| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


Brevik ministerialbok nr.1, 1706 – 1719, Kronologisk ført

Boken er utan sidetall.

Jørn Olsen 2010  

Det kan være noe avvik fra originalen.

Navn som er skrevet fullstendig ikke forkortet og lignende.

Det kan også være tekst som er utelatt, men det er ubetydelig.

Egne kommentarer/tillegg står det ”JO” etter.

Alle former for *son/søn/s. er her skrevet som sen.

Varianter av ordet ”mandfaddere” er som regel skrevet ”mandfaddere”. 

Varianter av ordet ”fader” eller ”moder” er som regel skrevet  fader” eller ”moder”.

Jeg skriver konsekvent introdusert før kvinner dette gjelder. Det kan stå f. eks kirkegangs qvinder og lignende i orginalen.

 

Dette er en avskrift, og det er da min tolking av teksten. Derfor vil jeg anbefale

å sjekke originalen.

Her er originalen: Brevik 1706-1719

 

1705

30.10.1705: begravet Aase Amundsdatter, som var Hans Jørgensen Kiørholtis hustru gammel 35 aar, 7 maaneder, nogl dage

30.10.1705: begravet Sara Hendrichsdatter, gl. 9 maaneder og 4 dage

08.11.1705: døpt eet pigebarn N. Anne Sophia, Fader N. Anders Christensen, Moder N. Mette Jensdatter, baaren af Catharine Pedersdatter sal. Beske?, assist: Gunhild Axelsdatter, Berte Axelsdatter, mandfaddere: Vincent Larsen Rød, Jochum? Marchusen Brevig? (Biering?)

15.11.1705: introdusert Jacob Ingebrechsens qv. Sidsell Ollsdatter

15.11.1705: døpt eet pigebarn N. Karen, Fader N. Peder Mathizen?, Moder N. Helvig Rutved, baaren af Maren Thomesdatter? Christophers Spillemand, assist: Ellse Heckesdatter, mandfaddere: Vincent Larsen Rød, Peder Andersen, Niels Jonsen fra Aas.

15.11.1705: begravet Jørgen Valdemarsen 12 aar gl.

22.11.1705: begravet et lidet drengebarn ved nafn Abraham Hansen gammel 7 ½ timer

22.11.1705 introdusert Erik Pedersens qvinde

13.12.1705: begravet Niels Pedersens søn ved nafn Peder Nilsen gammel 2 aar 8 maaneder 20 dage

25.12.1705: døpt …? Faderen Michel C….?, moderen N. Maren, baaren af Dorthe Anders Nilsens, assist: Gunhild Axelsdatter, Eva Ingebretsdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Hans Abrahamsen, Rasmus …….?, Anders Nilsen

25.12.1705: døpt Schaje Gravis barn N. Lisbet, Fader nafn Skaje Rasmussen, Moder nafn Lisbet Giestsdatter, baaren af Kirsten Andersdatter?, assist: Maren Larsdatter, Anne Hermandsdatter, mandfaddere: Poul Nielsen  …?, Peder hos Gravfa

1706

01.01.1706: introdusert Hans Abrahamsens kone ved nafn Anna Margrethe

01.01.1706: introdusert Peder Matzens kone ved nafn Helvig

03.01.1706: begravet Niels Jonsens pigebarn ved nafn Elen Nielsdatter, gl. 1 aar? ringere end een maaned

08.01.1706: begravet Jacob Hansens barn ved nafn Hans Jacobsen, gl. 16 aar, 3 maaneder

24.01.1706: brudefolk Isaach Jørgensen og Marie Larsdatter

27.01.1706: begravet Christen Biønnæsis barn N. Jørgen Christensen gl. 2 aar, 8 maaeder, 2 uger, 3 dage

31.01.1706: begravet Anne Amundsdatter gl. 19 aar - 1 maaned, Fader Annund Arenzen  Moder Else Heichesdatter

31.01.1706: introdusert Mr. Michells qvinde og Skaje Grafis qvinde.

14.02.1706: døpt Povel Truelsen og Inger Nielsdatter barn N. Niels, baaren af Kirsten Axel Ollsens som bar barnet, assist: Gunild Axelsdatter, Inger Hansdatter, mandfaddere: Hermand Grubbe, Jacob Nielsen

Et stykke her er veldig svakt å lese. JO

28.02.1706: begravet Inger Pedersdatter Svedkers ……….? gl. 62 aar

28.02.1706: døbt Even, Faderen Anders OIlsen Ørevig, Moderen Maren Niellsdatter, baaren af Anne Margaret Aachesdatter? Assist: Anne Nielsdatter Lunde og Lisbeth ..?, mandfaddere Christen Nielsen, Wollf? betient ved ...

28.02.1706: døpt Karen, Fader Olle Thorsen Sandøe, Moder Johanne Hansdatter, baaren af ……? assist: Kari Thorsdatter Auen,……? Skomager, mandfaddere: Hans Micheslen …?, Lars Nilsen, Jacob Nilsen.

24.03.1706: Trolovelse Jens Larsen Lessøe? og Ingeborg Jacobsdatter? (Veldig  klussete. JO)

11.04.1706: introdusert Olle Sandøes qv. N. Johanna Hansdatter

11.04.1706: døpt Et pigebarn N. Christin, Fader nafn Peder Erichsen, Moder nafn Thone Halvorsdatter, baaren af Thone Skipper Ingebret? Sigvartsens, assist: Mari Larsdatter og Boel Axelsdatter, mandfaddere: Christen Nielsen, Lars Nielsen, Ole Stoesen?

18.04.1706: begravet Hans Jensen gl. 22 aar, 8 maaneder, 3 uger

25.04.1706: begravet Anne Andersdatters søn, («kast jord paa»)  gl. 2 ½ aar

25.04.1706: døpt Jacob Birchøens barn ved nafn Johannes, blef baaren af Maren Jørgensdatter Riber?, assist: Mette Jensdatter, Karen Torsdatter, mandfaddere: Vincent Larsen, Arne Hansen.

25.04.1706: døpt Hans Nilsen Bergs barn ved nafn Søfren, baaren af Katrine Pedersdatter, assist: Boel Axelsdatter, mandfaddere: Anders Nilsen, Christen P…?, Anders Klep?.

25.04.1706: aabenb. skriftemaal Mari Jacobsdatter Oxøen.

02.05.1706: begravet Lars Michelsens qv. Anne Jensdatter gl. 41 aar, 6 maaneder

09.05.1706: døpt Hans Smeds barn ved nafn Niels, baaren af Kirstine Axels Olsens, assist: Birthe Jensdatter, Margrethe Hieronymidatter, mandfaddere: Hans Nilsen den eldre, Hans Nilsen den yngre, David Vincentsen.

24.05.1706: introdusert Thone Halvorsdatter Peder Erichsen Tømmermands qv.

24.05.1706: døpt barn N. Jacob, Fader Jon Haagensen, Moder Sigri Halvorsdatter, baaren af Dorothea Hr. Anders Nielsens, assist: Anne Margrethe Ibsdatter, Boel Axelsdatter, mandfaddere: Axel Olsen, Lars Nilsen.

24.05.1706: døpt barn N. Ellse?, Faders N. Jan Pedersen, Moder N. Anne Erichsdatter, baaren af Anne Marita Hr. Hans Nilsens den Eldste, assist: Karn Thorbiørnsdatter, Adelhed Marcusdatter Brinch, mandfaddere: Lars Ollsen Styrmand, Peder Simensen

30.05.1706: introdusert Hans Nielsen Bergs hustru N. Johanne Kloeg

06.06.1706: døpt Anders Husumers barn ved nafn Erich, blev baaren af Kirsten Axel Ollsens, assist: Mari Larsdatter, Karen Jørgensdatter, mandfaddere: Jens Larsen, Peder Jo…..sen.

06.06.1706: introdusert Jacob Bierchøens kone og Hans Smeds kone.

29.06.1706: Introdusert John Haagensens Smeds qv. N. Sigri Halvuorsdatter

29.06.1706: Introdusert John Pedersens qv. N. Anne Erichsdatter

02.07.1706: Introdusert Anders Husummers kone ved nafn Ingeborg Erichsdatter

18.07.1706: Jordspaakastelse paa Niels Berginsmands liig ... (fattig?)( Ingen alder nevnt. JO)

21.07.1706: døpt et Pigebarn N. Karen, Fader N. Lars Nilsen, Moder N. Gunhild Axelsdatter, baaren af Trinche S. Nils Rasmussen, assist: Anne Marie Hans Nielsens den ældstes, Bodil Axelsdatter, mandfaddere: Christen Findøe, Axell Ollsen, Otthe Paasche.

01.08.1706: døpt et Drengebarn N. Nils, Fader N. Christen Pedersen, Moder N. Anne Andersdatter, baaren af Mette Jensdatter, assist: Anne Hieronymusdatter, Maren Andersdatter, mandfaddere: Pouell Willamsen, Johannes Olausen.

08.08.1706: begravet Lars Niellsen Rotchier barnefødt i Jylland d. 14. Nov 1662 gl. 44 aar

08.08.1706: begravet Dorthe Pedersdatter barnefødt i Brevig d. 30. August 1646, gl. 60 aar

25.08.1706: begravet Niells Bentsen, som fallt sig i hiell i Shibsrømmet, hand var fød i Brevig?(Bergen?) gift vester ved Mandall med Mary Thomasdatter. Haft efterladt? ….? 2de døtre. Hans dødsdag den 20. july i sin alders 35 aar.

29.08.1706: introdusert Christen Pedersens qvinde paa Bingel, N. Anne Niellsdatter

29.08.1706: døpt et Pigebarn Karen, Fader N. Niells Hansen, Moder N. Maren Isachsdatter, baaren af Dorthe Anders Nielsens, assist: Guri Amunsdatter, Boel Axelsdatter, mandfaddere: Christen Nielsen, Adam B. Bomhof, Christen Michellsen.

03.09.1706: døpt et Pigebarn N. Margrethe, Fader N. Adam Bertellhsen Bomhof, Moder N. Inger Boesdatter, baaren af Kirsten Jacobsdatter Axel Olsens, assist: Catharine Petersdatter Christen Niellsens, Boell Axelsdatter, mandfaddere: Herman Grubbe, Hans Nielsen den ældre, Søfren Povellsen.

05.09.1706: begravet Jacob Engelbrechtsen mastemager gammel 72 aar.

05.09.1706: døpt Jens Erichsens og Valdborrig Andersdatters Barn N. Jørgen, baaren af Karen Christensdatter, assist: Kisten Aastensdatter, Ingeborg Jendsdatter, mandfaddere: Mogens Skomager, Hans Smed.

16.09.1706: begravet Hans Hansen Rød gl. 23 aar, 16 uger, 1 dag.

19.09.1706: døpt Christen Hansen og Anne Isachsdatters drengebarn N. Isaach, baaren af Kirsten Jacobsdatter, assist: Jøran Jacobsdatter, mandfaddere: Vincent Larsen, En skredder svend Jesten Mørg.

19.09.1706: døpt Abraham Hansen og Karen Nielsdatters drengebarn N. Niels, baaren af Beate Jonsdatter, assist: Anne Knudsdatter, Margrete Hieronymidatter, mandfaddere: Thomas Christophersen, Hans Alfsen

26.09.1706: introdusert Maren Isachsdatter, Niels Hansens qvinde

03.10.1706: døpt Knud Knudsen og Sidsell Marcusdatters drengebarn, hiemmedøbt N. Hans, baaren af Dorthe Anders Nilsens, assist: Mette Jensdatter, Katrine Ochesdatter, mandfaddere: Vincent Larsen, Jochum Marchusen.

10.10.1706: døpt Anders Pedersen paa Øen og Maren Christensdatter deris drengebarn ved nafn Peder, baaren af Anne Marie Nilsdatter, assist: Gunild Axelsdatter, Marthe Pedersdatter, mandfaddere: Ingebret Solfvesen, Søfren Skrædder, Olle Poulsen.

10.10.1706: introdusert Jens Erichsens qvinde, nafn Valborg Andersdatter

17.10.1706: introdusert Adam B. Bomhofs qv. Inger Bonnesdatter

24.10.1706: introdusert Christen Hansens kone, N. Anne Isachsdatter

24.10.1706: introdusert Abraham Hansens kone, N. Kari Nilsdatter

24.10.1706: døpt et uegte barn N. Laurits, faderens navn Hans Olsen, kommet fra Vijgen, moderens nafn Birthe Andersdatter, ogsaa hidkommen fra Vijgsiden, og hafuet een Barsel med samme Karl føren de kom her, Blef baaren af Mari Jordmoder, assist: Anne Nilsdatter, Marthe Knudsdatter, mandfaddere: Jon Haagensen Smed, Isach Hansen.

31.10.1706: introdusert Rasmus Torgersen qvinde paa Strømtangen

07.11.1706: introdusert Knut Knutsens qvinde N. Sidsell Marcusdatter

07.11.1706: introdusert Anders Pedersens qvinde Maren Christensdatter

07.11.1706: døpt eet pigebarn N. Isabelle, faders N. Jacob Maagerøe, moders N. Maren Larsdatter, baaren af Dorthe Anders Nilsens, assist: Marthe Larsdatter, Annichen Fredrigsdatter, mandfaddere: Hans Nielsen den ældre, Christen Nielsen, Jacob Nielsen.

14.11.1706: døpt et drengebarn N. Ib, faderens navn Hans Abrahamsen, moderens nafn Anne Margrethe Ibsdatter, baaren af Dorethea Hansdatter, assist: Katrine Christensdatter, Boel Axelsdatter, mandfaddere: Anders Nilsen, ….? Nilsen.

14.11.1706: døpt et pigebarn N. Margrethe, faderens N. Hans Larsen, moderens N. Mette Larsdatter, baaren af Gunhild Axelsdatter, assist: Maren Larsdatter, Else Larsdatter, mandfaddere: Axel Olsen, ….? Alfsen, Nils Hansen.

12.12.1706: begravet Isach Christensen, fader N. Christen Hansen, moder N. Anne Isachsdatter gl. ….? 2 dage.

12.12.1706: Introdusert Jacob Maagerøds qv. N. Maren Larsdatter

12.12.1706: døpt eet pigebarn N. Sibylla, faders nafn Peder Jacobsen Auen, moder N. Elen Jensdatter, baaren af Kirsten Andersdatter, assist: Maren ….datter, Sara Jensdatter, mandfaddere: Hans Jansen S…?, Christen Wranegsund, Hans Alfsen Haaøen.

28.12.1706: Introdusert Hans Abrahamsens kone N. Anne Margrete Ibsdatter

28.12.1706: Introdusert Hans Larsens kone N. Mette Larsdatter

 

1707

 

16.01.1707: Introdusert Peder Auens qv. Ellen Jensdatter

16.01.1707: døpt eet Pigebarn N. Maren, Fader N. Isaach Hansen, Moder N. Maria Larsdatter, baaren af Gunnild Axelsdatter, assist: Maren Larsdatter, Ellse Larsdatter, mandfaddere: Ingebret Sigvertsen, Cornelius Zachariassen.

30.01.1707: begravet Peder Andersen Tømmermand og Inger Lauritsdatter deris drengebarn, var hiemmedøpt og kaldet Laurits gl. 4 dage

06.02.1707: begravet Jens Christensen gammel 63 aar

13.02.1707: begravet Lars Hansen, et uæchte barn, fød af Hans Olsen og Berte Olsdatter ……..? gl. 13 uger og 9 dage

13.02.1707: begravet Olle Nilsen og Kirsten Gulbrandsdatters barn ved nafn Olle gl. 2 aar, 3 uger

20.02.1707: døpt Hendrich Bensens og Cathrine Jørgensdatters drengebarn ned nafn Jørgen, baaren af Marie Larsdatter, assist: Ingeborg Olsdatter, Anne Hermandsdatter, mandfaddere: Arne Hansen, Lars Nilsen, Peder Jørgensen.

06.03.1707: Introdusert Peder Andersen Tømmermands qvinde ved nafn Inger Larsdatter

06.03.1707: Introdusert Isaach Jørgensens qvinde N. Maria Larsdatter

20.03.1707: Publ. Abs. Hans Jonsen for 4 aars afhold fra Sacramentet.

27.03.1707: begravet Knud Jacobsen, fader N. Salig. Jacob Engebretsen, moder N. Sara Olsdatter

27.03.1707: Introdusert Catharine Jørgensdatter

27.03.1707: begravet Anne Andersdatter, var fløt (flyttet JO)hid ifra Arndall gl. 68 aar

06.04.1707: døpt Tollef Carlsen og Karen Hansdatter drengebarn ved nafn Johannes, baaren af Gunild Axelsdatter, assist: Mette Jensdatter, Mari Abrahamsdatter, mandfaddere: Skolemester Vincent Larsen, Christen Michelsen.

13.04.1707: begravet Hans Nielsen Berg gl. 34 aar 9 uger 3 dage

17.04.1707: døpt Mathias Hallvorsen og Ingeborg Ifversdatter paa Øen, deris drengebarn ved nafn Hans, baaren af Anne Marie Hans Nielsens, assist: Karen Hansdatter, Sirichen Jacobsdatter, mandfaddere: Anne Hansen, Karl Simmensen, Peder Simensen.

01.05.1707: Absolut. Publicha Børthe Ollsen qvinde, haft ligget sit barn i hiell

08.05.1707: begravet Tollef Carlsen og Karen Hansdatters barn N. Johannes gl. 5 uger

15.05.1707: døpt Povel Grava og Giertrud Svendsdatter deris pigebarn ved nafn Margrethe, baaren af Kirsten Axel Olsens, assist: Else Larsdatter

15.05.1707: døpt Povel Grava og Giertrud Svendsdatter deris andet pigebarn, NB! Børnen var tvillinger, ved nafn Lisbeth, baaren af Gunhild Axelsdatter, assist: Margrethe Hironimusdatter, mandfaddere til begge børnene var Vincent Larsen, Jest Mørk, Johannes Nilsen, Olle Findsen

22.05.1707: Introdusert Matthis Halfvorsen qvinde paa Øen, Ingeborg Ifversdatter

22.05.1707: døpt eet pigebarn N. Maren, fader Lars Olsen Styrmand, moder Jesabell Larsdatter, baaren af Christine Axel Olsens, assist: Maren Larsdatter, Annichen Hendrichsdatter, mandfaddere: Schipper Ingebrethsen, Vincent Larsen Rød, Jacob Nilsen.

19.06.1707: festefolk Hans Jørgensen og Karen Jørgensdatter

19.06.1707: begravet Else Jonsdatter, fader Jan Pedersen moder Anne Erichsdatter, barnets alder var 1 aar 3 uger

26.06.1707: introdusert Lars Olsens hustru på Øen og Povel Grava hands hustrue

26.06.1707: døpt Anders Leerstang og Gunild Jørgensdatters pigebarn N. Anna, baaren af Boel Berg, assist: Karen Jørgensdatter, mandfaddere: Hans Nilsen, Lars Nilsen, Arne Jørgensen.

02.07.1707: begravet Peder Abrahamsen, fader Abraham Andersen moder Børte Lubertsdatter gl. 2 aar 4 uger 2 dage

03.07.1707: trolovede Erich Pedersen med Martha Pedersdatter

07.08.1707: begravet Hans Nilsen Bergs søn ved nafn Søfren gl. 1 aar 15 uger

07.08.1707: brudefolk Erich Pedersen med Martha Pedersdatter

28.08.1707: begravet Gregers Eschildsen og Anne Knudsdatters pigebarn ved nafn Margrete, gammel 2 aar 5 maaneder 8 dage

28.08.1707: begravet Christen Jensens og Sara Hansdatters pigebarn ved nafn Sidselle, gammel 1 aar 10 maaneder

28.08.1707: døpt, hiemmedøbt, Peter Sæteret og Anne Magrete Christensdatter ved nafn Susanne, baaren af Katrine Jørgensdatter, assist: Margrete Ochisdatter, mandfaddere: Vincent Larsen, Mogens Skomager, Ingebret Pedersen.

18.09.1707: brudefolk Cornelius Isaachsen med Ellen Engelbrechtsdatter

02.10.1707: døpt Simen Michesen og Aase Nilsdatters drengebarn N. Nils, baaren af Catrine Christen Nilsens, assist: Karen Jørgensdatter, mandfaddere: Anders Nilsen, Lars Nilsen, Nils Hansen.

09.10.1707: begravet Kirsten Thomesdatter, Sal. Christen Snedkers enke gl. 61 aar 9 uger 4 dage

09.10.1707: døpt Arne Hansen og Marthe Larsdatters søn N. Lauridts, baaren Anne Sal. Cornelis Danielsens, assist: Catrine Christen Nilsens, Margrete Cornelisdatter, mandfaddere: Anders Nilsen, Engebrecht Nilsen, Cornelis Wolf.

09.10.1707: døpt Gregers Eshildsen og Anne Knudsdatters søn Eschild, baaren af Ragnild Biørnsdatter, assist: Mari Abrahamsdatter, mandfaddere: Tholf Glørsen, Cornelis Zachariassen, Gløer Eshildsen.

16.10.1707: introdusert Niells Jensens qv. Mari Larsdatter

16.10.1707: døpt eet drengebarn N. Isach, fader Christen Hansen moder N. Anne Isachsdatter, baaren af Beate Hansdatter, assist: Inger Isaachsdatter, mandfaddere: Jens Mørch, Jan Smed.

16.10.1707: døpt eet drengebarn N. Hieronymus, fader N. Even Søfrensen moder N. Anne Hieronymusdatter, baaren af Anne Wincentsdatter, assist: Mette Larsdatter, Anne Castensdatter, mandfaddere: Vincent Larsen, Poul Willemsen, Anders Nilsen?

30.10.1707: døpt Adam Bomhof og Inger Boesdatters pigebarn Anna Catrine, baaren af Anne Margrete Hans Nilsens, assist: Tore Alfsdatter, Else Larsdatter, mandfaddere: Anders Nilsen, Lars Nilsen.

06.11.1707: introdusert Simen Michelsens qv. ved nafn Aase

06.11.1707: aabenb. Skriftem. Michel HaaØens datter N. Anne. Barnefader Nils Nilsen.

06.11.1707: døpt Hallvor N. og Maren Tollefsdatter kommne fra Vijgen, deres drengebarn N. Jørgen, baaren af Beate Hansdatter, assist: Ingeborg Olsdatter, Anne Andersdatter, mandfaddere: Skolemester Vincent Larsen, Mogens Skomager.

13.11.1707: introdusert Arne Hansens kone Marte Larsdatter

13.11.1707: døpt Sal. Anders Christensen og Mette Jensdatters drengebarn vef nafn Anders Christian, baaren af Anne Marie Hans Nilsens, assist: Elen Ingebretsdatter, Sophie Jensdatter Hauritz, mandfaddere: Anders Nilsen, Christen Nilsen, Jacob Nielsen.

15.11.1707: begravet Axell Ollsen 63 aar 20 maaneder 3 dage

20.11.1707: introdusert Even Sørensen qv. N. Anne Hieronymusdatter

20.11.1707: introdusert Christen Hansen qv. N. Anne Isachsdatter

20.11.1707: introdusert Gregers Eskilsens qv. Anne Knudsdatter

20.11.1707: brudefolk Hans Mattisen og Annichen Friderichsdatter, Copulerings Seddell fra Oue. D. Hichmann

27.11.1707: begravet Even Søfrensens søster ved nafn Helvig gl. 38 aar 2 maander

27.11.1707: brudefolk Nils Pedersen Vestlænding og Else Christensdatter, Copulerings Seddell fra O. D. Hichmann

04.12.1707: brudefolk Hans Jørgensen (klussete JO) og Karen Jørgensdatter, Copulerings Seddell fra O. D. Hichmann

11.12.1707: introdusert Adam Bomhoffis kone N. Inger Boesdatter

27.12.1707: introdusert Anders Christensens kone

27.12.1707: introdusert Halvor Vijgværings kone

27.12.1707: døpt Abraham Andersen og Birthe Lubbertsdatter pigebarn N. Karen, baaren af Annichen Friderichsdatter, assist: Mette Larsdatter, Anne Hermandsdatter, mandfaddere: Valemar Jørgensen, Hendrich Bonnesen, Peder Jørgensen

 

1708

 

01.01.1708: begravet Peder Erichsen og Thone Halvorsdatters Pigebarn ved nafn Kirsten, gl. 1 aar 9 maaneder 6 dage

01.01.1708: døpt Rasmus Strømtangens og hans qvindes Margrethe pigebarn ved nafn Anne, hiemmedøbt, blef baaren af Anne Magrete Ibsdatter, assist: Mette Larsdatter, Giertrud Olsdatter, mandfaddere: Isach Kiøstoldsen, Hans Christensen

01.01.1708: Trolovelse Søfren Larsen og Anne Hansdatter

15.01.1708: brudevielse Jens Larsen Lessøe med Ingeborg Jacobsdatter

29.01.1708: begravet Thomas Larsen Skredder, fød i Jylland gl. 25 aar, 4 uger

02.02.1708: introdusert Abraham Andersens qvinde Birthe Lubbertsdatter

12.02.1708: introdusert Rasmus Strømtangens qvinde Margrete Pedersdatter

12.02.1708: døpt Stoe Larsen Blegebachen og Else N. deris drengebarn N. Knud, baaren af Anne Maria Hans Nielsens, assist: Anne Malene Hansdatter, mandfaddere: Hans Larsen, Hans Jørgensen, Hans Christensen B…?

18.02.1708: introdusert Niells Pedersen Vestl. qv. Ellse Christensdatter

26.02.1708: Brudefolk Søren Larsen og Magdalene Hansdatter

26.02.1708: begravet Anne Rasmusdatter gl. 7 uger 3 dage

04.03.1708: døpt Christen Madsen skomager og Anne Andersdatter deris drengebarn N. Jens, blef baaren af Anne Margrete Ibsdatter, assist: Anne Andersdatter, mandfaddere: Vincent Larsen, Jens Skrædder, Anders Andersen.

07.03.1708: døpt Hans Arnesen Berg og Boel Søfrensdatter deris drengebarn N. Lauridz, baaren af Anne Maria Hans Nilsens, assist: Martha Larsdatter, Giørild Halvorsdatter, mandfaddere: Anders Søfrensen, Nils Søfrensen, Jacob Nilsen.

18.03.1708: begravet eet dødfødt barn, fader N. Matthis Hans. moder Maren Knudsdatter

18.03.1708: introdusert Stoe Larsen Blegebachens qv. Ellse Knudsdatter

18.03.1708: døpt eet drengebarn N. Jørgen, fader N. Christen Jensen Biønnæs moder N. Sara Hansdatter, baaren af Beate Hansdatter, assist: Børte Jensdatter, Anne Andersdatter, mandfaddere: Wincent Larsen Rød, Pouell Willomsen.

18.03.1708: døpt eet pigebarn N. Karen, fader Matthis Hans. moder Maren Knudsdatter, baaren af Catharine Christen Nilsens, assist: Ellse Larsdatter, mandfaddere: den nye toldbetjent Hans Niellsen, Christen Brant

25.03.1708: trolovelse Søfren Jensen og Dorothea Larsdatter, Caut: Peder Clausen og Nils Jensen

09.04.1708: begravet Sara Villemsdatter gl. 24 aar 20 uger

15.04.1708: introdusert Christen Madtsens kone N. Anne Andersdatter

22.04.1708: introdusert Christen Biønnæsis kone N. Sara Hansdatter

29.04.1708: begravet Siri Larsdatter Dahlen gl. 75 aar 7 maaneder

13.05.1708: introdusert Mathias Hansens qvinde N. Maren Knudsdatter

17.05.1708: Paranteret ofver Schipper Lychs baadsmand N. Jan Andersen gl. 42 aar

20.05.1708: brudefolk Søren Jensen og Dorthe Larsdatter, Copulations Seddel fra Søren Rasmussen

20.05.1708: døpt eet pigebarn N. Christine, baaren af Anne Jacobsdatter Bench?, assist Thone Schipper Ingebrettsens, Else Larsdatter, mandfaddere: Henrich Kiærulf, Hans Nilsen, Jacob Nilsen, NB! Lars Nielsens barn

28.05.1708: Trolovelse Jens Larsen og Børte Amundsdatter

28.05.1708: Trolovelse Tollef Olsen og Marthe Knudsdatter

28.05.1708: brudefolk Isach Jacobsen og Karen Knudsdatter

29.05.1708: begravet Jan Petersen een mand fra Flensburg, var død paa sit Shibsrum i Langsund

30.06.1708: døpt Thor Michelsen og Karen Torbiørnsdatter deris datter N. Anna, baaren af Anna Maria Hans Niesens, assist: Inger Michelsdatter, Sophie Jensdatter Haurits, mandfaddere: Arne Hansen, Lars Nilsen, Villem Poulsen

30.06.1708: døpt et u-ægte barn, hvis moder heeder Maren Povelsdatter, faderen foregifids at være een dansk karl N. Jens Christensen, barnets nafn Christian, baaren af Mari Jordmoder, Maren Vigværing, Elen Jensdatter, mandfaddere: Mogens Skomager, Hans Truelsen.

24.06.1708: introdusert Lars Nielsens qv. Gunnild Axelsdatter

24.06.1708: Brudefolk Guttorm Christensens Copulations Sæddel hafe, som hand foregaf Lefveret, derfor Coverede Hans Smed og Christen Jensen

08.07.1708: begravet Cornelis Zachariassen og Elen Engebretsdatter, deris dødfødte pigebarn jord paakast

22.07.1708: begravet eet lidet dødfød drengbarn fra fader Søren Jensen moder Dorthe Larsdatter Arøen

29.07.1708: trolovelse Hans Truelsen og Martha Gundersdatter

29.07.1708: brudefolk Jens Larsen Biønnæs og Birthe Amundsdatter

05.08.1708: introdusert Cornelis Zachariassens qvinde N. Elen Ingebretsdatter

19.08.1708: trolovelse Tosten Jacobsen og Marthe Olsdatter

19.08.1708: introdusert Dorthe Larsdatter, Søfren Jensens qv. fra Arøen

19.08.1708: døpt eet pigebarn Inger, fader N. Jan Pedersen moder N. Anne Erichsdatter, baaren af Karen Jørgensdatter, assist: Karen Thorbiørnsdatter, Dirichen Jacobsdatter, mandfaddere: Christen Nielsen, Henrich Kiærull

26.08.1708: døpt Adrian Engelbrechtsen og Else Hechisdatter deris drengebarn N. Albrecht, baaren af Else Asgautsdatter?, assist: Marthe Larsdatter, Else Larsdatter Bache, mandfaddere: Anders Nilsen, Amund Arnesen

29.08.1708: døpt Nils Søfrensen Berg og Karen Ifversdatters drengebarn N. Søfren, baaren af Boel Søfrensdatter Berg, assist: Gunild Jørgensdatter, Birthe Hansdatter, mandfaddere: Rasmus Isachsen Leerstang, Ifver Gudmundsen Viersdahlen, Arne Jørgensen

29.08.1708: døpt Abraham Hansen og Karen Jørgensdatters pigebarn N. Anne Marie, baaren af Beate Hansdatter, assist: Else Christensdatter, Karen Olsdatter, mandfaddere: Joen Hogensen, Nils Christensen

09.09.1708: døpt Skaje Grava og hans hustrue Lisbeth Gestdatters pigebarn N. Sara, baaren af Kirsten Lars Tostenssens, Else Christensdatter, Margrete Ochisdatter, mandfaddere: Arna Hansen, Anund Wetlesen

16.09.1708: introdusert Adrian Ingebrektsens kone N. Else Hechesdatter

16.09.1708: begravet Samme begrafede ofuen nevndes foreldris drengebarn N. Albrecht Adriansen gl. 3 uger 2 dager

16.09.1708: døpt Povel Truelsen og Inger Nilsdatters pigebarn N. Mari, baaren af Else Attgausdatter?, assist: Kari Hansdatter, Inger Hansdatter, mandfaddere: Hendrich Kierulf, Friderich (Ingen etternavn. JO), Niels Hansen.

18.09.1708: troloved Fredrich Godbertsen med Aase Nilsdatter

23.09.1708: brudevielse Hans Truelsen og Marthe Gundersdatter. Hd. hafe permision fra sin Søeoffiserer og copilations qvitance fra M. Morland

23.09.1708: døpt eet pigebarn N. Elisabeth, fader N. Henrich Bonechsen moder N. Catharine Jørgensdatter, baaren af Annichen Hans Madtsens, assist: Anne Hermandsdatter, mandfaddere: Ochel Hansen, Valdemar Jørgensen, Erich Aachelsen

23.09.1708: Communicanter 20, i blant dem en fremmed matros Christopher Thomasen, Seigler paa Jørgen Pedersens skib i Langesund lofved at skal vise sin certification

29.09.1708: introdusert Abraham Hansen Sætterets qv. Karen Nilsdatter

30.09.1708: trolovelse Harall Mogensen og Jøran Svendsdatter

14.10.1708: trolovelse Torgier Truelsen og Kari Gundersdatter

14.10.1708: døpt Anders Pedersen og Maren Christensdatters pigebarn N. Kirsten, baaren af Maren Larsdatter, assist: Ingeborg Olsdatter, Alis Marcusdatter, mandfaddere: Ingebret Sivertsen, Arne Hansen, Peder Simonsen.

14.10.1708: introdusert Skaje Gravas kone Lisbet Giestsdatter

21.10.1708: trolovelse Hans Alfsen Haaøen og Maren Abrahamsdatter, Caut: Lars Nilsen og Nils Jensen

21.10.1708: døpt Guttorm Christensen og Sara Jensdatter Biønnes deris pigebarn N. Maren, baaren af Birthe Jensdatter, assist: Karen Knudsdatter, Maren Jacobsdatter, mandfaddere: Anders Vrangsund, Jens Mørk, Lars Pedersen Ouen.

01.11.1708: introdusert Poul Truelsens qv. N. Inger

01.11.1708: begravet Guttorm Christensen og Sara Jensdatters barn ved nafn Maren gl. 6 dage

04.11.1708: introdusert Olle Sandøens kone

04.11.1708: døpt Tallach Amundsen og Inger Michelsdatters pigebarn N. Maren, baaren af Dorthe Anders Nilsens, assist: Karen Torbiørnsdatter, Anne Michelsdatter, mandfaddere: Lars Nilsen, Hans Jørgensen, Nils Michelsen.

11.11.1708: introdusert Anders Pedersens kone N. Maren Christensdatter

11.11.1708: døpt Torkild Jensen og Tyri Thommasdatter deris pigebarn N. Anne Maria, baaren af Dorothe Anders Nilsens, assist: Marthe Ouchsdatter, Boel Axelsdatter, mandfaddere: Hans Nilsen, Peder Simensen

11.11.1708: døpt Peder Erichsen og Tone Halvorsdatters pigebarn N. Helvig, baaren af Kisten Andersdatter, assist: Else Christensdatter, Margrethe Olsdatter, mandfaddere: Thomas Christophersen, Lucas Erichsen.

18.11.1708: trolovelse 1. Thollef Ollsen og Marthe Knudsdatter, 2. Fredrig Gudbrandsen og Aase Nielsdatter, (begge par JO) Copulations seddel fra Søfren Rasmusen (Disse trolovelsene er notert tidligere så det gjelder nok bare at de har levert disse sedlene. JO)

18.11.1708: døpt eet drengebarn N. Jørgen, fader N. Christen Pedersen, moder N. Anne Andersdatter, baaren af Gunnild Sl. Lars Nielsen, assist: Boell Axelsdatter, mandfaddere: Hans Nielsen, Edvar? Sørensen, Ingebret Pedersen

24.11.1708: begravet Isaach Svendsen og Cathrine Adreasdatter deris pigebarn ved nafn Antje, gammel 2 aar, 10 maaneder og 6 dage

24.11.1708: begravet Tallach Amundsen og Inger Michelsdatter deris pigebarn N. Martine, gammel 3 uger 2 dage

24.11.1708: introdusert Tallach Amundsens kone, N. Inger Michelsdatter

24.11.1708: introdusert Guttorm Christensen kone N. Sara Jensdatter

24.11.1708: gravlagt nedsat Hans Smeds fader N. Jan og Rasmus Strømtangens barn

02.12.1708: begravet Jan Hansen Smed, gammel 92 aar, som var Hans Smeds fader

02.12.1708: begravet Hans Smeds barn N. Jan Hansen gl. 4 aar, 7 maaneder, 4 dage

02.12.1708: døpt Hans Larsen og Mette Larsdatter deris drengebarn N. Lauridts, baaren af Dorothea Anders Nilsens, assist: Maren Larsdatter, Boel Axelsdatter, mandfaddere: Povl Villemsen, Hans Madsen, Abraham Larsen

02.12.1708: døpt Jon Hogensen Smed og Siri Halvorsdatter deris drengebarn N. Isaach, baaren af Gunild Axelsdatter, assist: Else Christensdatter, Sophie Jensdatter Haurits, mandfaddere: Christen Nilsen, Jacob Hansen Mogerøe, Jacob Nilsen

09.12.1708: introdusert Torchild Jensens kone N. Thor Thommasdatter

16.12.1708: introdusert Peder Erichsens qv. N. Thone Halfvorsdatter

16.12.1708: introdusert Christen Pedersdatters qv. N. Anne Andersdatter

23.12.1708: døpt Fridrich Godtolfsen og Aase Nilsdatters pigebarn N. Alhed, baaren af Boel Axelsdatter, assist: Else Larsdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Lars Nilsen, Nils Hansen

30.12.1708: gravlagt Rasmus Strømtangens kone N. Margrete

 

1709

 

06.01.1709: introdusert Hans Larsens qv. Mette Larsdatter

13.01.1709: trolovelse Søfren Larsen med Anne Andersdatter

13.01.1709: introdusert Jon Smeds kone N. Sirj Halvorsdatter

13.01.1709: døpt Hans Smed og Birthe Jensdatter deris pigebarn N. Johanne, baaren af Gunild Axelsdatter, assist: Sara Jensdatter, Martha Pedersdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Christen Biønnes, Peder Jørgensen

02.02.1709: introdusert Friderich Godbretsens kone N. Aase Nilsdatter

10.02.1709: begravet Lars Hansen gl. 10 uger, fader N. Hans Larsen moder N. Mette Larsdatter

10.02.1709: døpt tvihlinger N. Amund og den 2.de N. Emerence, fader N. Hans Truellsen moder N. Maren Anundsdatter, Birthe Edvaldsdatter bar drengen, Ragnild Pedersdatter bar pigen, Børte Anundsdatter, Inger Syndsaas, mandfaddere: Niels Røe, Olle Landgangen, Peder Larsen, Gunder Johannsen.

17.02.1709: brudevielse brudgommen Tosten Jacobsen bruden Marthe Olsdatter

20.02.1709: begravet Christen Pedersens og Anne Andersdatter drengebarn N. Jørgen gl. 14 uger mindre end 2 dage

24.02.1709: introdusert Hans Smeds kone N. Birthe Jensdatter

24.02.1709: begravet Maren Larsdatter Muule gl. 83 aar

03.03.1709: brudevielse Haralld Mogesen og Giøran Svendsdatter, Copil. fra M. Morland

13.03.1709: trolovet Eilert Thoersen og Giertrud Ollsdatter

13.03.1709: begravet Johanne Hansdatter, Hans Smeds datter gl. 8 uger

20.03.1709: Truelsis Birthe gl. 70 aar

20.03.1709: brudevielse Søfren Lauridsen og Anne Andersdatter

23.03.1709: brudevielse Hans Alfsen og Maren Abrahamsdatter

24.03.1709: introdusert Erich Pedersens Ouens qvinde Marthe Pedersdatter

28.03.1709: liigpræchen ofver Torhell Nilsens qv. N. Groe Ollsdatter

30.03.1709: begravet Hans Jørgensens qv. N. Karen Jørgensdatter gl. 39 aar 5 maaneder

14.04.1709: døpt Ingebret Sigvertsen og Thore Olsdatter deris barn N. Jørgen, baaren af Gunild Axelsdatter, assist: Sophie Jensdatter Haurits, mandfaddere: Anders Nilsen, Jacob Nilsen, Rasmus Hansen

14.04.1709: døpt Isaach Svendsen og Kathrine N., deris pigebarn N. Antje, baaren af Dorthea Hansdatter, assist: Else Larsdatter og Else Larsdatter Bache, mandfaddere: Lauridz Nilsen, Lucas Thørissen, Nils Hansen

28.04.1709: begravet Thor Michelsen og Karen Thorbiørnsdatter deris pigebarn N. Anne gl. 1 aar - 8 uger

28.04.1709: døpt Jørgen Jørgensen og Anne Knudsdatter deris drengebarn, hiemmedøbt N. Isaach, baaren af Dorothea Hansdatter, assist: Anne Marie Nilsdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Jacob Nilsen, Peder Christiansen Ph…t?

09.05.1709: introdusert Catharine Andersdatter, mand N. Isaach Svendsen

09.05.1709: begravet Erich Erichsen fød i Sverig gl. 56 aar

11.05.1709: begravet Hans Poulsen gammel 78 aar – 4 maaneder 3 uger

26.05.1709: introdusert Ingebret Sigvartsens hustru N. Thone

02.06.1709: brudevielse Torgir Trulsen og Karen Gundersdatter

09.06.1709: eet drengebarn N. Bertell, fader Adam Bomhof moder N. Inger Boesdatter, baaren af Anne Marie Nilsdatter, assist: Gunnild Axellsdatter og Sophie J. Haurits, mandfaddere: Henrich Kiærul, Jacob Nilsen

16.06.1709: begravet Nils Hansen og Maren Isachsdatters pigebarn N. Karen gl. 2 ½ aar

23.06.1709: introdusert Jørgen Jørgensens qv. N. Anne Knudsdatter

23.06.1709: Brudevielse Eilert Thorsen og Giertrud Ollsdatter

13.07.1709: introdusert Adam Bomhofs hustru N. Inger Boesdatter

13.07.1709: begravet Lisbeth Henrichsdatter gl. 10 maaneder 1 uge 2 dage, fader N. Henrich Bonnessen moder N. Catharine Jørgensdatter

18.08.1709: døpt eet pigebarn N. Susanna, fader N. Hans Matthsen moder N. Annichen Fredrichsdatter, baaren af Gunnild Axelsdatter S. Lars Nilsens, assist: Ingeborg Volmers, Anne Hermandsdatter, mandfaddere: Henrich Kærul, Hans Nielsen, Christen Brandt

01.09.1709: døpt Abraham Andersen og Birthe Lubbertsdatter deris drengebarn N. Anders, baaren af Valdemar Jørgensen kone N. Ingeborg, assist: Else Larsdatter, mandfaddere: Hans Smed, Hans Madsen, Marcus Brinch

15.09.1709: begravet Aase Trulsdatter gl. 43 aar, fattigis jord

15.09.1709: døpt eet pigebarn N. Anne, fader N. Knudsen moder N. Sisell Marcusdatter, baaren af Boel Axelsdatter, assist: Margrethe Ochelsdatter, mandfaddere: Lars Nilsen, Wolmer Jørgensen, Nills Hansen

15.09.1709: Publ. Abs. Sidsell Olsdatter angaaf sin barnefader, Svend Andersen

22.09.1709: introdusert Sara Fredrichsdatter Hr. Hans Madsens hustrue

22.09.1709: begravet Ofenmeldte foreldris datter Susanne gl. 1 maaned 4 dage

22.09.1709: døpt Christen Hansen og Anne Isaachsdatter deris drengebarn N. Jacob, baaren af Gunild Axelsdatter, assist: Maren Knudsdatter og Pernelle Robertsdatter, mandfaddere: Christen Brandt, Arne Hansen, Adam Bomhof

29.09.1709: begravet Niells Jensens dødfød Røra og Maren Larsdatter

06.10.1709: begravet Christen Hansen qvinde N. Anne Isaachsdatter gl. 34 år - 4 maaneder

06.10.1709: døpt Simen Michelsen og Aase Nilsdatters drengebarn ved nafn Jacob, blef baaren af Dorethe Anders Nilsens, assist: Kirsten Andersdatter, Marthe Michelsdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Christen Brandt

06.10.1709: introdusert Abraham Andersens kone N. Birthe Lubbertsdatter

13.10.1709: døpt Jens Jensen og Marthe Halvorsdatters pigebarn N. Giertrud, baaren af Birthe Jensdatter, assist: Anne Hansdatter, Pernelle Robertsdatter, mandfaddere: Tholf Olsen, Lucas Erichsen.

26.10.1709: begravet Maren Sl. Olle Abels, gl. 66 aar

26.10.1709: introdusert Nils Jensens kone, Maren Larsdatter

26.10.1709: introdusert Knud Knudsens kone Sidsell Marcusdatter Brinch

26.10.1709: døpt Tollf Olsen og Marthe Knudsdatter drengebarn N. Olle, blef baaren af Anne Marie Hans Nilsens, assist: Boels Axelsdatter, Inger Knudsdatter, mandfaddere: Lucas Tønniesen, Keje Hendrichsen

10.11.1709: introdusert Simen Michelsens kone N. Aase Nilsdatter

10.11.1709: døpt Søfren Larsen Skrædder og Anne Andersdatters drengebarn N. Lars, baaren af Dorothe Hansdatter, assist: Sophie Jensdatter Haurits, mandfaddere: Christen Nilsen, Anders Mathisen, Villem Poulsen

17.11.1709: introdusert Jens Jensens kone N. Marthe Halvorsdatter

17.11.1709: begravet Tollef Olsen og Marthe Knudsdatters drengebarn N. Olle, gl. 2 uger 3 dage

17.11.1709: døpt Søfren Jensen og Dorethe Larsdatter Arøen deris drengebarn N. Jens, baaren af Ragnild Biørnsdatter, assist: Helene Jensdatter, mandfaddere: Valdemar Jørgensen, Nils Jonsen, Abraham Pedersen

17.11.1709: døpt Jacob Hansen Maagerøe og Maren Larsdatter deris pigebarn N. Elen, baaren af Anne Marie Nilsdatter, assist: Boel Axelsdatter, Sophie Jensdatter Haurits, mandfaddere: Anders Nilsen, Lars Nilsen, Christen Pedersen Brandt

17.11.1709: uægte døpt Sidsell Olsdatter hendis barn N. Karen, baaren af jordmoderen Maren Vigværing, assist: Anne Margrethe Borchisdatter, mandfaddere: Vinsent Larsen, Jørgen Bornholm, faderen er udlagt udj hendis barnsfød at shaa een persohn som een tid har opholdt sig her i Brevig N. Svend Andersen

24.11.1709: begravet Søfren Jensens og Dorothe Larsdatters drengebarn N. Jens gl. 4 dage

01.12.1709: begravet Søfren Larsen Skrædder og Anne Andersdatters drengebarn N. Lars gammel 3 uger - 1 dag

01.12.1709: introdusert Tollef Olsens kone N. Marthe Knudsdatter

01.12.1709: døpt Lars Olsen og Isabella Larsdatters drengebarn N. Peder, baaren af Boel Axelsdatter, assist: Inger Bondsdatter, Else Larsdatter, mandfaddere: Jacob Hansen, Isaach Svendsen

08.12.1709: introdusert Søfren Larsens kone N. Anne Andersdatter

08.12.1709: døpt Christen Pedersen og Anne Andersdatter deris pigebarn N. Lispet, baaren af Karen Christensdatter, assist: Aase Nilsdatter, Maren Aaselsdatter, mandfaddere: Jørgen Hansen Bornholm, Søfren Larsen, Willem Paulsen

15.12.1709: intodusert Dorothea Larsdatter Arøen H. Søfren Jensen qvinde

15.12.1709: døpt Hans Larsen og Mette Larsdatter deris drengebarn N. Larss, blef baaren af Dorothea Hansdatter, assist: Else Larsdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Lars Nielsen, Christen Brandt

15.12.1709: døpt Nils Pedersen og Else Christensdatter deris pigebarn N. Anne, baaren af Boel Axelsdatter, assist: Else Larsdatter Bache, mandfaddere: Jacob Maagerøe, Nils Hansen

15.12.1709: begravet Eilert Torsen og Giertrud Olsdatters dødfødte barn

25.12.1709: introdusert Jacob Maagerøes qv. Maren Larsdatter

25.12.1709: brudevielse Kaj Gunnersen og Cathrine Henrichsdatter

25.12.1709: døpt eet drengebarn N. Gunner, fader N. Edven Sørensen moder N. Anne Hieronymidatter, baaren af Ellen Pedersdatter Poull Willemssens, assist: Anne Hansdatter, Margarethe Hieronymesdatter, mandfaddere: Jacob Maagerøe, Jørgen Hansen Bornholm, Nills Hansen

29.12.1709: døpt Isaach Jørgensen og Maria Larsdatters drengebarn N. Jørgen, blef baaren af Annichen Fridrichsdatter, assist: Margrete Ochelsdatter, mandfaddere: Ochel Hansen, Nils Hansen

 

1710

 

05.01.1710: introdusert Isabella Larsdatter, Lars Olsens kone

05.01.1710: introdusert Anne Anderdsdatter, Christen Pedersens kone

12.01.1710: trolovelse Lars Halvorsen og Wendele Ollsdatter 

12.01.1710: introdusert Mette Larsdatter, mandens N. Hans Larsen

12.01.1710: introdusert Giertrud Ollsdatter, mandens N. Eilert Thorsen

17.01.1710: introdusert Nils Pedersens kone N. Else Christensdatter

18.01.1710: døpt Erich Pedersen Klefua og Marthe Pedersdatter deris drengebarn N. Joen, baaren af Eli Ouen, assist: Ingeborg Olsdatter, mandfaddere: Jens Biønnæs, Anders Vrangsund, Olle Sandøen

18.01.1710: døpt Guttorm Christensen og Sara Jensdatter deris Pigebarn N. Karen, baaren af Birthe Jensdatter, assist: Aase Nilsdatter, mandfaddere: Lars Nilsen, Lars Thorsen

02.02.1710: begravet Halvor Hansen og Maren Eskildsdatters deris drengebarn N. Jørgen gl. 2 aar 3 maaneder

02.02.1710: introdusert Efuind Søfrensens qvinde N. Anne Hieronymidatter

12.02.1710: begravet Jacob Hansen Maagerøes barn N. Ellen Jacobsdatter gl. 11 uger 3 dage

12.02.1710: hiemmedøbt børn N. Lauritz, faderen N. Matthias Halvordtzen moderen N. Ingeborg Iversdatter, baaren af Thore Olsdatter, assist: Kirsten Andersdatter, Else Larsdatter Bache, mandfaddere: Lucas Tønnisen, Christen Brant

12.02.1710: døpt N. Jørgen, faderen Rasmus Torgiersen Strømtangen moder N. Margrete Pedersdatter, baaren af Bodil Axelsdatter, assist: Marthe Olsdatter, Pernille Rubertsdatter, mandfaddere: Friderich Godbretzen, Key Henrichsen, Nils Hansen

16.02.1710: introdusert Guttorm Christensens qvinde N. Sara Jensdatter

23.02.1710: introdusert Isaach Jørgensens qvinde N. Marie Laursdatter

23.02.1710: introdusert Erich Pedersen Klefvens qvinde N. Marthe Pedersdatter

23.02.1710: døpt et drengebarn N. Axell, fader N. Lars Nilsen moder N. Gunild Axellsdatter, baaren af Christine Axel Olsens, assist: Cathrine Christen Nillsens, Visitererens qvindes Søster, mandfaddere: Anders Nillsen, Jacob Nillsen, Niells Hansen

02.03.1710: døpt Tollach Amundsen og Inger Michelsdatter deris Pigebarn N. Johanne, baaren af Boel Axelsdatter, assist: Anne Michelsdatter, Karen Levorsdatter, mandfaddere: Hans Nilsen, Lars Nilsen, Villem Poulsen

09.03.1710: begravet Olle Hansen, fød i Drangedall gl. 52 aar

09.03.1710: begravet Jørgen Rasmussen gl. 3 uger 1 dag

19.03.1710: introdusert Matthis Halvorsens qv. N. Ingebor Sigvertsdatter

25.03.1710: introdusert Lauridz Nilsens kone N. Gunild Axelsdatter

09.04.1710: introdusert Tollach Amundsen N. Inger Michelsdatter

13.04.1710: begravet Harald Mogensen og Jøran Svendsdatters dødfødte barn

13.04.1710: brudevielse Peter Christiansen Gierlou og Sara Corneliusdatter

17.04.1710: begravet Erich Pedersen paa Trosuik? gl. 53 aar

18.04.1710: døpt et uegte barn N. Kirsten, moderens N. Maren Jacobsdatter Oxøen, faderen paaskyldis at skal hede Peder Madtsen, blef baaren af Marthe Gram, mandfaddere: Vincent Larsen, Halvor Møller?

27.04.1710: Peder Ouen og Elen Jensdatter deris pigebarn N. Karen, baaren af Dorothea Anders Nilsens, assist: Sara Jensdatter, Anne Knudsdatter, mandfaddere: Hans Smed, Anders Vrangesund.

11.05.1710: Hendrich Bonnichsen og Catrine Jørgensdatter deris drengebarn N. Abraham, baaren af Boel Axelsdatter, assist: Else Larsdatter, mandfaddere: Lucas Tønnisen, Christen Nilsen, Christen Brandt.

18.05.1710: begravet Abraham Hansen og Karen Nilsdatters barn N. Nils gl. 3 aar 8 maaneder 2 uger 5 dage

25.05.1710: begravet Axell Larsen, fader N. Lars Nilsen moder N. Gunnild Axelsdatter, fød 20. februar, Christend dag 23. februar

25.05.1710: døpt Jan Hansen, fader N. Hans Smed moder N. Børte Jensdatter, baaren af Thomesis Karen, assist: Sara Jensdatter, Margrete Hieronimusdatter, mandfaddere: Mogens Schomager og hds. Broder Rasmus Olsen Skredder.

29.05.1710: introdusert Harald Mogensens qv. N. Jøran Svensdatter

09.06.1710: begravet Lars Olsen 56 aar gl.

09.06.1710: introdusert Peder Ougens qv. Elen Jensdatter

09.06.1710: døpt eet drengebarn N. Søren, fader N. Gregers Eskilsens moder N. Anne Knudsdatter, baaren af Guri Gulbrandsdatter, assist: Maren Jansdatter, mandfaddere: Amund Arnesen Kiørholt, Nils Hansen Sættret

18.07.1710: introdusert Hendrich Bonnichens qvinde N. Katrine Jørgensdatter

29.06.1710: begravet Anders Søfrensen Klag fra Aarhuuss, gl. 34 aar -7 uger

29.06.1710: introdusert Hans Smeds kone Birthe Jensdatter

30.06.1710: begravet Anne Ochelsdatter, gammel 71 aar 7 uger 3 dage

01.07.1710: trolovet Ochild Hansen og Johanne Klog, Caut: Hans Nilsen og Hans Matsen

13.07.1710: introdusert Gregres Eskilsens qv. N. Anne Knudsdatter

20.07.1710: begravet Martha, Ole Grams?, jord paakast

27.07.1710: døpt eet pigebarn N. Karen, fader N. Pros Andersen moder N. Margareth Jonsdatter, baaren af Mari Harilvarp? assist: Mari Sørensdatter Kaagersvold, Kisten Torsdatter?, mandfaddere: Jon Nauser, Søren Jonsen Kaagersvold

17.08.1710: begravet Lars Matthisen, fader N. Matthis Halvorsen moder N. Ingebor Ifversdatter gammel 6 maaneder 2 uger 4 dage

14.09.1710: jordpaakastet paa Maren Jacobsdatters Barn N. Kirsten Pedersdatter

29.09.1710: brudefolk Ochell Hansen og Johanne Sørensdatter Klog

19.10.1710: døpt Søfren Larsen og Anne Mallene Hansdatter deris pigebarn N. Susanne, blef baaren af Boel Axelsdatter, assist: Else Hechisdatter, Marthe Larsdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Hendrich Kiærulf, Nils Nilsen

26.10.1710: begravet Søren Lauritzens datter N. Susanne Søfrensdatter, gammel 12 dager, moderens nafn Anne Hansdatter

01.11.1710: introdusert Søfren Lauritzens kone N. Anne Mallene Hansdatter

23.11.1710: introdusert Hans Madtzens kone N. Annichen Friderichsdatter

26.11.1710: døpt Styrmand Friderich Godbretsen og Aase Nilsdatters drengebarn N. Anders, baaren af Gunild Axelsdatter, assist: Ingeborg Nilsdatter, mandfaddere: Jacob Nilsen, Anders Campe?

26.11.1710: døpt Nils Hansen og Maren Isaachsdatters drengebarn N. Hans, baaren af Boel Axelsdatter, assist: Karen Olsdatter, mandfaddere: Arne Hansen, Peder Simensen

05.12.1710: ægtevielse Anders Christensen og Catharine Børgersdatter Bag..?

07.12.1710: introdusert Even Sørensens qv. Anne Hironymosdatter

14.12.1710: døpt Waldemar Jørgensen og Ingeborg Olsdatters drengebarn N. Jørgen, baaren af Dorothea Hansdatter, assist: Else Knudsdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Lars Nilsen, Nils Hansen

21.12.1710: brudevielse Lauritz Halvorsen Huus og Wendele Olsdatter

22.12.1710: begravet, Blef nedsatt og jord-paakast Hr. Jørgen Pedersens pigebarn ved nafn Hedevig, udi Sl. Christen Pedersens begrafuelse under Choret, gl. 12 uger

25.12.1710: døpt Søren Larsens barn ved nafn Lars, fader N. Søren Larsen moder N. Anne Andersdatter, baaren af Johanne Andersdatter, assist: Catharine Pettersdatter, mandfaddere: Henrich Kærul, Lars Nilsen, Nils Hansen.

28.12.1710: begravet Even Søfrensens kone i Bugten, N. Anne Hieronmusadatter gl. 41 aar 3 maaneder 7 dage

28.12.1710: intodusert Nils Hansens kone paa Øen N. Anne Isaachsdatter

 

1711

 

01.01.1711: Aab. Skriftem. Maren Jacobsdatter Oxøen.

18.01.1711: begravet een Soldat af hans Majts Orlogskib N. Anders Larsen Sunde, jord paakast

18.01.1711: trolovelse Peder Christensen og Marthe Pedersdatter

18.01.1711: introdusert Waldemar Jørgensens kone N. Ingeborg Olsdatter

25.01.1711: introdusert Søfren Skrædders kone N. Anne Andersdatter

07.02.1711: døpt Lars Halvorsen og Lavendel Olsdatter deris drengebarn N. Halvor, baaren af Annichen Fredrichsdatter, assist: Anne Olsdatter, mandfaddere: Lars Nilsen, Jacob Maagerøe

07.02.1711: begravet Lars Thorsen Sandøen, gammel 49 aar og nogl maaneder

08.02.1711: begravet Peder Hauesembs kone N. Signe Nilsdatter, gl. 65 aar 3 maaneder 9 dage

15.02.1711: begravet Peder Jørgensen Hovesemb, gl. 71 aar

15.02.1711: begravet Anne Christophersdatter gl. 89 aar

08.03.1711: introdusert Lavendele Olsdatter

12.03.1711: døpt Tosten Jacobsen og Marthe Olsdatter deris drengebarn N. Jacob, baaren af Else Hechisdatter, assist: Katrine Jacobsdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Anders Mortensen

25.03.1711: døpt Jens Jacobsen Skomager og Marte Madtsdatter deris drengebarn N. Madts, baaren af Annichen Friderichsdatter, assist: Mallene Grubbe, mandfaddere: Anders Mortensen, Niels Hansen

02.03.1711: døpt Anders Mortensen og Mette Jensdatter deris drengebarn N. Morten, baaren af Katrine Christen Nilsens, assist: Else Larsdatter Bache, mandfaddere: Lars Nilsen, Christen Brandt

05.04.1711: introdusert Tosten Jacobsens qv. Marthe Ollsdatter

12.04.1711: introdusert Johanne, Sl. Ole Thorsens Sandøen

03.05.1711: introdusert Mette Jensdatter, Hr. Anders Mortensens hustrue

03.05.1711: døpt Lars Nilsen og Gunild Axelsdatter deris datter N. Trinche, baaren af Anne Maria Nilsdatter, assist: Martha Larsdatter, Mallene Grubbe, mandfaddere: Hans Berg, Anders Lerstang, Søfren Rasmussen

10.05.1711: begravet Even Søfrensen gl. 49 aar – 2 maaneder

14.05.1711: begravet Maren Gullichsdatter gl. 84 aar 3 maaneder

17.05.1711: introdusert Maren Matthsdatter, Jens Jacobsen hustrue

17.05.1711: døpt eet pigebarn N. Elen, fader N. Jacob Maagerøe moder N. Maren Larsdatter, baaren af Dorthe Anders Niellsens, assist: Catharine Christen Niellsens, Else Larsdatter, mandfaddere: Henrich Kærull, Lucas Tønnissen, Peter Brun fra Aalborg

25.05.1711: introdusert Gunils Axelsdatter

27.05.1711: begravet Trinche Sl. Niels Rasmussen, gl. 72 aar 9 maaneder 4 dage

07.06.1711: døpt Ochel Hansen og Johanne Søfrensdatter Klog deris drengebarn N. Hans Nicolai, baaren af Dorethe Hansdatter, assist: Annichen Friderichsdatter, Margrethe Ochelsdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Valdemar Jørgensen, Hans Nicolaisen

21.06.1711: introdusert Jacob Maagerøds kone N. Maren Larsdatter

21.06.1711: døpt Halvor Viigværing og Maren Eskilsdatter deris drengebarn N. Hans, baaren af Berte Tolf Glørsens, assist: Marthe Olsdatter, Susanne Knudsdatter, mandfaddere: Christen Finde, Vincent Larsen Rød.

21.06.1711: døpt Nils Jensen og Maren Larsdatter deris pigebarn N. Birthe, blef baaren af Catrine Christen Nilsens, assist: Else Larsdatter, mandfaddere: Nils Hansen i bugten, Valdemar Jørgensen, Jacob Larsen

05.07.1711: begravet Harald Mogensen og Jøran Svendsdatter deris pigebarn, var dødfød

19.07.1711: introdusert Ochel Hansens kone Johanne Søfrensdatter Klog

19.07.1711: introdusert Nils Jensens kone Maren Larsdatter

19.07.1711: introdusert Halvor Hansens Vigværings kone Maren Eskilsdatter

26.07.1711: begravet Birthe Andersdatter gl. 81 aar – 3 maaneder 4 dage

09.08.1711: introdusert Harald Mogensens kone Jøran Svensdatter

06.09.1711: begravet Simen Pedersen paa Øen gl. 64 aar og nogle dage

27.09.1711: døpt Erich Pedersen Klefuen og Marthe Pedersdatter deris drengebarn N. Lauridtz, baaren af Birthe Jensdatter, assist: Jens Biønnæsis qvinde, Ingeborg Olsdatter, mandfaddere: Peder Ouen, Anders Vrangsund

04.10.1711: døpt Søfren Jensen og Dorothe Larsdatter deris pigebarn N. Margrete, baaren af Beate Hansdatter, assist: Margrete Ochelsdatter, mandfaddere: Jens Larsen, Thomas Christoffersen

12.10.1711: døpt Jørgen Jørgensen og Anne Knudsdatter deris pigebarn N. Johanne, baaren af Dorothea Andersdatter, assist: Else Larsdatter, mandfaddere: Engelbright Sivertsen, Christen Brandt

12.10.1711: døpt Peder Hansen og Martha Pedersdatter nyefødde svage pigebarn N. Inger, blef baaren af Anniche Friderichsdatter, assist: Maren Christensdatter, Catrine Axelsdatter, mandfaddere: Lucas Tønnisen, Arne Hansen

25.10.1711: døpt Søfren Larsen og Anne Mallene Hansdatter deris drengebarn N. Knud, baaren af Mette Jensdatter, assist: Else Hechisdatter, Katrine Pedersdatter, mandfaddere: Thomes Christoffersen, Villem Poulsen

25.10.1711: introdusert Erich Pedersens kone N. Martha Pedersdatter

01.11.1711: begravet Jacob Rasmussen og Martha Joensdatter deris drengebarn N. Marcus, gl. 10 aar 11 uger 5 dage

01.11.1711: introdusert Dorethe Arøen, Søfren Jensens kone

22.11.1711: begravet Halvor Halvorsen Muule gl. 57 aar 10 uger

22.11.1711: introdusert Søfren Larsens kone N. Anne Magdalene Larsdatter

22.11.1711: introdusert Peder Christensens Trolofuede Marthe Pedersdatter

11.12.1711: begravet een skipper fra Aalborrig som døde i Brevig Dom. 2. Adv. gl. 30 aar og nogle maaneder, hans nafn var Broder Jørgensen

12.12.1711: introdusert Jørgen Jørgensens kone N. Anne Knudsdatter

 

1712

 

01.01.1712: begravet nedsat og jordpaakast een gammel Saling N. Marthe, som gich med it trebeen

03.01.1712: brudevielse Peder Christensen og Martha Pedersdatter

11.01.1712: begravet Ochel Hansen, gammel 46 aar 4 maaender 4 dage

02.02.1712: begravet Hendrich Bonnesens barn N. Abraham gl. 1 aar 9 maaneder 3 dage

21.02.1712: begravet Nils Jensen Tømmermand gl. 42 aar – 4 dager

06.03.1712: begravet Thore Svensdatter gl. 64 aar

06.03.1712: døpt Stephen Jensen og Margrete Christensdatters pigebarn N. Maria, baaren af Else Hechisdatter, asisst: Pernille Robertsdatter, mandfaddere: Lucas Thønnisen, Jørgen Hendrichsen

06.03.1712: begravet Nb! Samme dag blef kast jord paa een dansk Baadsmand af Rasmus Hansens skibsrom, sae og paa it drengeb. Jørgen Jørgensens søn N. Laurs gl. 6 aar

13.03.1712: døpt Arne Hansen og Marthe Larsdatters barn N. Maren, baaren af Boel Axelsdatter, assist: Inger Bomhofs og Else Larsdatter Bache, mandfaddere: Christen Nilsen, Lars Nilsen, Rasmus Hansen

28.03.1712: begravet Amund Arnesen paa Øen hans qvinde N. Else Hechisdatter gl. 43 aar 5 maaneder 1 uge 2 dage

28.03.1712: introdusert Stephen Jensens kone N. Margrete Christensdatter

10.04.1712: begravet Christen Jensen Biønnæsis søn Jacob gl. 17 aar

22.04.1712: blef her nedsatd i kirchegaarden foruden al Ceremonie Een gammel Styrmand fra Embden, nylen indkommen, N. Andreas N. var reformerid

24.04.1712: begravet Astrid Knudsdatter Kielstad gl. 89 aar – 9 uger

24.04.1712: introdusert Arne Hansens qvinde Martha Larsdatter

22.05.1712: brudefolk Hans Jacobsen og Kirsten Andersdatter

22.05.1712: begravet Birgitte Lubersdatter gammel – ved-45 aar

22.05.1712: begravet Cornelius Jacobsen gl. ved 12? (19?) aar, samme tid kast jord paa Jens Jensens datter Biørtved

22.05.1712: døpt Jon Haagensen og Siri Halvordsdatter hiemmedøbte drengebarn ved nafn Abraham, baaren af Boel Axelsdatter, assist: Else Larsdatter, mandfaddere: Lucas Tønnissen, Anders Mortensen, Claus Synderborger

12.06.1712: introdusert Jon Smeds Huustrue, Nom. Siri Halvordsdatter

24.06.1712: begravet Christen Biønnæsis Datter Nom. Angnete gammel 11 aar 5 maaneder 16 dage

26.06.1712: begravet Michel Kramer gl. 45 aar 6 uger

02.07.1712: begravet Olle Nilsen og Kirsten Guldbrandtsdatter søn N. Nils, gl. 10 aar 5 maaneder 5 dage

17.07.1712: døpt Isaach Svendsen Moy og Cathrine Andersdatter deris ægte drengeb. N. Peter, baaren af Dorethe Anders Nilsens, assist: Boel Axelsdatter, Katrine Petersdatter, mandfaddere: Jens Olsen Krag, Christen Nielsen, Niels Hansen

23.07.1712: begravet Jørgen Pedersen kiæriste i Langesund N. Hedevig Hansdatter Møller, gl. 39 aar 5 maaneder

14.08.1712: introdusert Isaach Svendsen Moy hans hustrue N. Katrine

28.08.1712: begravet Sl. Lars Arentsen gl. 82 aar

28.08.1712: begravet Sl. Kirsten Rasmusdatter gl. 19 aar

01.09.1712: begravet under Chorets nedre hus Jørgen Pedersen barn i Langesund N. Helvig gl. 6 uger

18.09.1712: døpt Søfren Skrædders og Anne Andersdatter deris drengebarn N. Daniel, blef baaren af Dorothea Anders Nilsens, assist: Else Larsdatter Bache, mandfaddere: Christen Nilsen, Isaach Svendsen Moy, Nicolai Lorentsen

18.09.1712: Aabenb. Skrift. Berte Juulsdatter besofuen NB (1) af een Baadsmand fra Drammen ved nafn Olle Hansen, samme barn er født, døbt, dødt i Schien Anno 1709, (2) af een gift mand af Sandefiords meenighed, ved nafn Hendrich Galleberg, huor og ft. barn er døbt

25.09.1712: døpt Mathias Halvorsen og Ingeborg Ifuersdatter deris egte barn N. Maren, blef baaren af Ingeborg Valdemar Jørgensens, assist: Marthe Olsdatter, Cathrine Jacobsdatter, mandfaddere: Jacob Rasmussen, Nils Hansen Tømmermand, Abraham Hansen Sandøen

09.10.1712: introdusert Søfren Skrædders kone N. Anne Andersdatter

09.10.1712: begravet Guttorm Christensen gl. 49 aar, druchnet paa frier d. 3. okt 1712

09.10.1712: begravet Maren Larsdatter gl. 78 aar

09.10.1712: døpt Simen Michelsen og Aase Nilsdatter deris egteb. N. Christen, blef baaren af Dorothea Anders Nilsens, assist: Marthe Michelsdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Anders Mortensen, Nils Pedersen fra Aalborg

09.10.1712: døpt Anders Pedersen og Maren Christensdatter deris egtebarn N. Inger blef baaren af Boel Axelsdatter, assist: Maren Larsdatter, Anne Hermandsdatter, mandfaddere: Lauritz Nielsen, Niels Hansen

30.10.1712: introdusert Mathias Halvorsens kone N. Ingeborg Ifuersdatter

01.11.1712: introdusert Simen Michelsens kone N. Aase

01.11.1712: døpt Lauridts Nilsen og Gunild Axelsdatter deris egte barn N. Anna, baaren af Boel Axelsdatter, assist: Maren Larsdatter, Katrine Pedersdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Anders Mortensen, Rasmus Jensen

13.11.1712: introdusert Anders Pedersens hustrue Maren Christensdatter

20.11.1712: introdusert kone af Eidanger sogn, Hans Trulsens kone N. Maren Amundsdatter

20.11.1712: døpt af Eidanger sogn, Isaach Nøglegaard og Kirsten Jonsdatters Pigebarn N. Margrete, baaren af Maren Søfrensdatter Halevarp, assist: Margrete Joensdatter Nauser, Kirsten Clausdatter, mandfaddere: Søfren Koggersvold, Amund Søfrensen Landgangen, Lars Pedersen Landgangen

04.12.1712: introdusert Lauridts Nilsens hustrue N. Gunild Axelsdatter

 

1713

 

01.01.1713: begravet Lauridtz Nilsen og Gunild Axelsdatters pigebarn N. Anne gl. 2 maaneder 1 dag

15.01.1713: døpt Sl. Guttorm Christensen og Sara Jensdatter deris egtebarn N. Guttorm, blef baaren af Elen Ouen, assist: Ingeborg Olsdatter, mandfaddere: Hans Smed, Jens Vrangsund.

19.02.1713: introdusert Sl. Guttorm Christensens enke

19.02.1713: døpt Hans Madsens egtebarn som blev kaldt Friderich, baaren till daaben af Maren Eeg, faddere: Magrete Cornelisdatter, Sophie Haarits, Anton? Nilsen?, Anders Mortensen, Halvor Halvorsen

26.02.1713: begravet Sl. Ochild Hansen og Johanna Kloogs deris lille søn N. Hans Nicolai gl. 2 aar 9 uger 8 dage

08.03.1713: begravet Anne Joensdatter gl. 17 aar

08.03.1713: døpt Hans Larsen og Mette Larsdatter deris egtebarn N. Maren, baaren af Boel Axelsdatter, assist: Else Hechisdatter, Pernelle Robertsdatter, mandfaddere: Nils Hansen, Anders Mortensen, Jacob Axelsen

12.03.1713: trolovede hiemme i huuset Lauridtz Skomager og Maren Nilsdatter

15.03.1713: introdusert Hans Madsens kone N. Annichen Friderichsdatter

15.03.1713: begravet Anders Pedersen og Maren Christensdatters deris søn Christen, gl. 9 aar – 9 uger

15.03.1713: begravet Jørgen Jørgensens barn N. Johanne, gl. 1 aar

25.03.1713: døpt Hans Smed og Birthe Jensdatters egtebarn N. Karen, baaren af Else Hechisdatter, assist: Karen Knudsdatter, Katrine Petersdatter, mandfaddere: Hendrich Kiærulf, Christen Nilsen, Nils Hansen

02.04.1713: trolovelse Een af Hr. Secretaire Leopoldi Hammersmed Svende ved Hære blef her, efter …? og trolofuet med een Pige af Eidanger Sogn, hans nafn Hans Russ, hendis nafn Dorethe Danielsdatter, Caut: Johannes Guldbrandsen Bolvig og Thomas Guldbrandsen

09.04.1713: introdusert Hans Larsens hustrue N. Mette Larsdatter

13.04.1713: begravet Jon Smed og Sirj Halvordsdatter deris egtebarn ved nafn Abraham, gammel 1 aar mindre end 4 uger 4 dage

23.04.1713: introdusert Hans Smeds kone N. Birthe Jensdatter

07.05.1713: begravet Hans Lauridtzen i Buchten gl. 39 aar 3 maaneder 1 dag

14.05.1713: Aab. Skriftemaal Anne Michelsdatter, for begangen letferdigheds Sed, Barnets fader udlagt een baadsmand af Stavanger N. Jacob Larsen

05.06.1713: begravet Tolf Glørsen, gammel 74 aar

05.06.1713: bagravet Gunild Helgisdatter gl. 87 aar 6 dage

11.06.1713: begravet Else Sl. Macus Brinchis, gammel 64 aar – end 10 uger

11.06.1713: døpt Et uegte barn ved nafn Ingeborg, moderens nafn er Anne Michelsdatter, som barnefader blef udlagt ved daaben ssaavel som  ved hendes aabenb. Skriftemaal og barnenød een Baadsmand fra Stanvanger N. Jacob Larsen som er i hans majestets tieneste, blef baaren af Elen Jensdatter, assist: Gunild Thomisdatter, mandfaddere: Peter Sættere, Olle Michelsen,

11.06.1713: introdusert Knud Knudsens kone Sissel Marcusdatter

02.07.1713: døpt Henrich Bonnesen og Katrine Jørgensdatter deris egtebarn N. Catrine Lisbeth, baaren af Maren Jacob Maagerøes, assist: Else Adrians, Katrine Petersdatter, mandfaddere: Hendrich Kiærulf, Bent Ifversen, Christen Mortensen

05.07.1713: brudevielse Lars Michelsen Schomager og Maren Nielsdatter

06.08.1713: introdusert Hendrich Bonnichsens hustrue N. Katrine Jørgensdatter

06.08.1713: døpt Harald Mogensen og Jøran Svendsdatter deris egtebarn N. Mogens, baaren af Dorethe Anders Nilsens, assist: Boel Axelsdatter, Sophie Jensdatter Lauridts, mandfaddere: Hendrich Kiærulf, Christen Nielsen, Peder Hansen

27.08.1713: introdusert Harald Mogensens qvinde N. Jøran Svendsdatter

27.08.1713: døpt Eilert Thorsen og Giertrud Olsdatter deris egtebarn N. Olle, var hiemmedøbt formedelst medfødt skrøblighed, faddere var Else Hechisdatter, Gunild Olsdatter, Maren Hansdatter, mandfaddere: Lucas Tønnissen, Isaach Strømtangen, Claus Isaachsen.

03.09.1713: trolovelse Christen Hansen og Anne Marcusdatter, Caut: Lauridts Nilsen og Jacob Nilsen

17.09.1713: introdusert Eilert Thorsens kone Giertrud Olsdatter

17.09.1713: begravet Lauridtz Gullichsens qvinde Ingeborg Kieldsdatter, gl. 67 aar

05.10.1713: begravet Hans Nielsen gl. 55 aar

08.10.1713: trolovelse Anders Pedersen paa Stathelle og Pernelle Robersdatter, Caut: Povel Willemsen og Adrian Engebrichtsen

01.11.1713: døpt Anders Mortensen og Mette Jensdatter deris egtebarn N. Sara, baaren af Dorothea Anders Nilsens, assist: Gunild Lauritz Nilsens, Katrine Pedersdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Jacob Nilsen og Peder (Et opphold. JO) Anders Nilsen

12.11.1713: døpt Christen Pedersen Hauesem og Anne Andersdatter deris egtebarn N. Peder, baaren af Annichen Hans Madzens, assist: Anne Michelsdatter Stochesund, Kirsten Johannesdatter, mandfaddere: Michel Simensen muuremester, Engebrecht Pedersen

19.11.1713: trolovelse Ingebret Pedersen og Maren Ochilsdatter, Caut: Johannes Clausen og Christen Pedersen

19.11.1713: begravet Maren Pedersdatter gl. 82 aar

19.11.1713: brudevielse Christen Hansen Sætterit og Anne Marcusdatter

26.11.1713: brudefolk Povel Kieldsen og Anne Hermandsdatter

                    NB. deris Trolovelse skiedde udj Elen Sl. Hermands huus den 15. aug, Caut: Hans Jacobsen og Hans Madtzen

03.12.1713: introdusert Christen Pedersens kone Anne Andersdatter

10.12.1713: introdusert Anders Mortensens hustrue Mette Jensdatter

26.12.1713: trolovelse Halvor Andersen og Ingeborg Olsdatter, Caut: Peder Jacobsen Auen og Olle Christensen Schyer

31.12.1713: begravelse Christen Pedersen og Anne Andersdatter deris barn N. Peder gl. 6 uger 3 dage

 

1714

 

01.01.1714: brudevielse Christen Mortensen og Sophie Christine Haurisdtz, haft Kongelig tilladelse at sammen vies hiemme i huset, Caut: Jørgen Pedersen og Hendrich Hantz i Langesund

21.01.1714: trolovelse Olle Amundsen Værvaagen og Birthe Hansdatter, Caut: Anund Amundsen og Christen Hansen

21.01.1714: begravet En liten pige til Michel Tellebondis N. (Ingeting mer. JO)

21.01.1714: brudevielse Anders Pedersen Stadthelle og Pernelle Rubertsdatter

07.02.1714: brudefolk Ingebret Pedersen og Maren Aasolsdatter

18.02.1714: døpt Joen Haagensen Smed og Sirj Halvorsdatter deris egteb. N. Helvig, baaren af visiterer Kiærulfs kiæriste Anne Povelsd.? (klussete Jo), assist: Mette Jensdatter og ……………?(klussete Jo) Petersdatter, mandfaddere: Lars Nilsen, Bent Ifversen, Peder Hansen

21.02.1714: brudevielse Olle Amundsen og Birthe Hansdatter

25.02.1714: trolovelse Peder Tollefsen Spillemand og Inger Knudsdatter, Caut: Hans Smed, Jens Mørck

25.02.1714: døpt Lauridtz Nilsen og Gunild Axelsdatter deris egtebarn N. Aase Marie, baaren af Dorothea Anders Nilsens, assist: Mette Jensdatter, Else Larsdatter Bache, mandfaddere: Hendrich Kierulf, Jacob Nilsen, Jacob Axelsen

25.02.1714: ligprædigen Maren Christensdatter paa Øen gl. 68 aar

11.03.1714: begravet Peder Ellefsen Sættrit gl. 66 aar

18.03.1714: introdusert Jon Smeds kone Siri Halvorsdatter

26.03.1714: begravet Vincent Larsen Rød, skolemester og klocher her i menigheden 68 aar 7 maaneder

29.03.1714: introdusert Gunild Lauridtz Nilsens

29.03.1714: begravet den gamle elendige Pige Jøran – gl. (Ingenting mer. JO)

29.03.1714: døpt Jørgen Jørgensen og Anne Knudsdatter deris egtebarn ved nafn Lauridtz, baaren af Visiterens kiæriste Maren Severinsdatter, assist: Katrine Petersdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Anders Mortensen.

08.04.1714: begravet Sl. Zacharias Alfsen, matros udj hans majts. tieniste, som døde paa orlogsskibet Nalerbladis (Nællebladis? JO), og er begrafuet paa Moen gl. 51 aar 8 maaneder

15.04.1714: trolovelse Christopher Simensen og Helgie Halgrimsdatter, Caut: Olle (Albe? JO) Søfrensen Kiær og Biørn Surtebogen

22.04.1714: døpt Erich Pedersen Klefuen og Marthe Pedersdatter deris egtebarn N. Inger, baaren af Elen Jensdatter Ouen, assist: Karen Knudsdatter, Anne Knudsdatter, mandfaddere: Anders Christensen Wrangsund, Halvor Andersen, Halvor Pedersen Ouen

29.04.1714: trolovelse Olle Rasmussen og Johanne Tollefsdatter, Caut: Halvor Trommeslager og Gunder Olsen

29.04.1714: brudevielse Peder Tollefsen og Inger Knudsdatter

29.04.1714: døpt Christen Hansen og Anne Marcusdatter deris egtebarn N. Anne, baaren af Boel Axelsdatter, assist: Birthe Hansdatter, Katrine Petersdatter, mandfaddere: Lauridtz Nilsen, Jacob Axelsen

06.05.1714: begravet Christen Hansen i Sæterit hans kone Anne Marcusdatter, døde paa barselseng efter sit førstefødd barn gl. 27 aar 2 maaneder

10.05.1714: trolovelse Jacob Hansen med Karen Nilsdatter i Sætteret, Caut: Isaach Hansen Sætterit og Jon Haagensen Smed

21.05.1714: trolovelse Johannes Larsen og Karen Amundsdatter, Caut: Jens Larsen og Anders Pedersen

21.05.1714: introdusert Jørgen Jørgensens kone Anne Knudsdatter

27.05.1714: introdusert Erich Klefuens kone N. Marthe Pedersdatter

24.06.1714: begravet Christen Hansens barn i Sæterit N. Anne, 7 uger 3 dage

24.06.1714: døpt Amund Giertsen paa Sortebogen i Bamble og Anne Olsdatter deris egtebarn N. Giert, baaren af Jøran Tvetten, assist: Inger Tostensdatter, mandfaddere: Povel Villumsen, Lars Lyse?, Barthelomeus Gertsen

24.06.1714: brudevielse Jacob Hansen og Kari Nilsdatter

08.07.1714: introdusert Anders Gertvigens kone

20.07.1714: døpt Knud Knudsen og Sidselle Marcusdatter deris børn, tvillinger, 1. drengebarnit Knud, baaren af Mad. Henrich Kierulf, assist: Annichen Hans Madtzens, Dirichen Jacobsdatter paa Øen, mandfaddere: Christen Nilsen, Christen Mortensen fra Langesund, Peder og Anders Nilsen, 2. pigebarnet Else, baaren af Gunild Lars Nilsens, assist: Anne Anund Anundsen paa Øen, Kari Larsdatter, mandfaddere: Jacob Nilsen, Peder Jacobsen paa Øen

05.08.1714: døpt Jacob Hansen Maagerød og Maren Larsdatter deris pigebarn N. Ingeborg, baaren af Mad: Dorothe Anders Nilsen, assist: Gunild Axelsdatter, Katrine Petersdatter, mandfaddere: Henrich Kierulf, Jacob Nilsen, Peder Simensen

19.08.1714: brudevielse Christopher Simmensen og Helie Halgrimsdatter

02.09.1714: introdusert Knud Knudsens qvinde N. Sidzelle Marcusdatter

02.09.1714: begravelse Sl. Anders Mathisen, som dødde i Fladstrand sidsteledne d. 12. july, og der begrafuet d. 15. ditto, her af unstaaer? gl. 53 aar, 2 uger, 4 dage

02.09.1714: døpt Jacob Hansen i Sætteret og Karen Nilsdatter deris barn N. Marthe, baaren af Birthe Hans Smeds, Eli Hansdatter, mandfaddere: Joen Smed, Halvor Andersen, Peder Isaachsen

09.09.1714: trolovelse Peder Jørgensen Aarhuss og Kirsten Hendrichsdatter, Caut: Jørgen Jørgensen Schielderup og Hans Madtsen

09.09.1714: introdusert Jacob Hansen Maagerøds kone N. Maren Larsdatter Berg

23.09.1714: begravet Olle Amundsen Busch og  (Stor avstand. JO)   deris barn N. (Stor avstand. JO)   gl. (Ingeting skrevet. JO)

29.09.1714: introdusert Jacob Hansen i Sættiret hans kone Karen Nilsdatter

29.09.1714: brudefolk Johannes Larsen og Karen Anundsdatter

14.10.1714: døpt Engelbrecht Pedersen og Karen Aasolsdatter deris ægtebarn N. Zacharias, baaren af Birgitte Jensdatter, assist: Mette Aasolsdatter, Pernelle Robertsdatter, mandfaddere: Christen Pedersen paa bierget, Nils Hansen i buchten, Hans Erichsen

21.10.1714: brudefolk Peder Jørgensen Aarhuus og Kirsten Hendrichsdatter

04.11.1714: introdusert Engelbrecht Pedersens kone ved nafn Maren

02.12.1714: begravet Halvor Andersen og Ingeborg Olsdatter deris ægtebarn, var hiemmedøbt, N. Abraham, gl. ½ time

02.12.1714: døpt Christen Pedersen og nn (Ingen navn. JO) deris ægtebarn N. Inger, blef baaren af Sara Corneliusdatter, assist: (Ingen nevnt. JO), mandfaddere: Isaach Moy, Peder Jørgensen, Michel Larsen.

21.12.1714: begravet Lauridtz Gullichsen i Brevig, gammel 88 aar

1715

 

13.01.1715: Et pigebarn N. Christine, hendis moder heder Johanne Christensdatter, Egtevied i Holland med een mand Christian Jansen der naa er i hans mejestets søetieniste, barnit ble baaren af Birthe Jensdatter Biønnæs, assist: Marthe Michel Muurmesters datter, mandfaddere: Hendrich Kierulf, Rasmus Olsen, Willem Poulsen

03.02.1715: introdusert Rasmus Skrædders værsøster N. Johanne Christensdatter

17.02.1715: trolovelse Olle Olsen og Maren Jacobsdatter, Caut: Hans Smed

17.02.1715: begravet Joen Pedersen Vigværing, gl. 68 aar 3 uger

17.02.1715: døpt Søfren Skrædder og Anne Andersdatter deris pigebarn N. Agathe, baaren af Madamme Kierulf, assist: Boel Jacob Nilsens, Boel Corneliusdatter, mandfaddere: Lars Nilsen, Isaach Svendsen …?(Kluss. JO), Peder til? (Kluss. JO) Anders Nilsens

05.03.1715: begravet Anders Pedersens hustrue Pernelle Robertsdatter, dødde paa berseleng efter at hun var blefuen forløst med eet dødfødt barn, gl. 36 aar (Kluss. JO) 5? uger, 4 dage

09.03.1715: brudefolk hiemme i Mons. Anders Nilsens Honoratus Bonnevie og Boel Cornelisdatter, hafte kongebref

13.03.1715: brudevielse Olle Olsen og Maren Jacobsdatter

20.03.1715: begravelse Helje Knudsdatter, gl. 24 aar 3 maaneder 2 uger 6 dage

24.03.1715: introdusert Søfren Skrædder kone N. Anne Andersdatter

07.04.1715: begravelse Jørgen Jørgensens (Ingeting mer. JO)

07.04.1715: døpt Karen Knudsdatters uægte barn, har udlagt saavel i hendes barnsnød som for daaben Een Smedsvend fra Scheen N. (Ingen nevnt. JO), barnets nafn Anne, blef baaren af Maren Jordmoder, Inger Knudsdatter, mandfaddere: Peter Christiansen, Jens Skrædder

14.04.1715: begravet Christen Dahlens hustrue N. Inger Knudsdatter gl. 60 aar 2 maaneder 2 uger

18.04.1715: begravet Jacob Hansen i Sætterit hans Stifdatter, men hans hustrues Karen Nilsdatters fulde datter N. Anne, gl. 6 aar 8 maaneder 5 dage

28.04.1715: begravet Peder Clausen paa Øen og Anne Pedersdatter deris søn Jacob Pedersen gammel 21 aar – 8 uger 6 dage

28.04.1715: begravet Sivert Erichsen, gl. 30 aar 6 maaneder 1 uge 2 dage

28.04.1715: begravet Jørgen Folmersen Aarhuus, gl. 4 aar 4 maaneder 3 uge 3 dage

28.04.1715: begravet Jørgen Jørgensens (Det står ikke mer. JO)

02.05.1715: begravet Isaach Svendsen Moy og Katrine Andersdatter deris søn N. Peter, gl. 2 aar 10 maaneder 5 dage

02.05.1715: begravet Hendrich Bonnichsen og Catrine Jørgensdatter deris datter N. Cathrine Elisabeth, gl. 1 aar 10 maaneder 3 uger 4 dage

05.05.1715: begravet Eilert Torsen og Giertrud Olsdatter deris søn N. Olle, gl. 1 aar 9 maaneder 4 dage

05.05.1715: begravet Sl. Isaach Jørgensen og Maria Larsdatter deris søn N. Jørgen, gl. 5 aar 4 maaneder 1 uge 2 dage

12.05.1715: trolovelse Olle Michelsen og Barbara Christensdatter, Caut: Steffen Jensen, Olle Amundsen i Brevig

15.05.1715: døpt Honoratus Bonnevie og Boel Cornelisdatter deris ægtebarn N. Anders, baaren af Anne Larsdatter Sl. Cornelis Danielsens, assist: Mette Jensdatter, mandfaddere: Anders Nilsen, Henrich Kiærulf, Nils Hansen

28.05.1715: begravet Joen Haagensen og Sigri Halvorsdatter deris barn N. Helvig, gl. 1 aar 3 maaneder 1 uge 1 dag

28.05.1715: begravet Christian Jansen og Johanne Christophersdatter deris barn N. Christine, gl. 4 maaneder, 2 uger, 1 dag

30.05.1715: begravet Tallach Anundsen og Inger Michelsdatter deris egtebarn (Ingen navn. JO), gl. 5 aar 3 maaneder 3 dage

10.06.1715: trolovelse Hans Anfindsen og Inger Hansdatter, Caut: Jacob Nilsen og Christen Hansen

10.06.1715: begravelse Ingebrecht Pedersen og Marie Asolsdatter deris barn N. Zacharis, gl. 8 maaneder 3 uger

10.06.1715: døpt Olle Olsen og Maren Jacobsdatter deris barn N. Olle, baaren af Birgitte Jensdatter, assist: Karen Knudsdatter, Karen Olsdatter, mandfaddere: Christen Jensen Biønnes, Tollef Olsen, Hans Olsen

16.06.1715: begravet Folmer Jørgensen Aarhuus gl. 43 aar 5 maaneder 3 uger 6 dage

16.06.1715: døpt Christopher Simmensen og Hellie Halgrimsdatter egte barn N. Simmen, baaren af Bodel Axelsdatter, Gunnile (Ingen etternavn. JO), mandfaddere: Visiteur Kierulf, Niels Hansen, Hans Smed

16.06.1715: introdusert Honnoratus Bonnevies navnl. Boddel Corneliusdatter

23.06.1715: døpt Johannes Larsen og Karen Annunsdatter ægte barn N. Susanne, baaren af Gunnild Lars Nilsens, Boddel Bonnevies, Marthe Larsdatter, mandfaddere: Visiter Kierulv, Søren Larsen, Anders Erichsen

14.07.1715: begravet Knud Knudsen og Sidzel Marcusdatters egtebarn N. Else gammel, et (1) aar mindre 3 uger 3 dager

14.07.1715: begravet Giertrud Buchøe

14.07.1715: introdusert Johannes Laurssens hustrue N. Karen Annonsdatter

14.07.1715: introdusert Ole Olsens hustrue Marj Jacobsdatter

14.07.1715: introdusert Christopher Simmensens hustrue Hellie Halgrimsdatter

28.07.1715: døpt Isaach Svendsen og Katrine Petersdatter deris pigebarn N. Birgithe, baaren af Dorothea Anders Nilsens, assist: Gunild Axelsdatter, Katrine Pedersdatter, mandfaddere: Hendrich Kierulf, Jacob Nilsen, Nils Hansen

28.08.1715: introdusert Isaach Moys hustrue Katrine

08.09.1715: døpt Peder Jørgensen og Kirsten Henrichsdatters deris egte barn N. Dorothe, baaren af Boel Cornelisdatter Bonnevies, assist: Katrine Pedersdatter, mandfaddere: Jacob Maagerød, Hans Madtsen, Nils Hansen

15.09.1715: trolovelse Hans Erichsen og Martha Michelsdatter, Caut: Michel Muuremester og Hans Smed

15.09.1715: brudevielse Olle Michelsen og Barbara Christensdatter

29.09.1715: begravelse Halvor Joensen gl. 15 aar 6 dage

29.09.1715: begravet Inger Andersdatter gl. 3 aar – 6 dage

29.09.1715: begravet Dorthe Pedersdatter gl. 3 uger – 1 dag

09.10.1715: døpt Anders Mortensen og Mette Jensdatter deris egtebarn N. Vincentz, baaren af Madam. Henrich Kierulfs, assist: Else Larsdatter Berg, mandfaddere: Anders Nilsen, Honoratus Bonnevie, Peder Simensen

20.10.1715: begravet Michel Iversen gl. 103 aar

20.10.1715: introduert Peder Jørgensens kone Kirsten Hendrichsdatter

27.10.1715: brudevielse Hans Erichsen og Marthe Michelsdatter

10.11.1715: introdusert Anders Mortensens hustrue Mette Jensdatter

10.11.1715: døpt Hans Madtzen og Annichen Friderichsdatter deris egtebarn N. Susanne, baaren af Mad. Dorothe Anders Nilsens, assist: Boel Axelsdatter, Katrine Andersdatter, mandfaddere: Jacob Maagerød, Nils Hansen, Jørgen Jørgensen fra London

10.11.1715: døpt Olle Michelsen og Barbara Christensdatter deris barn, hiemmedøbt for svaghed N. Inger, baaren af Boel Bonnevies, assist: Else Larsdatter Berg, mandfaddere: Peder Jørgensen, Peder Hansen

17.11.1715: brudevielse Bertel Olsen fra Langesund og Anne Knudsdatter

01.12.1715: introdusert Hans Madtsens hustrue Anniche Frederichsdatter

01.12.1715: introdusert Olle Michelsens kone Barbara Christensdatter

 

1716

 

12.01.1716: begravet een gammel pige fra Løføen N. Martha Pedersdatter gl. 93 aar

23.02..1716: begravet Olle Olsen og Maren Jacobsdatter deris barn N. Olle gl. 8 maaneder 1 uge 2 dage

23.02.1716: døpt Jacob Hansen i Sætterit og Karen Nilsdatter deris ægtebarn N. Anne Marie, baaren af Boel Jacob Nilsens, assist: Else Larsdatter Bache, mandfaddere: Christen Nilsen, Lars Nilsen, Amund Hansen

01.03.1716: trolovet Iver Iversen og Katrine Pedersdatter Berg, Caut: Christen Nilsen og Isaach Moj

04.03.1716: døpt Hendrich Bonnichsen og Katrine Jørgensdatter deris ægtebarn N. Folmer, baaren af Hendrich Kierulfs, assist: Katrine Pedersdatter Berg, mandfaddere: Lars Nilsen, Isaach Moj, Hans Jensen fra Aalborg

15.03.1716: begravet Michel Muurmesters hustrue Dorothe Christensdatter gl. 68 aar 4 maaneder

26.03.1716: brudevielse Iver Iversen Tisted og Katrine Pettersdatter, Danch?

05.04.1716: døpt Hans Jansen Smid og Birgette Jensdatters ægtebarn N. Inger Marie, baaren af Bodel Honnoratus Bonnevies, assist: Barnets søster Maren, mandfaddere: Lars Nielsen, Iver Iversen, Hans Christensen

05.04.1716: introdusert Jacob Hansens i Sætteret, Karen Nielsdatter

09.04.1716: introdusert Katrine Henrich Bonnecsens

09.04.1716: døpt Hans Erichsen og Marthe Michelsdatter deris ægtebarn ved nafn N. Dorthe, baaren af Dorothea Anders Nilsens, assist: Katrine Petersdatter, Maren Corneliusdatter, mandfaddere: Isaach Moj, Rasmus Skrædder

09.04.1716: døpt Stephen Jensen og Margrethe Christensdatter deris ægtebarn N. Mette, baaren af Boel Bonnevies, assist: Apelone Abrahamsdatter, mandfaddere: Jacob Nilsen, Clauss Nilsen

26.04.1716: trolovelse Lars Gundersen Sortebogen og Barbara Nilsdatter, Caut: Hans Klep og Johannes Sortedahl

10.05.1716: begravet Olle Michelsen gl. 30 aar 7 uger

10.05.1716: introdusert Hans Smeds hustrue

10.05.1716: introdusert Hans Erichsens kone

17.05.1716: trolovelse Christopher Knudsen og Martha Knudsdatter

14.06.1716: begravet Thor Michelsens kone N. Karen Torbiørnsdatter gl. 55 aar 8 maaneder 9 uger 5 dage

14.06.1716: døpt Engelbrecht Pedersen og Maren Aaselsdatter deris egtebarn N. Anne, baaren af Monsr. Kiærulfs kiæriste Maren Panche?, assist: Katrine Iver Iversens, Appelone til Bonnevies, mandfaddere: Poul Villemsen, Christen Pedersen, Peter Fo...?

12.07.1716: introdusert Ingebrecht Pedersens kone Maren N.

19.07.1716: døpt Tollef Olsen og Marthe Knudsdatter deris ægtebarn N. Kirsten, baaren af Gunild Lauridtz Nilsens, assist: Cathrine Iver Iversens, Appelone til Bonnevies, mandfaddere: Jacob Nilsen, Isaach Moy, Peder Hansen

19.07.1716: døpt Joen Smed og Siri Halvorsdatter deris egtebarn N. Helvig, baaren af Boel Jacob Nilsens, assist: Sara til Anders Nilsens, mandfaddere: Christen Nilsen, Claus Nilsen, Hans Christens Biønnæs

02.08.1716: begravelse Karen Annundsdatter, Hr. Johannes Larsens hustru, gl. 35 aar

23.08.1716: introdusert Siri Halvordsdatter, Jon Haagentsen

23.08.1716: introdusert Marthe Knudsdatter, Tollef Olsens

13.09.1716: døpt Honoratus Bonnevje og Boel Corneliusdatter deris egtabarn N. Immanuel, baaren af Mad. Dorthe Anders Nilsens, assist: Mad. Kiærulfs, Maren Cornelijdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Mr. Holby, Jacob Nilsen

04.10.1716: døpt Christen Jensen Biønnæs og Sara Hansdatter deris ægtebarn N. Jacob, baaren af Vist. Henrich Kierulfs kiæriste, assist: Else Laursdatter Bache, Martha Isaachsdatter Sættirit, mandfaddere: Jacob Nilsen, Hans Jansen Smed, Peder Isaachsen

11.10.1716: introdusert Mons. Bonnevies kiereste Boel Corneliusdatter

16.10.1716: begravelse Laurs Staaesen hustru Marie Olsdatter gl. 85 aar 11 maaneder 1 dag

25.10.1716: trolovelse Jacob Halvorsen Udgaarden fra Bamble sogn med Ingeborg Pedersdatter, Caut: Mathias Kielstad og Nils Nilsen paa Udgaardens Eje i Bamble

25.10.1716: introdusert Iver Iversens hustrue Katrine Petersdatter, NB Hendis barn fortjlig og dødfødt

01.11.1716: begravet Gunder Olsens kone Randj Halvorsdatter gl. 65 aar 8 maaneder 1 dag

01.11.1716: begravet En Svendsk fange som døde hos Christen Nilsen

01.11.1716: introdusert Christen Biønnæssis kone Sara Hansdatter

15.11.1716: begravet Aase Evensdatter gl. 75 aar 3 uger 2 dage

22.11.1716: brudevielse Jacob Halvorsen og Ingeborg Pedersdatter

30.11.1716: trolovet Jan Jost og Mætte Mortensdatter, hiemmehørende i Langesund under Bamble mennighed

29.11.1716: døpt Laurids Nielsen og Gunnild Axelsdatters ægte barn N. Anne Magrethe, baaren af Mad. Maren Hinrich Kierulfs, assist: Dorothe Niels Hansen, Karen Engebretsdatter, mandfaddere: Jacob Nielsen, Isaach Moy, Wilhelm Schudts

17.12.1716: Brudevielse Berghaubtmand Johan Ludvig von Schlanbusch og Frøechen Anna Catrina de Legardt

26.12.1716: introdusert Gunild Lars Nilsens

26.12.1716: begravet Jacob Hansen i Sætterit hans hustrue N. Karen Nilsdatter gl. 43 aar 5 uger 2 dage

 

1717

01.01.1717: døpt Claus Nilsen og Else Lauridsdatter deris ægtebarn /: Hiemme-Døbt af meg, og siden her i kirken confirmerit:/ kaldet Anna, baaren af Madame Kierulfs, assist: Boel Axelsdatter, Karen Engelbretsdatter, mandfaddere: Anders Nilsen, Lars Nilsen, Willem Schut

10.01.1717: døpt Christopher Knudsen og Johanne Knudsdatters ægtebarn Navnl. Margrethe, baaren af Gurj Knud Hansens, assist: Martha Taorj Olsens, Martha Isaachsdatter, mandfaddere: Isaach Moy, Haldvard Andersen, Hans Christensen

02.02.1717: introdusert Claus Nilsen hustrue Else Lauritsdatter

17.02.1717: trolovelse Thor Michelsen Stochesund og Derichen Jacobsdatter, Caut: Knud Knudsen og Anund Amundsen

21.02.1717: trolovelse Jan Lucasen og Inger Egersdatter, Caut: Rolf Herøe og Hans Tueden

07.03.1717: døpt uægte barn Anne Nielsdatters Navnl. Cornelius, Som ved daaben lod giøre sin bekiendelse, Det at have avlet med Halvord Andersen Buevigen fra Bamle menighed, Soldat. Faddere Isaach Moy, Anders Blegh, Johannes Isaachsen, Anne Eskildsdatter bar det for daaben.

10.03.1717: døpt Nils Andersen Vrangsund og Anne Nilsdatter deris ægtebarn Navnl. Anne, baaren af Bodel Bonnevies, assist: Ingeborg Haldvord Andersens, Anne Arnesdatter, mandfaddere: Isaach Moy, Petter (Ikke noe mer skrevet. JO)

29.03.1717: brudefolk Thor Michelsen Stochesund og Dirichen Jacobsdatter

02.05.1717: begravelse Anders Pedersen og Maren Christensdatter deris søn nafnl. Peder gl. 10 aar 6 maaneder

06.05.1717: introdusert Erich Pedersen Klevens kone

19.05.1717: begravet Hans Jacobsen Rød gl. 77 aar – 2 dage

06.06.1717: begravet Abraham Andersen (Andersen skrevet over navnet Pedersen. JO) gl. 43 aar, 1 uge, 2 dage

06.06.1717: begravet Nils Andersen Vrangsund og Anne Knudsdatter deris Pigeb. N. (Ingen navn. JO) gl. 11 uger

07.06.1717: begravet Thore Ollufsdatter Sl. Ingebret Sivertsen? gl. 47 aar 4 maaneder 2 uger 3 dage

25.06.1717: begravet Anders Nilsen gl. 53 aar 8 maaneder og nogle dage

02.07.1717: døpt Nils Hansen og Dorothe Samuelsdatter deris ægtebarn N. Hans, baaren af Anne Marie Sl. Hans Nilsens, assist: Boel Jacob Nilsens, Inger Margrete Schueman, mandfaddere: Nils Pedersen, Lauridts Nilsen, Nils Grube

02.07.1717: begravelse Lars Michelsen Skomager gl. 51 aar 8 maander 2 uger 3 dage

08.08.1717: introdusert Nils Hansens hustrue Dorothe Samuelsdatter

26.09.1717:døpt Iver Iversen Tisted og Katarine Pettersdatter Borch deris ægtebarn Navnl. Martha, baaren af Catharina Isaach Moys, Gunnild Jacob Nielsens, Mette Iversdatter, mandfaddere: Henrich Kierulv, Jacob Nielsen, Haldvord Egh

26.09.1717: døpt Haldvord Andersen og Ingeborg Olsdatter deris ægte barn N. Maren, baaren af Maren Henrich Kierulf, assist: Birgethe Hans Smids, Alhet Marcusdatter, mandfaddere: Anders Vrangesund, Søren Skreder, Peder Isaachsen

26.09.1717: døpt Jacob Haldvordsen og Inger Pedersdatter deris ægtebarn Navnl. Marie, baaren af Bodel Jacob Nilsens, assist: Anne Søren Larsens, Kirtj Jacobsdatter, (Ingen menn. JO)

03.10.1717: døpt Tosten Jacobsen og Martha Olsdatters ægtebørn tvillinger det første baaren af Madam. Henrich Kierulfs, kaldet Johanne, assist: Mætte Anders Mortensens, Else Larsdatter, mandfaddere: Petter Christian, Niels Nielsen fra Aalborg, Erich Jacobsen Birchøen, det 2’det Navnl. Maria, baaren af Gunnild Lars Nielsens, assist: Dirichen Tor Michelsens, Birgethe Jacobsdatter, mandfaddere: Annon Annundsen, Ammund Knudsen

16.10.1717: trolovet paa Sandøen Eggert Simensen og Johanne Hansdatter, Caut: Rolf Hærøen og Arne Kiørholt

19.10.1717: begravet Mætte Larsdatter gl. 38 aar 11 maaneder 2 dage

19.10.1717: begravet Maren Eschildsdatter vigværing gl. 50 aar 4 uger 3 dage

24.10.1717: introdusert Ifuer Ifversens hustrue Cathrine

24.10.1717: intodusert Haldvord Andersen Vrangsunds hustru Ingeborg Olsdatter

24.10.1717: introdusert Jacob Haldvordsens hustru Ingeborg Persdatter

07.11.1717: døpt Peder Jørgensen og Kirsten Henrichsdatters ægtebarn Navnlig Dorothe, baaren af Madam Maren Henrich Kiærulf, assist: Katrine Henrich Bonnichsens, Alhet Brinch, mandfaddere: Jacob Nielsen, Petter Christian, Jacob Axelsen

14.11.1717: begravelse j de fattigis kirchegaard N. Maren Andersdatter gl. 42 aar 6 dage

14.11.1717: brudefolk Eggert Simensen og Johanne Hansdatter Sandøen

21.11.1717: begravelse Elisabeth Jørgen Boringholms

28.11.1717: døpt Anders Pedersen og Maren Christensdatters ægtebarn Navnl. Jacob, baaren af Bodel Axelsdatter Jacob Nielsens, assist: Katharine Iver Iversen, Anne Folmersdatter, mandfaddere: Lars Nielsen, Jacob Nielsen, Cornelius Daniel Corneliusen

28.11.1717: døpt Olle Ammundsen og Birgethe Hansdatter ægtebarn Navnl. Kirstine, baaren af Madam. Maren Henrich Kierulfs, assist: Gunnild Laurs Nielsens, Kirsten Hansdatter, mandfaddere: Tore Stochesund, Annon Ammundsen, Jacob Axelsen

19.12.1717: døpt Engebret Pedersen og Mari Aasolsdatters ægtebarn Navnl. Peder, baaren af Else Hechesdatter, Antonet Henrichs, Anders Erichsen, Ingeborg Pedersdatter, Alhet Mathisdatter

26.12.1717: introdusert Peder Jørgen ………? (Kluss. JO) hustrue N. Kerstj Hendrichsdatter

 

1718

 

01.01.1718: introdusert Anders Pedersens hustrue N. Maren Christensdatter

01.01.1718: introdusert Olle Vergaagens hustrue N. Birgitte Hansdatter

02.01.1718: døpt Ole Olsen og Mari Jacobsdatters ægtebarn N. Maren, baaren af Bodel Jacob Nielsen, assist: Else Laursdatter, mandfaddere: Henrich Kierulf, Hans Madsen, Jacob Jacobsen

09.01.1718: brudefolk Mads Pedersen Svendsche og Inger Michelsdatter

23.01.1718: døpt Knud Knudsen og Sidtsel Marcusdatters egte barn Navnl. Pouli, baaren af Katrine Iver Iversens, assist: Katrine Ochesdatter, mandfaddere: Tor Michelsen, Peder Jørgensen, Jacob Axelsen

23.01.1718: introdusert Engebret Pedersens hustrue N. Marj Aasulsdatter

30.01.1718: døpt Thor Michelssen Stochesund og Dirichen Jacobsdatter ægtebarn Navnl. Michel, baaren af Madam. Henrich Kierulfs, assist: Bodel Jacob Nielsens, Katrine Jacobsdatter, mandfaddere: Petter Christian, Annon Vervogn, Villum Schudts

30.01.1718: begravet Marta Jonsdatter gl. 62 aar 9 maaneder 1 dag

26.01.1718: brudevielse H. Justits og Cammeraad Høyedle og Ædelbaarn Hans Nobel og hans Velbr. Frue, kiæreste Dorothe Hansdatter

27.02.1718: døpt Christopher Heystad og Anne Hansdatters ægte barn Navnl. Jens, baaren af Madamme Maren Hinrich Kierulfs, assist: Anne Ollufsdatter Svend Bachens, Anne Biørnsdatter, mandfaddere: Laurs Nielsen, Isaach Moy, Per …..? (Kluss. JO)

27.02.1718: introdusert kone, Maren Ollufsdatter, Olle Olsdatters

06.03.1718: introdusert Knud Knudsens hustrue Sidsel Marchusdatter

06.03.1718: introdusert Thor Michelsens hustrue Dirichen Jacobsdatter

09.03.1718: døpt Honoratus Bonevje og Boel Cornelusdatter deris ægtebarn N. Cornelius, baaren af Hr. Justitsraad Nobels frue Dorothe Hansdatter, assist: Boel Axelsdatter, mandfaddere: He. Justitsraad Hans Nobel, Mons. Bergsted, Lars Nilsen

20.03.1718: døpt Hans Madtsen og Annichen Frederichsdatter deris drengebarn N. Ketil, baaren af Madam Hendrich Kierulfs, Gunild Lars Nilsens, Maren Corneliusdatter, mandfaddere: Hr. Justitsraad Hans Nobel, Jacob Nilsen. Villem Schuds

25.03.1718: døpt Annund Amundsen og Anne Michelsdatter deris ægtebarn N. Niels, baaren af Frue Justitsraad Nobels, assist: Boel Axelsdatter, Maren Corneliusdatter, mandfaddere: Peter Christiansen paa Øen, Olle Amundsen Værevaagen, Jacob Axelsen

30.03.1718: begravelse Anund Amundsen Værevaagens hustrue døde paa berselseng efter sit uformeldte førstefødte barn, N. Anne Michelsdatter gammel 36 aar 9 maaneder og nogle dage

01.04.1718: introdusert Honoratus Bonnevje hans hustrue Boel Corneliusdatter

12.04.1718: begravet Birgethe Bernsdatter Sal. Løch Tonnesens gl. 80 aar 7 uger 4 dage

13.04.1718: begravet Mons. Jørgen Pedersen i Langsund og deris liden søn Navnl. Poul gammel (Alder ikke nevnt. JO)

14.04.1718: introdusert Anneken Friderichsdatter, Hans Madtsens

01.05.1718: begravelse Anund Amundsen lille søn Niels, gl. 5 uger 5 dage

08.05.1718: døpt Christen Pedersen og Anne Andersdatter ægte børn tvillinger, den eene baaren af Madam. Maren Henrich Kierulfs navnl. Anders, assist: Anne Søren Laersens, Gunild Gundersdatter, mandfaddere: Lars Nielsen, Hans Smid, Jacob Axelsen. Det andet barn baaren af Madam. Bodel Bonneviis kaldet Peder, assist: Ingeborg Jacob Haldvordsen, Appelone, mandfaddere: Anders Mortensen, Villem Poulsen

06.06.1718: trolovelse Jacob Hansen og Gunnill Kittilsdatter

06.06.1718: trolovelse Jens Hansen Smid og Anne Biørnsdatter

12.06.1718: begravelse Inger Kieldsdatter, ugift, gammel 81 aar 1 maaneder 3 uger 5 dage

12.06.1718: introdusert Anne Andersdatter Christen Pedersens

02.07.1718: begravet Sara Olsdatter gammel 47 aar 9 maaneder 3 uger

02.07.1718: brudefolk Jacob Hansen og Gunnild Kittelsdatter

10.07.1718: brudevielse Jens Hansen Smed og Anne Biørnsdatter

31.07.1718: døpt Jacob Hansen Maagerøds og Maren Larsdatter deris ægtebarn N. Hans, baaren af frue Justitsraad Nobels, assist: Boel Bonnevies, Anne Valdemarsdatter, mandfaddere: Hendrich Kierulf, Nils Hansen, Vilhelm Schuts

03.08.1718: begravet Margrethe Arentzdatter gl. 68 aar 4 maaneder 3 uger 1 dag

07.08.1718: Aabenb. Schrift. Gunild Olsdatter

07.08.1718: begravelse Peder Jørgensen og Kirsten Hendrichsdatter deris barn N. Dorothe gl. 10 maaneder 2 uger

22.08.1718: trolovelse hiemme i huuset Olle Jonsen og Inger Michelsdatter

28.08.1718: begravet Christen Pedersen og Anne Andersdatters liden søn Navnl. Peder gl. 13 uger

28.08.1718: begravet Engebret Pedersen og Marj Aasulsdatter liden søn Navnl. Peder gammel 9 maaneder

04.09.1718: begravet Anders Pedersen og Marj Christensdatter liden søn Navnl. Jacob gl. (Ingen alder navnt. JO)

07.09.1718: brudevielse Anthonj Vettermann Vaahestig Borger til Christiansand med hans kiæriste ære Dyderige Mademojsi. Anne Corneliusdatter efter hans Kongel. Magest. allernaadigst Tolladelse

10.09.1718: brudevielse Mons. Peder Hansen og Mademoyselle Maren Corneliusdatter

11.09.1718: begravet Jens Erichsen Findahl, Dette er forskrevet, vare Kun børn

14.09.1718: introdusert Marie Laursdatter Jacob Hansen Maagerøes

20.09.1718: begravet Honnoratus Bonnevj og Bodel Corneliusdatters ægte barn Navnl. Cornelius gammel (Ingen alder nevnt. JO)

25.09.1718: begravet Hans Smids barn navnlig Inger Marie

25.09.1718: begravet Christen Pedersens søn fra Berget N. Anders

25.09.1718: begravet Jacob Haldvordsen datter N. (Ingeting mer. JO)

29.09.1718: begravet Gunder Olsen forige Ringer gammel 65 aar 1 maaned

29.09.1718: begravet Johannes Larsens barn Navnl. Susanne gl. (Ingen alder nevnt. JO)

06.10.1718: døpt Anders Mortensen og Mette Jensdatter ægte barn navnl. Jens, baaren af Madamme ….? (Kluss. JO), assist: Dorothea Niels Hansens, mademoiselle Fyren, mandfaddere: Lars Nielsen, Willem Schuds

26.10.1718: trolovelse hiemme i huuset Petter Claesen Vager og Gunnild Olsdatter, Caut: Hans Smed og Johan Vollestad

01.11.1718: trolovelse Villum Poulsen og Else Laursdatter holt i Præstegaard., Caut: Poul Villemssen og Jacob Hansen Maagerøe

17.11.1718: introdusert Mætte Jensdatter Anders Mortensen

17.11.1718: Aabenb. Skrift. For det 6. buds overtrædelse Niels (Det står ingeting mer. JO)

20.11.1718: døpt Mads Pedersen og Inger Michelsdatter ægtebarn navnl. Peder, baaren af Gunnild Laurids Nielsens, assist: Anne Søren Laurssen Skræders, Anne Folmersdatter, mandfaddere: Peder Jørgensen, Jacob Axelsen

30.11.1718: brudevielse Villum Poulsen og Else Laurtsdatter

26.12.1718: introdusert Inger Michelsdatter Mads Pedersens

 

1719

 

01.01.1719: brudevielse Michel Alfssen Haaøen og Eli Jensdatter

01.01.1719: døpt Søren Laersen og Anne Hansdatter ægtebarn Navnl. Maren Gunild, baaren af Lars Nilsens, assist: Else Villum Poulsens, Anne Staaesdatter, mandfaddere: Henrich Kierulf, Johannes Larsen, Lars Larsen

01.01.1719: brudevielse Petter Chlasen Wager og Gunnild Olsdatter

15.01.1719: døpt Jens Hansen og Anne Biørnsdatter ægtebarn N. Inger Marj, baaren af Bergethe Jensdatter Hans Smeds, assist: Dirichen Jacobsdatter, Mette Ammundsdatter, mandfaddere: Iver Iversen, Hans Christensen, Ammund Knudsen

15.01.1719: begravelse Fordenn Skoleholder afgangen Vincentz Laersen Røds efterliverske Trine Pedersdatter gl. 72 aar 2 maaneder 2 uger 1 dag

15.01.1719: begravelse Peder Clausens hustrue Anne Pedersdatter gl. 61 aar 10 maaneder 2 uger 6 dage

22.01.1719: begravelse Anne Pedersdatter gl. 61 aar 10 maaneder 2 uger 6 dage

26.01.1719: brudevielse Ole Jonsen og Inger Michelsdatter

28.01.1719: begravelse Hans Lunds og Magdalene Grubis liden søn Navnlig. (Ingen navn nevnt. JO) gammel (Ingenting nevnt. JO)

02.02.1719: begravet Knud Hansen gl. 72 aar 2 maaneder 3 uger

02.02.1719: introdusert Anne Hansdatter, Søren Larsens

05.02.1719: døpt Hans Christensen og Johanne Gundersdatters ægte barn Navnl. Angnethe, baaren af Birgethe Hans Smeds, assist: Maren Olle Olsens, Marthe Isaachsdatter, mandfaddere: Christen Jensen, Jens Hansen, Peder Isaachsen

26.02.1719: begravelse Michel Simmensen gl. 66 aar 4 maaneder 3 uger 3 dage

26.02.1719: introdusert Anne Biørnsdatter, Jens Hansens

07.03.1719: begravelse Katharine, Isaachs Moys gl. 48 aar mindre 4 uger 2 dage

07.03.1719: begravelse Hans Christensen og Johanne Gundersdatters barn navnl. Angnete gl. (Kluss. JO)

07.03.1719: introdusert Johanne Gundersdatter

08.03.1719: begravelse Inger Michelsdatter,Ole Jonsens gammel 48 aar 4 maaneder 3 uger 4 dage

10.03.1719: begravelse Hr. Samuel Halvorsen Eeg gl. 33 aar – 4 maaneder 6 dage

10.04.1719: begravet Joran Jacobsdatter gl. 58 aar 2 maaneder 9 uger

17.04.1719: døpt Sl. Samuel Halvorsen og Margrete Cornelisdatter deris ægtebarn kaldt Halvor, baaren af Mad. Maren Jørgensdatter Eeg, assist: Boel Corneliusdatter, Gunild Arnisdatter, mandfaddere: Hans Samuelsen Eeg, Peder Hansen, Bent Hansen Hullen

08.05.1719: begravet Katharina Adamsdatter Krues, Petter Christian Ferøes gammel 73 aar en maaned en uge 6 dage

08.05.1719: introdusert Magrethe Corneliusdatter, Salig Sammuel Haldvordsens

18.05.1719: begravet Sibilla Catharina, Isacch Jacobsen gammel 62 aar 4 maaneder 2 uger 5 dage

18.05.1719: begravet Jacob Haldvordsen gammel 26 aar 6 maaneder 3 dage

18.05.1719: begravet Kirsten Sacariasdatter gammel 21 aar 4 maaneder 2 uger 2 dage

18.05.1719: begravet Tosten Jacobsen og Martha Olsdatters egtebarn (Ingen navn. JO) gl. 1 aar 8 maaneder 4 dage

18.05.1719: trolovelse Petter Christen Ferøes og Madems. Eva Josten

19.05.1719: døpt Olle Ammundsen og Birgethe Hansdatters ægte barn Navnl. Ammund, baaren af Mætte Anders Mortensen, assist: Anne Jacob Torps, Anne Arntsdatter, mandfaddere: Lars Nielsen, Annon Versv., Villem Schudts,

19.05.1719: døpt Engebret Pedersen og Mari Osulsdatter ægte barn Peder, baaren af Else Villum Poulsens, assist: Anne Søren Laersens, Anne Raaskier, mandfaddere: Anders Mortensen, Christen Pedersen, Hans Mathisen

30.05.1719: brudevielse Petter Christian Ferøes og Mamosell. Eva Josten

30.05.1719: brudevielse Christopher Knudsen og Johanne Knudsdatter

30.05.1719: trolovelse Hans Larsen og Marthe Christensdatter, Caut: Olle Busch og Anthonj Hinrichsen

11.06.1719: ligpredichen Over forhen Nedsat Ingeborg, Sal. Jens Persens gl. 84 aar 4 uger 13 dage

11.06.1719: introdusert Engebreth Pedersens hustrue Maren Aasulsdatter

14.06.1719: ligpredichen Over Maren Corneliidatter, Peder Hansens gl. 26 aar – 19 dage

25.06.1719: introdusert Birgethe Hansdatter, Ole Amundsen Vervogns

25.06.1719: trolovelse Jacob Ammundsen og Catharine Jacobsdatter, Caut: Ammund Aanesen, Jacob Perssen

19.07.1719: døpt Honnoratus Bonnevij og Bodel Coneliusdatter Barn, navnlig Dorothea, baaren af frue Dorothe ……? (Kluss. JO) Hr. Justitz Raad Nobels, assist: Jomfru Nobel, mandfaddere: Jacob Nielsen, Cornelius Daniel Corneliusen

25.07.1719: trolovet Gotfried Hiedel og Marthe Laursdatter, Caut: Laurs N….? (Kluss. JO) og Niels Hansen

25.07.1719: trolovet Jan Erichsen Holdstein og Kirsti Laursdatter, Caut: Christen Jensen Biønnes og Tollej Olsen

06.08.1719: introdusert Bodel Bonnevies

06.08.1719: døpt Salig Jacob Haldvordsen og Ingeborg Pedersdatters egte barn navnl. Jacob, baaren af Bodel Jacob Nielsens, assist: Anne Arentzdatter, mandfaddere: Laurs Nielsen, Hans Madsen, Jacob Axelsen

06.08.1719: døpt Tosten Jacobsen og Martha Olsdatters egte barn navnlig Ellin Marie, baaren af Anken Hans Madsens, assist: Dirichen Jacobsdatter, Marie Jacobsdatter, mandfaddere: Jacob Nielsen Vervogn, Villum Schudtz

20.08.1719: døpt Peder Jørgensen Aarhuus og Kirstine Henrichsdatter Kart deris egtebarn navnl. Jørgen, baaren af Ancken Hans Madsens, assist: Anne Arentzdatter, mandfaddere: Laurs Nielsen, Anders Mortensen, Villum Schudts

27.08.1719: Aabendb, Skrift. Maren Olsdatter udlagt for barnefader Lars Olsen

27.08.1719: introdusert Ingeborg Pedersdatter Salig Jacob Haldvordsens

10.09.1719: brudevielse Jon Erichsen og Kirsten Lauridsdatter

10.09.1719: introdusert Martha, Tosten Jacobsens

17.09.1719: døpt Lars Haldvordsen og Vendel Olsdatters egte barn navnl. Magrethe, baaren af Mad. Haures? Schechels, assist: Apolone til Justitsraads, mandfaddere: Gotfried Heidel, Tollei Olsen og Jens

29.09.1719: døpt Maren Olsdatters uægte barn navnl. Else Marie, udlagt for barefader Lars Olsen af alder 16 aar

29.09.1719: introdusert Kirsten Henrichsdatter, Peder Jørgensens

01.10.1719: budevielse Michel Larsen og Gunnild Gundersdatter

01.10.1719: liigferd Lars Larsen Ko…? (Kluss. JO)

22.10. 1719: døpt Ole Mortensen og Maria Jensdatters ægte barn navnl. Morten, baaren af Bodel Jacob Nielsens, assist: Anne Arentsdatter, mandfaddere: Niels Hansen, Rasmus Due, J. Jørgensen

22.10.1719: døpt Eilef Sørensen og Gunnild Sivertsdatter ægte barn navnlig Aase, baaren af Anne Blom, assist: Marj Hansdatter, mandsfaddere: Herr Friderich Meye, Anders Blegh, Jens Jensen den yngre

22.10.1719: døpt Halvord Hellisen Saltboen og Gunnild Tallachsdatters ægte barn navnl. Anne Maria, baaren af Johanne Jan Vollestads, assist: Anne Christoffer Heystads, Anne Jonsdatter, mandfaddere: Michel Larsen, Per Staaesen

22.10.1719: begravet Maren Olsdatters uægte barn navnlig Else Marie gammel 3 uger 6 dage

26.10.1719: døpt Bent Iversen og Magrethe Ludvigsdatter Blehr fra Bamble Mennighed deris ægtebarn navnlig Magrete, baaren af Ellen He. Hansis, assist: Martha Bent Gregersens, mandfaddere: Iver Iversen, Jacob Axelsen

29.10.1719: trolovelse Isaach Jacobsen og Karen Lauridsdatter, Caut: Ammund Aanesen og Petter Ferøe

29.10.1719: begravet Mette Aasulsdatter gamle 30 aar – 2 maaneder 3 dage

12.11.1719: introdusert Anne, Søren Larsens

12.11.1719: introdusert Maren Jensdatter, Ole Mortensens

12.11.1719: begravet Ammund Christensen Vingie gammel 40 aar 1 maaned 6 dage

19.11.1719: brudevielse Jacob Ammundsen og Katherine Jacobsdatter

19.11.1719: trolovelse Frands Frandsen og Ingeborg Olsdatter, Caut: Niels Olsen Lunde og Peder  Larsen Grava

19.11.1719: introdusert Gunnild, Ellef Sørensens

19.11.1719: introdusert Gunnild, Halvord Saltboens

30.11.1719: brudevielse Isaach Svendsen Moy og Anne Arensdatter efter kongelig brev hiemme i huset, Caut: Christen Nielsen og Lars Nielsen

03.12.1719: døpt Niels Johansen og Kari Børresdatters ægtebarn navnl. Johannes, baaren Else Villem Poulsens, assist: Marie Olle Mortensens, Ingeborg Rasmusdatter, mandfaddere: Rasmus Olsen Skreder, Michel Larsen, Lars Johannesen

10.12.1719: døpt Christopher Simmensen og Helie Halgrimsdatters ægte barn kaldet Ingeborg, baaren af Gunnild Lars Nielsens, assist: Anna Stoedsdatter, mandfaddere: Anders Mortensen, Petter Ferøe, Villum Schudts

16.12.1719: brudevielse Peder Hansen og Else Laursdatter hiemme i huset, Caut: Iver Iversen og Isaach Moy

21.12.1719: døpt Niels Hansen og Dorothea Sammuelsdatter Bruns ægte barn, holt for Daaben af Gunnil Lars Nielsens og kaldet Kirsten Braad, assist: Anna Niels Ravenæssis og Grethe Dithlefsdatter Grube, mandfaddere: Niels Ravenes, Jacob Nielsen, Clas Grube

26.12.1719: trolovelse Johannes Larsen og Karen Engebretsdatter, Caut: Johanne Larsen og Søren Laersen

31.12.1719: brudevielse Isaach Jacobsen og Karen Lauridsdatter