| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRKØYA |

 


 

 

 

Jacob Hansen f. 1724 og Berte Jacobsdatter f. 1738 sin familie

 

 

 

Jacob Hansen, f. 1724 på Rørholt i Bamble,[1] døpt 17.04.1724 i Bamble kirke,[2] d. 1800 på Bjørkøya i Eidanger,[3] gravlagt 26.04.1800 i Eidanger.[4]

Han var sønn av Hans Larsen Rørholt og Sara Hansdatter.

 

Jacob Hansen og hustru fikk 18. mai 1761 skjøte fra hennes far på 9 skinn i Bjørkøya, samt plassen Saga, som hadde en skyld på 6 skinn. Paret ble senere ved arv og kjøp eier av resten av Jacob Andersens eiendom på Bjørkøya, så de i sine senere år eide 1 hud og 6 skinn i øya.

 

Anno 25.05.1761 – Jacob Andersens skiøde paa 9 skind i Bjerkøen med bøxel derover og 6 skind i pls. Saugen for 200 rd. til Jacob Hansen og hustrue, Berthe Jacobsdatter. (dat. 18.05.1761)

 

Bjørkøya 1762:

Gaardsnavn: Birkøen

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Jacob Andersen og kone, Jacob Hansen og kone

Piiger over 12 aar: Gunild Hansdatter

 

Matrikulen 1774:

Bjerkøen

Eiere: Opsiderne Jacob Hansen og Jacob Andersen 1 hud 6 skind, Peder 6 skind

Oppittere: Jacob Hansen, Jacob Andersen og Peder.

(Odelskatten 1774: Jacob Hansen 9 skind og Jacob Andersen 9 skind.

 

Anno 11.05.1775 – Jacob Andersens Bierchøen og Jon Hansen Rørholts egne og myndlingers, Else Abrahamsdatter og Søren Abrahamsens vegne deres skiøde til Jacob Hansen for 6 ¾ skind jordegods med bøxel og herlighed i grd. Birchøen for bet. 114 rd. (dat. 06.04.1775)

 

Han er nevnt på Bjørkøya i 1782:

Bierchøen, Jakob, 1 kone, 4 barn, 1 tjenestefolk

 

Bjørkøya ble delt i 1796 til hans to sønner.

Anno 09.11.1796 – Delingsforetn. paa Birk øen. Eieren ønsker at dele grd. i to aasædet til sine 2 sønner, Franz Jacobsen og Jacob Jacobsens Birchøen = 1 ½ hud skyld.

Gravlagt som "Jacob Hansøn Birchøen 76 aar".

 

 

Han giftet seg med[5] Berte Jacobsdatter, f. 1738 på Bjørkøya i Eidanger,[6] (datter av Jacob Andersen og Anne Olsdatter), døpt 09.02.1738 i Brevik kirke,[7] konfirmert 30.09.1753 i Brevik kirke,[8] d. 1809 på Bjørkøya i Eidanger,[9] gravlagt 15.03.1809 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Berte:

Jacob Birchøens P.B. Berthe

baaren af Berthe Anders Lundes, Anne Leerstang, mandfaddere: Eggert Sandøe, Christen Leerstang, Simon Sandøe

 

Konfirmert som "8. Birthe Jacobsdatter Birkøen".

 

Bjørkøya i 1801:

Berthe          Jacobsdtr             Husmoder                 63        Enke 1ste gang            Gaardeyer

Frantz           Jacobsen             Hendes sønner           39        Ugift  

Jacob           Jacobsen              Hendes sønner          32                  

Mari             Andersdtr            Tjenestepige              34       

 

 

Bjørkøya ble i 1796 delt i to enheter med to brukere, sønnene Frans Andreas Jacobsen og Jacob Jacobsen ble oppsittere på hver sin del. Frans kjøpte i 1804, 9 skinn i Bjørkøya for 799 rdl. av sin bror Hans Jacobsen Rogn og hans søsken. Hans bror Jacob kjøpte, samme året, 9 skinn av moren Berte Jacobsdatter Bjørkøya. (Skjøte datert 22.11.1804)

 

Jordsboken 1802 - Bjerkøen:
Jacob Hansens enke 1 hud 6 skind, Hans Pedersen 6 skind

 

Anno 23.11.1804 – Berthe Jacobsdatters skiøde til Jacob Jacobsen paa 9 skind i grd. Birkøen for 799 rd. (dat. 22.11.1804)

Gravlagt som "Birthe Jacobsd. Birkøen 73 aar".      

 

 

 

I.    Frans Andreas Jacobsen, f. 1761 på Bjørkøya i Eidanger,[11] døpt 19.07.1761 i Brevik kirke,[12] konfirmert 01.10.1780 i Brevik kirke,[13] d. 1836.[14]

      

       Jacob Hansen fra Birchøens barn Frands Andreas

       baaren af Hans Larsens Hvistendals k., assist: Giøril Hansdatter Eeg, mandfaddere: Isak Leerstang, Joen Hansen Rørholt, Abraham Olsen Biønnæs

      

       Konfirmert som "Frantz Andreas Jacobson 18 aar".

 

      

       Gift 31.05.1803 i Bamble kirke,[15] med Maria Thorsdatter, f. ca 1774,[16] d. 1843.[17]

      

       Se Bjørkøya denne gården

 

 

      

II.   Hans Jacobsen, f. 1764 på Bjørkøya i Eidanger, døpt 26.02.1764 i Brevik kirke,[18] d. 1764 på Bjørkøya i Eidanger,[19] gravlagt 14.03.1764 på Eidanger kirkegård.[20]

      

       Jacob Hansen Birkøens D.barn Hans

       baaren af Amun Sigtesøens kone, assist: Marthe Olsdatter Biønnes, mandfaddere: Isach Sørensen Schiebs, Abraham Sørensen Raun, Søren Halvorsen paa Sigtesøen

      

       Gravlagt som "Jacob Birkøens drengebarn Hans 3 uger".

 

 

III. Hans Jacobsen, f. 1765 i Brevik, døpt 06.04.1765 i Brevik kirke,[21] d. 16.06.1834 på Rogn i Bamble, gravlagt 23.06.1834 i Bamble.[22]

      

       Jacob Hansøn Birchøen og Birthe Jacobsdatter   - Hans 

       Faddere: Maria Jacobsdatter, Anne Catrine Olsdatter, Jacob Andersøn Birchøen, Søren Arnaldsøn Eeg

      

       Forlovede i Bamble 18.10.1793:

       Ungkarl Hans Jacobsen Udgaarden med pigen Ingeborg Olsdatter i Stattellet.

       Caut: Hans Sørensen Rogn og Amund Christensen Winje.

      

       Han ble i 1794 eier av en del av Midt Rogn i Bamble. Han kjøpte denne delen av Lars Evensen for 750 rdl.

      

       I Folketelling 1801 på Rogn i Bamble var den 36 år gamle Hans Jakobsen ført som ”bonde og gårdbeboer” i første ekteskap med Ingeborg Olsdatter

      

       Han stod som Hans Jacobsen Rogn da han og hans søsken solgte sin del av Bjørkøya, 9 skinn, i 1804 til sin bror Frans Andreas Jacobsen.

       Anno 23.11.1804 – Hans Jacobsen Rogn m. fl.s. skiøde til Frants Anderas Jacobsen paa 9 skind i grd. Birkøen for 799 rd. (dat. 22.11.1804)

      

       Gravlagt som "Hans Jacobsen Rogn 69 aar".

 

      

       Gift 15.11.1793 i Bamble,[23] med Ingeborg Olsdatter, f. 1767 på Fjellestad i Bamble (datter av Ole Nilsen og Kirstine Christensdatter), døpt 16.08.1767 i Bamble.[24]

      

       Ingeborg:

       Ole Nielsen Fillestad og Kirstine Christensdatters barn kaldet Ingebor.

       Faddere: Michel Eghs kone Marthe Olsdatter, Berte Christensdatter Vinie, Johannes Larsen Hærevig, Amund Evensen Esse, Ole Michelsen Egh.

 

       Barn:

      

       A.   Kirstine Hansdatter, f. 14.01.1795 på Midt Rogn i Bamble, døpt 18.01.1795 i Bamble.[25]

            

             Kirstine fød den 14de Jan, foreldre Hans Jacobsen Midrogn og kone Ingeborg Olsdatter.

             Faddere: Amund Christensen Winjes kone Anne Magrethe Simensdatter, pigen Ingeborg Hansdatter, Ole Nielsen, Hans Sørensen alle fra Midrogn, Frans Jacobsen Bierchøen fra Eidanger.

 

 

       B.   Jacob Hansen, f. 24.11.1796 på Midt Rogn i Bamble, døpt 04.12.1796 i Bamble,[26] d. 04.04.1797 på Midt Rogn i Bamble, gravlagt 10.04.1797 i Bamble.[27]

            

             Jacob fød 24de Nov, foreldre Hans Jacobsen Midrogn og kone Ingeborg Olsdatter.

             Faddere: Lars Thronsen søndre Rogns kone Birthe Marie Larsdatter, pigen Ingeborg Marie Amundsdatter, Amund Christensen begge fra Winje, Hans Sørensen Midrogn, Jacob Jacobsen Bierchøen fra Eidanger

            

             Gravlagt som "Hans Jacobsen Midrogn og kone Ingeborg Olsdatters barn Jacob død 4de Apr. 18 uger".

 

 

       C.   Anne Hansdatter, f. 12.05.1798 på Midt Rogn i Bamble, døpt 20.05.1798 i Bamble.[28]

            

             Confirmeret hiemmedøbte barn Anne fød 14de Maii, foreldre Hans Jacobsen Midrogn og kone Ingeborg Olsdatter.

             Faddere: Jacob Hansen Bierchøens kone Berthe Jacobsdatter fra Eidanger, pigen Anne Marie Hansdatter Winie, Niels Evensen, Lars Thrinsen begge fra søndre Rogn, Frants Jacobsen Bierchøen.

 

 

       D.   Sara Berthea Hansdatter, f. 07.11.1804 på Midt Rogn i Bamble,[29] døpt 18.11.1804 i Bamble.[30]

            

             Sara Berthea fød 7de Nov, foreldre Hans Jacobsen Midrogn og kone Ingebor Olsdatter.

             Faddere: Frants Jacobsen Bierchøens kone Maria Thorsdatter, pigen Marthe Olsdatter Midrogn, Niels Olsen Hallen, Jacob Jacobsen Bierchøen, Lars Olsen i Stathe.

            

 

             Gift 1828,[31] med Hans Jacob Sørensen, f. 1802 på Hvalen i Eidanger,[32] (sønn av Søren Gundersen og Gunhild Maria Jacobsdatter), døpt 10.01.1802 i Eidanger,[33] d. 1847.[34]

            

             Hans:

             Søren Gundersen Hvalen og Gunnild Maria Jacobsdatter, hiemmedøbt Hans Jacob

            

             Faddere: Maren Olsdtr. Løbskiø, Else Thorsdtr. Gømle fra Bamble, Frantz Jacobsen Birchøen, Thor Gundersen Garstad fra Bamble,

             Lars Gundersen, Gunder Gundersen ibid.

            

             Bosatt på Bjørkøya Bnr. 3.

 

            

       E.   Jacob Hansen, f. 06.04.1808 på Midt Rogn i Bamble, døpt 14.04.1808 i Bamble,[35] d. 10.11.1809 på Midt Rogn i Bamble, gravlagt 16.11.1809 i Bamble.[36]

            

             Jacob fød 6te April, foreldre Hans Jacobsen Midrogn og kone Ingebor Olsdatter.

             Faddere: Frants Jacobsen Bierchøens kone Maria Thorsdatter, pigen Aslaug Torbiørnsdatter, Hans Sørensen begge fra Midrogn, Lars Hansen Winje, Frants Jacobsen Bierchøen

            

             Gravlagt som "Hans Jacobsen Midrogn og kone Ingebor Olsdatters barn Jacob død 10de Nov. 1½ aar".

 

 

 

IV. Jacob Jacobsen, f. 1768 på Bjørkøya i Eidanger,[37] døpt 20.03.1768 i Brevik kirke,[38] konfirmert 05.10.1788 i Brevik kirke,[39] d. 1841.[40]

      

       Jacob Hansen Birkøen og konen Berte Jacobsdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Abraham Biønnæsis k. Elen Sørensdtr. 2. Sara Christensdtr. 3. Amund Sigtesøen 4. Ole Christophersen Leerstang.

       Merknad: Eid., døbt i Brevig.

      

       Konfirmert som "Jacob Jacobson 19 aar".

      

       Han er bosatt hos moren, som da en enke, på Bjørkøya i 1801 32 år gammel.

 

       Bjørkøya ble i 1796 delt i to deler. Gården ble i 1804 solgt brødrene Frans Andreas og Jacob. De fikk 9 skinn hver og betalte 799 rd hver (Skjøtene datert 22.11.1804)

 

       Anno 23.11.1804 – Berthe Jacobsdatters skiøde til Jacob Jacobsen paa 9 skind i grd. Birkøen for 799 rd. (dat. 22.11.1804)

      

       Han døde ugift.

 

 

V.   Gunhild Maria Jacobsdatter, f. 1770 på Bjørkøya i Eidanger,[41] døpt 23.11.1770 i Brevik kirke,[42] konfirmert 03.10.1790 i Brevik kirke,[43] d. 1820.[44]

      

       Jacob Hansen Birkøen og k. Birte Jacobsdtr. - Gunil

       Faddere: 1. Ingebor Ouensdtr. Sigtesøen 2. Aase Marie Sørensdtr. 3. Jon Hansen 4. Amun Ewensen Aastad 5. Hans Sørensen.

       Merknad: Eid. døbt i Brevig. Innført i kirkeboka under året 1771

      

       Konfirmert som "Gunil Jacobsdatter 18 aar". 

 

      

       Gift 05.11.1795 i Eidanger kirke,[45],[46] med Søren Gundersen, f. 1771 i Garstad i Bamble,[47],[48] (sønn av Gunder Torbjørnsen og Ingeborg Sørensdatter), døpt 15.12.1771 i Bamble,[49] d. 1809 på Hvalen i Eidanger,[50] gravlagt 23.07.1809 på Eidanger kirkegård.[51]

      

       Se Hvalen

      

      

 

VI. Anne Jacobsdatter, f. 1780 på Bjørkøya i Eidanger,[52] døpt 14.10.1780 i Brevik kirke,[53] d. 1781 på Bjørkøya i Eidanger,[54] gravlagt 06.11.1781 på Eidanger kirkegård.[55]

      

       Jacob Birkøe og k Birte Jacobsdtr. P.B. Anne

       Faddere: Anders Gundersdatter Ramberg, Kisti Christophersdatter Berg, Abraham Biønnes, Ole Christensen Leerstang, Rasmus Isachsen ibid.

      

       Gravlagt som "Anne Jacobsd. Birkøen 1 aar".

      

 

 

 

 

 [1]  Etterkommere av Jon Jensen Lien av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt".

[2]  Etterkommere av Jon Jensen Lien av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt".

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[5]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[6]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34h.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[9]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[11]  1801 tellingen.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35h.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 564.

[15]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 477.

[16]  Stipulert, Stipulert.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 564.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35j.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 286.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 286.

[21]  Brevik, døpte 1764-1780 registrert av Frank Johannesen på internett.

[22]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 3 /1 (1814-1834), skannet av digitalarkivet, side 271-272.

[23]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 470-471.

[24]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 414-415.

[25]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 124-125.

[26]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 134-135.

[27]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 536-537.

[28]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 142-143.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 392.

[30]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 178-179.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 392.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 97.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 97.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 392.

[35]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 202-203.

[36]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 400-401.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[39]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 564.

[41]  1801 tellingen.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[43]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[44]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 392.

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 392.

[46]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[47]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 392.

[48]  1801 tellingen.

[49]  Solumslekt, Solumslekt.

[50]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 392.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[52]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 21.

[53]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 21.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.