| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT VERK u/MOHOLT

 


 

 

 

 

Peder Jonsen f. 1700 sin familie. Han var 1. gang gift med Åste Hansdatter f. ca 1707 og 2. gang med Agate Hansdatter f. omkring 1710.

 

 

 

Peder Jonsen, født 1700 på Fossum i Gjerpen,[1] døpt 05.09.1700 i Gjerpen kirke,1 død 1747 i Siljan,[2] gravlagt 14.11.1747 på Siljan kirkegård.2

Han var sønn av hammersmeden Jon Pedersen og Marie Hieronimusdatter i Larvik.

 

Jon Pederssen Hammersmeds søn Peder

Faddere: Jahan Claussen, Jørgen Straale, Jens Hieronymussen, Anne Jørgen Mur(mas)mesters, Jens Jostsens qnde, Anne Hieronymusdotter.

 

Peder nevnes i skifte etter sin far i Larvik i 1732.

 

Skifteregister for Larvik 1672-1812, 28.11.1732  1722-1743  Skifteprotokoller 6  8b  Skiftet sluttet 23.01.1733, bekreftet 28.03.1733

arvelater - Joen Pedersen ved Næss Hammer paa Brunlaug Næss hammersmedmester ved Næss Hammer, død for nogen tiid siden

arving - ektefelle Marie Hieronumusdtr

arving - avdød ektefelle Kirsti Olsdtr., døde ved Hytte werket eller egentlig Fossum Jernwerk

arving - datter Birte Joensdtr Halle Qværne, (Brunlaug Næss) enke etter Knud Hansen; avdødes datter av 1. ekteskap med Kirsti Olsdtr

andre - svigersønn Knud Hansen Halle Qværne, (Brunlaug Næss) møller død; vært g.m. Birte Joensdtr

arving - sønn Hans Joensen (Brunlaug Næss) Mester Svend ved Næss Hammer 24 år, avdødes sønn av 2. ekteskap med Marie Hieronumusdtr

arving - sønn Jacob Joensen (Brunlaug Næss) mestersmed ved Næss Hammer, avdødes sønn av 2. ekteskap med Marie Hieronumusdtr

arving - sønn Peder Joensen Slemdahl mestersmed ved Moeholtz Hammer i Slemdahl, avdødes sønn av 2. ekteskap med Marie Hieronumusdtr

arving - datter Margrete Joensdtr Næsset, (Brunlaug Næss) g.m. Anders Sørensen Egelund; avdødes datter av 1. ekteskap med Kirsti Olsdtr

andre - svigersønn Anders Sørensen Egelund Næsset, (Brunlaug Næss) g.m. Margrete Joensdtr

arving - datter Kirsti Joensdtr Næsset, (Brunlaug Næss) enke etter Jens Torresteen; avdødes datter av 1. ekteskap med Kirsti Olsdtr

andre - svigersønn Jens Torresteen Næsset, (Brunlaug Næss) død; vært g.m. Kirsti Joensdtr

arving - datter Annichen Joensdtr Philipstad Bergslag og Gryhytte Sogn i Sverrig død for nogen tiid siden; vært g.m. Børge Toersen; datter av avdødes 1. ekteskap med Kirsti Olsdtr; etterlot barn, men deres navn er ikke nevnt

andre - svigersønn Børge Toersen Philipstad Bergslag og Gryhytte Sogn i Sverrig masmester, enkemann etter Annichen Joensdtr

arving - datter Karen Joensdtr Brunlaug Næss g.m. Jens Owesteen; datter av avdødes 1. ekteskap med Kirsti Olsdtr

andre - svigersønn Jens Owesteen Brunlaug Næss g.m. Karen Joensdtr

 

Peder var den første mestersmeden på stangjernhammeren på Moholt. Han ledet verket til sin død i november 1747. Svigersønnen Jakob Jakobsen skal ifølge Bakken ha overtatt stillingen etter ham, men han døde straks etter. Han nevnes da som svenn?

 

Han ble enkemann i 1745, men har giftet seg igjen med Ågate Hansdatter. De fikk en datter Åste i 1746, så de har giftet seg før dette. Hun var da oppkaldt etter hans første kone noe som var vanlig.

 

Peder døde på Moholt i 1747.

 

Han gravlegges som "Mester Hammersmed Peder Joensøn 47 aar".

 

Ifølge Oddbjørn Johannesen:

I Bjørn S. Bjørnstads hovedoppgave GREVSKAPET LAURVIGEN: ARBEIDERNE VED FRITSØ JERNVERK 1701-1745 (Univ. i Oslo 1977) finner jeg Jacob Jacobsen som hammersvenn ved Moholt Hammer i 1745. Han har da en årsinntekt på 150 rd. 21 sk. Svigerfaren, hammermester Peder Joensen - også ved Moholt Hammer, tjener godt og vel det dobbelte: 323 rd. 66 sk. Den best betalte av arbeiderne i hele Fritzøe-"konsernet", er Peder Joensens bror, Hans Joensen, som har overtatt som hammermester ved Næs Hammer i Brunlanes etter faren, Joen Pedersen: 362 rd. 90 sk. Dette kan se ut til å være nokså normale hammermesterlønninger på denne tiden. Hammermester Jens Hansen ved Næs Verk i Holt, gift med Jacob Jacobsens kusine Berthe Gustavsdatter, tjente f. eks. 332 rd. 1 ort i 1746 (jf. Ingeborg Fløystads doktoravhandling om arbeiderlevekår ved Baaseland/Næs Verk på 1700-tallet).

 

La meg forresten få føye til at Joen Pedersen, som er registrert som hammermester ved Næs (Brunlanes) i perioden 1701-1730 har bra lønn hele tiden: 203 rd. 16 sk. i 1701, 297 rd. 55 sk. i 1710 og 286 rd. 92 sk. i 1730. Sistnevnte år (altså 1730) ser forresten Næs Hammer nærmest ut som en "familiebedrift". Joen Pedersen er altså mester, sønnen Peder Joensen er hammersvenn, og blant hammerdrengene finner vi sønnene Hans Joensen og Jacob Joensen. Vi vet ellers, ut fra skifteopplysningene etter Joen Pedersen 28/11 1732, at da var også Jacob blitt mestersmed ved Næs Hammer.

 

 

"Grevskapet Laurvigen - Arbeiderne ved Fritsø Jernverk 1701-1745" av Bjørn S. Bjørnstad (Hovedoppgave 1977)

Arbeiderne ned Moholt hammer 1745:

7 registrerte arbeidere (Alle nevnes der hele året.)

Mester Peder Joensen

Svenn Henrik Pedersen

Svenn Lars Poverød

Svenn Erik Pedersen

Svenn Jacob Jacobsen

Dreng Birger Bertilsen

Dreng Anders Svendsen

 

Peder død på Moholt verk i 1747 og det var skifte etter han i 1748.

 

Moholt hammeren i Slemdal, Larvik sorens. 28.06.1748 Sk.pr.10, Fol. 287a

hammersmeden Peder Joensen død, g. Agate Hansdatter, nu iboende et huus på Langestarnd

Peder Joensens barn med tidligere afdøde Aaste Hansdatter:

sønn Nils Pedersen 19 aar

sønn Frantz Henrik Pedersen 17 aar

sønn Joen Pedersen 15 aar

datter Maren Pedersdatter gift med Christen Boe i Eidanger

datter Karen Pedersdatter, været gift med afdøde Jacob Jacobsen ved Moholt hammeren

Aaste Hansdatters barn med Peder Joensen:

Aaste Pedersdatter 1 1/2 aar

Pernille Pedersdatter f. 1748

Verge for sønnen Nils Pedersen ble Jacob Hansen Berven

Verge for sønnene Frantz Henrik og Joen ble Hans Joensen, mesterhammersmed ved Næss hammeren

Verger for døtrene Aaste og Pernille ble deres morfar Hans hansen, belgmager paa Langestrand.

 

 

(1) Han giftet seg med Åste Hansdatter, født ca 1707 i Berven i Brunlanes,[3],[4],[5] (datter av Hans Hansen og Kirsti Olsdatter), død 1745 i Siljan,2 gravlagt 11.04.1745 på Siljan kirkegård.2

 

Åste:

Hun nevnes i skifte etter sin far i 1740 som gift med Peder Jonsen.

 

Åste døde i Siljan i 1745.

 

Gravlagt som "Peder Joensøn Hammersmeds kone Aase Hansdatter 38 aar".

 

Moholt hammeren i Slemdal, Larvik sorens. 19.05.1745 Sk.pr.10, Fol. 139a

Aaste Hansdatter død, g. hammersmeden Peder Joensen

Barn:

sønn Nils Pedersen 16 aar

sønn Frantz Henrik Pedersen 14 aar

sønn Joen Pedersen 12 aar

datter Maren Pedersdatter gift med Christen Carstensen i Eidanger

datter Karen Pedersdatter, ugift.

 

 

(2) Gift 1745,4 med Agata Hansdatter, født omkring 1710,[6],[7] (datter av Hans Hansen Horn og Maren Pedersdatter), død omkring 1753 på Langestrand i Larvik.4

 

Agata:

Hennes far var belgmaker i Larvik.

 

Agate giftet seg 2. gang med skipperen Thomas Blom f. omkring 1710 og døpte barn bosatt i Larvik.

 

Langestrand, Larvik byfogd. 18.06.1753 Sk.pr.9, Fol. 252b

Agatha Hansdatter død, g. skipper Thomas Blom

Barn med Peder Jonsen:

datter Aaste Pedersdatter 7 aar

datter Pernille Pedersdatter 5 aar

Barn med Thomas Blom:

Karen Marie, død

Agathe Thomasdatter 4 uger

Verge for barn i første kull, morfaren Hans Hansen Belgmager. (På han vegne møtte sønnen Jans Hansen.)

 

 

 

I.    Maren Pedersdatter, (datter av Peder Jonsen og Åste Hansdatter) født ca 1724,3,4 død 1779 i Eidanger,[8] gravlagt 11.05.1779 på Eidanger kirkegård.8

      

       Hun nevnes i skifte etter sine foreldre som bosatt i Eidanger og gift med Klokkeren Christen Carstensen Bøe.

      

      

       Gift 13.10.1741 i Eidanger kirke,[9] med Christen Carstensen Boe, født ca 1711,3 (sønn av Carsten Carstensen Boe og Dorthea Larsdatter), død 1772 på Døvik i Eidanger,[10] gravlagt 02.01.1772 på Østre Porsgrunn kirke.[11]

      

       Se Døvik i Eidanger

 

 

 

II.   Karen Pedersdatter, (datter av Peder Jonsen og Åste Hansdatter) født omkring 1725.4

      

       Hun giftet seg i Siljan i 1746.

 

       Copul. 5/3-1746 i Hammersmed Peder Jonsøns huus ved Moholtz Hammer.

       Uk. Jacob Jacobsøn, Hammersmedsvend og pigen Karen Pedersd.

       De hafde Kongebrev, fri Copulations Seddel fra Th. Lange.

       Caut: Hans Jonsøn Hammersmed paa Næset og Lucas Jacobsøn, Hammersmed ved Hære (Herre).

      

       Forloveren Hans Jonsen var bror til hennes far. 

 

       (Karen ble enke i 1747 og giftet seg på nytt med Søren Aleksandersen (f. omkringe 1725) . Han var sønn av Aleksander Kristoffersen på Oddane i Brunlanes. Han døde i Helgeroa i Brunlanes i 1770.)

      

      

       Gift 05.03.1746 i Siljan,[12] med Jacob Jacobsen, født 1719 på Holt i Aust Agder (sønn av Jacob Lucasen og Christense Jacobsdatter), døpt 03.12.1719 på Holt i Aust Agder, død 1747 på Moholt Verk i Siljan, gravlagt 13.12.1747 på Siljan kirkegård.2

      

       Jacob:

       Han var sønn av hammersmed Jacob Lucasen. Han hadde en sønn Jacob som ble døpt i Holt 1. Advent 1719 (konfirmert 7/10 1738 i Bamble som Jacob Jacobsen fra Herre). Vi ser hans bror Lucas Jacobsen som trolover.

 

       Hans far nevnes på Åskverna u/Ås i gamlegjerpen.no.

 

       Jacob Jacobsen nevnes som hammersmedsvenn på Moholt i 1745.

 

       Han gravlegges i Siljan i 1747 som "Jacob Jacobsøn Hammersmed Svend 27 aar".

 

 

      

III. Nils Friis Pedersen, (sønn av Peder Jonsen og Åste Hansdatter) født 01.05.1729 på Nes hammeren i Brunlanes,4 død 30.03.1790 på Langestrand i Larvik.4

      

       Han nevnes som overmasmester.

 

      

       Gift 27.09.1756,4 med Elisabeth Hansdatter Horn, født 21.11.1725 på Langestrand i Larvik,4 (datter av Hans Hansen Horn og Maren Pedersdatter), død 08.06.1783 i Langestrand i Larvik.4

      

 

 

IV. Frants Henrik Pedersen, (sønn av Peder Jonsen og Åste Hansdatter) født ca 1731,3,4 død 1751 i Eidanger,2 gravlagt 10.04.1751 på Eidanger kirkegård.2

      

       Han arbeidet ved Nes hammeren. Han døde hos sin søster i Eidanger.

      

       Gravlagt som "Klocherens kones Broder Frantz Pedersøn 20 aar".

      

       Larvik sorens. 12.07.1752 Sk.pr.10, Fol. 457b

       ungkarl Frans Henrich Pedersen, død

       Arvinger:

       Fuldbroder Niels Pedersen 24 aar, som er bortreist og formenes at være i Sverige

       Fuldbroder Joen Pedersen 19 aar, farer til sjøs

       Fuldsøster Maren Pedersdatter, gift med klocher i Eidanger sogn Christen Caspersen Bøe

       Fuldsøster Karen Pedersdatter, gift med Søren Alexandersen Oddane, boende i Helleraaen

       Halvsøster Aaste Pedersdatter

       Halvsøster Pernille Pedersdatter, begge hiemmeværende hos deres moder

       Jacob Hansen Berven og Hans Hansen Belgmager nevnt som formyndere

 

 

 

II.   Jon Pedersen, (sønn av Peder Jonsen og Åste Hansdatter) født 1733 i Siljan,[13] døpt 03.04.1733 i Siljan kirke.6

      

       Peder Joensen Hammersmid og Aaste Hansdatter - Joen

       Faddere: baaren af Karen Svendsdatter Kiste, Birthe Olsdatter Eijet, mandfaddere: Olle Svendsen, Emanuel Gregersen, Ingebret Pedersen.

      

       Han nevnes i skifte etter sin bror Frants Henrik i 1752 som ”Fuldbroder Joen Pedersen 19 aar, farer til sjøs”.

 

 

      

III. Hans Pedersen, (sønn av Peder Jonsen og Åste Hansdatter) født 1735 i Siljan,[14] døpt 30.01.1735 i Siljan kirke.7

      

       Peder Joensen Hammer Smid og Aaste Hansdatter - Hans

       Faddere: baaren af Karen Svendsdatter Søndre Kiste, Anna Knudsdatter ved Hammeren, mandfaddere: Povel Olsen Kiste, Henni Pedersen ved Hammeren.

      

       Han nevnes ikke i senere skifter.

 

      

 

IV. Anna Pedersdatter, (datter av Peder Jonsen og Åste Hansdatter) født 1736 i Siljan,[15] døpt 05.02.1736 i Siljan kirke,8 død 1736 i Siljan,2 gravlagt 21.10.1736 på Siljan kirkegård.2

      

       Døpt av Capelanen, Peder Joensen og Aaste Pedersdatters ægte barn Anna

       Faddere: baaren af Karj Kiste, Martha Kiste, Ragnild Ejet, mandfaddere: Henric Pedersen, Anders Svendsen.

      

       Gravlagt som "Peder Jonsøn Hammersmeds liden datter Anne 9 dager".

      

 

 

V.   Hans Pedersen, (sønn av Peder Jonsen og Åste Hansdatter) født 1737 i Siljan,[16] døpt 11.06.1737 i Siljan kirke,9 død 1738 i Siljan,2 gravlagt 13.07.1738 på Siljan kirkegård.2

      

       Peder Jonsen Hamersmed og Oste Hansdatter - Hans

       Faddere: baaren af Karen Kiste, Marte Jacobsdatter, mandfaddere: Jon Ougestad, Anders Svendsen, Anders Nielsen ved Verket.

      

       Gravlagt som "Peder Jansøns Hamersmeds liden søn Hans 1 aar 2 maaneder".

      

 

 

VI. Åste Pedersdatter, (datter av Peder Jonsen og Agata Hansdatter) født 1746 i Siljan,[17] døpt 19.06.1746 i Siljan kirke,10 død 1789 på Moholt Verk i Siljan,[18] gravlagt 23.10.1789 på Siljan kirkegård.11

      

       Hammersmid Peder Jonsen og Agata Hansdatters datter Aaste                                                

       Faddere: baaren af Karen Pedersdatter, Lisbeth Hansdatter, mandfaddere: Hans Jonsen Hammersmid, Klocheren Christen Bøe, Jan Hansen Belgmager

      

      

       Hun giftet seg med Ole Jansen Warme, født 1742 på Fossum Verk i Gjerpen,1 (sønn av Jan Jansen Warme og Berthe Olsdatter), døpt 22.04.1742 i Gjerpen kirke,1 død 03.06.1821 på Fossum Verk i Gjerpen.[19],[20]

      

       Se Moholt verk  

      

 

 

X.   Pernille Pedersdatter, (datter av Peder Jonsen og Agata Hansdatter) født ca 1748.

      

 

       Gift4 med Svend Paulsen, født ca 1739,4 (sønn av Paul Gulbrandsen og Anne Olsdatter).

      

       Svend:

       Han var masmester ved Barkvika til 1767, Bærum verk fra 1767, masmester ved Hytteverket 1775, 1786.

 

 

 

 

 [1]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Alder ved død.

[4]  Anita Wiklund Norli arbeid med sin doktoravhandling om arbeiderne ved Fritzøe jernverk.

[5]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 485.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag Utgave 79, 2009 (artikkel av Per Holte Rosenkilde)

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[10]  Skifte etter han.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 42-43.

[12]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 3.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 22.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 32.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 38.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 117.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[19]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag Utgave 79, 2009 (artikkel av Per Holte Rosenkilde).

[20]  NTS, bind 19, hefte 4 - 1964, side 280.