| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814 

 


 

 

 

Peder Pedersen f. 1819 og Maren Jacobsdatter f. 1815 sin familie.

 

 

 

Peder Pedersen,[1] født 02.01.1819 i Høiseth S. Siljan TE.,[2] døpt 10.01.1819 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 02.03.1834 i Siljan kirke TE.,[3] død 22.12.1901 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[4] gravlagt 02.01.1902 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Peder Jacobsen og Taran Nilsdatter på Høiseth.

 

Peder giftet seg i 1840. Hans kone kom fra Hogstad og de døpte et barn der i 1840.

 

Fra 1846 nevnes de på Høiseth. Hans foreldre døde i 1853 og 1854. Peder overtok som leilending der etter dem.

                                                                                                                                                   

Siljan - Høiset løpenummer 519 - 1865

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Peder Pedersen m g Husfader Gaardbgr Leilænding 47 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Jacobsdatter k g hans Kone 51 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg Teline Pedersdatter k ug deres Datter hjælper Moderen med Huusholdningen 26 (alder) Slemdal Prgj.

Pernille Pedersdatter k ug deres Datter 15 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Petter Pedersen m ug deres Søn 9 (alder) Slemdal Prgj.

Niels Jacob Pedersen m ug deres Søn 5 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Johnsen m ug Tjenestedreng 19 (alder) Slemdal Prgj.

 

Siljan 1875 - Høisæt løpenummer 519

Peder Pedersen f. 1819 – husfader – leilending

Maren Jacobsdatter f. 1814 – kone

Ingeborg Teline f. 1840 – datter

Nils Jacob f. 1861 – sønn

 

Peder ble enkemann i 1883. Han bodde nok på Høiseth løpenummer 519 (Bnr.17) til Treschow solgte den i 1891. Han nevnes der i tellingen i 1891

 

I 1900 bodde han som føderådsmann hos Lars Pedersen i Rønningen under Øverbø. Han døde der i 1901.

 

 

Gift 16.08.1840 i Siljan kirke TE., med Maren Jacobsdatter, født 22.07.1815 i Hogstad Siljan TE.,[5] (datter av Jacob Jensen og Ingeborg Olsdatter), døpt 13.08.1815 i Siljan kirke TE.,5 konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke TE.,[6] død 10.03.1883 i Høiseth S. Siljan TE.,[7] gravlagt 19.03.1883 i Siljan kirkegård TE.7

 

Maren:

Hun kom fra Hogstad og døde på Høiseth i 1883.

 

 

 

I.    Ingeborg Teline Pedersdatter,1 født 28.09.1840 i Hogstad Siljan TE.,[8] døpt 04.10.1840 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 12.08.1855 i Siljan kirke TE.,[9] død 26.02.1914 i Siljan TE.,[10] gravlagt 05.03.1914 i Siljan kirkegård TE.

      

       Hun var i 1900 er tjenestejente hos Ole Olsen på Snurren. Hun var ugift.

      

 

 

II.   Anne Pedersdatter, født 11.02.1846 i Høiseth Siljan TE.,[11] døpt 01.03.1846 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.[12]  

 

 

 

III. Pernille Pedersdatter,1 født 10.05.1850 i Høiseth S. Siljan TE.,[13] døpt 26.05.1850 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 08.04.1866 i Siljan kirke TE.,[14] død 31.05.1931 i Øverbø Siljan TE.[15]

      

 

       Gift 12.10.1877 i Siljan kirke TE., med Lars Pedersen,[16] født 16.02.1848 i Åsdal u/Sørbø Siljan TE.,[17] (sønn av Peder Jacobsen og Anne Larsdatter), døpt 19.03.1848 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.,[18] død 25.12.1934 i Øverbø Siljan TE.15

      

       Se Øverbø/Rønningen

 

 

 

IV. Gunhild Maria Pedersdatter, født 10.03.1854 i Høiseth Siljan TE.,[19] døpt 19.03.1854 i Siljan kirke TE.,19 død 22.01.1859 i Høiseth Siljan TE.,[20] gravlagt 30.01.1859 i Siljan kirkegård TE.20

 

 

 

V.   Ole Petter Pedersen,1 født 18.09.1857 i Høiseth S. Siljan TE.,[21] døpt 11.10.1857 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 06.10.1872 i Siljan kirke TE.,[22] død 1904 i Oslo.1

      

       Ifølge Bakken var han politi i Oslo og døde i 1904.

      

       I 1900 nevnes han i Kristiania og som politi. Han brukte navnet Petter Høyseth.

      

       1900 - Kristiania - Christian Krohgs Gade 51

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Petter Høiseth 1857 Slemdal hf g Politikonstabel b

       Jenny Høiseth 1867 Eidskogen hf!! g b

       Margit Høiseth 1891 Kristiania d ug b.

      

 

       Gift[23] med Jenny Vang, født 28.12.1867 i Eidskog HE.23

      

       Jenny:

       Hun nevnes i Kristiania som enke i 1910.

 

       1910 - Kristiania - Waldemar Thranesgate 7

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Johanne Høiseth 28.12.1867 Eidskogen hm e Pension + søm b

       Margit Antonie Høiseth 10.11.1891 Kristiania d ug Kontordame Agentur b

       Omar Petter Høiseth 01.12.1904 Kristiania s ug b

       Agnes Stendal 24.12.1882 Justøen el ug Kontordame b.

 

 

       Barn:

 

        A.    Margit Antonie Høiseth, født 10.11.1891 i Fjerdingen 51, døpt 16.11.1891 i Rikshospitalet Kristiania.[24]

 

 

        B.    Omar Petter Høiseth, født 01.12.1904 i Kristiania.[25]

 

 

 

VI. Nils Jakob Pedersen,1 født 21.03.1861 i Høiseth S. Siljan TE.,[26] døpt 28.04.1861 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 08.10.1876 i Siljan kirke TE.,[27] død 20.09.1900 i Høiseth Siljan TE.[28]

      

       Han døde på Rosenberg sinnsykeasyl.

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 471.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 60.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 148.

[4]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 184.

[5]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 49.

[6]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 274.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 246.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 23.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 173.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 129.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 34.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 44.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 183.

[15]  Siljan kirkegård.

[16]  Siljan bygdebok. side 337 og 459.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 39.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 52.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 289.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 58.

[22]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 94.

[23]  1900 tellingen.

[24]  Rikshospitalet prestekontor Kirkebøker, Ministerialbok nr. 8, 1890-1893, side 96.

[25]  1910 tellingen.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 64.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 127.

[28]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 183.