| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| BJØRKØYA |

 


 

 

 

Jacob Andersen f. ca 1703 og Anne Olsdatter f. ca 1708 sin familie

 

 

Jacob Andersen, f. ca 1703,[1] d. 1778 på Bjørkøya i Eidanger,[2] gravlagt 11.08.1778 på Eidanger kirkegård.[3],[4]

Han var sønn av Anders Sørensen Lerstang.

 

Trol. 10/10-1737 i Eid. paa Sandøen. Copul. Copul. 30/10-1737.

Jacob Andersøn Birkøen og Anne Olsd. Sandøe.

Caut: Rolf Larsøn Herøen, H. J. Qvist. (Hans Jensøn Qvist på Tveten i Eid).

 

Jacob ble eier av størteparten av den vakre eiendommen Bjørkøya i Eidanger. Jacob kjøpt Bjørkøya i 1733 for 120 rdl.

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:
Biercheøe, postgaard - Nr.9
Bruger:
Jacob Andersen 31 aar, ej tienet

 

 I 1747 føres han opp som eier av 1 hud og 6 skinn i Øya. En Iver Sørensen eide de siste 6 skinnene i gården.

 

Matrikulen 1747:

Bjerkøen

Eiere: Opsideren Jacob 1 hud 6 skind, brugeren Iver 6 skind

Oppittere: Jacob og Iver

 

Bjørkøya, som ligger mellom Eiendangerfjorden og Ormefjorden, hadde i det hele en skyld på 2 huder og var delt i to bruk. Til øya hørte også en plass, Sagen (1/2 hud), ved Mørjefjorden.

 

Fra Jacob gikk Bjørkøya over til svigersønnen Jacob Hansen i 1761 for 200 rdl (Skjøte datert 18. mai 1761).

 

Bjørkøya 1762:

Gaardsnavn: Birkøen

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Jacob Andersen og kone, Jacob Hansen og kone

Piiger over 12 aar: Gunild Hansdatter

 

Matrikulen 1774:

Bjerkøen

Eiere: Opsiderne Jacob Hansen og Jacob Andersen 1 hud 6 skind, Peder 6 skind

Oppittere: Jacob Hansen, Jacob Andersen og Peder.

(Odelskatten 1774: Jacob Hansen 9 skind og Jacob Andersen 9 skind.

 

Anno 11.05.1775 – Jacob Andersens Bierchøen og Jon Hansen Rørholts egne og myndlingers, Else Abrahamsdatter og Søren Abrahamsens vegne deres skiøde til Jacob Hansen for 6 ¾ skind jordegods med bøxel og herlighed i grd. Birchøen for bet. 114 rd. (dat. 06.04.1775)

 

Gravlagt som "Jacob Anders. Birkøen 75 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9, side 614b if.    

1.10.1778 - Bjørkøen i Eidanger

       Jacob Andersen død.

       Barn:

1.    Berthe (g. Jacob Hansen Bierchøen).

2.    Gunild, død (etterladt 2 Barn):

3.    Søren Abrahamsen.

4.    Else Abrahamsdtr.

Brutto 46-2-2.

Netto 3-2-18.

 

 

Gift 30.10.1737 i Eidanger kirke,[5],[6] med Anne Olsdatter, f. ca 1708,[7] (datter av Ole Torsen og Johanne Hansdatter), d. 1773 på Bjørkøya i Eidanger,[8] gravlagt 16.05.1773 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Anne:

Brevik 04.11.1708: introdusert Olle Sandøens kone

 

Hun kom fra Sandøya.

 

Gravlagt som "Anne Olsd. Birkøen 65 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 7, side 137b         

19.6.1773 - Bierkøen (Bjørkøen) i Eidanger

       Anne Olsdtr. død, g. Jacob Andersen.

       Barn:

1.    Berte 35 år g.m. Jacob Hansen.

2.    Gunnild 31 år, død og etterl. 2 barn:

a.    Søren Abrahamsen 9 år.

b.    Else Abrahamsdtr. 7 år.

Brutto 194-1-3.

Netto 179-1-19. Heri medregnet jord: i "Bierchøen" for 150 rdr.

 

 

 

I.    Berte Jacobsdatter, f. 1738 på Bjørkøya i Eidanger,[10] døpt 09.02.1738 i Brevik kirke,[11] konfirmert 30.09.1753 i Brevik kirke,[12] d. 1809 på Bjørkøya i Eidanger,[13] gravlagt 15.03.1809 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Jacob Birchøens P.B. Berthe

       baaren af Berthe Anders Lundes, Anne Leerstang, mandfaddere: Eggert Sandøe, Christen Leerstang, Simon Sandøe

      

       Konfirmert som "8. Birthe Jacobsdatter Birkøen".

      

 

       Hun giftet seg med[15] Jacob Hansen, f. 1724 på Rørholt i Bamble,[16] (sønn av Hans Larsen og Sara Hansdatter), døpt 17.04.1724 i Bamble kirke,[17] d. 1800 på Bjørkøya i Eidanger,[18] gravlagt 26.04.1800 i Eidanger.[19]

      

       Se Bjørkøya denne gården.

 

      

II.   Gunhild Jacobsdatter, f. 1741 på Bjørkøya i Eidanger,[20] døpt 15.02.1741 i Brevik kirke,[21] konfirmert 17.05.1757 i Brevik kirke,[22] d. 1768 i Bamble,[23] gravlagt 18.06.1768 i Bamble.[24]

      

       Jacob Birkøens Pigebarn Gunil

       baaren af Anders Lundøes kone, Anna Leerstang, mandfaddere: Eggert Sandøen, Ole Biønæs, Isaach Leerstang

      

       Konfirmert som "5. Gunild Jacobsdatter Birkøen".

      

       Hun kom fra Bjørkøya da hun giftet seg.

      

       Brevik: 22.09.1760:

       Abraham Sørensen Rogn ungkarl

       og pigen Gunnild Jacobsdatter Bierchøen fra Eidanger Præstegield.

       Caut. H. Evensen og Jon Hansen Rørholt. (Kongebrev).

 

      

       Gift 22.09.1760 i Bamble kirke,[25],[26] med Abraham Sørensen, f. 1734 på Rogn i Bamble,[27] (sønn av Søren Amundsen og Susanne Hansdatter), døpt 12.12.1734 i Bamble,[28] d. 1771 på Stathelle,[29] gravlagt 07.12.1771 i Bamble.

      

       Abraham:

       I 1770 solgte han sin eiendom Midt-Rogn til sin navnbror Abraham Sørensen Ramberg fra Eidanger.

      

       Abraham bosatt seg så på Stathelle, men døde kort tid etter.

      

       Skifte 17. desember 1771 på Rogn, Bamble: Abraham Sørensen død, enka Kirstine Michelsdatter og hans barn fra første ekteskap med Gunild Jacobsdatter: 1. Søren Abrahamsen 8 år; 2. Else Abrahamsdatter 6 år; 3. Abraham Abrahamsen. Brt. 429-0-1 / Net. 74-0-215.

 

      

III. NN Jacobsen, f. 1744 på Bjørkøya i Eidanger,[30] d. 1744 på Bjørkøya i Eidanger,[31] døpt 26.04.1744 på Eidanger kirkegård.[32]

      

       Gravlagt som "Jacob Birchøens et lidet dødfødt drengebarn".

 

 

IV. NN Jacobsen, f. 1747 på Bjørkøya i Eidanger,[33] d. 1747 på Bjørkøya i Eidanger,[34] gravlagt 09.04.1747 på Eidanger kirkegård.[35]

      

       Gravlagt som "Jacob Birchøens et lidet dødfød drengebarn".

 

 

V.   NN Jacobsen, f. 1748 på Bjørkøya i Eidanger,[36] d. 1748 på Bjørkøya i Eidanger,[37] gravlagt 27.10.1748 på Eidanger kirkegård.[38]

      

       Gravlagt som "Jacob Birchøens et dødfødt barn".

        

       .

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 335.

[3]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[5]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Alder ved død.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[10]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34h.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[13]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[15]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[16]  Etterkommere av Jon Jensen Lien av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt".

[17]  Etterkommere av Jon Jensen Lien av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt".

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[20]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34l.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[23]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[24]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[25]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[26]  Bamble, Viede 1702-1774, Bamble, Viede 1702-1774, avskrift, Leif Biberg Kristensen på Solumslekt.

[27]  Etterkommere av Jon Jensen Lien av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt".

[28]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[29]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 176.

[30]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[31]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[32]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[33]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[34]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen 

[35]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[36]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[37]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[38]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen