| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814

 


 

 

 

Jon Fjelldalen f. 1904 og Klara Rød f. 1904 sin familie.

 

 

 

Jon Fjelldalen,[1] født 23.04.1904 i Rønningen u/Søntvedt Siljan TE.,[2] døpt 10.07.1904 i Siljan kirke TE., død 04.12.1976 i Siljan TE.[3]

Han var sønn av Lars Jonsen og Berrte Marie Edvardsdatter på Rønningen u/Søntvedt.

 

Jon kom fra Rønningen u/Søntvedt og giftet seg i 1929.

 

Jon kjøpte Høiseth Bnr.10 av Hans Olsen Høiset i 1929:

Skjøte på Bnr.10 fra Hans Olsen Høiset, medundertegnet av hustru Petrea O Høiset, til John L Fjelldalen for kr. 15620, hvoraf for løsøre kr. 1620, tinglyst 25.01.1929

 

Johan Skilbred solgte i 1934 Lirønningen Bnr.40 u/Høiseth til Johan Fjelldalen:

Skjøte Lirønning Bnr.40 fra Johan Skilbred til Johan Fjelldalen for kr. 1000. Tinglyst 16.07.1934

 

Jon skilte i 1934 ut Nordre Lilaas Bnr.43 u/Høiseth fra Høiseth Bnr.10 og solgte den til John Skilbred:

Skyldelingsforetning avholt 9.juni, tinglyst 15.06.1934, hvorved til John Skilbred er utskilt Nordre Lilaas Bnr.43

Skjøte på Bnr.43 fra John Fjeldalen og hustru Klara til Johan Skilbred for kr. 1000. Datert 19.06.1934

 

Johan Fjelldalen skilte i 1943 ut Nordli Bnr.46 fra Lirønningen Bnr.40 u/Høiseth til Hans E Kløverød:

Skyldelingsforetning avholt på Bnr.40 den 29.12.1943, hvorved til Hans E Kløverød, Siljan er utskilt Nordli Bnr.46

 

Jon skilte i 1947 ut Rostad Bnr.48 u/Høiseth fra Høiseth Bnr.10:

Skyldelingsforetning avholt på Bnr.10 den 1.september, tinglyst 08.09.1947, hvorved er utskilt Rostad Bnr.48

 

Jon solgte i 1948 Høiseth Bnr.10 til Olaus Sønderland:

Skjøte på Bnr.10 fra John Fjelldalen f. 23.04.1904 og hustru Klara f. 20.12.1904 til Olaus Sønterland f. 31.06.1901 og hustru Anne f. 21.11.1906 for kr. 35000. datert 30.04.1948

 

Jon og Klara brukte og eide i 1950 både Lirønningen Bnr.40 og Rostad Bnr.48 u/Høiseth.

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15

Bnr.40 - Lirønning - 0 mark 10 øre - John Fjelldalen

Bnr.48 – Rostad - 0 mark 15 øre - John L. Fjelldalen                                     

 

Jon og Klare fikk ingen barn. Jon døde i Siljan i 1976.

 

 

Gift 1929, med Klara Rød,[4] født 20.12.1904 i Nistua Rød Siljan TE.,[5] (datter av Hans Martin Larsen og Inga Mathilde Nilsdatter), døpt 02.04.1905 i Siljan kirke TE., død 28.09.1984 i Siljan TE.3

 

Klara:

Hun kom fra Rød og døde i Siljan i 1984.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 477 og 528.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 100.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan bygdebok. side 232.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 101.