| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I HØISETH ETTER 1814

 


 

 

 

Hans Olaf Olsen f. 1874 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Trine Jensdatter f. 1855 og 2. gang med Petrea Nilsdatter f. 1894.

 

 

 

Hans Olaf Olsen,[1] født 23.09.1874 i Steinsholt Lardal VE.,[2] døpt 15.11.1874 i Lardal VE.,2 konfirmert 05.10.1890 i Siljan kirke TE.,[3] døpt 17.03.1937 i Høiseth Siljan TE., gravlagt 24.03.1937 i Siljan kirkegård TE.[4]

Han var sønn av Ole Olsen og Karen Kirstine Hansdatter på Snurren u/Prestegården.

 

Hans Olaf ble konfirmert i 1890 bosatt på Søntvedt i Siljan.

 

Han giftet seg 1. gang i Siljan i 1898.

 

De bodde i Kallemsgade i Skien i 1900:

Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

Hans Ols. 1874 Lardal Brb hf g Dagarbeider ved Jordbrug b

Thrine Ols. 1855 Bergen hm g Husjerning b

 

De bodde på Sem i Gjerpen i 1910:

Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

Hans Olsen Sem 29.11.1874 Lardal hf g Gaardsarbeider b

Trine Olsen Sem 12.01.1856 Sogn hm g Gaardsarbeiderkone hus og fjøsstel b

Anders Paalsen 24.01.1842 Urskog hf g Veiarbeider b

Sigrid Paalsen 06.06.1867 Mo hm g Veiarbeiderkone husstel b

Olav Olsen 05.01.1901 Mo Pleies. ug Pleiesøn b

Peder Pedersen 06.12.1906 Helgen ds ug Dattersøn b

Torvald Larssen 09.11.1866 Ullensaker Losjerende ug Tømmerhugger b

 

Hans kjøpte i 1913 Høyseth Bnr.10:

Skjøte på Høiseth Bnr.10 fra Peter S Øverbø og Hans M Buer med kurator M Buer til Hans Olsen Høgset for kr. 15000 (og overtagelse av Anne Knutsdatter Høgsets rett til fritt livsvarig husvær og bruk av jordstykker m.m..) tinglyst 11.01.1913

 

Hans skilte i 1913 ut Lunde Bnr.28 og solgte den til Edvard Andersen Skilbred i 1914:

Skyldelingsforetning avholt på Bnr.10 den 10.november, tinglyst 22.11.1913, hvorved til Edvard A Skilbred er utskilt Lunde Bnr.28.

Skjøte fra Hans Olsen Høiset til Edvard Andersen Skilbred for kr. 3400 på Lunde Bnr.28 med tilliggende skogstykke av Lilleaas. Tinglyst 15.07.1914

 

Hans ble enkemann i 1916 og giftet seg 2. gang samme året.

 

Hans skilte i 1916 ut Lia Bnr.29 og solgte den til Edvard Andersen Skilbred i 1918:

Skyldelingsforetning avholt 3. til 27. mai 1916 på Bnr.10, hvorved til Slemdal kommune er utskilt Lia Bnr. 29.

Skjøte hvori Hans Olsen Høiset overdrar til Edv. A Skilbred Lia Bnr.29 for kr. 300, datert 02.11.1918, med påtegnet makeskifteskjøte hvori Edv. A Skilbred selger dette bruk, Lia Bnr.29, til Slemdal kommune og sistnevnte overdrar til førstn. Høisethagen og betaler herfor mellomlegg kr. 600. datert 26.06.1945.

Ps. Dette siste skjønner jeg ikke helt. Slik jeg forstår dette makeskifte så ble Høisethagen overdratt Edv. A Skilbred i 1945. Slemdal kommune eide Høisethagen Bnr.21, men hadde solgt den i 1940 til Hans Johnsen Lunde?

 

Hans skilte i 1918 ut Høiseth Bnr.35 til Olav Nilsen Skilbred i 1918:

Skyldelingsforetning avholt på Bnr.10 den 9. november, tinglyst 23.11.1918, hvorved til Olav Nilsen Høiset er utskilt "Høiset" Bnr.35.

 

Hans skilte i 1924 ut Småmyrene Bnr.38 og solgte den til Edvard Olsen i 1926:

Skyldelingsforetning avholt på Bnr.10 den 8.mai, tinglyst 14.04.1924, hvorved til Edvard O Kløverød er utskilt Småmyrene Bnr.38

Skjøte på Småmyrene Bnr.38 fra Hans O Høiset til Edv. O Kløverød for kr. 6000. Tinglyst 13.01.1926

 

Hans skilte i 1925 ut Stormyrene Bnr.39 i 1924 og solgte den til Jacob Larsen i 1925:

Skyldelingsforetning avholt på Bnr.10 den 8.mai, tinglyst 14.04.1924, hvorved til Jacob L Øverbø er utskilt Stormyrene Bnr.39

Skjøte på Stormyrene Bnr.39 fra Hans O Høiseth til Jacob L Øverbø for kr. 1600. Datert 29.12.1925

 

Hans skilte i 1924 ut Lirønningen Bnr.40 i 1924 og solgte den til Johan Skilbred i 1926:

Skyldelingsforetning avholt på Bnr.10 den 8.mai, tinglyst 14.04.1924, hvorved til Johan J Skilbred er utskilt Lirønningen Bnr.40

Skjøte Lirønning Bnr.40 fra Hans O Høiset til Johan Skilbred for kr. 3750. Tinglyst 14.04.1926

 

Hans solgte i 1929 Høiseth Bnr.10 til John Fjeldalen:

Skjøte på Bnr.10 fra Hans Olsen Høiset, medundertegnet av hustru Petrea O Høiset, til John L Fjelldalen for kr. 15620, hvoraf for løsøre kr. 1620, tinglyst 25.01.1929.

 

Hans døde på Høiseth i 1937.

 

 

(1) Gift 17.04.1898 i Siljan kirke TE.,[5] med Trine Jensdatter, født 12.06.1855 i Løland Hyllestad SF.,[6] (datter av Jens Monsen), døpt 21.06.1855 i Hyllestad SF., død 06.02.1916 i Høiseth Siljan TE.,[7] gravlagt 11.02.1916 i Siljan kirkegård TE.

 

Trine:

Hun kom fra Hyllestad i Sogn og Fjordane og døde på Høiseth i 1916.

 

 

(2) Gift 19.07.1916 i Siljan kirke TE.,[8] med Petrea Nilsdatter,[9] født 19.12.1894 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.,[10] (datter av Nils Jacob Olsen og Berte Olsdatter), døpt 07.04.1895 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 03.10.1909 i Siljan kirke TE.,[11] død 23.08.1935 i Høiseth Siljan TE., gravlagt 30.08.1935 i Siljan kirkegård TE.[12]

 

Petrea:

Hun kom fra Sandbrekkene og hadde fått et uekte barn bosatt der i 1912. 

 

Petrea døde på Høiseth i 1935.

 

 

 

 

I.    Nils Olav Høiseth,1 (sønn av Hans Olaf Olsen og Petrea Nilsdatter) født 08.01.1917 i Høiseth Siljan TE.,[13] døpt 18.03.1917 i Siljan kirke TE.

 

 

 

II.   Klara Bertea Høiseth,1 (datter av Hans Olaf Olsen og Petrea Nilsdatter) født 08.01.1917 i Høiseth Siljan TE.,11 døpt 17.02.1917 i Siljan kirke TE.

      

 

       Hun giftet seg med Alf Fosshaug, født 24.04.1913 i Hagen Siljan TE.,[14] (sønn av Alfred Ludvig Svendsen og Anna Marie Larsdatter), døpt 25.05.1913 i Siljan kirke TE., død 14.01.1945.[15]

      

 

 

III. Trygve Reidar Høiseth,1 (sønn av Hans Olaf Olsen og Petrea Nilsdatter) født 28.01.1919 i Høiseth Siljan TE.,[16] døpt 09.03.1919 i Siljan kirke TE.

 

 

 

IV. Astrid Elise Høiseth,1 (datter av Hans Olaf Olsen og Petrea Nilsdatter) født 15.03.1920 i Høiseth Siljan TE.,[17] døpt 11.07.1920, død 26.06.1935 i Høiseth Siljan TE.13

 

 

 

V.   Harald Høiseth,1 (sønn av Hans Olaf Olsen og Petrea Nilsdatter) født 03.04.1922 i Høiseth Siljan TE.,[18] døpt 20.08.1922 i Siljan kirke TE., død 16.01.1977 i Siljan TE.,13 gravlagt 20.01.1977 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Han giftet seg med Rakel Engebretsen,[19] født 29.07.1919,13 død 15.06.1999.13

      

      Se Bakkely u/Torsholt

 

 

 

VI. Hjørdis Høiseth, (datter av Hans Olaf Olsen og Petrea Nilsdatter) født 25.08.1925 i Høiseth Siljan TE.,[20] døpt 08.11.1925 i Siljan kirke TE., død 04.05.2011, gravlagt 12.05.2011.

      

       Hun ble gravlagt på Siljan kirkegård som Hjørdis Rød Hyni.

      

 

       Gift 16.08.1947 i Siljan prestekontor Siljan TE.,[21] med Leiv Rød,[22] født 23.09.1923 i Rød Siljan TE.,[23] (sønn av Aksel Joakim Pettersen og Helga Hansdatter), døpt 25.12.1923 i Siljan kirke TE., død 23.08.1982 i Siljan TE.13

      

       Leiv:

       I klokkerboken står det at han er døpt 25.02.1923, men det må være 25.12.

      

 

     Barn:

 

     A.    Åse Marit Rød, født 17.07.1948 i Siljan TE.[24]

              

 

               Hun giftet seg med Thor Helge Jansen,[25] født 01.04.1945 i Solvika Siljan TE.,24 (sønn av Nils Jansen og Elinor Jacobsdatter).

              

 

 

        B.    Finn Rød, født 17.12.1949 i Rød Siljan TE.[26]

              

 

               Gift 21.04.1973 i Siljan kirke TE.,26 med Elsa Frøydis Dolmen, født 22.05.1951 i Gravvik Namdalen NT.,26 (datter av Jens Ludvig Dolmen og Ragnhild Elisabeth Johansen).

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 477.

[2]  Lardal ministerialbok 1861-1880. side 79.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 126.

[4]  Siljan ministerialbok 1924-1943. side 185.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 196.

[6]  Hyllestad Bø klokkerbok 1854-1889. side 4.

[7]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 131.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 112.

[9]  Kirkebok for Siljan.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 77.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 85.

[12]  Siljan ministerialbok 1924-1943. side 182.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 27.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 14.

[15]  Siljan kirkegård.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 34.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 40.

[18]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 48.

[19]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 63.

[20]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 58.

[21]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 34.

[22]  Siljan bygdebok. side 234.

[23]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 52.

[24]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 61.

[25]  Siljan bygdebok. side 465.

[26]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 67.

[27]  Hedrum bygdebok bind 3. side 689.

[28]  Telemarksavisa.