| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  | LYSETJERN u/ ISLAND |

 


 

 

 

Abraham Erichsen f. ca 1780 og Margith Larsdatter f. 1776 sin familie.

 

 

 

Abraham Erichsen, født ca 1780, død 16.11.1828 på Island i Siljan, gravlagt 28.12.1828 på Siljan kirkegård.[1]

 

Han ble utlagt som far til et uekte barn i Siljan i 1805 som "Abraham Erichsen gevorben Soldat ved Fredrichstad, hiemme i Gierpen Sogn". Ut fra dette kom han trolig fra Gjerpen.

 

Han giftet seg med barnemoren i Siljan i 1809.

 

Siljan - Viet 18/6-1809.

Uk. Abraham Eriksen Lysetiern og Pigen Margith Larsd. Sætre.

Caut: Niels Henriksen Skolemæster og Isak Andersen Sætre.

 

Fra 1809 nevnes de på Lysetjern u/Island.

 

Han døde som fattiglem på Island.

 

 

Gift 18.06.1809 i Siljan kirke, med Margith Larsdatter, født 1776 på Toa u/Island i Siljan,[2] (datter av Lars Halvorsen og Anne Siulsdatter), døpt 28.10.1776 i Siljan kirke,2 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,[3] død 02.05.1857 på Hakkhaug i Siljan, gravlagt 08.05.1857 på Siljan kirkegård.[4]

 

Margith:

Hun døde hos sønnen Lars på Hakkhaug i 1857.

 

 

 

I.    Anne Abrahamsdatter, født 1805 på Spornes u/Island i Siljan,[5] døpt 24.02.1805 i Siljan kirke.5

      

       Margit Larsdtr. Spornæs uægte Pbr. Anne

       udlagt til Barnefader Abraham Erichsen gevorben Soldat ved Fredrichstad, hiemme i Gierpen Sogn

       Faddere: Kirsten Abrahamsdtr. Romsdalen, Anne Siulsdtr. Grorød, Ole Isachsen Romsdalen, Christopher Larsen Biørnedalen, Halvor Larsen Spornæs.

 

       Hun ble konfirmert i Siljan 15.08.1824.

 

 

II.   Lars Abrahamsen, født 13.10.1809 på Lysetjern u/Island i Siljan,[6] døpt 29.10.1809 i Siljan kirke,6 konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke,[7] død 20.08.1859 på Hakkhaug i Siljan, gravlagt 27.08.1859 i Siljan.[8]

      

       Abram Eriksen Lystiøn og Magrete Larsdatter - Lars

       Faddere: Kirsten Romsdalen, Gunild Hokstad, Ole Romsdalen, Knud Gonsholt, Peder Kollen.

 

       Han giftet seg i Gjerpen i 1831.

      

       Gjerpen - viet 18/9-1831

       Lars Abrahamsen, Slemdal (Grorød), uk., 23. F: Abraham Eriksen.

       Karen Helene Olsd., Luxefjeld (Drengen), p., 30. F: Ole Gunnuldsen.

       Forlovere: Isak Westermoe, Ole N. Hynie.

 

      

       Gift 18.09.1831 i Gjerpen kirke,[9] med Karen Helene Olsdatter, født 1799 i Luksefjeld i Gjerpen (datter av Ole Gunnuldsen og Gunhild Vebjørnsdatter), døpt 02.06.1799 i Gjerpen,[10] død 09.02.1857 på Mjøsvannsbråten u/Grorud i Siljan, gravlagt 17.02.1857 i Siljan.[11]

      

       Karen:

       Ole Gunnuldssøns pb. Karen Hellene f. Luxefield

       Faddere: Tore Liestuls k., Berthe Nilsdtr., Erik Berg, Webjørn Halvorssøn, Christen Larssøn.

      

       Hennes far var husmann på Drengen u. Bø i Luksefjell.

 

       Se Hakkhaug u/Grorud etter 1814

 

 

      

III. Even Abrahamsen, født 17.02.1812 på Grorud i Siljan,[12] døpt 15.03.1812 i Siljan kirke,12 død 05.03.1878 på Fossum i Gjerpen.

      

       Abraham Eriksen Grorød og Margit Larsdatter - Even

       Faddere: Ingeborg Grørød, Marthe Biørnedalen, Ole Grorød, Gullik Hochstad, Ole Nerlien.

 

       Han giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1834.

      

       Gjerpen - viet 17/1-1834

       Even Abrahamsen, Hynie, uk., 22. F: Abraham Eriksen.

       Marthe Amundsd., Fossum, p., 30. F: Amund Andersen.

       Forlovere: Isak Westermoe, Anders Jensen.

 

       Han giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1839.

      

       Gjerpen - 27/12-1839

       Even Abrahamsen, f. Slemdal, oph. Fossum, em., 27. F: Abraham Eriksen Rønning.

       Berthe Marie Trulsd., u. Fossum, p., 21. F: Truls Nielsen Fossum.

      

       Han nevnes på Fossum i 1865 som hammersmed.

      

      

       (1) Gift 17.01.1834 i Gjerpen,[13] med Marthe Maria Amundsdatter, født 1798 på Ulvsvannsplassen u/Fossum i Gjerpen (datter av Amund Andersen og Maren Jensdatter), døpt 19.08.1798 i Gjerpen,10 død 24.01.1839 i Gjerpen.

      

       Marthe:

       Amund Anderssøns pb. Marthe Maria f. Ulsvandet

       Faddere: Halvor Ersrøes k., Karen Margarete Andersdtr., Henric Jenssøn, Christen Knudssøn, Engelbert Pederssøn.

      

       Hennes mor nevnes som fadder for hennes barn som "Amund Andersens kone Ulvsvandet".

      

 

       (2) Gift 27.12.1839 i Gjerpen,13 med Berthe Trulsdatter, født 09.04.1819 i Gjerpen,13 (datter av Truls Nilsen og Inger Thomasdatter), død 11.04.1883 på Venstøp i Gjerpen.13

      

       Berthe:

       Hennes far var bosatt på Fossum i 1835 som arbeider.

 

       Se gamlegjerpen.no (fam. 65).

 

 

 

      

IV. Berte Abrahamsdatter, født 20.04.1815 på Lysetjern u/Island i Siljan, døpt 21.05.1815 i Siljan,[14] konfirmert 09.09.1832 i Siljan kirke,[15] død 07.01.1848 på Hyni i Gjerpen.13

      

       Gjerpen - 24/8-1837

       Christopher Olsen, Fossum, uk., 22. F: Ole Jansen Lien.

       Berthe Abrahamsd., f. Slemdal, oph. Fossum, p., 24. F: Abraham Eriksen Hakhoug.

      

       De var bosatt på Hyni i Gjerpen i 1845.

      

      

       Gift 24.08.1837 i Gjerpen,13 med Christoffer Olsen, født 23.09.1815 på Fossum i Gjerpen,13 (sønn av Ole Jansen og Ingeborg Christophersdatter), død 11.02.1859 på Fossum i Gjerpen.13

      

       Christoffer:

       Christopher. Moder: Pige Ingeborg Christophersdatter und. Fossum.

       Udlagt til Barnefader Ole Jansen Soldat fra Fossum.

       Faddere: Anders Omholts kone, Ane Olsd., Jens Hansen, Jan Jansen, Christopher Olsen.

      

       Han ble født før foreldrene var gift.

 

       Se gamlegjerpen.no (Fam.14).

 

      

 

V.   Kristian Abrahamsen, født 26.01.1817 på Lysetjern u/Island i Siljan, døpt 02.03.1817 i Siljan,[16] død 09.10.1820 på Lysetjern u/Island i Siljan, gravlagt 22.10.1820 i Siljan.[17]

 

 

 

VI. Gulbrand Abrahamsen, født 27.05.1820 på Lysetjern u/Island i Siljan, døpt 09.07.1820 i Siljan kirke,[18] konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke.[19]

      

 

       (1) Gift 12.09.1841 i Siljan kirke TE., med Gunhild Maria Gundersdatter , født 1810 i Brandsrud Svarstad Lardal VE (datter av Gunder Olsen og Thale Paulsdatter ), død 05.06.1849 i Grorud Siljan TE., gravlagt 17.06.1849 i Siljan kirkegård TE.

  

       Gunhild:

       Hun var enke etter Peder Hansen Grorud.

 

      

       (2) Gift 17.08.1851 i Siljan kirke,[22] med Johanne Dortea Håvaldsdatter, født 24.09.1816 på Surlikroken i Sandsvær (datter av Håvald Jonsen og Welgier Johannesdatter), døpt 10.11.1816 i Sandsvær.[23]

      

       Se Grorud etter 1814

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 156.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 83.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[4]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 288.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 86.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 287.

[8]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, sise 289.

[9]  Gjerpen, viede 1810 - 1900, registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, sise 287.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[13]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 49.

[15]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 147.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 55.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 150.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 64.

[19]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 152.

[20]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 216.

[21]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 283.

[22]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 225.

[23]  Kirkebok for Sandsvær Ministerialbok (1809-1817), skannet av digitalarkivet, side 60-61.