| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT VERK u/MOHOLT 

 


 

 

Børre Bertelsen f. omkring 1710 og Signe Pedersdatter f. omkring 1710 sin familie.

 

 

 

Børre Bertelsen, født omkring 1710,[1]

Han var sønn av Bertel Hansen og Maren Sørensdatter i Hedrum.

 

De nevnes på Moholt verk i Siljan fra 1740 til 1743. Han var kulledreng.

 

Han nevnes i skifte etter foreldrene på plassen Broen u/Nordby i Hedrum i 1743.

 

Folio 77b-78a / nr. 84 / 9. desember 1743

Afdøde Egtefolk Bertel Hanssen og Maren Sørensdatter paa Pladsen Broen i Hedrum Sogn.

Plassen lå under gården Nordbye.

Arvinger:

Sønnen Børre Bertelsøn, 28 år, kulledreng ved Moeholt Hammer i Slemdahl, gift med Signe Pedersdatter.

Datteren Borrild Bertelsdatter, 21 år, ugift, hos sin forlovede Gullech Pedersøn Bommestad.

Anun Erichsøn Fiere ble datterens verge.

Brutto: 76 - 0 - 2

Netto: 42 - 2 - 6

 

"Grevskapet Laurvigen - Arbeiderne ved Fritsø Jernverk 1701-1745" av Bjørn S. Bjørnstad (Hovedoppgave 1977)

Arbeiderne ned Moholt hammer 1745:

7 registrerte arbeidere (Alle nevnes der hele året.)

Mester Peder Joensen

Svenn Henrik Pedersen

Svenn Lars Poverød

Svenn Erik Pedersen

Svenn Jacob Jacobsen

Dreng Birger Bertilsen

Dreng Anders Svendsen

 

 

Han giftet seg med Signe Pedersdatter, født omkring 1710.1

 

 

 

I.    Hans Børresen, født 1740 på Moholt Verk i Siljan,[2] døpt 16.10.1740 i Siljan kirke.2

      

       Børge Berthelsen ved Verket og Signe Pedersdatters ægte søn Nom. Hans

       Faddere: baaren af Anders Svendsens kone Berte Larsdatter, Lars Paaveruds kone Anne Magrete Samuelsdatter, mandfaddere: Peder Jonsen Hammersmed, Henrich Pedersen ved Verket.

      

 

 

II.   Bertel Børresen, født 1742 i Siljan,[3] døpt 06.01.1742 i Siljan kirke,3 død 1742 i Siljan,[4] gravlagt 03.06.1742 på Siljan kirkegård.4

      

       Børge Bertelsen og Signe Pedersdatter - Bertel

       Faddere: baaren af Lars Paaveruds kone Anne Margrete Samuelsdatter, Marte Pedersdatter, mandfaddere: Peder Jonsen Hamersmed, Henrich Pedersen, Anders Andersen.

      

       Gravlagt som "Børge Bertelsøns liden søn Bertel 5 maaneder 14 dager".

      

 

 

III. Maren Børresdatter, født 1743 i Eidanger,[5] døpt 07.07.1743 i Eidanger kirke.5

      

       Børge Bertelsen og Signe Pedersdatter - Maren

       Faddere: baaren af Erich Pedersens kone Anne Margrete Samuelsdatter, Karen Pedersdatter, mandfaddere: Henrich Pedersen Dolven, Anders Andersen.

      

      

 

IV. Marte Børresdatter, født ca 1745,[6],1 død 1812 på Solum i Brunlanes,[7] gravlagt 26.03.1812 i Brunlanes.[8]

      

       Hun giftet seg i 1769.

 

       Brunlanes, juni mnd. 1769 trolovet:

       Anders Jonsen paa Solum og Marthe Børresdatter ved Næs Hamer.

       Caut.: Børre Berthelsen, Joen Tergiersen.

      

       Brunlanes, july mnd. 1769 copuleret:

       Anders Jonsen paa Solum og Marthe Børresdatter.

 

       Hun gravlegges 64 år gammel.

 

      

       Gift 1769 i Brunlanes,[9] med7 Anders Jonsen, født ca 1744 på Solum i Brunlanes,6 (sønn av Jon Torgersen og Gudbjør Larsdatter), død 07.12.1817 på Solum i Brunlanes,7,[10] gravlagt 14.11.1817 i Brunlanes.10

      

       Anders:

       Han bodde på Solum i Brulanes fra 1769 til 1805, da han avstod gården. Han gravlegges 73 år gammel.

      

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 62.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 73.

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 83.

[6]  Alder ved død.

[7]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 358.

[8]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 303.

[9]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 47.

[10] Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 312.