| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Brevik ministerialbok nr. 2, 1720 – 1764

Gravlagte

Jørn Olsen 2010

Det kan være noe avvik fra originalen.

Navn som er skrevet fullstendig ikke forkortet og lignende.

Det kan også være tekst som er utelatt, men det er ubetydelig.

Egne kommentarer/tillegg står det ”JO” etter.

Alle former for *son/søn/s. er her skrevet som sen.

Varianter av ordet ”mandfaddere” er som regel skrevet ”mandfaddere”. 

Varianter av ordet ”fader” eller ”moder” er som regel skrevet ”fader” eller ”moder”.

Jeg skriver konsekvent introdusert før kvinner dette gjelder. Det kan stå f. eks kirkegangs qvinder og lignende i orginalen.

 

Dette er en avskrift, og det er da min tolking av teksten. Derfor vil jeg anbefale

å sjekke originalen.

 

Her er orginalen: Brevik 1720-1764

 

1720

Side 48

14.01.1720: Aleth Mathisdatter liigpredichen gl. 25 aar 5 maaneder 6 dage

25.01.1720: Maren Knudsdatter, Mathis Hansens gl. 52 aar 8 maaneder 4 dage

25.01.1720: Thone Haldvordsdatter Sal. Per Erichsens gl. 50 aar 8 maaneder

04.02.1720: Jon Haagensen Smids begravelse med liigpredichen gammel 53 aar 2 maaneder 2 uger 1 dag

23.02.1720: Eilef Sørensens og Gunnild Sivertsdatters ægte barn navnlig Aase Eilefsdatter gl. 22 uger

07.04.1720: liigpredichen Marthe, Jens Jensens

14.04.1720: liigpredichen Trine, Olle?(Ovve?) Erichsens

26.04.1720: Jan Erichsen og Kirsti Laursdatters barn navnl. Erich gl. 8 dage

05.05.1720: Olle Olsen og Maren Jacobsdatters ægte barn navnlig Ingeborg gammel ungefær 5 uger

02.06.1710: Juel Hansen Ørevig gl. 72 aar 16 uger

16.06.1720: liigpredichen over Gurj Gulbrandsdatter Sal. Knud Hansens gl. 69 aar 11 uger

16.06.1720: begravelse Einer Erichsen

16.06.1720: Kirsten Biørnsdatter fra Solem Sogn gammel 27 aar

16.06.1720: Christen Andersen gl. 1 ½ aar

27.10.1720: liigpredichen over Birgethe Ellefsdatter gl. 76 aar 3 uger 5 dage

04.11.1720: liigpredichen over Welæreværdige Hr. Melchior Tybring og Madam Mætte Magrethe Aagaardsdatter deris barn navnlig Amalia Magrethe gammel 2 aar 6 maaneder 5 uger 6 dage

24.11.1720: Villum Poulsen og Else Larsdatters ægte barn Navnlig Ellin gammel 8 uger

24.11.1720: Peder Clausen gammel 73 aar 7 uger

24.11.1720: Gunnild Eskildsdatter gammel 92 aar 8 maaneder 3 uger 4 dage

08.12.1720: Engebret Pedersen og Mari Aasulsdatters ægte barn navnlig Axel gl. 2 ½ uge

08.12.1720: nedsat ej gl. Quindis menniske kaldet Sa. Ingeborg

26.12.1720: Torbiørn Hansen gl. 64 aar 2 maaneder 2 uger

26.12.1720: Martha Torsdatter gl. 89 aar 9 maander 3 uger 3 dage

 

1721

 

02.03.1721: Christen Michelsen Dahlen gl. (Ingen alder. JO)

Side 49

08.04.1721: Welædle Her. Capitain Johan Arnodts liig bisat

27.04.1721: liigpredichen over Sidsel Hansdatter, Hans Svendsens gl. 53 aar 2 maaneder 2 uger 5 dage

19.06.1721: indsat Christen Lunds 2.de Børn, Tvillinger, udj Deris begravelse her ved Kirken og begge udj en Kiste

14.09.1721: liigpredichen over Olle Laursen Vigværing gl. 60 aar 3 dage

12.10.1721: Hans Haldvordsen Eghs og Giertrud Haldvordsdatters liden søn Navnl. Halvardus Nicolai gammel (Ingen alder skrevet. JO)

12.10.1721: Maren Hansdatter Ørevig Sal. Laurs Tiøstelsens

12.10.1721: Isaach Jacobsen og Karen Laursdatters Barn. N. Jacob

01.11.1721: Jan Erichsen og Kirsti Laursdatters barn navnl. Erich

05.12.1721: Olle Vervovens moder Kirsti Olsdatter

 

1722

 

01.01.1722: liigpredichen over Aasul Alfsen

31.01.1722: liigpredichen over Karen, Sal. Tommis Christoffersens

10.05.1722: Christen Svendsen og Marthe Christensdatters uegte barn navnl. Svend

24.05.1722: Jacob Amundsen og (Stort opphold. JO) Jacobsdatters ægte børn, det ene faaed Daaben, det andet Død før Fødselen

07.06.1722: liigpredichen over Tollei Olsen og Marthe Knudsdatters barn navnl. Anne Marj gl. 10 uger 3 dage

03.10.1722: Eric Birchøens kone og barn

 

1723

 

10.01.1723: Anders Olsen Lundes lille Barn

17.01.1723: begravet Johannis Larsens P.B. Susanna

23.01.1723: begravet Ande Cathrine Barchmand 21 aar gl.

14.03.1723: begravet udj de fattiges jord Christen Olsens Stifdatter Zidsel

11.04.1723: begravet Marthe Havraager

15.04.1723: begravet Enn Holladsch Schipper paa Nordre Side

18.04.1723: begravet Karen Alfsdatter 80 aar gl.

18.04.1723: begravet Maren Søfrensdatter 4 aar 3 maaneder gl.

01.05.1723: begravet Mons. Niels Hansens Søn, Samuel

05.05.1723: begravet Mons. Thomas Holstes Søn, Rasmus

15.05.1723: jordsatt udi begr. Mons. Hans Lunds P.B. Malen Margrete

17.05.1723: begravet Johannis Olsen Dr. B. Oluf

30.05.1723: begravet Halvor Tambours k. Karen

11.06.1723: begravet Kiersti Pedersdatter 78 aar gl.

11.06.1723: begravet Ole Mortensens P.B. Eli

04.08.1723: begravet Mons. Niels Hansens Søn Hans 6 aar gl.

08.08.1723: begravet Mads Pedersens Svensches P.B.

19.09.1723: begravet Anne Brant 6 aar gl.

14.10.1723: begravet Christen Lunds P.B. Helvig 1 aar gl.

19.10.1723: begravet Anders Mortensens StefSøn Ander Christian 16 aar gl.

25.10.1723: begravet Mons. Lars Nielsen 46 aar 7 maaneder gl.

14.11.1723: begravet Kiersti Olsdatter 82 aar gl.

14.11.1723: begravet Ole Joensens P.B. Mari

27.11.1723: begravet Mons. Vincents P.B. Parnelle

19.12.1723: begravet Lars Strømtangens K. Maren

 

1724

 

23.01.1724: begravet Jacob Hansens P.B. Marthe 9 aar gl.

02.02.1724: begravet Isaach Jacobsen Skræder 70 aar gl.

07.03.1724: begravet Mons. Hans Lunds P.B.

15.03.1724: begravet Haral Mogensens Moder Anne 94 aar gl.

29.03.1724: begravet Annichen Marcusdatter 44 aar gl.

05.04.1724: begravet Ingebret Pedersens P. B. Mette 2 aar gl.

05.04.1724: begravet Mons. Schaanings drenge-b. Jens

13.04.1724: begravet Anders Olsens P.B. Maren 5 maaneder gl.

17.04.1724: begravet gl. Halvor Larsen 85 aar gl.

12.05.1724: begravet Erich Birchøens dr. b. Jacob 2 maaneder gl.

Side 50

21.05.1724: begravet Jacob Rasmussen 64 aar gl.

25.05.1724: begravet Just Bentsens P.B. Anne 10 uger gl.

25.05.1724: begravet Anders Lundes dødfødt Barn

25.05.1724: begravet Christen Olsen Dr. b. Ole 3 maaneder gl.

09.06.1724: begravet Anne Olsdatter Sl. Isaach Moys t. pige 26 aar gl.

11.07.1724: begravet Isaach Svensen Moy 54 aar gl.

19.07.1724: begravet Mons. Christen Lunds P.B. Cathrine ¾ aar gl.

23.07.1724: begravet Inger Nilsdatter 64 aar gl.

11.08.1724: begravet Sl. Visiteur Kierulf 41 aar gl.

27.08.1724: begravet Isaach Strømtangen 76 aar gl.

27.08.1724: begravet Niels Snedker 62 aar gl.

09.09.1724: begravet Vincentz Jochumsen Hein 37 aar gl.

10.09.1724: begravet Jacob Hansens P.B. Karen 2 uger gl.

15.10.1724: begravet Johanne Tollefsdatter 64 aar gl.

22.11.1724: begravet Oved Stovsdatter 77 aar 6 maaneder gl.

 

1725

 

13.01.1725: begravet Hans Amphinsens P.b. Anne 14 uger gl.

15.01.1725: begravet Mons. Christen Nielsens k. 67 aar gl.

18.01.1725: begravet Mons. Hans Lunds mindste P.B.

18.02.1725: begravet Johannes Clausen 68 aar gl.

18.02.1725: begravet Kari Gunarsdatter 66 aar gl.

18.02.1725: begravet Peder Jørgensens S. Henric 1 aar gl.

18.02.1725: begravet Mons. Thesmds. lille søn Johan Christop 4 ½ aar gl.

07.03.1725: begravet Lieut. Salings dr. b. Jacob 1 aar gl.

18.03.1725: begravet Maren Jørgensdatter Pige 99 aar gl.

24.03.1725: begravet Marthe Sl. Peder Gulbrandsens Søn Peder 4 aar gl.

29.03.1725: begravet Just Bentsens Søn Johan 3 aar gl.

29.03.1725: begravet Iver Iversen P.b. Berthe 1 aar gl.

07.04.1725: begravet Mons. Schiøttis Søn 5 aar gl.

08.04.1724: begravet Jacob Perugmagers D. 1 aar gl.

08.04.1725: begravet Wendels 6 aar gl.

15.04.1725: begravet Juels Mari 75 aar gl.

19.04.1725: begravet Iver Iversens P. Marthe 7 aar gl.

23.04.1725: begravet Mons. Peder Hansens P.b. Elin Margrethe 1 aar gl.

24.06.1725: begravet Frantz Lundes Dr.b. Lars 3 maaneder 6 dage gl.

15.07.1725: begravet Baltzars Enne tvilling kaldet Johannes i fattig jord

29.07.1725: begravet Engelbret Pedersens D.b. Niels 14 uger gl.

05.08.1725: begravet Engelbret Pedersens k. 45 aar gl.

05.08.1725: begravet Mons. Peder Hansens mindste Dr. b. Anders 13 uger gl.

NB! 13.05 ev. 24.06.1725 (Dom Exaudi) : begravet Kari Jørgensdatter 97 aar gl.

12.08.1725: begravet Gulbrand Schoem. K. Engel 53 aar gl.

12.08.1725: begravet Amun Knudsens dr.b. 9 maaneder gl.

23.09.1725: begravet Amun Kiørholtes Datter Else M…? (Kluss JO) 4 aar gl.

28.09.1725: begravet Beate Hansdatter 88 aar gl.

21.10.1725: begravet Sigri F(T?)rundhiems 86 aar gl. fattig jord

28.10.1725: begravet Anders Olsen Staverns dr.b. Ole 30 uger gl.

01.11.1725: begravet Anders Einarsens P.b. Kari

02.12.1725: begravet Jacob Pedersens k. 66 aar gl.

 

1726

24.02.1726: Jens Mørch 64 aar gl.

24.02.1726: Peder Andersens K. 68 aar gl.

26.02.1726: Mad’selle Anne Marie Olsdatter 21 aar gl.

13.03.1726: Mons. Johannis Bomhofs Dr.b. Halvor 7 maaneder gl.

28.03.1726: Mons. Vichers K. 46 aar gl.

03.04.1726: Mad’me Kierstine Jacobsdatter Rheens, Sl. Visit. Axel Olsens Enche 75 aar gl.

18.04.1726: Christopher Knudsens Dr.b. Hans 17 dager gl.

22.09.1726: Søren Larsens K. Anne 48 aar gl.

13.10.1726: Søren Andersen Schevs Dr.b. 2 maaneder gl.

27.10.1726: Hans Larsens dødfødte barn

 

1727

 

17.01.1727: Berthe Andersdatter 61 aar gl.

02.03.1727: Giertrud Andersdatter Krage. 80 aar gl.

09.03.1727: Anne Villum Kiøstolsens 

09.03.1727: gl. Christense fatt. Jord

16.03.1727: Jacob Perugmagers liden søn Jacob 5 aar gl.

30.03.1727: Jacob Pedersen 75 aar gl.

04.05.1727: Tollef Carlsen 87 aar gl.

07.05.1727: Visit. Schiøttes dr.b. Axel

11.05.1727: Kari Velumsdatter

30.05.1727: Jacob Parugmagers liden S. Jacob

15.06.1727: Niels Mogensens P.b. fattig jord

24.06.1727: Mari Christensdatter Risøer 22 aar gl.

06.07.1727: Sidsel Spillemds. datter

20.07.1727: Gunil Andersdatter fattig jord

27.07.1727: Søren Larsens K. Astrie Joensdatter

29.08.1727: Søren Larsen Skræder 50 aar gl.

21.09.1727: Peder Jørgensens søn 8’te aar gl.

01.11.1727: Knuds Kari 80 aar gl.

01.11.1727: Sigri Pedersdatter …? (Kluss JO)

14.12.1727: Sara Rotkiers Moder 97 aar gl.

07.12.1727: Lars Strømtangen fattig jord

 

1728

 

18.01.1728: Seig. Christen Nielsens K. Gunnil

25.01.1728: Haral Mogensen

15.02.1728: i fattig jord Barbara Arnsdatter

28.02.1728: Peter Ferrøe 57 aar gl.

07.03.1728: Anne i Haugen i fattig jord

16.03.1728: Johanne Søfrensdatter Klog 54 aar gl.

24.03.1728: Seig. Christen Nielsen 52 aar gl.

11.04.1728: gl. Jens Jensen 68 aar gl.

02.05.1728: Lucas Erichsen 52 aar gl.

28.05.1728: een Engelskmd.

Side 51

02.06.1728: det ved Saltboen fordrukend Menniske

24.06.1728: gl. Risøer Enken Karen Andersdatter 82 aar gl.

18.07.1728: gl. Thore Chuurlænder

21.07.1728: Mons. Schaanings P.b. Marie Margrethe

15.08.1728: Hans Smid 60 aar gl.

28.11.1728: Aase Steensdatter unge Jens Jensens Wer. M. i f. jord

08.12.1728: Ingebore Kittilsdatter

26.12.1728: Tollef Olsen

 

1729

 

13.01.1729: Hans Matthisen

19.01.1729: Berthe, Sl. Jens Biønæses

26.01.1729: Mons. Thesmands liden S. Hen. Jacob

27.02.1729: Mons. Johannis Bomhofs P.b. Anne

13.03.1729: Jens Jensens Dr.b. Eric

27.03.1729: Mad’me Fabers Dr.b.

10.04.1729: Anne Marie Jocumsdatter

19.04.1729: Thor Michelsen Stocksund

29.04.1729: Mons. Niels Grubbes liden Søn Lars

08.05.1729: Søren Larsen

16.06.1729: Povl Willumsen

31.07.1729: Peder Stoesens liden Søn

07.08.1729: Peder Stoesens K.

14.08.1729: Anders Olsens Staverns Liden P.b. Maren

11.09.1729: Amun Knudsens B.

11.09.1729: Jørgen Andersens B

18.09.1729: Ole Olsens Moder

03.10.1729: Mons. Hans Lund

02.11.1729: Mons. Christen Lunds P.b.

03.12.1729: Hans von Senden

11.12.1729: Kiersti Ochelsdatter

 

1730

 

01.01.1730: Maren Jorde Mod.

01.01.1730: Sidsel Busch

01.01.1730: Peder Spillemds. K. i fattig jord

08.01.1730: Ouke Erichsen i fattig jord

15.01.1730: Aase i Myren hendes Søn Jacob Simonsen

15.01.1730: Inger Svendsdatter i fattig jord

23.01.1730: Amun Arnsen

02.02.1730: Christen Biønnes

02.02.1730: Jacob Amunsen

02.02.1730: Joen fra Schien

05.02.1730: Willum Povlsens Moder

12.02.1730: Annun Wervogens K.

26.02.1730: Kiersti Sl. Hans Jacobsens

05.03.1730: Anun Hansens barn Casper

19.03.1730: Ole Joensens liden Søn

26.03.1730: Lars Olsens liden Søn

06.04.1730: Mons. Thesmd.

10.04.1730: unge Jens Jensens P.B.

26.04.1730: Mons. Bomhofs P.B.

05.05.1730: Mons. Bomhofs Søn

07.05.1730: Mons. Niels Hansens P.B. Pernelle

14.05.1730: Peder Svensches Barn

14.05.1730: Ole Smids Barn

18.05.1730: Mons. Christen Larsens liden Søn

29.05.1730: Niels Smids P.B.

24.06.1730: Søren Schews B.

02.07.1730: Amun Tollefsens D.B.

10.07.1730: Mons. Svintes P. Barn

22.07.1730: Mons. Svintes Sl. K. Ambore

30.07.1730: Sl. Hans Smids Datter Karen

13.09.1730: Abraham Hieronymi D. Karen

24.09.1730: Amun Knudsens K.

24.09.1730: Jens Smids Minste Barn

11.10.1730: Rasmus Rasmusens Søn

15.10.1730: Peder Børresens P.B.

29.10.1730: Ole Schoem. Barn

18.11.1730: Mette Larsdatter til Willum Povls.

18.11.1730: Anders Trundhiems Barn

02.12.1730: Isaach Sættere

 

1731

17.01.1731: Mons Christen Larsens P.b.

27.01.1731: Mons. Christen Larsens K.

17.02.1731: Mons. Søren Bergs K.

08.03.1731: Jens Mortensen

27.03.1731: Ole Gløersens K. og Barn

Side 53

19.04.1731: Studios. Henric Malling

22.04.1731: Amun Knudsens lille Barn

15.05.1731: Rasmus Skræd. K.

23.05.1731: He. Henrics liden Datter

27.05.1731: Hans Amphinsens lidet Barn

17.06.1731: gl. Margrete Vafvers

08.07.1731: Margrete Hieronymidatter

15.07.1731: den blinde Schoemager udj f. jord

30.07.1731: Sl. Rasmus Dues Enke, Berthe Malling

17.10.1731: Amun Hansens mindste Barn

28.10.1731: Peder Sæteres D.B. Isaach

01.11.1731: Mons. Joh. Bomhofs liden Datter Else

 

1732

 

16.01.1732: Dorthe Rønningen

10.02.1732: Willum Povlsen

24.02.1732: Hans Svendsen Ringers K.

02.03.1732: Mons. Christen Pedersen

09.03.1732: een fattig Mand som døde hos Gulbrands Kersti i f. j.

16.03.1732: Mons. Christen Lunds P.b.

11.05.1732: Jens Jensens K.

15.05.1732: Abraham Hieronymisen

25.05.1732: Hans Smids K.

11.06.1732: Mons. Christen Lunds P.b.

11.06.1732: Hans Smids Spæde P.b.

15.06.1732: Anne Sal. Hieronymi

18.10.1732: Mons. Geert Bentzens P.b.

01.11.1732: Christopher Knudsens P.b.

23.11.1732: Serg. Lass. K.

30.11.1732: Jens Jensens Dr.b.

21.12.1732: Wetlev Anonsen

 

1733

 

01.01.1733: Ole Gløersens P.b.

18.01.1733: Sl. Erich Holstens enke

01.03.1733: Sl. Lars Larsen udj fattig jord

08.03.1733: Anders Lundes Jun. mindste barn

22.03.1733: Marthe Nyesteen

12.04.1733: Søren Evensens D.b.

26.04.1733: Amun Knudsens Tvillinger

03.05.1733: Karen Jensdatter

17.05.1733: Hans Amphinsen

07.08.1733: H. Henrics Mindste barn

09.08.1733: Amun Knudsens liden søn

23.08.1733: Arne Amunsens Spæde B.

06.09.1733: Jacob Fossungs Spæde B.

30.10.1733: H. Henrics Spæde søn

04.12.1733: Jacob Axelsen

16.12.1733: Elen Pedersdatter 79 aar gl.

 

1734

 

17.01.1734: Jørgen Andersens Dr.b.

23.01.1734: Maren Pedersdatters u-ægte B.

21.02.1734: Niels Simonsen

07.03.1734: Halvor Kræg i f. j.

25.03.1734: Rasmus Skræder 68 aar gl.

04.04.1734: Karen Sl. Niels Snedkers

30.05.1734: Wendel Olsdatter i f. j.

24.06.1734: Mons. Christen Larsens D.b. Peder

06.07.1734: Geert Bentzens lidet B.

27.07.1734: Niels Hansens D.b. Lars

28.07.1734: Marie Larsdatter

04.08.1734: Jørgen Jørgensen Jun. lidet P.B.

11.08.1734: Jørgen Jørgensen liden Søn

22.08.1734: Anders Olsens liden Søn

10.09.1734: Hans Larsen mindste Søn

13.10.1734: Ole Wervog. Datter

15.10.1734: Ole Evensen

24.10.1734: Anders Lunde juniors lidet D.B.

21.11.1734: Christen Simonsens lidet D.B.

 

1735

 

23.01.1735: Frantz Lundes P.B.

24.02.1735: Anne Marie Pedersdatter 15 aar gl.

27.02.1735: Mette Mørck 76 aar gl.

02.03.1735: Jacob Fossungs P.B.

25.03.1735: Engelbret Pedersen 57 aar gl.

25.03.1735: Sivertes P.B.

08.04.1735: Ole Smids Dr.B.

07.05.1735: Ole Gløersen Dr.B.

02.06.1735: Hans Svendsen Ring 70 aar gl.

14.07.1735: Jens Smids P.B.

Side 54

18.07.1735: Claus Pedersen 49 aar gl.

21.07.1735: Christ. Hansens K. i Sættere 62 aar gl.

26.07.1735: Mons. Christen Lund

16.08.1735: Niels Joensen paa tra’e beenet i f. jord

13.09.1735: Aage Skræders K. 36 aar gl.

 

1736

 

18.01.1736: Jørgen Andersens Dr.B.

24.01.1736: Mons. Scadgel 44 aar gl.

19.01.1736: Peter Jerlews k. 66 aar gl.

24.03.1736: Anders Enarsens i. f. Jord Dr. Barn

02.04.1736: Even Strømtangen 75 aar gl.

02.04.1736: Guld.Smids P.B. i fierd. aar gl.

15.04.1736: Arne Sold. K. 70 aar gl.

22.04.1736: Christen Simonsens Dr.B.

28.04.1736: Seig. David Chrystie 43 aar 1 m 2 ug 2 d gl.

29.04.1736: Peder Spillemd. 68 aar gl. i f. Jord

13.05.1736: Geert Bentzens P.B.

21.05.1736: Marthe Glads

08.08.1736: Knud Pedersens mindste P.B.

07.09.1736: Sl. Lars Hansens Enke i Bugt. 87 aar gl.

21.11.1736: Anders Schoem. liden søn

19.12.1736: Skibs Tømmermd.

20.12.1736: Hvistend. k. 67 aar gl.

23.12.1736: Amun Knudsens liden søn

 

1737

 

20.01.1737: Sl. Tollef Larsens enke i f. Jord

20.01.1737: Knud Pedersens Dr.B. ½ aar gl.

15.01.1737: Mons. Søren Berg 42 aar gl.

01.02.1737: Mons. Niels Hansens P.B. Trinke 3t aar gl.

02.02.1737: Ole Petersens Dr.B. 2 maaneder gl.

15.03.1737: Aage Darre 36 aar gl.

31.03.1737: Niels Busches P.B. 1 aar gl.

09.04.1737: Mons. Lars Svintes k. 25 aar gl.

22.04.1737: Matthiis Nielsen t. Seig. Jac. Nielsen 25 aar

23.04.1737: Johanna i. f. Jord.

25.03.1737: Anders Lunde Jun. lidet Dr.B.

03.04.1737: Hans Smids k. 32 aar gl.

29.04.1737: Lisbett Biønnæs 50 aar gl.

29.04.1737: Arne Amundsens Dødf. D.B.

05.05.1737: Jacob Olsen Fossungs k. 36 aar gl.

28.05.1737: Lars Dams Moder 75 aar gl.

08.06.1737: Johannis Skrædders liden Søn

10.06.1737: Anders Schoemagers liden Søn

14.06.1737: Jacob Hansen Sættere 45 aar gl.

21.06.1737: Sl. Hans Amphinsens E. 55 aar gl.

07.07.1737: Ole Jonasens P.B. Anne

04.08.1737: Christen Simonsens P.B. 7 ug. gl.

11.08.1737: Tolef Busches P.B. 14 ug. gl.

14.08.1737: Sl. Wetlevs Dr.B. 6 aar gl.

15.09.1737: Mads Svensches Dr.B. dødfødt

28.10.1737: Margrethe Hansdatter 31 aar gl.

06.11.1737: Lars Larsen Jømbles P.B. 1 uge gl.

17.11.1737: Søren Henricsens Dr.B. 1 uge gl.

18.11.1737: Geert Bentsens P.B. ½ aar gl.

20.11.1737: Niels Povelsens Dr.B. 5 aar gl.

15.12.1737: Sl. Valborg 63 aar gl. i fattig Jord

 

1738

 

10.01.1738: Mons. Niels Grubbes lidet Dr.B.

26.01.1738: Jens Smids Søn Halvor 17 aar gl.

31.01.1738: Lars Mahlers datter 16 aar gl.

09.02.1738: Lars Hansens Dr.B. 9 aar gl.

02.03.1738: Lars Hansen Pige.B  3 f. aar gl.

06.03.1738: Ingebore Husum. 77 aar gl.

16.03.1738: Berthe til Sl. Beates?

23.03.1738: Amun Tollefsens liden Søn

23.03.1738: Hans Smids k. 34 aar gl.

31.03.1738: Sophie Nielsdatter 33 aar gl.

03.04.1738: Gl. Guri i fatt. Jord

03.04.1738: Liden Abraham Hieroimis Søn

11.04.1738: Klokkeren Christen Madsen Hvistendal 62 aar gl.

27.04.1738: Mari Larsdatter fra Sæteret

27.05.1738: Mons. Schøttes Dreng Søren Stiansen

01.06.1738: Ole Christensen

01.06.1738: Gulbrand i Sæteret

01.06.1738: Søren Jansens Dr.B.

11.06.1738: Gulbrands P.Barn fra Sæteret

12.06.1738: Ole Snidkers P.B.

29.06.1738: Niels Kierchetorp

06.07.1738: Petter Sæteres Enke

20.08.1738: Mads Strømtangens P.B. 4 uger gl.

05.09.1738: Mons. Vinstrupis liden Søn

Side 56

21.09.1738: Kiersten Sl. Abraham Hieronimi 42 aar gl.

24.09.1738: Peder Jørgensens k. 51 aar gl.

24.09.1738: Mons. Peder Rasmusens liden Datter

28.09.1738: Jens Døevikes k.

16.10.1738: Mari Larsdatters u-ægte P.B.

11.11.1738: Ole Jonasens k. 26 aar gl.

16.11.1738: Ole Pettersen Skrædders k. 41 aar 3 maaneder gl.

23.11.1738: Ole Jonasens spæde P.B.

26.11.1738: Hr. Geertsens k. forløst med een dødfød Datter, som Mandagen efter d. 1. Dec blev bagravet

26.11.1738: Samme dag fødde og Arne Amundsens k. paa Øen een dødfød Søn, som Søndagen efter d. 30. November blev begraven

30.11.1738: Helge Svendsens P.B.

26.12.1738: Søren Henrichsens Spæde P.B.

 

1739

 

11.01.1739: Niels Hansens Tømmermands kone fra Øen gl. 62 aar

13.02.1739: Hans Christensen k. gl. 42 aar

22.02.1739: Jacob Tostensen gl. 28 aar

18.02.1739: Jørgen Henricsens Dr. barn

02.04.1739: Niels Grubbes Dr. barn Herman gl. 1/2 aar

02.04.1739: unge Jørgen Jørgensens kone

26.04.1739: Frands Lundøe gl. 48 aar

26.04.1739: Anna Larsdatters uægte barn

13.05.1739: Ole Christians k. gl. 37 aar

13.05.1739: Jens Stephensen

19.05.1739: Johanna Birchøen gl. 76 aar

28.05.1739: Mathis Andersen gl. 33 aar

30.05.1739: Casper Mejers Dr. barn gl. 6 uger

14.06.1739: Ole Vervogens Søn Amun gl. 20 og Jens Stephensen (Jens Stephensen er nevnt 13 mai?. JO)

09.08.1739: Math. Skomagers Enkes dødfød barn

21.09.1739: Rasmus Rasmusens k.

04.10.1739: Magrethe Isaachsdatter i fattig jord

12.10.1739: Aase i Bachen i fattig jord

22.11.1739: Erich Gulbrandsen gl. 26 aar

31.10.1739: Lars Skomagers Enke

04.12.1739: Christopher Tømmermands pigebarn

 

1740

 

05.01.1740: Lars Andersens Drengebarn

28.01.1740: Gunder Larsens Drengebarn

09.02.1740: Isaach Sæterets Enke gammel 80 aar

21.03.1740: Bendik Snedkers kone

30.03.1740: Erich Andersens Pigebarn

30.03.1740: Gutorm Gutormsen gammel 27 aar

14.04.1740: Anders Pedersen gl. 61 aar

15.04.1740: Christens k. paa Berget gl. 61 aar

14.04.1740: Ole Pettersens Pigebarn

24.04.1740: Jens Mathisens Drengebarn

08.05.1740: Ellefs kone i Sæteret

08.05.1740: Ole Pettersens Pigebarn

22.05.1740: Folmers Enke

Side 57

26.05.1740: Peder Stoesens Drengebarn gl. 9 aar

26.05.1740: H. Henric Gertsens kone

06.06.1740: Jørgen Jørgensens Drengebarn

12.06.1740: H. Mathias Skomagers Drengebarn

12.06.1740: Amun Knudsens Pigebarn

16.06.1740: Lars Lindbergs Drengebarn

23.06.1740: Halvor Halvorsen Eeg gl. 49 aar

24.06.1740: Halvor Kieldsens Pigebarn

25.03.1740: Hans Christensens Pigebarn

14.07.1740: Lars Blegebachens 2.de børn

16.07.1740: Lars Larsens Drengebarn

17.07.1740: Lars Johannesens Pigebarn

31.07.1740: Jørgen Andersens Pigebarn gl. 12 aar

07.08.1740: Just Bentzens Drengebarn

07.08.1740: Mads Snidkrs Pigebarn

07.08.1740: Mogens Haraldsens dito

07.08.1740: Ole Gløersens dito

07.08.1740: Erich Birchøen dito i fattig Jord

17.08.1740: Erich Birchøens Pigebarn gl. 16 aar

28.08.1740: Ole Pettersens Pigebarn

13.09.1740: Niels Poulsens Drengebarn

29.09.1740: Ole Skoemagers Drengebarn

03.10.1740: Bent Iversens Pigebarn

14.10.1740: Mette Knudsdatter i fattig Jord

08.11.1740: Christen Ottesens Pigebarn

12.11.1740: Niels Grubbes Pigebarn

23.11.1740: Niels Mogensens Pigebarn

15.12.1740: Doctor Caspar Meyers Pigebarn

 

1741

 

11.02.1741: Niels Busches kone udj fattig jord

20.04.1741: Peder Tostensen

05.05.1741: Maria Jacobsdatter i fattig jord

19.05.1741: Niels Hansen Tømmermand

26.05.1741: Anders Mortensens kone gammel 65 aar

02.06.1741: Sara Pettersdatter Sl. Kittel Hansens gl. 81 aar

04.06.1741: Christopher Knudsen

04.06.1741: Ole Biøneses Drengebarn

06.06.1741: Giert Bentzen gl. 34 aar

11.06.1741: Anders Enersen og Jørgen Andersens kone i fattig jord

15.06.1741: Jens Mathisen gl. 42 aar

18.06.1741: Christopher Knudsens Enke

23.06.1741: Johannis Sallings kone gl. 58 aar

29.06.1741: Christen Larsen Lins? gl. 54 aar

01.07.1741: Jacob Sæterets Enke gl. 66 ½ aar

07.07.1741: Eriches Martha gl. 77 ½ aar

30.07.1741: Anfins kone i fattig jord

03.08.1741: Poul Trulsen gl. 70 aar

04.08.1741: Gregorius Smids kone

28.08.1741: James Chrystie gl. 19 aar

10.09.1741: een Vesterlænding navnl. Poul i fattig jord

20.09.1741: Anders Enersens Drengebr. i fattig jord

22.09.1741: Sivert Engelbretsens Pigebr.

17.12.1741: Jan Smid gl. 32 aar

 

1742

 

01.01.1742: Peder Stulens K. i fattig jord

10.02.1742: Hans Smids Enke gl. 76 aar

22.02.1742: Christine Hauritz

28.02.1742: Sara Guttorms Enke

18.03.1742: Poul Trulsens Enke gl. 78 aar

26.03.1742: gamle Gregers i bugten

28.03.1742: Hans Egh

04.04.1742: Niels Poulsens Dr. barn

05.04.1742: Annichen Peder Børresens gl. 57 aar

06.04.1742: Gregorius Smed

07.04.1742: Doctor Meyers Dr. barn

15.04.1742: Haralds Enke i Myren

23.04.1742: Henric Gertsens Pigebr. gl. 11 aar

27.04.1742: Giert Ombosnæses kone

29.04.1742: Ole Olsens kone

22.05.1742: Rasmus Strømtangen gl. 68 aar

27.05.1742: Ole Buscheres Enke i fattig jord gl. 70 aar

01.06.1742: Christine Arnots gl. 67 aar

07.06.1742: Wilhelm Schudtz gl. 54 aar

07.06.1742: Niels Mogensens Dr.b. gl. 7 aar

10.06.1742: Lars Maler

10.06.1742: Adrians Else

Side 58a

12.06.1742: Anne Marichen Villum Schudges gl. 73 aar

20.06.1742: Visiteur Schøttes K. gl. 55 aar

24.06.1742: Anna Torgrimsdatter i fattig jord

22.07.1742: Christen Mørje i fattig jord

16.08.1742: Anthoni Hennrichsens K.

22.08.1742: Mads Svensche

16.09.1742: Jørgen Andersens Pigebr.

23.09.1742: Mads Svensches Enke

03.10.1742: Peder Madsen i fattig jord

17.10.1742: Petter Clausen Wager gl. 51 aar

21.10.1742: Stephen i backen

18.11.1742: Sivert Engelbrethsens Enke

20.12.1742: Erich Spillemand

 

1743

 

01.01.1743: Knud Knudsen

16.01.1743: Svend Hoøens kone

01.02.1743: Anders Olsen i Sæteret gl. 56 aar

01.03.1743: Lars Ringer gl. 73 aar

20.03.1743: Peder Muurmester

03.04.1743: Anders Pedersens Enke

07.04.1743: Hans Christensens K.

11.04.1743: Tolli Strømtangen

14.04.1743: Johannes Salling gl. 60 aar

24.04.1743: Jacob Christensen

28.04.1743: Amun Biønæses Pigebr.

30.04.1743: Peder Blegebachens K. gl. 38 aar

05.05.1743: Jacob Amunsens Enke

19.05.1743: Michel Larsen gl. 52 aar

30.06.1743: Jacob Mogerøes gl. 74 aar

06.07.1743: Rasmus Strømtangens Enke gl. 70 aar

21.07.1743: Ole Pettersens K.

28.07.1743: Ole Pettersens Drengebr.

11.08.1743: Johannis Clausens Enke gl. 88 aar

17.11.1743: Søren Henrichsens Pigebarn

25.12.1743: Hans Smeds K. gl. 27 aar

 

1744

 

18.01.1744: Adam Bomhof g. 84 aar

19.01.1744: Hogen Sivertsen

26.01.1744: Maria Larsdatters uegte Pigebr.

08.02.1744: Mads Bresands Moder, Søn, og Datter?

16.02.1744: Jens Døels kone

16.02.1744: Hans Smeds Dr. barn

18.02.1744: Hans Mauritsens kone og pigebarn

28.02.1744: Hans Petter Testman

?.03.1744: Iver Bentzens kone fra Langesund

13.03.1744: Ludvig Bentzen

14.03.1744: Casper Johan Meyer

12.04.1744: Anders Burvalds kone

19.04.1744: Peder Muuremestes enke

24.04.1744: Even Strømtangens enke gl. 84

26.04.1744: Hans Olsen kone

12.05.1744: Niels Poulsens Dr. barn

16.05.1744: Dorthe Arøen

25.05.1744: Iver Røres Dr. barn

25.05.1744: Jacob Jørgensens Pigebarn

11.07.1744: Ole Nielsen kone gl. 24 aar

19.07.1744: Christen Simonsens Pigebarn

10.09.1744: Annun Vervogen 72 aar

11.10.1744: Anders Nielsens Pigebr.

12.11.1744: Niels Smeds kone

05.12.1744: Jørgen Findmarches Drengebr.

06.12.1744: Isaach Skreders Enke i fattig jord

 

1745

 

06.03.1745: Jens Johansen Lystig

19.03.1745: Peder Stosen 49 aar

20.03.1745: Knud Knudsens Enke

09.05.1745: Henric Bondesen 75 aar

21.05.1745: Peder Rasmusens kone 30 aar

30.05.1745: Lemmech Andersens Pigebr.

30.05.1745: Amun Biøneses Drengebr.

01.06.1745: Niels Busches Pigebarn i fattig jord

27.06.1745: Isaach Graves K

27.06.1745: Giert Smeds kone

10.07.1745: Hans Madsen

29.07.1745: Samuel Wiborgs Pigbr.

30.07.1745: Anna Gregersdatter

31.07.1745: Johannes Olsen

25.08.1745: Tosten Jacobsen

03.10.1745: Sven Hoøens Dødfød barn

Side 58b

05.10.1745: Isaach Pedersens kone

06.11.1745: Anders Winstrupes Drbr.

07.11.1745: Ole Glørsens Drbr.

12.11.1745: Anders Winstrupes kone 30 aar

05.12.1745: Christen Biønæses Enke

 

1746  

 

22.01.1746: Stephens Enke i bachen

30.01.1746: Søren Evensens Drbarn

20.02.1746: Willum Leørsen

24.02.1746: Aleth Marcusdatter

06.03.1746: Halvor Pedersens kone

12.03.1746: Peder Isaachsens kone

13.03.1746: Niels Orebachens Drbarn

18.03.1746: Simons Enke i Myren

31.03.1746: een Pige fra Eidanger i fattig jord

15.04.1746: Stoe Pedersen gl. 7 aar

19.06.1746: Joen Smeds Enke

28.06.1746: Christen Hansen

24.07.1746: Giertrud Erichsdatter

07.08.1746: Just Bentzen

23.09.1746: Erich Andersens K. gl. 44 aar

01.11.1746: Svend Hoøens Drbarn

 

1747

 

21.03.1747: Anders Mathisens Enke gl. 80 aar

11.04.1747: Zacharia Jensens Enke

12.04.1747: Jens Snedkers Drbarn

19.05.1747: Anders Ovens Pigebarn (Så står det. JO) NB. Dierch Dyken

25.07.1747: Giert Smeds Drbarn

31.07.1747: Giert Smeds kone

07.09.1747: Michel Gundersens Pigebarn

11.09.1747: Michel Larsens Enke

15.09.1747: Svend Hoøens Pigebarn

21.09.1747: Jens Smeds kone

23.11.1747: Alena fra Risøers uægte Drengebarn

29.11.1747: Lars Larsens Pigebr.

?.12.1747: Claus Pedersens Pigebarn

22.12.1747: Bent Iversens kone

30.12.1747: Anders Ovens Drbarn

 

1748

 

06.01.1748: Amun Tollisens Pigebr.

02.02.1748: Isaach Christensens Drengebr.

03.02.1748: Maren Eegh gl. 91 aar 1 maaned

25.02.1748: Mogens Haraldsens Pigebarn

02.03.1748: Mogens Haraldsens Pigebarn ældre

20.03.1748: Halvor Pedersens Pigebr.

30.03.1748: Conradi Pigebr.

30.03.1748: Jørgen …dersen?? (Andersen? Veldig klussete. JO)

07.04.1748: Hans Wervogens Drbarn

04.05.1748: Anders Zachariasen (Klussete. JO)

10.05.1748: Jacob Christensens kone

18.05.1748: Ebbe Ebbesens Piigebarn? (Klussete. JO)

26.05.1748: Joen Erichsen

30.05.1748: Anna Maria Christensdatter og Giert Larsens barn i samme kiste

31.05.1748: Peder Snedker

03.06.1748: Martha Kleven, Jørgen Haveragers Enke (Trolig to separte føringen. Det menes nok ikke at hun var hans hustru. JO)

27.09.1748: Maren Flor

05.10.1748: Lars Lindbergs Pigebr.

05.10.1748: Niels Jensens Drbr.

27.10.1748: Søren Jansens Drbr.

05.11.1748: Isaach Hansens K. og dødfød Søn

05.11.1748: Anders Burvalds datter

05.11.1748: Anders Høstes Pigebr.

05.11.1748: Jens Snedkers Enkes Pigebr.

05.11.1748: Ole Olsens Enkes Drengebr.

22.10.1748: Ole Tollisens Drengebr.

13.11.1748: Kettel Hansens Drbr.

13.11.1748: Halvor Pedersens Drbr.

13.11.1748: Anders Christiansens Drbarn

14.11.1748: Thoma Winstrupes Pigebr.

14.11.1748: Niels Isaacsens Pigebr.

14.11.1748: Jens Døviges og Mathia Skomagers Enkes Pigebarn

20.11.1748: Abrah. Christophersens Pigebr.

24.11.1748: Jacob Jørgensens Drbarn

01.12.1748: Hans Smeds Drbarn

01.12.1748: Niels Smeds Drbr.

01.12.1748: Niels Orebachens og Niels Isaachsens Pigebarn

01.12.1748: Arne Amundsens Drbarn

01.12.1748: Amun Knudsens pigebr.

02.12.1748: Geert Smeds Pigebr.

08.12.1748: Niels Erichsens Drbr.

08.12.1748: Søren Eegs Pigebr.

08.12.1748: Jørgen Jørgensens kone

13.12.1748: Geert Smeds mindset Pigbr.

17.12.1748: Michel Andersens Drbr.

22.12.1748: Michel Thorsens og Lars Blegebachens Drengebarn

 

1749

 

12.01.1749: Ole Lundøes Drbr. og Pigbr.

02.02.1749: Ole Larsens Drbr.

11.02.1749: Ole Jonasens Drbr.

16.03.1749: Anders Holtes Drbarn

30.03.1749: Ole Knudsens Drbr.

11.05.1749: Giert Smeds Drbr.

24.05.1749: Niels Hansen gl. 59 aar

08.06.1749: Svend Hoøens Pigebr.

08.06.1749: Samuel Wiborgs Drbr.

24.09.1749: Thoma Winstrupes Drbr.

22.10.1749: Niels Erichsens kone

26.10.1749: Niels Smeds Drbr.

04.11.1749: Christine Niels Grubbes

30.11.1749: Karen Knudsdatter

20.12.1749: Frideric Hansen

24.12.1749: Michel Gundersens Drengebarn

 

1750

 

05.01.1750: Hans Chrysties Drbarn

19.01.1750: Giert Amundsen

22.01.1750: Henrich Bonechsens Enke gl. 78 aar

22.01.1750: Giert Amunsens Pigebarn

29.01.1750: Giert Amunsens Enke

30.01.1750: Claus Andersen

03.02.1750: Christopher Manals kone

20.02.1750: Ebbe Ebbesens Pigebr. f. Langesund

28.03.1750: Peder Hansen

06.04.1750: Rasmus Rasmusen

07.04.1750: David Chrystie 23 aar

18.04.1750: Ole Larsen og Ole Smeds enke

20.04.1750: Niels Isaachsen

23.04.1750: Søren Kierulfs Enke fra Langesund

27.04.1750: Niels Mogensen og kone

27.04.1750: Erich Andersens Drengebarn

01.05.1750: Christen Simonsen Drbarn

07.05.1750: Anders Nilsen

07.05.1750: Berthe Rønningen

13.05.1750: Ole Mortensen

15.05.1750: Ole Jonasen

16.05.1750: Knud Eggertsen

25.05.1750: Jens Schaanings Enke

26.05.1750: Christen Skreders Enke

26.05.1750: Jens Døvigs Drbarn

30.05.1750: Jens Hall

31.05.1750: Sven Hoøen, kone og barn (Det ser ut til å stå komma etter Hoøen og ikke ”s” så det var trolig både han og konen som ble gravlagt. JO)

05.06.1750: Halvor Pedersens Drbarn

06.06.1750: Jens Erichsens kone

Side 58c

14.08.1750: Hans Bents. Dødfød barn

25.10.1750: Torbiørn Biørnsens kone

30.10.1750: Stoe Blegebachens Enke

31.10.1750: Karen Sal. David Chrysties 52 aar

29.11.1750: Abraham Engvolsens Pigebarn

30.11.1750: Hans Christensen

02.12.1750: Jens Hemmechsen

06.12.1750: Morten Hansens Pigebarn

12.12.1750: Peder Stosens Enke

13.12.1750: Gunder Nielsens Drbr. Jens

16.12.1750: Lars Dans kone

 

1751  

 

09.02.1751: Isak Hansens Pigebarn

18.03.1751: Torbiørn Biørnsen

18.03.1751: Niels Mortensens Pigebarn

03.04.1751: Ole Pettersens kone

22.05.1751: Peder Jørgensen

24.05.1751: Giert Sivertsen Smed

15.06.1751: Margrethe Ole Olsens uægte Pigebr.

01.07.1751: Giert Smeds kone

10.07.1751: Hans Bentsens Dødfød barn

26.08.1751: Christopher Manals barn Inger gl. 1 ½ aar

12.09.1751: Jacob Persens barn navnl. Clarine gl. 46 uger

19.09.1751: Jon Erichsen 60 aar gl.

26.09.1751: Christen Simensens barn navnl. Dorthe ¾ aar gl.

27.09.1751: Maren Gundersdatter 27 aar gl.

03.10.1751: Søren Jansens dødfød barn

07.10.1751: Søren Jansens kone Laurentse 37 aar gl.

07.10.1751: Jacob Erichsens dødfød barn

14.10.1751: Anders Vinstrups barn Niels ¾ aar gl.

27.10.1751: Knud Arnesen gl. 40 aar

27.10.1751: Jørgen Jørgensen 77 aar

27.10.1751: Jacob Leerstangs barn navnl. Anne 1 ½ aar

02.11.1751: Jørgen Schiøttes kone Pernille Pettersdatter 23 aar

03.11.1751: Joen Jensen Skrædders barn Anne Margrete 2 aar

05.11.1751: Erik Andersens barn Maren 1 maaned

06.11.1751: Halvor Kieldsens barn Mari 3 aar

06.11.1751: Emanuel Tranes barn Maren Juditha 2 aar

06.11.1751: Rejer Nielsens barn Anne 1 ½ aar

Side 58d

14.11.1751: Jaen Madsens barn Inger ¾ aar

18.11.1751: Halvor Kieldsens barn Joen 1 ½ aar

18.11.1751: Lars Hansen Hafsund 42 aar

 

1752

 

03.01.1752: Jens Jensens kone Inger Olsdatter 72 aar

07.01.1752: Anne Jan Henrichs. 63 aar

29.01.1752: Lars Larsen Hvistendals kone Maria Bentsdatter 43 aar

24.03.1752: Emanuel Tranes kone Maren Jonsdatter Kielstad 28 aar gl.

30.03.1752: Lars Torjersens kone Ellen Olsdatter 70 aar gl.

06.04.1752: Mons. Jacob Nielsens hustrue Boel Axelsdatter 62 aar gl.

21.04.1752: Hans Bentsens dødfødte barn

11.05.1752: avg. Knud Arnesens barn Zidsel ½ aar

13.06.1752: Andreas Snedkers barn Niels 2 maaneder

14.06.1752: Jacob Jacobsen Perukmager 54 aar

16.06.1752: Ole Mortensens Enke Maria Jensdatter 60 aar

27.06.1752: Lars Gundersens kone Barbara Sørensdatter 28 aar

26.07.1752: Isaach Lønnebachs kone Siri Knudsdatter 26 aar gl.

27.08.1752: Christen Simensens barn i Myren, Laurence 2 uger gl.

10.11.1752: Jens Andersens barn navnl. Frands 1 ¾ aar

19.11.1752: Jens Halvorsen Smeds K. (Her har det nok vært en strek over så dette er nok en introduksjon som er plassert feil. JO)

 

1753

 

23.01.1753: Christopher Hejestads Enke Anne Hansdatter 63 aar gl.

09.02.1753: Niels Mortensen Skomager 46 aar

11.02.1753: Isak Lønnebakkens barn Maren Margrethe 7 maaneder gl.

12.02.1753: Jørgen Hendrichsens barn navnl. Johanne Kistine ¼ aar gl.

16.02.1753: Elias Justesens barn Christen 11 uger gl.

25.03.1753: Barbara Christensdatter 77 aar

13.04.1753: Anders Vinstrups barn Niels ½ aar gl.

13.04.1753: Andreas Snedkers hiemmedøbte barn 3 dage gl. navnl. Morten

21.05.1753: Postmæster Boe Fyrens kone fra Langesund Boel Maria Kiærulf 54 aar gl.

23.05.1753: Knud Eggertsens Enke Helvig Persdatter 50 aar gl.

27.05.1753: Andreas Snedkers piigebr. navnl. Elen Dorthea, 14 dage gl.

03.06.1753: Niels Smeds barn Niels 1 ½ aar

07.06.1753: Inger Hendrichsdatter Snerrvig? 56 aar

14.06.1753: Joen Jensen Skrædders barn navnl. Jens ½ aar gl.

03.07.1753: Mons. Hans Lynaaes barn fra Langesund Susanne Margrethe 4 aar gl.

25.07.1753: Helje Svendsens Enke Marie Christensdatter 50 aar gl.

02.08.1753: Ole Nielsen Skomagers barn Anun 3 dage gl. hiemmedøbt

02.08.1753: Halvor Kieldsens barn Joen, 23 uger gl.

08.08.1753: Erich Andersen Schebs barn navnl. Bent 22 uger gl.

10.08.1753: Ole Nielsen Skomagers barn Niels 2 uger gl.

20.08.1753: Jørgen Fr. Schiøttes dødfød barn

04.09.1753: Hans Chrysties Søn David 1 aar 9 dage gl.

06.09.1753: Haagen Jensen Garestads Søn navnl. Erich 15 aar gl.

02.10.1753: Dorthe avg. Niels Hansens fra Bamble 61 aar gl.

27.10.1753: Joen Jensen Skrædders barn navnl. Aleth 6 ½ aar gl.

30.11.1753: Søren Olsens barn navnl. Mari 1 maaned gl.

06.12.1753: Mons. Hans Linaaes k. fra Langesund Helvig Lund, 37 aar gl. item hendes dødfødte barn

06.12.1753: Niels Smeds dødfødte barn

21.12.1753: Abraham Ingvoldsens barn navnl. Jacob 5 uger gl.

31.12.1753: Niels Larsens dødfødte pbr.

 

1754

 

15.01.1754: Niels Madsens Enke Karen Pedersdatter 68 aar gl.

25.01.1754: Jacob Nielsens 73 aar gl.

08.02.1754: Erich Andersens barn Anne Maria, 3 uger gl.

13.03.1754: Ole Gløersen 60 aar gl.

01.04.1754: Erich Olsen een fremmed Matros fra Laurvig 25 aar gl.

07.04.1754: Christen Simensens barn fra myren navnl. Marthe 1 maaned

15.04.1754: Michel Andersen Gaasegrunds barn Ole 7 uger

13.05.1754: Jørgen Hendrichsens barn navnl. Anders 9 aar gl.

23.05.1754: Jens Døvigs barn navnl. Isak 10 uger gl.

05.06.1754: Jaen Madsens barn navnl. Mads Christopher 1 ½ aar gl.

17.06.1754: Hr. Petter Gunneri barn Inger Cathrina, 4 maaneder gl.

05.07.1754: Jørgen Amundsen Findmark 38 aar gl.

21.07.1754: Sara Pedersdatter Glad 36 aar

21.07.1754: Lars Bertmersens barn Hans 17 uger

17.08.1754: Ole Jørgensdatter Fohtestads? kone Karen Svendsdatter 48 aar gl.

23.08.1754: Lars Eggertsens barn navnl. Elen 14 uger gl.

30.08.1754: Jacob Pedersen Svendskes barn navnl. Maren Kistine 5 uger gl.

03.09.1754: Jacob Eggertsens barn Knud 1 ½ aar

07.09.1754: Petter Lorentsen 62 aar

13.09.1754: Barthold David Margrord? 74 aar

13.10.1754: Jørgen Olsen Biønnæses barn navnl. Hans 3 uger gl.

25.10.1754: Erich Andersen Schebs dødfødt Pigebr.

21.11.1754: Lars Larsens barn Ingeborg Maria 19 uger

08.12.1754: Ole Christensens barn Marthe 2 ½ aar

18.12.1754: Ole Olsen 70 aar

18.12.1754: Ole Larsen 78 aar

30.12.1754: Jens Jensen 78 aar

 

1755

 

10.01.1755: Immanuel Trane 48 aar gl.

11.01.1755: Michel Andersens Gaasegrunds barn navnl. Petter 4 aar

13.01.1755: Morten Hansen 34 aar gl.

17.01.1755: Johannes Joensens kone Karen Corneliusdatter 50 aar gl.

17.01.1755: Abraham Joensen Nænsets dødfødte pbr.

26.01.1755: Ole Joensens kone navnl. Marthe Michelsdatter 63 aar gl.

26.01.1755: Avg. Ole Larsens barn navnl. Anne 5 aar gl.

26.01.1755: Zidsel Hansdatters barn navnl. Halvor 3 aar

27.01.1755: Hans Smed 52 aar gl.

08.02.1755: Anders Burevolds barn navnl. Anders 3 aar gl.

11.02.1755: Lars Dans barn navnl. Jacob 13 dage gl.

19.02.1755: Abraham Christophersens barn navnl. Hans 16 uger gl.

21.02.1755: Lars Christensens barn navnl. Jacob 1 ½ aar gl.

27.02.1755: Jacob Jensens barn Anne 4 aar gl.

05.03.1755: Anders Trundhiemmer 87 aar gl.

16.03.1755: Joen Halvorsens barn navnl. Zacharias 14 uger

08.04.1755: Jens Bentsens dødfødde Pigbr.

20.04.1755: Thore Hermansdatter 76 aar gl.

24.04.1755: Giertrud Olsdatter 96 aar gl.

09.05.1755: Ole Tellufsens barn Aslou 1 maaned gl.

09.05.1755: Kittil Hansens barn Friderica 2 aar gl.

25.05.1755: Jacob Pedersens barn Elen 10 uger gl.

06.06.1755: Giert Ombodsnæses barn Anne 12 uger

17.06.1755: Haagen Jensen Garestads barn navnl. Arne 7 aar

18.06.1755: Søren Ring 38 aar

04.07.1755: Augustinus Larsens kone, Anniken Brynildsdatter, 60 aar gl.

25.07.1755: Avg. Morten Hansens barn Morten 9 dgr.

28.07.1755: Petter Fuchses barn navnl. Else Cathrine, 9 dage hiemmedøbt

17.08.1755: Ole Pettersen Kolderups barn navn. Marthe Sophie, 7 uger gl.

02.09.1755: Johannes Larsens barn navnl. Jacob 1 ½ aar gl.

28.09.1755: Erich Andersen Grødsunds baren navnl. Niels, 8 uger gl.

06.10.1755: Christen Andersen Vinsters barn navnl. Anders, 8 uger gl.

18.10.1755: Michel Svennunsens barn Lars 2 aar gl.

16.11.1755: Jørgen Biønnæses barn navnl. Gunild Kistine, 2 uger gl.

26.11.1755: Niels Jacobsens dødfødde barn

 

1756  

 

05.02.1756: Jens Døvigs barn navnl. Anne Maria 4 ½ aar

07.02.1756: Andreas Snedkers barn navnl. Niels 15 uger gl.

21.02.1756: Ole Christiansen 45 aar gl.

15.03.1756: Lars Vrights kone Marthe Chrystie 23 aar

21.03.1756: Gullik Axelsens kone Birthe Andersdatter 36 aar gl.

03.04.1756: Vetle Amundsens Enke Zidsel Andersdatter 59 aar gl.

13.04.1756: Anders Vinstrup 40 aar og 6 maaneder

20.04.1756: Hans Christian Kaas 32 aar

02.05.1756: Anders Trundhjemmers Enke Stinke Christensdatter 64 aar gl.

01.06.1756: Claus Pedersens barn Else Dorthe 10 maaneder

01.06.1756: Lars Bartmesens barn navnl. Helvig ¾ aar

Side 58e

03.06.1756: Johannes Joensen Grena 48 aar gl.

05.06.1756: Jacob Dans Skomagers barn navnl. Anders, 7 uger gl.

25.06.1756: Doctor Guneri Enke fra Christiania, Anne Gerrard, 69 aar

10.07.1756: Bernt Jensen Smeds k., Ingeborg Povelsdatter, 23 aar gl.

15.07.1756: Augustinus Larsen (NB! Augustinus Larsen er stryket over. JO), Stoe Hansens barn Hans ¾ aar

02.08.1756: Kittil Hansens barn navnl. Daniel Hesselberg, 17 uger gl.

03.08.1756: Jørgen Fr. Schøttes dødfødde barn

15.08.1756: Auen Christensen 62 aar gl.

16.10.1756: Christen Simensens barn navnl. Søren, 1 maaned gl.

31.10.1756: Erich Andersen Grøtsunds barn navnl. Niels 5 uger gl.

07.11.1756: Gunder Rolvsen Oxum 38 aar gl.

10.12.1756: Amund Haveraagers Enke Maren Andersdatter 82 aar gl.

27.12.1756: Gunder Oxums Enke, Anne Andersdatter 49 aar

 

1757

 

09.01.1757: Søren Hukens kone (Denne noteringen er stryket over. JO)

05.02.1757: Jørgen Chrysties kone (Denne noteringen er stryket over. JO)

06.02.1757: Nicolai Hansen Skomagers k. (Denne noteringen er stryket over. JO)

15.02.1757: Niels Jensen Sands barn navnl. Jens 17 uger gl.

25.02.1757: Jørgen Chrysties Drb. Jørgen 10 uger

17.03.1757: Jørgen Chrysties Dbn. David 13 uger

05.05.1757: Hans Smeds Enke, Johanne Stoesdatter 59 aar gl.

09.05.1757: Per Hansen, Borger, 62 aar

10.05.1757: Christopher Manals Datter Elleken, 18 aar 6 maaneder

23.05.1757: Abraham Christophersens barn navnl. Inger 5 aar

23.05.1757: Jacob Eggertsen 34 aar

23.05.1757: Jacob Persens barn navnl. Claus, 1 aar 9 maaneder

28.05.1757: Claus Pedersens Enke Diriken Jacobsdatter 72 aar

28.05.1757: Jacob Dans barn navnl. Halvor 4 uger

03.06.1757: Casper Mejers Enke Maren From 39 aar gl.

12.06.1757: Joen Halvorsens barn navnl. Niels 1 maaned gl.

22.06.1757: Jacob Christensen Huuset 57 aar gl.

22.07.1757: Petter Bødkers søn Christian 14 dager gl.

02.08.1757: Erich Andersen Schebs barn navnl. Bent 14 dager gl.

21.08.1757: Jacob Hansens barn, Johanne 11 uger

26.09.1757: Anders Nilsens Enkes søn, Hans Andersen, 17 aar

28.10.1757: Erich Grødsunds barn navnl. Per, 6 uger

31.10.1757: Stoe Hansen barn navnl. Anders, 14 uger

17.11.1757: Birthe Olsdatter Sandøen, 52 aar gl.

21.11.1757: Anders Vetlesens barn Zidsel, 5 uger

25.11.1757: Ole Andersens barn navnl. Amun, ¾ aar gl.

01.12.1757: Isak Larsen barn Per, 5 aar 6 maaneder

01.12.1757: Christen Nielsens barn Karen, 8 uger

04.12.1757: Jacob Eggertsens barn Per, 2 ½ aar

24.12.1757: Anne Sørensdatter 69 aar

24.12.1757: Niels Christensens dødføde Piigebr.

 

1758

 

15.01.1758: Gunder Gundersens dødfødde Dbarn

15.01.1758: Isak Sørensen Schebs barn navnl. Marthe 16 uger

08.02.1758: Jørgen Fr. Schiøttes dødfødde Pigebarn

12.02.1758: Barbara Jensdatter 78 aar

27.02.1758: Anders Høst 53 aar

28.02.1758: He. Guneri barn navnl. Olea ¾ aar

04.03.1758: Visiteer Rasmus Schiøt 72 aar

05.03.1758: Ole Tollefsens Enkes barn Engebreth Olsen 14 aar gl.

05.03.1758: Gullik Axelsens dødfødde Pg.barn

08.03.1758: Maren Larsdatter Maagerød 78 aar

19.03.1758: Per Rasmusen Rejers barn navnl. Anders 14 uger gl.

02.04.1758: Marthe Amundsdatter Biønnæs 25 aar

04.04.1758: Elias Justens barn navnl. Christen ½ aar gl.

29.04.1758: Hans Jacobsens barn navnl. Jacob 5 aar 5 maaneder

04.05.1758: Helene Jensdatter 80 aar gl.

30.05.1758: Petter Albums barn navnl. Bent 1 ½ aar gl.

24.06.1758: Jørgen Larsen Bruun Tømmermand fra Kongsberg 50 aar gl.

04.08.1758: Jens Hansen Smed 59 aar

06.08.1758: Søren Evensen 59 aar

12.09.1758: Maren Larsdatter 84 aar

28.09.1758: Niels Giertsen 21 aar gl.

24.10.1758: Johannes Larsens barn navnl. Jacob 3 uger gl.

11.11.1758: Erich Andersens barn navnl. Johannes 1 aar 5 maaneder

12.11.1758: Isach Lønnebakkens barn Abraham 12 uger gl.

15.12.1758: Hans Thoersens barn navnl. Birthe 14 dager gl.

 

1759

 

12.01.1759: Andreas Fagerholms barn Anne Severine, 7 uger gl.

03.02.1759: Bent Iversen Tisted, 79 aar

04.02.1759: Jacob Jørgensens barn navnl. Anne, ½ aar gl.

19.02.1759: He. Petter Gunerus, 36 aar gl.

18.02.1759: Maren Andersdatter, 25 aar gl.

01.03.1759: Jaen Madsen, 35 aar gl.

01.03.1759: Sophie Friderichsdatter Schiøt, 11 aar 6 maaneder

08.03.1759: Jens Mathiesens Enke Anne Pedersdatter, 71 aar gl.

14.03.1759: Abraham Ørestveds barn Maren, 8 aar

22.03.1759: Rasmus Rasmusens Enke Mari Jacobsdatter, 60 aar gl.

22.03.1759: Hans Michelsens hjemmedøbte barn Johan Friderich, 1 dag gl.

01.04.1759: Jens Hemmingens Enke Malene Hansdatter, 59 aar gl.

16.04.1759: Anders Olsen Mørk 63 aar gl.

22.04.1759: Lars Blegebakkens k. Guri Hansdatter, 51 aar

24.04.1759: Anders Mortensen 86 aar gl.

20.05.1759: Aase Ansteensdatter, 62 aar gl.

20.05.1759: Christen Tollufsens barn navnl. Erich, 14 dage gl.

03.07.1759: Niels Hansen Smed 54 aar gl.

09.08.1759: Jens Halvorsen Smeds barn Zacharias, 2 aar 8 maaneder

18.08.1759: Ole Larsen Graves kone Zidsell Rolvsdatter, 34 aar gl.

16.10.1759: Jens Bentsens barn Jens Schaanning, 1 maaned

06.11.1759: Jørgen Andersen 69 aar gl.

18.11.1759: Johannes Larsens dødfødde drengebarn

02.12.1759: Jacob Sørensen Leerstangs barn navnl. Anne, 15 dage gl.

02.12.1759: Jacob Sørensen Skomagers barn navnl. Petter, 17 uger gl.

 

1760

 

26.01.1760: Jacob Albretsens barn navnl. Marthe, 12 uger gl.

02.02.1760: Amun Jørgensens barn navnl. Niels, 20 uger gl.

03.02.1760: Ole Andersens barn Hans, 1 aar 3 uger gl.

30.03.1760: Jens Døvigs kone Mari Olsdatter 45 aar

16.04.1760: Petter Panderups barn navnl. Christian, 1 ¾ aar gl.

17.04.1760: Kittil Biørnsen Malers barn navnl. Gunder, ½ aar gl.

08.05.1760: Mette Tronsdatter 53 aar

26.05.1760: Lars Sørensen 50 aar gl.

27.06.1760: Søren Eegs barn Andreas, 9 maaneder 5 dage

11.07.1760: Ole Nielsen Skomagers barn navnl. Anne Kistine, 3 uger gl.

13.07.1760: Isak Lønnebakkens hiemmedøbte barn, Anne Magrethe

14.08.1760: Lorent Christensens barn navnl. Niels, 14 dage gl.

27.08.1760: Nicolai Hansen Skomagers barn Mathias, 1 maaned

12.09.1760: Anne Atkie, 10 aar gl.

01.10.1760: Povel Andersens barn Christian, 7 uger

19.10.1760: Abraham Christophersens barn Inger, 3 uger gl.

06.11.1760: Hans Alexandersens barn navnl. Anne, 10 uger

09.12.1760: Ole Erichsens dødfødde barn

16.11.1760: Karen Jacobsdatters døfødde barn fra Næset

06.12.1760: Ole Anfinsens barn navnl. Elsebeth, 1 aar 3 maaneder

18.12.1760: Ole Erichsens k. Margrethe Persdatter 27 aar gl.

30.12.1760: Elias Justesens barn navnl. Valbor, 12 uger

 

1761

 

04.01.1761: Engebreth Persens Enke Marthe Larsdatter 86 aar

08.01.1761: Ole Knudsen Kiils b. Lars 3 uger gl.

22.02.1761: Hans Giertsens hjemmedøbte barn Maren 2 dager gl.

21.03.1761: Hans Chrysties b. Hans 5/4 aar

25.03.1761: Ole Trundhjemmers b. Malene 6 aar gl.

29.03.1761: Tosten Jacobsens Enke Marthe Olsdatter 67 aar

Side 58f

22.04.1761: Erich Andersen Schebs b. navnl. Maren 3 uger gl.

30.04.1761: Jacob Olsen Fossum 79 aar

05.05.1761: Jens Bentsens barn Marthe 2 ¾ aar gl.

08.05.1761: Christopher Grøn Snedkers barn Anne Lisbeth 5 ¾ aar

08.05.1761: Per Jensen b. Ingeborg 2 aar

09.05.1761: Petter Panderup Bødkers b. Anne Cathrine ¾ aar

17.05.1761: Søren Evensens Enke Inger Tostensdatter 85 aar

17.05.1761: Christen Olsens b. Lars 1 aar 10 uger

22.05.1761: Gregers Bentsens søn fra Statelle Bent 22 ar og 9 maaneder

31.05.1761: Ole Anfinsens b. Mari 4 aar gl.

02.06.1761: Jacob Dan Skomagers b. Halvor 2 uger gl.

03.06.1761: Jacob Persen Stuulens b. Sara 1 aar og 8 dage gl.

07.06.1761: Lorents Christensens b. Christen 1 dag

09.06.1761: Joen Jensen Skrædder 52 aar

17.06.1761: Giedske Jacobsdatter 75 aar 5 maaneder gl.

18.06.1761: He. Finkenhagens b. Berthe Elisabeth 1 aar 14 dage gl.

01.07.1761: Gregers Bentsens k. fra Statelle Anne Vinther 44 aar 5 maaneder

12.07.1761: Søren Jaensens b. Zidsel 1 ½ aar

17.07.1761: Jens Justesens b. Hans 3 uger gl.

27.07.1761: Erich Andersens b. Christen ½ aar

02.08.1761: Ole Andersens Mørks barn Anders 1 aar gl.

18.08.1761: Ole Andersens barn Anne Dorthe 3 uger gl.

27.08.1761: Friderik Schiøttes k. Karen Kirketorp 50 aar

27.08.1761: Christen Simensens søn Simen 19 aar

28.08.1761: Maren Amundsdatter 36 aar

30.08.1761: Isak Larsens b. Anders 11 uger gl.

22.09.1761: Hans Michelsens k. Sara Cathrine Jansdatter 34 aar

06.11.1761: Hans Bentsen 48 aar 5 maaneder

18.11.1761: Christen Andersen Vringstæds b. Niels 11 dage

29.11.1761: Nicolai Hansen Skomagers barn Hans Christian 7 ½ aar gl.

16.12.1761: Lars Johansen 67 aar

17.12.1761: Nicolai Hansen Skomagers barn Mathias 9 uger

21.12.1761: Anne Vetlesdatter 28 aar

21.12.1761: Jacob Persen Sæteres barn Anne Catrine 15 uger

22.12.1761: Søren Olsen Kiønøs barn Lars 3 aar

31.12.1761: Per Rasmusen Rejers kone Karen Wetlesdatter 30 aar gl.

 

1762

 

08.01.1762: Andreas Snedkers kone Karen Justsdatter 48 ½ aar gl.

11.01.1762: Tolli Olsens Enke Marthe Knudsdatter 85 aar gl.

25.01.1762: Lars Blegebakkens kone Mari Erichsdatter 46 aar gl.

14.02.1762: Niels Christensens dødfødde drengebarn

21.02.1762: Ole Trundhiemer skomagers dødfødde piigb.

06.03.1762: Jacob Jørgensens datter Marie 19 aar

08.03.1762: Rejer Nielsen 39 aar

17.03.1762: Hans Giertsen 24 aar

17.03.1762: Erich Andersen Grøstsunds barn Niels 11 uger

25.03.1762: Cathrine Aagesdatter 84 aar

02.04.1762: Karen Giertsdatter 21 aar

10.04.1762: Isak Persens søn Niels 12 aar 11 maaneder gl.

17.04.1762: Lars Giertsen 26 ½ aar

08.05.1762: Peder Hansens Enke Else Larsdatter 76 aar 7 maaneder

12.05.1762: Petter Panderup Bødkers k., Maren Andersdatter 35 aar

25.05.1762: Giert Larsen Ombodsnæs 52 aar

31.05.1762: Jens Larsen Schougstad 29 aar

09.06.1762: Anders Erichsens k., Inger Clausdatter 70 aar gl.

10.06.1762: Hans Jensen Smed 26 aar

22.06.1762: avg. He. Guneri Enke Marthe Carine Dorph 45 aar

23.06.1762: Jørgen Chrysties barn Zacharias 3 maaneder 3 uger gl.

16.07.1762: Per Isaksen Sætre 69 aar

17.07.1762: avg. Lars Giertsens b. Lars 1 aar 9 maaneder gl.

19.07.1762: Gullik Axelsen 33 aar

20.07.1762: Isak Dalens b. Anne 8 uger gl.

22.07.1762: Ole Knudsen Kiils b. Lars 1 dag

12.08.1762: Per Halvorsen 24 aar

13.08.1762: avg. Hans Bentsens Enke Rachel Bagge 47 aar 4 maaneder

19.08.1762: Frands Lundes Enke Ingeborg Olsdatter 71 aar

23.08.1762: Søren Jaensens datter Johanne 4 uger gl.

20.09.1762: Christian Bugge 37 aar

21.09.1762: Christen Ottesens datter Anne Sophie 20 aar gl.

13.10.1762: avg. Hans Bentsens datter Anne Cathrine 15 aar

14.10.1762: avg. Jacob Tostensens Enke Anne Knudsdatter 54 aar gl.

15.10.1762: Christopher Manals datter Magrethe 17 aar gl.

17.10.1762: Augustinus Larsen 70 aar

28.10.1762: Johannes Larsen Lodses k. Karen Engebrethsdatter 69 aar

30.10.1762: Erich Andersen Schebs 56 aar

02.09.1762: Søren Eegs barn Andreas 1 ½ aar

21.11.1762: Even Sørensen 36 aar

28.11.1762: Gunder Gundersens barn Anne 3 uger gl.

15.12.1762: Karen Ingvoldsdatters barn Marthe Maria 8 dage gl.

19.12.1762: Jacob Frandsen 36 aar gl.

27.12.1762: Hans Thoersens b. Thoer 2 ½ aar

28.12.1762: Amund Findmarkens Enke Boel Nielsdatter 82 aar

 

1763

 

02.01.1763: Eggert Larsens kone Anne Knudsdatter 77 aar

09.01.1763: Søren Joensen 34 aar gl.

16.01.1763: Anders Povelsens Enke Else Trulsdatter 88 aar gl.

20.01.1763: Cathrine Isaksdatter 76 aar

23.01.1763: Ole Larsen 27 aar

31.01.1763: Søren Andersen Schebs 67 aar

01.02.1763: Johannis Larsens b. Maren 1 aar

05.02.1763: Barbara Sørensdatters barn 1 ½ aar gl.

08.02.1763: Ole Joensen 88 aar

10.02.1763: Hans Alexandersens b. Alexander 1 aar 12 uger

13.02.1763: Johannes Larsen Lods 86 aar

15.02.1763: Joen Andersen 50 aar

17.02.1763: Lars Gertsens b. Svend 9 aar

20.02.1763: Søren Joensen Bergs b. Sara 7 aar

22.02.1763: Anund Tollisens kone Elen Nielsdatter 63 aar

23.02.1763: Per Jensens b. Christen 2 aar

25.02.1763: Arne Amundsen 70 aar gl.

26.02.1763: Hans Amundsen 36 aar

27.02.1763: Gunder Knudsens k. Anne Margrethe Isaksdatter 66 aar

01.03.1763: Christopher Bruun 73 aar

04.03.1763: Amund Tolisens Datter Marthe 33 aar 10 maaneder

04.03.1763: Hans Larsens b. i Sætre Lars 8 ½ aar

05.03.1763: Per Jensens b. Inger 7 aar

16.03.1763: Torjer Olsen fra Laurvigen 60 aar

16.03.1763: Gunder Amundsen Tellebonde 60 aar gl.

18.03.1763: Per Jensens b. Jens Jørgen 5 ½ aar

18.03.1763: Avg. Christian Bugges b. Johanna Bolette 7 maaneder gl.

22.03.1763: Gotlieb Bevds? 46 aar

23.03.1763: Isak Andersen Leerstang 41 aar og hans søn Andreas 4 ½ aar

24.03.1763: Jørgen Fr. Schiøttes Db. Søren 3 aar 10 maaneder, Pb. Karen 1 aar 10 maaneder

24.03.1763: Christen Bergs Db. Søren 1 aar og Pbr. Marthe Magrethe 3 ½ aar

28.03.1763: Ole Hansen Holms b. Hans 17 dage gl.

29.03.1763: Erich Birkøens Enke Cathrine Hansdatter 74 aar

31.03.1763: Michel Giertsens b. Giert 1 aar

01.04.1763: Andreas Holm Skredder Svends børn 1. Inger 5 ½ aar, 2. Anne Severine 2 aar

02.04.1763: Hans Larsens barn navnl. Margrethe 12 uger gl.

07.04.1763: Ole Andersen Mørkes b. navnl. Anders ¾ aar

07.04.1763: Amun Jørgensens b. Pernille 2 aar gl.

08.04.1763: Michel Svenunsens b. Lars 7 ¼ aar

Side 58g

10.04.1763: avgang. Søren Joensens b. navnl. Claus 2 aar

10.04.1763: Ole Follestads b. Jacob 4 aar gl.

14.04.1763: avg. Hans Giertsens b. navnl. Hans, ½ aar gl.

15.04.1763: Niels Jensen Sandvigs b. navnl. Lisbeth, ¾ aar gl.

17.04.1763: Isak Sørensen Schebs b. Karen 3 ¾ aar gl.

18.04.1763: Kittil Hansens barn, Hans Daniel Hesselberg, 1 aar 2 maaneder

19.04.1763: Christopher Manals b. Elleken, 1 ½ aar gl.

01.05.1763: Rolv Thoersens k. Margrethe Christensdatter 29 aar gl.

03.05.1763: Jacob Persen Svendskes barn Kisten Maria, 2 aar gl.

11.05.1763: Jacob Jørgensens Db. Arne, 8 aar gl.

12.05.1763: Jacob Drejers kone Marie Joensdatter 30 aar gl.

17.05.1763: Christen Svendsens barn Lars ¼ aar gl.

18.05.1763: Jacob Persen Svendskes barn Pernille 5 ½ aar gl.

19.05.1763: Torjer Tellufsen 36 aar

19.05.1763: Torjer Tellufsens Søn Ole ½ aar

19.05.1763: Jacob Persen Sætres barn Cathrine ……? (Alder umulig å se. JO)

20.05.1763: Hans Svinkesen 43 aar ½ aar gl.

22.05.1763: Simen Andersen 27 aar

24.05.1763: Jens Døvig 63 aar gl.

24.05.1763: Hans Svinkesens b. Gunder 14 uger

02.06.1763: Amund Biønnæses Datter Berthe 27 aar gl.

05.06.1763: Simen Andersens barn Tosten 17 aar gl.

09.06.1763: Anders Hobeks b. Marthe 8 maaneder gl.

18.06.1763: Jens Smeds Enke Susanne Villemsdatter 58 aar gl.

24.06.1763: avg. Torjer Tellufsens b. Telluf 3 aar gl.

30.06.1763: Mathis Skomagers Enke Anne Sophie Andersdatter 56 aar gl.

08.07.1763: Amund Biønnæs 69 aar gl.

29.07.1763: Torjer Tellufsens barn Marthe 4 aar

03.08.1763: Christen Ottesens kone Anne Magrethe Andersdatter Tved 53 aar

14.08.1763: Anne Nilsdatter 52 aar

20.08.1763: Jens Bentsen Thisted 36 aar 8 maaneder 3 uger 6 dage

07.09.1763: Jon Olsens P.barn i Sæteret Magrethe 1 ½ aar

15.09.1763: Andreas Snedkers Pigebr. Karen 10 uger

16.09.1763: Laers Olsens P.b. Marthe 5 uger 3 dage

25.09.1763: Thoer Johansen Biørnemyrens D.b. Christen 1 aar

28.09.1763: Halvor Thronsen 55 aar

29.09.1763: Thoer Jensens P.b. Malene 11 maaneder 3 uger

30.09.1763: Halvor Kieldsen 72 aar

01.10.1763: Simon Johansen 65 aar

09.10.1763: Ole Nielsen 33 aar

13.10.1763: Laers Andersen Røe 43 aar

14.10.1763: Anders Halvorsen 68 aar

25.10.1763: Christopher Grøn Snedkers kone Caren Christine Christophersdatter Bruun 32 aar

15.11.1763: Berthe Thoersdatter i Sæteret 52 aar

13.12.1763: Christen Ottesen 92 aar

13.12.1763: Hans Thorsens sønn Thoer 8 uger

15.12.1763: Ole Anfindsens Pbr. Maren 2 aar

22.12.1763: Chirsten Michelsdatter i Myhren 35 aar

23.12.1763: Michel Gundersens kone Maren Stephensdatter 52 aar

24.12.1763: Laers Hansen Heggestads Dbr. Hans 1 aar 3 maaneder

28.12.1763: Peder Jensen 37 aar

29.12.1763: Amund Tollisen 64 aar 2 maaneder

 

1764

 

04.01.1764: Laers Fuglesangs Enke 49 ½ aar

18.01.1764: Jacob Gundersen Romnæses kone Malene Erichsdatter 48 aar gammel

18.01.1764: Erich Larsen Fæsets 2.de Drengebørn Levor ½ dag, Lars 1 dag gammel

21.01.1764: Ole Christensen Lundes søn Christen 23 aar gammel

23.01.1764: Amund Biønneses Enke Marte Jespersdatter 59 aar gammel

27.01.1764: Torger Abrahamsen Betienter 42 aar gl.

09.02.1764: Peder Olsens Enke i Sæteret Gunild Arnesdatter 43 aar

16.02.1764: Thor Johansen Biørnemyren 39 aar

27.02.1764: Ole Christensen Lunde 54 aar

09.03.1764: Niels Jacobsen 38 aar

10.03.1764: Jens Andersen 46 aar

14.03.1764: Jacob Smeds Dr.barn Hans 2 aar

18.03.1764: Ole Michelsen Haaøen 84 aar

18.03.1764: Friderich Hansen Snedker 60 aar

02.04.1764: Christopher Manals kone 40 aar

08.04.1764: Lorens Christensen 31 aar

08.04.1764: Christen Svendsens P.barn Kisten 7 dage

16.04.1764: Kitil Hansens kone 40 aar

20.04.1764: Hans Laersen i bugten 71 aar

26.04.1764: Capitain Robert Moris af Ervin i Skotland 56 aar

08.05.1764: Friderich Pandorph 34 aar

09.05.1764: Lieutenant Govert Adschels? (Klussete i kanten. JO) kone Edel Magrethe Erichsdatter Schebs 27 ½ aar

 

19. februar 2011

Jørn Olsen Skien