| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Hansen f. 1812 og Ingeborg Hansdatter f. 1809 sin familie.

 

 

Ole Hansen,[1] født 16.05.1812 i Holte Siljan TE., døpt 07.06.1812 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 13.07.1828 i Siljan kirke TE.,[3] død 05.02.1898 i Høiseth Siljan TE., gravlagt 11.02.1898 i Siljan kirkegård TE.[4]

Han var sønn av Hans Nilsen og Karen Olsdatter på Holte i Siljan før 1814.

 

Han giftet seg i 1843 med enken på Høiseth (løpenummer 518a – senere Bnr.15) og ble med dette giftemålet eier av gården:

Skifte efter Ingeborg Hansdatter Høiseth tinglyst 21.05.1860, hvorefter boets eide en del av matrikkelnummer 147, løbenummer 518a, som ble udlagt Ole Hansen.

 

Ole ble enkemann i 1854.

 

Hjemmelsbrev i det den 13. februar 1860 sluttede skifte efter Ingeborg Hansdatter hvorefter denne eiendommen, Bnr.15, for taxt 1600 spd. er udlagt stervboenkemanden Ole Hansen. Tinglyst 21.05.1860

 

Ole bodde på gården som enkemann i 1865. Vi ser her at flere av stebarna/barna hjalp han med gården samt at Anders Jacobsen bodde her som føderådsmann.

 

Høiset - løpenummer 518a - 1865

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Ole Hansen m e Husfader Gaardbgr Selveier 54 (alder) Slemdal Prgj.

Karen Nielsdatter k ug hans Stifdatter bestyrer Faderens Huusholdning 29 (alder) Slemdal Prgj.

Hans Jacob Olsen m ug hans Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget 21 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Olsdatter k ug hans Datter 18 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg Karine Olsdatter k ug hans Datter 15 (alder) Slemdal Prgj.

Anders Jacobsen m ug Føderaadsmand 74 (alder) Slemdal Prgj

 

Siljan 1875 - Høisæt løpenummer 518a

Ole Hansen f. 1812 – husfader – enkemann – gaardbruger, selveier

Hans Jacob f. 1845 – hans sønn – hjelper faderen

Maren f. 1848 – datter – bestyrer faderens husholdning

Ingeborg Karine f. 1851 – datter

Anders Hansen f. 1861 – fostersønn - gjetergutt, visegutt

Mathias Knudsen f. 1871 – husfaders dattersønn

 

Sønnen Hans Jacob Olsen kjøpte i 1881 Høiseth (Myra) Bnr.3. Da sønnen døde i 1890 var det faren som arvet denne gården:

Hjemmelsdokument ifølge skifte efter Hans Olsen, slutt 08.04.1891, Bnr.3 (løbenummer 513c) til faren Ole Hansen for kr. 400. Tinglyst 02.11.1891

De nevnes på Høiseth Bnr.15 i tellingen i 1891.

Ole døde på Høiset i 1898.

 

 

Gift 24.09.1843 i Siljan kirke TE., med Ingeborg Hansdatter,[5] født 13.08.1809 i Høiseth Siljan TE. (datter av Hans Olsen og Karen Pedersdatter), døpt 08.09.1809 i Siljan kirke TE.,[6] konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke TE.,[7] død 17.10.1854 i Høiseth Siljan TE.,[8] gravlagt 25.10.1854 i Siljan kirkegård TE.8

 

Ingeborg:

Hun overtok Høiseth (løpenummer 518a – senere Bnr.15) etter sin 1. ektemann:

Hjemmelsbrev i det den 12. september 1843 sluttede og 14. oktober 1846 omloddet og skifte efter Nils Jacobsen, hvorved Bnr.15 for takst 280 rdl. er udlagt stervboenken Ingeborg Hansdatter. Tinglyst 02.06.1847

 

Ingeborg døde på Høiseth i 1854.

 

 

 

I.    Hans Jacob Olsen,[9] født 18.03.1845 i Høiseth Siljan TE.,[10] døpt 30.03.1845 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 30.09.1860 i Siljan kirke TE.,[11] død 15.07.1890 i Høiseth Siljan TE.,[12] gravlagt 22.07.1890 i Siljan kirkegård TE.12

      

 

       Gift 23.06.1882 i Siljan kirke TE.,[13] med Ingeborg Jacobsdatter,[14] født 10.02.1849 i Sølland Siljan TE.,[15] (datter av Jacob Nilsen og Maren Larsdatter), døpt 11.03.1849 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 10.04.1864 i Siljan kirke TE.[16]

      

       Se Myra Bnr.3 u/Høiseth

 

 

 

II.   Peder Olsen,[17] født 14.07.1847 i Høiseth Mellomsøstua Siljan TE.,[18] død 14.07.1847 i Høiseth Mellomsøstua Siljan TE.[19]

 

 

 

III. Maren Olsdatter,17 født 14.07.1847 i Høiseth Mellomsøstua Siljan TE.,18 død 17.08.1847 i Høiseth Mellomsøstua Siljan TE.19

 

 

 

IV. Maren Olsdatter,17 født 03.07.1848 i Høiseth Mellomsøstua Siljan TE.,[20] døpt 20.08.1848 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.,[21] død 16.09.1913,[22] gravlagt 24.09.1913 i Siljan kirkegård TE.

      

       Etter at deres far døde i 1899 solgte Maren jordgodset etter han, gården Høiseth Bnr.15 og Myra Bnr.3, til Hans Knudsen Høiseth. Hun var da den eneste gjenlevende av søsknene:

       Skjøte fra Maren Olsdatter Høgset til Hans Knudsen Høgset på Bnr.15 og Bnr.3 for kr 5920. Tinglyst 12.05.1899

      

       I 1900 og 1910 bodde hun hos Hans Knutsen på Høiseth. Hun levde av sin kapital som da var penger etter gårdsalget, og døde der i 1913.

 

 

 

V.   Ingeborg Karine Olsdatter,17 født 07.04.1851 i Høiseth Mellomsøstua Siljan TE.,[23] døpt 21.04.1851 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 28.04.1867 i Siljan kirke TE.,[24] død 19.10.1888 i Venstøp Gjerpen TE.[25]

      

       Ved giftemålet er faren feilaktig kalt Ole Olsen. Hun giftet seg og kom til Venstøp i Gjerpen der hun døde i 1888.

      

 

       Gift 02.12.1887 i Siljan kirke TE.,[26] med Solve Knutsen, født 20.06.1841 i Høiseth Siljan TE.,[27] (sønn av Knut Olsen og Anne Helvig Svendsdatter), døpt 27.06.1841 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 06.04.1856 i Siljan kirke TE.,[28] død 01.05.1922.25

      

       Solve:

       Han flyttet til Gjerpen i 1890 og kjøpte samme året Venstøp Bnr.36. Han bodde der i mange år før han giftet seg i Siljan i 1887. De bodde videre på Venstøp.

      

       Søsteren Kirsti Knutsdatter var bosatt hos han i 1875, 1891og 1900.

      

       Solve og Ingeborg Karine fikk ikke egne barn så i 1898 tok de til seg en 2 år gammel fostersønnen, Hans Kristian fra Mæla. Han ble senere deres enearving og overtok gården på Venstøp etter dem.

      

       Se gamlegjerpen.no (Venstøp 36 - Venstøp nordre).

      

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 463.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 160.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 273.

[4]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 181.

[5]  Siljan bygdebok. side 474 og 478.

[6]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 154.

[7]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 286.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 286.

[9]  Siljan bygdebok. side 478 og 531.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 32.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 178.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 253.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 185.

[14]  Siljan bygdebok. side 531.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 41.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 181.

[17]  Siljan bygdebok. side 478.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 38.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 281.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 40.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.

[22]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 128.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 47.a.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 184.

[25]  Gamle Gjerpen.

[26]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 151.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 24.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 174.