring 1690

Gift med Kari Børresdatter f. omkring 1690

 

Barn:

Johannes Nilsen f. 1719

 

Familieark

 

 

 

Fam. 75

 

Anne Bertelsdatter f. omkring 1690

Gift 1720 med Ole Andersen Aagaard f. omkring 1690

? Gift 2. gang i 1749 med Ola Termander f. omkring 1710

 

Barn:

Inger Olsdatter f. 1720

 

Familieark

 

 

 

Fam. 76

 

Hans Resen f. omkring 1680

Gift med Else NN f. omkring 1680

 

Barn:

Susanne Hansdatter f. 1721

 

Familieark

 

 

 

Fam. 77

 

Michel Larsen Mandt f. 1692 d. 1766

Gift med Else Larsdatter Resen f. omkring 1695

 

Barn:

Lars Lauretius Michelsen Mandt f. 1718

Gjertrud Maria Michelsdatter Mandt f. ca 1719

Engebreth Michelsen Mandt  f. 1722

Peter Christian Michelsen Mandt f. 1724 d. 1782

Johanne Elisabeth Michelsdatter Mandt f. 1726

Ole Michelsen Mandt f. 1728

Rasmus Michelsen Mandt f. 1731

Lars Michelsen Mandt f. 1733

 

Familieark

 

 

 

Fam. 78

 

Tomas Rasmussen Holst f. ca 1689 d. 1737

Gift med Gunild Rasmusdatter Helleberg f. ca 1686 d. 1759

 

Barn:

Rasmus Tomasen Holst f. 1722 d. 1723

Karen Tomasdatter Holst f. 1724 d. 1801

Maren Tomasdatter Holst f. 1725

Sidsel Tomasdatter Holst f. 1727

Hans Jacob Tomassen Holst f. 1728

 

Familieark

 

 

 

Fam. 79

 

Anders Mathiasen f. ca 1671 d. 1740

Gift med Karen Abrahamdatter f. ca 1678 d. 1748

 

Barn døpt i Brevik:

Ingeborg Andersdatter f. 1722

 

Familieark

 

 

 

Fam. 80

 

Ole Raadstuetjener f. omkring 1690

 

Barn:

Maren Olsdatter f. 1724

 

Familieark

 

 

 

Fam. 81

 

Anders Pedersen f. omkring 1680

Gift 1714 med Pernille Robertsdatter f. ca 1679 d. 1715

 

Familieark

 

 

 

Fam. 82

 

Anne Villemsdatter f. omkring 1675

(1) Gift med Hieronimus NN f. omkring 1660 d. før 1705

(2) Gift 1705 med Aasold Alfsen f. omkring 1675 d. 1721

 

Familieark

 

 

 

Fam. 83

 

Henrich Lasarusen f. omkring 1630

Gift 1663 med Maren Pedersdatter f. ca 1631 d. 1713

 

Familieark

 

 

 

Fam. 84

 

Marthe Gundersdatter f. omkring 1675

(1) Gift med Halvor Nystrand f. omkring 1660 d. før 1708

(2) Gift 1708 med Hans Trulsen f. omkring 1680

 

Familieark

 

 

 

Fam. 85

 

Nils Bentsen f. ca 1671 d. 1706

Gift med Mary Thomasdatter f. omkring 1670

 

Familieark

 

 

 

Fam. 86

 

Nils Jonsen f. omkring 1670

 

Barn:

Elen Nilsdatter f. ca 1705 d. 1706

 

Familieark

 

 

 

Fam. 87

 

Ole Abel f. omkring 1640 d. før 1709

Gift med Maren NN f. ca 1645 d. 1709

 

Familieark

 

 

 

Fam. 88

 

Ole Gram f. omkring 1650

Gift med Marthe NN f. omkring 1650 d. 1710

 

Familieark

 

 

 

Fam. 89

 

Ole Nilsen f. ca 1662

Gift med Kirsten Gulbrandsen f. omkring 1670

 

Barn:

Nils Olsen f. ca 1702 d. 1712

Ole Olsen f. ca 1705 d. 1707

 

Familieark

 

 

 

Fam. 90

 

Ole Stoesen f. ca 1647 d. 1724

Gift 1707 med Anne Jensdatter f. omkring 1650

 

Familieark

 

 

 

Fam. 91

 

Peder Jørgensen f. ca 1640 d. 1711

Gift med Signe Nilsdatter f. ca 1646 d. 1711

 

Familieark

 

 

 

Fam. 92

 

Søren Iversen f. omkring 1635

 

Barn:

Even Sørensen f. ca 1662 d. 1711

Helvig Sørensdatter f. ca 1669 d. 1707

 

Familieark

 

 

 

Fam. 93

 

Torchel Nilsen f. omkring 1660

Gift med Gro Olsdatter f. omkring 1660 d. 1709

 

Familieark

 

 

 

Fam. 94

 

Torger Trulsen f. omkring 1660

Gift 1709 med Kari Gundersdatter f. ca 1659 d. 1725

 

Familieark

 

 

 

Fam. 95

 

Truls NN f. omkring 1660

Gift med Birthe NN f. ca 1639 d. 1709

 

Familieark

 

 

 

Fam. 96

 

Jacob Rasmussen f. ca 1660 d. 1724

(1) Gift med Marthe Jonsdatter f. ca 1656 d. 1718

(2) Gift 1722 med Anne Erichsdatter f. omkring 1690

 

Barn fra 1. ekteskap:

Marcus Jacobsen f. ca 1701 d. 1711

 

Familieark

 

 

 

Fam. 97

 

Jørgen Bornholm f. omkring 1660

Gift med Elisabeth NN f. omkring 1660 f. 1717

 

Familieark

 

 

 

Fam. 98

 

Melchior Tybring f. omkring 1680

Gift med Mette Margrethe Aagaardsdatter f. omkring 1680

 

Barn:

Amalie Margrethe Tybring f. ca 1718 d. 1720

 

Familieark

 

 

 

Fam. 99

 

Mogens Høymyr f. ca 1637 d. 1707

Gift med Anne NN f. ca 1630 d. 1724

 

Barn:

Harald Mogensen f. ca 1677 d. 1728

 

Familieark

 

 

 

Fam. 100

 

Nils Snekker f. ca 1662 d. 1724

Gift med Karen NN f. omkring 1670 d. 1734

 

Familieark

 

 

 

Fam. 101

 

Ole Rasmussen f. omkring 1670

Gift 1714 med Johanne Tollefsdatter f. ca 1660 d. 1724

 

Familieark

 

 

 

Fam. 102

 

Anders Christensen f. omkring 1680

Gift 1710 med Catharie Børgersdatter f. omkring 1680

 

Familieark

 

 

 

Fam. 103

 

Bertel Olsen f. omkring 1690

Gift 1715 med Anne Knudsdatter f. omkring 1690

 

Familieark

 

 

 

Fam. 104

 

Johan Ludvig von Schlanbusch f. omkring 1685

Gift 1716 med Anna Catrina de Legardt f. omkring 1685

 

Familieark

 

 

 

Fam. 105

 

Kai Gundersen f. omkring 1680

Gift 1709 med Cathrine Henriksdatter f. omkring 1680

 

Familieark

 

 

 

Fam. 106

 

Paul Kjeldsen f. omkring 1680

Gift 1713 med Anne Hermandsdatter f. omkring 1680

 

Familieark

 

 

 

Fam. 107

 

Peder Christensen f. omkring 1680

Gift 1712 med Marthe Pedersdatter f. omkring 1680

 

Familieark

 

 

 

Fam. 108

 

Peder Olsen f. omkring 1670

Gift 1702 med Dorthe Erichsdatter f. omkring 1670

 

Familieark