| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814

 


 

 

 

Nils Nilsen f. 1849 og Ingeborg Marie Olsdatter f. 1848 sin familie.

 

 

 

Nils Nilsen,[1] født 13.06.1849 i Holte Siljan TE.,[2] døpt 08.07.1849 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 30.04.1865 i Siljan kirke TE.,[3] død 31.08.1906 i Høiseth Siljan TE.,[4],[5] gravlagt 06.09.1906 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Nils Hansen og Pernille Vetlesdatter på Holte.

 

Nils Nilsen giftet seg i Siljan i 1876.

 

De døpte et barn i Skien i 1878. Nils nevnes der som kjører. De kom samme året til Gjerpen prestegård der Nils ble forpakter. Familien ble bosatt i forpakterboligen der.

 

Se gamlegjerpen.no

 

De flyttet i 1892 tilbake til Siljan.

 

Treschow hadde i 1886 kjøpt Høiseth Bnr.1 og skilt ut skogen som Høiseth Bnr.20:

Skylldelingsforretning avholdt på Bnr.1 14.07.1891 og tinglyst 11.09.1891, hvorved dette bruk (Bnr.1) er delt i to deler. En del (innmarken) som ble værende Bnr.1 og en del skogen som ble Bnr.20.

 

Nils Nilsen kjøpte i 1892 Høiseth Bnr.1 (Innmarken):

Treschow solgte Bnr.1 (innmarken) til Nils Nilsen Holte for kr. 6600. Tinglyst 01.10.1892

 

Familien ble bosatt på Høiseth Bnr.1.

 

Høiseth Bnr.1 - 1900

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Nils Nils. Høiset m g b hf Gaardbruger S 1849 Slemdal herred* n s

Ingeborg Olsd. Høiset k g b hm Gaardmandkone 1848 Slemdal herred* n s

Nils Nils. m ug b s Tømmerhugst 1878 Skien Brb n s Merknad: Nils Nilsen D.y.

Olav Nils. m ug b s Tømmerhugst 1879 Gjerpen Brb n s

Karl Nils. m ug b s Jordbrugsarbeide og Tømmerkjøring 1881 Gjerpen Brb n s

Helena Nilsd. k ug b d Sypige. Husligt Arbeide 1884 Gjerpen Brb n s

Petra Nilsd. k ug b d Datter 1887 Gjerpen Brb n s

Johan Nils. m ug b s Søn 1890 Gjerpen Brb n s

Anton Sigurds. Kamperhaug m ug b fl Tømmerhugst 1878 Slemdal herred* n s

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.1 - Høgset nordre (indmarken) - eier/bruker Nils Nilsen

 

Nils døde på Høiseth i 1906.

 

Nils Nilsen sine arvinger solgte i 1916 Høiseth Bnr.1 til Nils sin sønn Olaf Nilsen Høiset:

Skjøte fra Nils Nilsen Høiseths eneste, myndige og selvskiftende arvinger ifølge attest og fuldmakt til Olaf N. Høiseth for kr. 10000, hvorav for løsøre m. m. kr. 2000. Tinglyst 29.07.1916.

 

 

Gift 11.04.1876 i Siljan kirke TE.,[6] med Ingeborg Marie Olsdatter,[7] født 16.03.1848 i Hogstad Siljan TE.,[8] (datter av Ole Jacobsen og Ingeborg Nilsdatter), døpt 19.03.1848 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.,[9] død 12.01.1926 i Høiseth Siljan TE.,[10],5 gravlagt 19.01.1926 i Siljan kirkegård TE.

 

Ingeborg:

Hun kom fra Hogstad Øvre. Hun bodde i 1910 på Høiseth Bnr.1 hos sønnen Olav. Hun hjalp litt til i huset og med stell av dyrene, men hadde føderåd og ble forsørget av sønnen.

 

Ingeborg døde på Høiseth i 1926.

 

 

 

 

I.    Nils Nilsen,7 født 16.02.1878 i Skien TE.,[11] døpt 24.03.1878 i Skien TE.[12]

      

       Han dro til USA.

      

 

 

II.   Olav Nilsen,7 født 04.08.1879 i Gjerpen prestegård Gjerpen TE.,[13] døpt 28.09.1879 i Gjerpen kirke TE.,13 konfirmert 30.09.1894 i Siljan kirke TE.,[14] død 13.02.1963 i Høiseth Siljan TE.5

      

      

       Gift 03.01.1909 i Siljan kirke TE.,[15] med Anna Petrea Edvardsdatter,[16] født 28.10.1887 i Grorud Siljan TE.,[17] (datter av Edvard Ellefsen og Lina Marie Olsdatter), døpt 01.01.1888 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 05.10.1902 i Siljan kirke TE.,[18] død 26.06.1982 i Høiseth Siljan TE.5

      

       Se Høiseth denne gården

 

 

 

III. Karl Nilsen,[19] født 18.12.1881 i Gjerpen prestegård Gjerpen TE.,[20] døpt 12.02.1882 i Siljan kirke TE.,20 død 07.05.1916 i Canada.,[21] konfirmert 27.09.1896 i Siljan kirke TE.[22]

      

       Karl reiste til Amerika i 1903. Han døde i Canada i 1916.

      

 

 

IV. Helene Nilsdatter,7 født 19.03.1884 i Gjerpen prestegård Gjerpen TE.,[23] døpt 25.05.1884 i Gjerpen kirke TE.,23 konfirmert 02.10.1898 i Siljan kirke TE.,[24] død 21.04.1916 i Gonsholt Siljan TE.,21,5 gravlagt 29.04.1916 i Siljan kirkegård TE.

      

            

       Gift 26.11.1905 i Siljan kirke TE.,[25] med Ole Olsen,[26] født 30.10.1881 i Kiste Siljan TE.,[27] (sønn av Ole Olsen og Berte Marie Danielsdatter), døpt 05.02.1882 i Siljan kirke TE., død 12.04.1955 i Gonsholt Siljan TE.5

      

       Se Gonsholt Søndre

      

 

 

V.   Petra Nilsdatter,7 født 11.05.1887 i Gjerpen prestegård Gjerpen TE.,[28] døpt 19.06.1887 i Gjerpen kirke TE.,28 konfirmert 29.09.1901 i Siljan kirke TE.,[29] død 14.10.1906 i Høiseth Siljan TE.,[30],5 gravlagt 20.10.1906 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

VI. Johan Nilsen,[31] født 31.12.1890 i Gjerpen prestegård Gjerpen TE.,[32] døpt 08.03.1891 i Gjerpen kirke TE.,32 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,[33] død 08.03.1959 i Holte Siljan TE.5

      

       Han reiste til Amerika i 1910, men kom hjem igjen senere og giftet seg i 1923.

 

      

       Gift 15.09.1923 i Siljan kirke TE.,[34] med Maggi Karete Hansdatter,[35] født 17.05.1896 i Skien TE.,[36] (datter av Hans Jacob Olsen og Mathilde Karoline Nilsdatter), døpt 14.06.1896 i Skien kirke TE.,36 konfirmert 02.10.1910 i Siljan kirke TE.,[37] død 22.11.1962 i Holte Siljan TE.5

      

       Se Holte

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 464 og 474.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 42.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 181.

[4]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 185.

[5]  Siljan kirkegård.

[6]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 143.

[7]  Siljan bygdebok. side 474.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 39.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 143.

[11]  Gamle Gjerpen.

[12]  Skien ministerialbok 1878-1890. side 2.

[13]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 30.

[14]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 133.

[15]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 163.

[16]  Siljan bygdebok. side 502.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 58.

[18]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 112.

[19]  Siljan bygdebok. side 364 og 474.

[20]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 41.

[21]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 131.

[22]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 103.

[23]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 129.

[24]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 106.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 202.

[26]  Siljan bygdebok. side 210.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 39.

[28]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 13.

[29]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 111.

[30]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 186.

[31]  Siljan bygdebok. side 365 og 474.

[32]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 54.

[33]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 116.

[34]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 118.

[35]  Siljan bygdebok. side 464.

[36]  Skien ministerialbok 1891-1899. side 95.

[37]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 87.