| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BJØNNES |

 


 

 

 

Stener Pedersen f. ca 1743 og Inger Olsdatter f. ca 1764 sin familie

 

 

Stener Pedersen, f. ca 1743.[1]

 

Han giftet seg i Eidanger i 1786. Dette var ifølge 1801 tellingen hans 3. ekteskap.

 

Stener var enkemann da han giftet seg i Eidanger i 1786. Den 05.06.1782 begraves Stener Pedersens kone 39 år gammel i Skien. De hadde fått en sønn Nils i Skien som ble døpt 15.11.1778. Faddere var Jeronimus Hansøns kone, Giertrud Larsdatter, Anders Svensøn, Hans Larsøn, Anders Larsøn. Konens navn nevnes ikke. Jeg finner ingen andre Stener Olsen som passer bedre enn denne karen i 1801. Dermed er det mye trolig han som misten konen i Skien i 1782, som giftet seg som enkemann i Eidanger i 1786.

 

Trol. 28/6-1786 i Eid. Copul. 26/8-1786.

Enkem. Stener Peders. og P. Inger Olsd. Biønnæs-Ejet.

Caut: Gunder Jacobs. Ouen og Halvor Ols. af Brevig.

 

Brevik 1801:
Nr.191
Stener Pedersen - Mand - 58 aar - I 3die ægteskab - Inderste, og tømmerhugger 
Inger Olsdtr - Hans kone - 38 aar - I 1te ægteskab 
Ole - Deres børn - 8 aar 
Anne Maria - Deres børn - 14 aar 
Jørel - Deres børn - 11 aar 
Maren - Deres børn - 7 aar 
Anne -Helene - Deres børn - 3 aar        

 

Hans kone kom fra Bjønnes eie og de døpte i alle fall et barn på Bjønnes i 1786 og 1794

 

I 1772 døde en Søren Olsen på Bjønnes 65 år gammel og i 1794 døde ei Sibille Olsdatter der 78 år gammel. Kan dette være noe familie?

 

 

Gift 26.08.1786 i Eidanger kirke,[2] med Inger Olsdatter, f. ca 1764,[3] konfirmert 09.04.1780 i Brevik kirke,[4] d. 1809 i Brevik, gravlagt 01.08.1809 på Brevik kirkegård.[5]

 

Inger:

Hun kom fra Bjønnes eie da hun giftet seg i 1786.

 

Trolig hun som ble konfirmert i Brevik i 1780 som " Inger Olsdatter 16 aar".

 

Det kan være hun som gravlegges i 1809 som "Enken Inger Olsdatter 43 aar"? Har ikke funnet mannen gravlagt?

 

 

 

I.    NN Stenersen, f. 1786 på Bjønnes eie i Eidanger,[6] d. 1786 på Bjønnes eie i Eidanger.[7]

      

       fik Piigen Ingebor Olsdtr. Biønnæs-Eyet et dødfødt foster, hvis fader var hendes forlovede Enkemand Stener Pedersen Landværn ved det Tindske Compangnie

       Merknad: - anmeldt, uægte

      

 

II.   Anne Marie Stenersdatter, f. 1787 på Rørarød i Eidanger,[8] døpt 21.06.1787 i Eidanger kirke,[9] konfirmert 22.03.1807 i Brevik kirke.[10]

      

       Stener Pedersen Rørerød og k. Inger Olsdtr. - Anne Marie

       Faddere: 1. Gunil Marie Pedersdtr. Leerstang 2. Anne Jonsdtr. Oxum 3. Iwer Knudsdtr. Stamland 4. Peder Stenersen Berg.

      

       Konfirmert som "Anne Marie Stenersdatter 19 aar".

      

       Hun fikk et dødfødt uekte barn i 1814:

       1814 Ingen dato: Anne Marie Stenersdatters født et uægte Pbr. der døde udøpt 13 Dage gammel, Soldat fra Christiansand

       Gravlagt 06.11.1814 som" Anne Marie Stenersdatters uægte og udøbte Pb. 3 dagr".

      

 

 

III. Jørel Olsdatter, f. ca 1790.[11]

 

 

IV. Ole Stenersen, f. 1792 i Brevik, døpt 21.09.1792 i Brevik kirke.[12]

      

       Stener Pederson og Inger Olsdatter - Ole                       

       Faddere: Elen Sørensd. Biønnæs, Anne Christine Christensd, Gunder Ouen, Jon Anderson Sandøen.

 

 

V.   Mari Stenersdatter, f. 1794 på Bjønnes i Eidanger,[13] døpt 16.09.1794 i Brevik kirke,[14] konfirmert 05.04.1812 i Brevik kirke.[15]

      

       Stener Pedersen Biønæs og k. Inger Olsdtr. - Mari

       Faddere: 1. Ambor Anunsdtr. Stamland 2. Kisti Knudsdtr. ibid 3 Rasmus Berg 4. Ole Leerstang 5. Nils Olsen.

       Merknad: Fra Eidanger - døpt i Brevik kirke - ført i kirkeboka for Eid.

      

       Konfirmert som "Maren Stenersdatter 18 aar".

      

 

VI. Helene Stenersdatter, f. 1798 i Brevik, døpt 04.05.1798 i Brevik kirke,[16] d. 1805 i Brevik, gravlagt 29.03.1805 på Brevik kirkegård.[17]

      

       Stener Pedersen og Inger Olsdatter - Helene                  

       Faddere: Peder Jacobsens kone Maren Giørel Abrahamsd, Abraham Biønæs, Anders Hansen

      

       Gravlagt som "Stener Pedersen og k. Inger Olsdatters Pb. Helene 6 aar 39 uger".

 

 

VII. Anne Stenersdatter, f. 1803 i Brevik, døpt 15.05.1803 i Brevik kirke.[18]

      

       Stener Pedersen Seteret og Inger Olsdatter - Anne                    

       Faddere: Peder Stenersens kone Karen Arnoldsd, Maren Olsd, Halvor Stenersen, Nils Sørensen.

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Alder ved konfirmasjonen.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 84.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 84.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[11]  1801 tellingen.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.