| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Personer som bare døde på Høiseth

 

 

 

Død her i 1837

 

Ingeborg Olsdatter f. ca 1766 døde som legdslem på Høiseth i 1837, 71 år gammel.

 

Familieark

 

 

Død her i 1839

 

Gundborg Olsdatter ca 1774 døde som legdslem på Høiseth i 1839, 66 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Død her i 1852

 

Maren Gurine Knutsdatter f. 1851 døde, 1 ½  år gammel, på Høiseth i Siljan i 1852. Hun var datter av Knut Nilsen på Åmot i Gjerpen.

Se under hennes farfar Nils Larsen Austad

 

 

Død her i 1858

 

Maria Olsdatter f. 1785 døde som ”legdslempige” på Høiseth i 1858. Hun var nok datter av Ole Andersen på Ødegården u/Gurholt.

 

Se under hennes far Ødegården u/Gurholt

 

 

 

Død her i 1863

 

Ole Eriksen f. 1862 døde på Høiseth i 1863 bare 1 år gammel. Hans foreldre Erik Olsen og Ingeborg Olsdatter kom, ifølge noteringen ved begravelsen, fra Ål i Hallingdal.

 

Familieark

 

 

 

Død her i 1865

 

Anna Findsdatter f. 1776 døde som legdslem på Høiseth i 1865.

 

Se under hennes far Find Pedersen på Tveiten u/Gurholt før 1814

 

 

 

 

Død her i 1871

 

Ingeborg Abrahamsdatter f. 1794 var enke etter Søren Nilsen Kvislarønningen da hun døde som enke og legdslem på Høiseth i 1871.

 

Se under hennes svigerfar Nils Sørensen Kvislarønningen før 1814

 

 

 

Død her i 1887

 

Kristian Kristiansen f. 1869 var en uekte sønn av Karen Marie Pedersdatter på Rønningen u/Øverbø. Han døde som tjenestedreng på Høiseth i 1887.

 

Se under hans mors far Peder Jacobsen på Rønningen u/Øverbø

 

 

 

Død her i 1892

 

Nils Antonsen Solberg f. 1864 fra Lardal døde på Høisethagen i 1892.

Familieark

 

 

Døde her i 1892

 

Svend Timandsen f. 1864 nevnes med sine foreldre på Laugrudaasen i Hedenstad i Sandsvær i 1865. Han kom til Siljan og døde på Høiseth i 1892 som ungkar og fattiglem.

 

Familieark

 

 

 

 

Døde her i 1893

 

Lars Olsen f. 1866 i Sandsvær døde som tjenestegutt på Høiseth i 1893.

 

Familieark

 

 

 

Død her i 1898

 

Maren Andersdatter f. 1827 var enke etter Hans Nilsen Kløverød. Hun døde som enke på Høiseth i 1898.

 

Se Hans Nilsen Kløverød

 

 

 

 

Død her i 1906

 

Gunnar Karlsen f. 1838 i Holla døde på Høiseth i 1906. Han ble da gravlagt som ” ugift, skomager, Gunnar Karlsen (Bortsatt av Skien fattigvesen) f. 1838 i Hollen".

 

Familieark

 

 

 

 

Død her i 1908

 

Jacob Gulliksen f. 1828 var gift med Marte Isaksdatter f. 1827 hadde døpt barn bosatt på Engrønningen i Siljan. Jacob døde på Høisethaugen i 1908. Han gravlegges som "gift, forhenværende leilending, fatiglem Jacob Gulliksen Engrafrønningen på Høisethaugen".

 

Se Engrønningen