| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814

 


 

 

 

 

Nils Jacobsen f. 1796 og Ingeborg Hansdatter f. 1809 sin familie.

 

 

 

Nils Jacobsen,[1] født 1796 i Høiseth S. Siljan TE., døpt 25.09.1796 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 20.10.1811 i Siljan kirke TE.,[3] død 29.07.1842 i Høiseth Siljan TE., gravlagt 21.08.1842 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Jacob Nilsen og Anne Andersdatter på Høiseth før 1814.

 

Hans bror Anders solgte Høiseth Bnr.15 og Høiseth Bnr.16 i Høyset til Nils i 1830 og 1832:

Skjøte fra Anders Jacobsen til hans broder Niels Jacobsen paa 4 ½ skinn i Høiseth, Bnr. 15 og 16 for 300 spd. tingl. 30.08.1830

Skjøte fra Anders Jacobsen til hans broder Niels Jacobsen paa 4 ½ skinn i Høiseth, Bnr. 15 og 16 for 369 spd. tingl. 14.01.1832

 

Nils solgte i 1832 Høiseth løbenummer 518b – senere Bnr.16 (skogen) til Løvenskiold:

Skjøte fra Nils Jacobsen til Løvenskiold paa skoven under hans 9 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147 – løbenummer 518b – senere Bnr.16) tingl. 26.06.1832

Nils giftet seg i 1835.

 

Matrikkelen 1838

Høysæt matrikkelnr. 169 (gammelt matrikkelnummer 147)

Løpenummer 518a - Høysæt - skyld 5 1/2 skinn - oppsitter Nils Jacobsen

 

Nils døde på Høiseth i 1842.

 

Skifte efter Niels Jacobsen, 12.09.1843, boets 5 ½ skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147 - løbenummer 518a – senere Bnr.15) udlagt enken Ingeborg Hansdatter. tingl. 01.11.1843

 

 

Gift 01.01.1835 i Siljan kirke TE., med Ingeborg Hansdatter,[4] født 13.08.1809 i Høiseth Siljan TE. (datter av Hans Olsen og Karen Pedersdatter), døpt 08.09.1809 i Siljan kirke TE.,[5] konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke TE.,[6] død 17.10.1854 i Høiseth Siljan TE.,[7] gravlagt 25.10.1854 i Siljan kirkegård TE.7

 

Ingeborg:

Hun kom fra Høiseth.

 

Hjemmelsbrev i det den 12. september 1843 sluttede og 14. oktober 1846 omloddet og skifte efter Nils Jacobsen, hvorved Bnr.15 for takst 280 rdl. er udlagt stervboenken Ingeborg Hansdatter. Tinglyst 02.06.1847

 

Ingeborg giftet seg på nytt i 1843 med Ole Hansen f. 1812 og bodde videre på Høiseth løbenummer 518a – senere Bnr.15.

 

 

 

I.    Anne Kirstine Nilsdatter,[8] født 05.04.1835 i Høiseth S. Siljan TE.,[9] døpt 12.04.1835 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 03.11.1850 i Siljan kirke TE.,[10] død 02.09.1912 i Venstøp Gjerpen TE.[11]

      

      

       Gift 03.11.1865 i Siljan kirke TE., med Knut Halvorsen,[12] født 13.06.1833 i Gonsholt S. Siljan TE.,[13] (sønn av Halvor Knutsen og Marte Jacobsdatter), døpt 23.06.1833 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,[14] død 02.04.1904 i Venstøp Gjerpen TE.11

      

       Se Eidet u/Moholt

 

 

      

II.   Karen Nilsdatter, født 07.02.1837 i Høiseth Mellomsøstua Siljan TE.,[15] døpt 12.02.1837 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 19.10.1851 i Siljan kirke TE.[16]

      

       I 1865 bodde hun hos sin stefar Ole Hansen på Høiseth. 

 

       I 1891 bodde hun hos søster Anne Kirstine og hennes familie på Venstøp i Gjerpen.

 

       I 1900 og 1910 var hun tjenestejente hos Hans Knutsen på Høiseth. I 1910 stod det at hun levde av sin formue.

      

 

 

III. Maren Nilsdatter, født 09.08.1839 i Høiseth Mellomsøstua Siljan TE.,[17] døpt 18.08.1839 i Siljan kirke TE.,17 død 15.08.1846 i Høiseth Siljan TE.,[18] gravlagt 06.09.1846 i Siljan kirkegård TE.18

 

 

 

IV. Nils Nilsen,[19] født 18.02.1843 i Høiseth Mellomsøstua Siljan TE.,[20] døpt 05.03.1843 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 03.10.1858 i Siljan kirke TE.[21]

      

       Han står som meldt utflyttet til Gjerpen i 1872. Han hadde giftet seg der i 1871.

      

       Gjerpen - viet 11/6-1871

       Niels Nielsen, f. Slemdal, o. Venstøb, uk., G.br., f. 18/2-1843. F: Niels Jacobsen.

       Margrete Petronelle Abrahamsd., Venstøb, p., f. 8/11-1848. Abraham Pedersen.

      

       De nevnes på Venstøp i 1875.

      

      

       Gift 11.06.1871 i Gjerpen TE.,11 med Margrethe Petronelle Abrahamsdatter, født 08.11.1848 i Venstøp Gjerpen TE.,11 (datter av Abraham Pedersen og Anne Gurine Christiansdatter).

      

       Se gamlegjerpen.no (Venstøp 30 - Venstøp nordre)

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 470 og 478.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 74.

[3]  Jørn Olsens gårds og slektshistorie for Siljan før 1814.

[4]  Siljan bygdebok. side 474 og 478.

[5]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 154.

[6]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 286.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 286.

[8]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 241.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 10.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 167.

[11]  Gamle Gjerpen.

[12]  Siljan bygdebok. side 39 og 210.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 5.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 164.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 15.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 169.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 20.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 280.

[19]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 219.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 28.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 176.