| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRKØYA |

 


 

Fakta om gården

 

Bjørkøya Gnr.32

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Bierchøen (Bjørkøya)
Skylder 2 huder, Er Postgaard udreeder ingen Soldat, Bruges af Enchen Johanne Erichsdatter gl. 60 aar, har en Søn Johannes Jacobsøn gl. 20 aar, ingen flere folch paa gaarden.
Til gaarden er ingen Skov, uden til huushielp, brendeved og gierdefang.

 

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1726


Bjørkøya 2 huder, postgaard
Brukes av:
- Enchen Johanna Erichsdatter som har 3 sønner, Erich Jacobsen 32 aar bor i Brevik, Johannes Jacobsen 32 aar bor paa gaarden

 

 

 

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:
Biercheøe, postgaard - Nr.9
Bruger: 
Jacob Andersen 31 aar, ej tienet

 

 

 

Matrikulen 1747:

 

Bjerkøen

Eiere: Opsideren Jacob 1 hud 6 skind, brugeren Iver 6 skind

Oppittere: Jacob og Iver

 

     

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Birkøen

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Jacob Andersen og kone, Jacob Hansen og kone

Piiger over 12 aar: Gunild Hansdatter

 

Husmenn og Inderster under Birkøen:

 

Huusmend/inderster: Per Nilsen Saven og kone, søn Jacob

 

 

 

 

 

Matrikulen 1774:

 

Bjerkøen

Eiere: Opsiderne Jacob Hansen og Jacob Andersen 1 hud 6 skind, Peder 6 skind

Oppittere: Jacob Hansen, Jacob Andersen og Peder.

(Odelskatten 1774: Jacob Hansen 9 skind og Jacob Andersen 9 skind.

 

 

 

Manntall 1782

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Eidanger

Bierchøen

Bierchøen

Jakob

1

4

1

Eidanger

Bierchøen

Saga

Anders

1

1

 

 

 

 

 

1801

 

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

Merk-

Kjø-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

nad

nn

 

Birkøen 1107 Berthe Jacobsdtr Husmoder 63 Enke 1ste gang Gaardeyer
Birkøen 1108 Frantz Jacobsen Hendes sønner 39 Ugift  
Birkøen 1109 Jacob Jacobsen Hendes sønner 32    
Birkøen 1110 Mari Andersdtr Tjenestepige 34    

 

 

Jordsboken 1802 - Bjerkøen

Jacob Hansens enke 1 hud 6 skind, Hans Pedersen 6 skind

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Anno 10.11.1721 – Maren Jørgensdatter kiøbebref til Jacob Johansens gaard Birchøen 1 ½ hud med bøxel ofver 2 huder for 136 rd. (dat. 10.11.1721)

Noch hendes bechiechelse til hendes sønner, Hans Halvforsen og Halfvor Halfvorsen og Birchøen bort setning, med svar derpaa. (dat. 07.11.1721)

 

Anno 10.11.1721 – Hans Halfvorsen Eeg, møtte for retten og sagde at hans til næste ting wilde indløse og betale Birchøen, som hans moder, Maren Jørgensdatter, det solt hafver uden hans forevidende.

 

Anno 04.05.1722 – Kom for retten Mons. Hans Eeg og med sig hafde stefne vidne Hans Olsen Buer og Ingebret Olsen, begge af Langesund. De for retten hiemlede ved eed med opragte fingre laugliges vel mundlig kald og varsel at hafve ind stevnet Jacob Bierchøe. Der Juel sidstleden til at møde paa Birchøen til dagen efter paasche ugge  nest efter, til at tage imod penger for grd. Bierchøen, som Hans Eeg som sit odel fra ham vil indløse, og sagde de, at hafde samme tid pengene med at ville lefveret Jacob Bierchøen for gaarden, men hand vilde dem iche imod tage. Forhør videre…..

 

Anno 31.03.1727 – Derefter lest Johanne Ericksdatter, Sal. Jacob Johannesen Birchøens enke, skiøde paa 1 ½ hud udj gaarden Borchøen med bøxel over 2 huder til Sr. Peder Hansen i Brevig mod 136 rd.., dat. Brevig 12. marts 1727.

 

Anno 31.03.1727 – Sr. Peder Hansens feste bref til Jacop Amundsen Scheverroch paa 1 ½ hud udj gaarden Birchøenn. (dat. 28.03.1727)

 

Anno 17.07.1744 – Halvor Hansens pengemangellysning til Birchøen af 10.07.1741.

 

Anno 25.05.1761 – Jacob Andersens skiøde paa 9 skind i Bjerkøen med bøxel derover og 6 skind i pls. Saugen for 200 rd. til Jacob Hansen og hustrue, Berthe Jacobsdatter. (dat. 18.05.1761)

 

Anno 11.05.1775 – Jacob Andersens Bierchøen og Jon Hansen Rørholts egne og myndlingers, Else Abrahamsdatter og Søren Abrahamsens vegne deres skiøde til Jacob Hansen for 6 ¾ skind jordegods med bøxel og herlighed i grd. Birchøen for bet. 114 rd. (dat. 06.04.1775)

Anno 09.11.1796 – Delingsforetn. paa Birk øen. Eieren ønsker at dele grd. i to aasædet til sine 2 sønner, Franz Jacobsen og Jacob Jacobsens Birchøen = 1 ½ hud skyld.

Anno 23.11.1804 – Hans Jacobsen Rogn m. fl.s. skiøde til Frants Anderas Jacobsen paa 9 skind i grd. Birkøen for 799 rd. (dat. 22.11.1804)

Anno 23.11.1804 – Berthe Jacobsdatters skiøde til Jacob Jacobsen paa 9 skind i grd. Birkøen for 799 rd. (dat. 22.11.1804)